Logo

Overschakelen naar de app

Open
  • 20.000+ fietsen beschikbaar
  • Alleen gecertificeerde verkopers
  • Kopers bescherming
  • Financiering
20.000+ fietsen beschikbaar
Alleen gecertificeerde verkopers
Kopers bescherming
Financiering

Voorwaarden

Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 01.12.2022

Let op, de voorwaarden zijn alleen geldig in het Duits

Welkom bij buycycle!

We zijn blij dat je onze online marktplaats (hierna te noemen "Marktplaats") bezoekt en danken je voor je interesse. Het gebruik van de diensten houdt in dat je akkoord gaat met deze Algemene Handels- en Gebruiksvoorwaarden (hierna "AV" genoemd). Lees ze zorgvuldig door voordat je de marktplaats gebruikt. Door de marktplaats te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze AV. Hieronder informeren wij u over het gebruik van onze marktplaats.

1. algemeen en toepassingsgebied

1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tussen de

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 München

Tel: +49 89 628 24621

E-mail: [email protected]

Internet: https://buycycle.com

BTW-nummer: DE341044568

Directeuren: Theodor Golditchuk, Jonas Jäger

Maatschappelijke zetel van de onderneming: München

Register rechtbank: Rechtbank München

Registratienummer: HRB 263786

(hierna "buycycle" genoemd) en de verkoper (hierna genderneutraal "verkoper" genoemd) en belanghebbenden (hierna genderneutraal "koper" genoemd, samen met buycycle ook "partijen" genoemd). De verkoper en koper worden hierna ook aangeduid als "gebruikers" van de door buycycle aangeboden diensten.

de link https://buycycle.com/de en alle bij de domeinen behorende subdomeinen.

1.2 Deze AV gelden zowel voor consumenten als voor ondernemers, tenzij in de betreffende clausule een onderscheid wordt gemaakt. Volgens § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) is een consument elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Volgens § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) is een ondernemer een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3 Uitsluitend de Algemene Voorwaarden van buycycle zijn van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden of AV van de gebruiker maken slechts deel uit van het contract indien en voor zover buycycle uitdrukkelijk met hun geldigheid heeft ingestemd.

2. onderwerp van het contract

2.1 buycycle biedt de gebruiker voor de duur van het contract wereldwijd toegang tot de buycycle marktplaats om als verkoper gebruikte sport(e-)fietsen (hierna "racefietsen" genoemd) te laten beoordelen en vervolgens tegen betaling aan te bieden of als koper racefietsen in een database te zoeken en te kopen. De verzending van de racefietsen wordt uitgevoerd door een door buycycle genoemde verzenddienstverlener.

2.2. buycycle biedt zelf ook racefietsen te koop aan op de marktplaats. De fietsen worden zowel via marktplaats als via andere externe bronnen gekocht. Bij aankoop op buycycle.com onderwerpt buycycle zich echter aan deze AV als koper en verwerft de racefietsen onder dezelfde voorwaarden als de "normale" kopers met dien verstande dat er geen verzendkosten en geen buycycle-kosten in rekening worden gebracht.

2.3 Het onderwerp van deze overeenkomst is dus het aanbieden van een wereldwijd toegankelijke marktplaats voor het aanbieden of zoeken van racefietsen en de daaropvolgende verzending ervan.

2.4 Het aangaan van contracten via de marktplaats en/of contractuele relaties met betrekking tot de aankoop van gebruikte racefietsen zijn uitsluitend tussen de gebruikers onderling. buycycle is niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van eventuele koopcontracten tussen gebruikers.

2.5. buycycle biedt klantenservice aan kopers en verkopers en is het aanspreekpunt voor alle geschillen, restitutieverzoeken en vragen over aankopen die op buycycle zijn gedaan. Details zijn te vinden in paragraaf 14.4.

2.6 Tussen de koper en TFJ buycycle GmbH ontstaat met het sluiten van de koopovereenkomst een overeenkomst over de transactieverwerking. Adyen N.V. is bij de uitvoering van het transactiecontract betrokken als betalingsdienstaanbieder . Met de betalingstransactie gaan gebruikers akkoord met de Algemene Voorwaarden van Adyen N.V. (https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions).

3. diensten en gebruik van het profiel

3.1 De diensten van buycycle verschillen naargelang de Gebruiker de marktplaats gebruikt als verkoper of als koper. In ieder geval vereist het gebruik van de marktplaats een succesvolle registratie en toelating van de Gebruiker.

3.2 Als verkoper kan de Gebruiker aanbiedingen voor de verkoop van racefietsen (hierna "verkoopadvertenties" genoemd) aanmaken en publiceren op de buycycle marktplaats. Het aanmaken van een verkoopadvertentie vereist een succesvolle registratie en informatie over merk, model, bouwjaar en gebruikstoestand van de racefiets. De verkoper kan de waarde van de racefiets door buycycle schatten en een niet-bindend prijsvoorstel krijgen, alsmede reeds gepubliceerde verkoopadvertenties van vergelijkbare racefietsen bekijken, indien van toepassing. Verder kan de verkoper waarheidsgetrouwe en niet-geretoucheerde foto's uploaden en gedetailleerde informatie geven over de staat van de racefiets. De publicatie van een verkoopadvertentie vindt alleen plaats na voorafgaande beoordeling en goedkeuring door buycycle. Ten slotte kan de verkoper de verkoopadvertenties op elk moment bewerken en verwijderen, de verkoopadvertenties van andere gebruikers bekijken en contact opnemen met de respectieve gebruikers door middel van opmerkingen of meldingen. In het geval van een aanbod van de koper om een racefiets te verkopen, ontvangt de verkoper een melding van buycycle, waarop hij binnen 24 uur kan reageren en meedelen of er een tussentijdse verkoop heeft plaatsgevonden of dat hij het aanbod van de koper wil accepteren.

3.3 Als de gebruiker een koper is, kan hij gepubliceerde verkoopadvertenties op de buycycle marktplaats bekijken na succesvolle registratie en toelating. Hiertoe heeft de koper de mogelijkheid om alle op de buycycle marketplace gepubliceerde verkoopadvertenties te bekijken of een "gestructureerde zoekopdracht" uit te voeren aan de hand van bepaalde criteria van een racefiets. Uit de verkoopadvertenties kan de koper alle informatie halen over de racefiets, de prijs plus eventuele bijkomende kosten (verzend- en transportkosten en buycycle fee) en de rechten op gebreken tegen de verkoper. Bovendien kan de klant individuele opmerkingen maken in de verkoopadvertenties van verkopers en vragen stellen over de racefietsen of vragen en antwoorden bekijken die al door andere gebruikers zijn gesteld. Verder kan de klant profielen bekijken van verkopers die geen particuliere verkoper zijn.

3.4 Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Het maken en publiceren van verkoopadvertenties en het voldoen aan de wettelijke conformiteit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de verkoper. De publicatie van verkoopadvertenties is alleen mogelijk met inachtneming van de wettelijke informatievoorschriften voor verkopers en het gebruik van eigen, eventueel bestaande contracten of algemene voorwaarden, annuleringsbeleid, privacybeleid en impressum.

3.5 De contract- en betalingsverwerking tussen de gebruikers vindt plaats via de betalingsdienstaanbieder Adyen N.V., Friedrichstraße 63, ingang Mohrenstraße 17, 10117 Berlijn (hierna "Adyen" genoemd). In het kader van de betalingsprovider Adyen biedt buycycle verschillende betalingsmethoden aan. Tijdens het bestelproces wordt de koper vanaf de marktplaats van buycycle doorverwezen naar de website van Adyen. Nadat hij zijn betalingsgegevens heeft ingevoerd en de gewenste betaalmethode heeft geselecteerd, bevestigt de koper ook een betalingsopdracht aan Adyen door te klikken op de knop die het betalingsproces voltooit. buycycle verzoekt Adyen om de betalingstransactie in gang te zetten na bevestiging door de verkoper en de verkoper accepteert het aanbod van de koper in geval van het klikken op de knop die het bestelproces voltooit.

3.6 De concrete grafische en functionele vormgeving van de contractuele gebruiksopties, de uitbreiding of aanpassing van de gebruiksopties met extra functies of diensten of de aanvulling daarvan met extra betaalde diensten zijn ter beoordeling van buycycle. buycycle heeft het recht de concrete vormgeving te allen tijde te wijzigen, uit te breiden en/of aan te passen, met behoud van de contractuele gebruiksopties.

3.7. buycycle heeft te allen tijde het recht de toegang tot afzonderlijke inhoud of tot de marktplaats te blokkeren, bijv. als het vermoeden bestaat dat de gebruiker het geldende recht, deze AV of de rechten van derden schendt. De gebruiker kan deze maatregelen afwenden als hij het vermoeden wegneemt door op eigen kosten passend bewijs te leveren. De gebruiker heeft geen aanspraak op het behoud van individuele functionaliteiten op de marktplaats.

3.8 De marktplaats is voor onbepaalde tijd beschikbaar voor de gebruiker bij een jaargemiddelde van ten minste 98,5%. Onvermijdbare, onvoorziene en buitengewone gebeurtenissen die kunnen leiden tot het niet beschikbaar zijn van de marktplaats, zoals stroomstoringen, hackaanvallen, storingen van de telecommunicatielijnen van het overdrachtspunt naar het internet, worden niet meegerekend voor het beschikbaarheidsminimum.

3.9. buycycle heeft het recht derden als onderaannemers in te schakelen voor het leveren van de contractueel verschuldigde diensten. Bovendien kan buycycle rechten en verplichtingen uit dit contract overdragen aan een of meer derden (contractovername). In het geval van een volledige overname van het contract heeft de gebruiker het recht om het contract zonder opzegtermijn op te zeggen.

4 Registratie, contractsluiting en gebruikersaccount

4.1 Door het voltooien van het online registratieproces (hierna "registratie" genoemd) en het aanmaken van een profiel wordt een gebruikscontract gesloten tussen de gebruiker en buycycle.

4.2 Voor de registratie en het aanmaken van een profiel is het aanmaken van een gebruikersaccount vereist. De voor het gebruikersaccount benodigde gegevens (hierna "inloggegevens" genoemd) worden afgeleid van het voor de registratie gebruikte invoermasker.

4.3 Als alternatief kan de gebruiker op de marktplaats inloggen om een gebruikersaccount aan te maken of zich registreren via de zogenaamde "single sign-on procedure" als de gebruiker een Facebook-, Google- of Apple-account heeft. Alle relevante informatie over de persoon van de gebruiker en de profielfoto worden van het betreffende account overgenomen.

4.4 Natuurlijke en rechtspersonen kunnen zich registreren om de Marktplaats te gebruiken. Het maken van aanbiedingen voor verkoop en de daadwerkelijke verkoop via de Marktplaats is zonder enige beperking toegestaan aan zowel natuurlijke als rechtspersonen. De aankoop is voorbehouden aan natuurlijke personen. Ook rechtspersonen die in Duitsland gevestigd zijn, mogen de Marktplaats als koper gebruiken. Buiten Duitsland gevestigde rechtspersonen mogen geen racefietsen kopen via buycycle. De registratie van een rechtspersoon kan alleen worden gedaan door een persoon die bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Alleen meerderjarige en wettelijk bevoegde gebruikers kunnen zich als natuurlijk persoon registreren. Als de gebruiker minderjarig is, kan registratie alleen plaatsvinden met toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger. buycycle is gerechtigd de registratie afhankelijk te maken van een overeenkomstig bewijs van toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger.

4.5 Het contract met buycycle voor het gebruik van de marktplaats wordt gesloten door het online registratieproces te voltooien en vervolgens de selectievakjes AV ("Ik bevestig hierbij dat ik de Algemene bedrijfs- en gebruiksvoorwaarden heb gelezen en deze accepteer.") en Gegevensbescherming ("Ik heb kennis genomen van de Verklaring gegevensbescherming. Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens elektronisch worden verzameld en opgeslagen ten behoeve van de registratie en het aanmaken van een gebruikersaccount. Ik kan mijn in dit verband gegeven toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected].").

4.6 Na voltooiing van het online registratieproces ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail met een activeringslink. Om het registratieproces te voltooien moet de gebruiker zijn identiteit verifiëren door op de link in de bevestigingsmail te klikken. Er wordt geen aanspraak gemaakt op het sluiten van een gebruikersovereenkomst.

4.7 Nadat de gebruiker zich heeft geverifieerd door op de link in de bevestigingsmail te klikken en het gebruikersaccount door buycycle is geactiveerd, moet de gebruiker een geldig leverings- of verzendadres opgeven en kan hij verdere informatie en een profielfoto toevoegen.

4.8 Het aanmaken van een gebruikersaccount is alleen mogelijk door het opgeven van een actueel e-mailadres van de gebruiker. Dit e-mailadres wordt ook gebruikt voor communicatie met buycycle.

4.9 De gebruiker verzekert dat de gegevens die hij gebruikt bij het aanmaken van zijn profiel (hierna: "profielgegevens") juist en volledig zijn. Hij is verplicht zijn gegevens altijd actueel te houden en bij wijzigingen zijn gegevens in zijn gebruikersaccount bij te werken. Het gebruik van pseudoniemen is niet toegestaan.

4.10. Bij de registratie maakt de gebruiker een wachtwoord aan voor zijn gebruikersaccount. De gebruiker kan het wachtwoord te allen tijde wijzigen in zijn gebruikersaccount. De gebruiker mag het wachtwoord niet bekendmaken of beschikbaar stellen aan derden en moet het veilig bewaren om misbruik te voorkomen.

4.11. Elke gebruiker mag zich slechts eenmaal registreren voor privé en/of zakelijk gebruik van de buycycle diensten. Een gebruikersaccount is niet overdraagbaar aan andere gebruikers.

4.12. De gebruiker kan zijn invoer in het online registratieproces te allen tijde corrigeren voordat hij zijn registratie indient met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties.

4.13. buycycle slaat de contractuele bepalingen inclusief de AV op bij het sluiten van het contract met inachtneming van de gegevensbescherming en stuurt deze in tekstvorm (per e-mail) naar de gebruiker nadat deze zijn bestelling heeft verzonden.

4.14. Het contract wordt gesloten in het Duits en Engels.

4.15. De Gebruiker zorgt ervoor dat het door hem voor de registratieverwerking opgegeven e-mailadres correct is, zodat door buycycle verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de gebruiker ervoor zorgen dat alle e-mails die door buycycle of door derden in opdracht van buycycle met orderverwerking worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

5. afhaling en levering

5.1 In principe heeft de Koper de mogelijkheid om de racefiets bij de Verkoper af te halen, tenzij de Verkoper dit uitdrukkelijk heeft uitgesloten. In geval van zelf afhalen zal de Verkoper de Koper binnen tien (10) werkdagen eerst per e-mail laten weten dat de door hem bestelde racefiets klaar staat om te worden afgehaald. Na ontvangst van deze e-mail kan de Koper de racefiets volgens afspraak bij de Verkoper ophalen. In dat geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.2 De levering van racefietsen geschiedt per verzekerde verzending naar het door de koper opgegeven afleveradres, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Het tijdens de bestelling op marktplaats opgegeven afleveradres van de koper is bepalend.

5.3 Na het sluiten van de overeenkomst krijgt de verkoper een verzenddoos voor het verzenden van de verkochte racefiets door buycycle via een verzenddienstverlener. De verkoper is verplicht de racefiets binnen tien (10) dagen verzendklaar te verpakken en een afhaaldatum te regelen met de verzenddienstverlener.

6. prijzen, verzendkosten, servicekosten en betalingsvoorwaarden

6.1 Na succesvolle afsluiting van de overeenkomst met de verkoper en aankoop van een racefiets via de marktplaats van buycycle, is de koper verplicht de overeengekomen koopprijs plus verzend- en transportkosten alsmede een servicevergoeding voor het gebruik van buycycle diensten via het betalingssysteem van de marktplaats aan buycycle als incassant van de betaling te betalen.

6.2 Buycycle brengt een servicevergoeding in rekening voor het gebruik van de marktplaats en biedt aanvullende optionele diensten aan. Tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen, is de hoogte van de vergoedingen gebaseerd op de prijslijst van buycycle die geldt op het moment van het sluiten van het contract en die hieronder staat vermeld:

Kosten voor koper:

- Buycycle vergoeding: in verhouding tot de waarde van de verhandelde racefiets.

- Verzending (optioneel): afhankelijk van het ontvangende land

- Premiecontrole (optioneel): 175€

- Inspectiebon (optioneel): 70€

Verkoperskosten:

- 2,5% van de fietsprijs worden ingehouden bij een geslaagde transactie

6.3. buycycle behoudt zich het recht voor de kosten volgens 6.2 in de toekomst aan te passen om de prijs-prestatieverhouding naar eigen redelijk inzicht te handhaven om adequaat te kunnen reageren op kostenstijgingen of -dalingen en daarmee veranderende kostensituaties die niet op een andere manier gecompenseerd kunnen worden. De kostenelementen of aanpassingsmaatregelen waarmee bij de aanpassing van de vergoeding rekening moet worden gehouden, kunnen zijn de wijziging, uitbreiding en/of aanpassing van de contractuele gebruiksmogelijkheden van de buycycle-marktplaats, administratieve en overheadkosten (huur, financierings- en transactiekosten, kosten voor personeel en dienstverleners, kosten voor energie en internettoegang, IT-ontwikkelingskosten, enz. Alle tariefaanpassingen gelden één (1) maand na kennisgeving. Het opzeggingsrecht van de Koper op grond van artikel 17.5. van deze AV blijft onverlet.

6.4 De betaling van de koopprijs plus de kosten volgens 6.2 (in ieder geval servicekosten) geschiedt via het betalingssysteem van de marktplaats aan buycycle. De Koper kan betalen met de betaaldienst "Adyen". In het kader van de betaaldienst Adyen biedt buycycle de Koper verschillende betaalmethoden aan. Voor de verwerking van betalingen kan Adyen gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de Koper afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Indien de betaling niet wordt gehonoreerd wegens het ontbreken van voldoende middelen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de Koper bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de Koper de kosten van de stornering van de desbetreffende kredietinstelling indien hij daarvoor verantwoordelijk is. Nadere informatie over Adyen is beschikbaar op internet op https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions.

6.5 De koper heeft slechts recht op verrekeningsrechten indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist met de hoofdvordering van buycycle onderling verbonden of door laatstgenoemde erkend.

6.6 Als na het sluiten van het contract blijkt (bijv. door het aanvragen van een insolventieprocedure) dat de aanspraak van buycycle op de servicevergoeding in gevaar komt door de betalingsonmacht van de koper, heeft buycycle het recht om de uitvoering te weigeren en - eventueel na het stellen van een termijn - zich volgens de wettelijke voorschriften (§ 321 BGB) uit het contract terug te trekken.

7. betaling van de koopprijs aan de verkoper

7.1. buycycle verplicht zich, na succesvolle contract- en betalingsverwerking met de koper, de verkoper de door de verkoper geschatte aanbiedingsprijs te betalen, eventueel rekening houdend met heronderhandeling tussen de verkoper en de koper. De opbrengsten voor ondernemers zijn in EURO en zijn nettoprijzen plus de op de dag van facturering geldende wettelijke BTW. De opbrengsten voor consumenten zijn in EURO en zijn brutoprijzen inclusief de op de dag van facturering geldende wettelijke BTW.

7.2 De betalingsverwerking en betaling van de koopprijs tussen de verkoper en buycycle verloopt via de betaaldienstverlener Adyen. Voor het gebruik van Adyen is een registratie van de verkoper bij Adyen vereist. Nadat de koper de bestelling in de webwinkel heeft geplaatst, verzoekt buycycle Adyen de betalingstransactie in gang te zetten. Adyen int namens de verkoper de verschuldigde aankoopprijs van het betaalinstrument van de koper en stuurt de aankoopprijs door naar buycycle. Adyen houdt de aankoopprijs vast op een niet-rentedragende geblokkeerde rekening. De verkoper zet hiervoor een eigen escrow-rekening op bij Adyen. De betaling van de koopprijs verminderd met de kosten ingevolge 6.2 geschiedt door Adyen aan de verkoper nadat de expediteur de racefiets bij de verkoper heeft opgehaald.

8 Algemene medewerkingsverplichtingen van de gebruiker

8.1 De gebruiker mag de marktplaats zonder uitdrukkelijke toestemming van buycycle alleen gebruiken in het kader van de contractueel verplichte privé- en zakelijke doeleinden. Het is de gebruiker verboden om buiten dit doel oneigenlijk gebruik te maken.

8.2 In het geval dat de Inhoud hyperlinks naar sites van derden bevat, garandeert de Gebruiker dat hij/zij het recht heeft om de hyperlink te gebruiken en dat de website waarnaar wordt verwezen ("Landingspagina") in overeenstemming is met het toepasselijke recht en de rechten van derden.

8.3 De gebruiker is verplicht zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens. Het is de gebruiker zonder uitzondering verboden de inloggegevens aan derden bekend te maken en/of derden toegang te geven tot het profiel door de inloggegevens te omzeilen.

8.4 De gebruiker is verplicht mee te werken aan het ophelderen van aanvallen van derden op de marktplaats, voor zover deze medewerking van de gebruiker noodzakelijk is.

8.5 De gebruiker dient zich te onthouden van elke activiteit die de werking van de marktplaats of de achterliggende technische infrastructuur kan schaden en/of buitensporig kan belasten. Dit omvat in het bijzonder:

- het gebruik van software, scripts of databases in verband met het gebruik van de Marktplaats;

- het automatisch lezen, blokkeren, overschrijven, wijzigen, kopiëren van gegevens en/of andere inhoud, tenzij dit noodzakelijk is voor een goed gebruik van de marktplaats.

8.6 Bovendien moet de gebruiker ervoor zorgen dat de informatie en gegevens die via de marktplaats worden verzonden niet besmet zijn met virussen, wormen of Trojaanse paarden.

8.7 Verder zijn met name de volgende handelingen van de gebruiker verboden en worden beschouwd als misbruik van de marktplaats:

- Publicatie van eigen of derde telefoonnummers, internetadressen of andere contactgegevens in het tekstgedeelte of in directe communicatie;

- het systematisch lezen van contactgegevens van andere gebruikers met het doel deze aan derden door te geven;

- het op onredelijke wijze lastigvallen van andere gebruikers door middel van agressieve, obscene, beledigende, lasterlijke of opdringerige forumberichten of -berichten;

- andere gebruikers aanzetten tot misbruik van de marktplaats;

- uitgebreid of permanent gebruik van de marktplaats voor de publicatie en verspreiding van inhoud die niet feitelijk overeenkomt met het doel of onderwerp van de marktplaats of haar blogs en forums en die de aantrekkelijkheid van de marktplaats voor andere gebruikers kan aantasten;

- het gebruik van andermans identiteit voor registratie, plaatsing of verzending van berichten.

8.8 Indien er storingen optreden in het gebruik van de marktplaats of de functionaliteiten ervan, zal de gebruiker buycycle onverwijld van deze storing op de hoogte stellen. Hetzelfde geldt als de Gebruiker informatie verkrijgt over door derden gepubliceerde inhoud die kennelijk in strijd is met het toepasselijke recht of de rechten van derden.

9. verplichtingen van de gebruiker tot medewerking aan het plaatsen van inhoud

9.1 De Gebruiker verplicht zich geen illegale inhoud of inhoud die in strijd is met de wet, officiële vereisten of de rechten van derden op de ter beschikking gestelde opslagruimte op te slaan.

9.2 De Gebruiker is verplicht om te kopen dat alle op de marktplaats geplaatste inhoud door zijn inhoud of vorm niet in strijd is met de geldende wetgeving of de goede zeden. Verder is het de Gebruiker verboden inhoud te plaatsen die inbreuk maakt op de rechten, in het bijzonder merkrechten, octrooirechten, andere industriële eigendomsrechten of handelsgeheimen van derden. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van externe links.

9.3 Voor zover de door de gebruiker geleverde inhoud in strijd is met het geldende recht, de goede zeden, wettelijke of officiële verboden, kan buycycle de betreffende verwerkingsopdrachten weigeren. Een overtreding bestaat in het bijzonder bij het aanbieden van inhoud die het volgende betreft, vertegenwoordigt of bevat:

- Anticonstitutionalisme;

- Racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie;

- Jeugd in gevaar brengen en/of verheerlijken van geweld en extremisme van welke aard dan ook; - Oproepen en aanzetten tot criminele handelingen en wetsovertredingen, bedreigingen van leven, lichaam of eigendom;

- Aanzetten tot haat tegen personen of bedrijven

- verklaringen die persoonlijke rechten schenden, laster, smaad en belediging van gebruikers en derden;

- auteursrechtinbreukmakende inhoud of andere inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, alsmede schendingen van de wetgeving inzake eerlijke handel;

- seksuele intimidatie van gebruikers en derden;

- beledigende, seksistische, obscene, pornografische, vulgaire, verachtelijke of walgelijke materialen en uitingen.

9.4 Auteursrechtelijk beschermde inhoud mag alleen zonder toestemming van de betreffende rechthebbende in bijdragen worden opgenomen binnen het kader van het geldende citaatrecht. Citaten moeten worden gemarkeerd door markering met behulp van de citaatfunctie en door vermelding van de bron, en moeten qua gedachte verwijzen naar het geciteerde werk. Anderstalige citaten moeten ook in het Duits worden vertaald, voor zover de inhoud ongeveer duidelijk is. Met name onjuist geciteerde bijdragen kunnen door de moderatoren worden verwijderd of gecorrigeerd. De verspreiding en/of openbare reproductie van de inhoud van de marktplaats zonder toestemming van buycycle is verboden.

9.5. buycycle behoudt zich het recht voor inhoud van derden te blokkeren als deze volgens de geldende wetgeving strafbaar is of herkenbaar dient ter voorbereiding van strafbare handelingen.

9.6. buycycle heeft het recht om de door de gebruiker geplaatste advertentie of andere inhoud te verwijderen of om advertenties of andere inhoud niet te publiceren als er concrete aanwijzingen zijn dat de inhoud van de advertentie in strijd is met deze AV of wettelijke voorschriften, of dat de gebruiker anderszins verwijtbaar contractuele verplichtingen heeft geschonden. buycycle heeft het recht om de gebruiker bij overtreding van de artikelen 9. en 10. te waarschuwen en/of om de gebruiker tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de marktplaats en zal zo nodig civiele en strafrechtelijke procedures starten. De inhoud van de Gebruiker vertegenwoordigt in geen geval de mening van buycycle en buycycle neemt deze niet over als de zijne.

9.7 Als een gebruiker deze AV heeft overtreden en het gebruikerscontract met de gebruiker is beëindigd, is de gebruiker niet langer gerechtigd de marktplaats te gebruiken of zich er opnieuw voor aan te melden. Bovendien is de gebruiker niet gerechtigd de marktplaats met een ander gebruikersaccount te gebruiken.

9.8 Indien de gebruiker een verkoper is, geldt bovendien het volgende: De Verkoper verplicht zich tot het verstrekken van volledige, waarheidsgetrouwe en transparante informatie over de staat van de racefietsen in de advertenties voor verkoop. Bovendien verplicht de Verkoper zich om via de buycycle marktplaats alleen racefietsen te koop aan te bieden waarvan hij de eigenaar is of toestemming heeft gekregen van de respectieve eigenaar om ze te verkopen en de respectieve racefiets niet bezwaard is met zekerheidsrechten. buycycle kan, indien nodig, informatie en documenten van de Verkoper eisen die nodig zijn om zijn eigendomsrechten of andere machtigingen tot verkoop te bewijzen.

9.9 Indien de verkoper een consument of particuliere verkoper is, geldt bovendien het volgende: Indien de verkoper in zijn verkoopadvertentie de "uitsluiting van garantie" vermeldt, heeft dit geen gevolgen voor de garantierechten van de koper indien de in de verkoopadvertentie beschreven toestand van de racefiets daadwerkelijk afwijkt.

9.10. Indien de Verkoper ondernemer is, geldt bovendien het volgende: De Verkoper verplicht zich in het kader van het maken en publiceren van verkoopadvertenties de geldigheid en opvraagbaarheid van eventuele bestaande contracten of Algemene Voorwaarden, annuleringsbeleid en gegevensbeschermingsverklaring duidelijk en volledig aan te geven en van zijn opdruk te voorzien. De publicatie van verkoopadvertenties is niet toegestaan zonder te voldoen aan de wettelijke informatieverplichtingen voor verkopers en zonder vermelding van eventuele bestaande contracten of algemene voorwaarden, annuleringsbeleid, privacybeleid en impressum.

10. ondersteuning

buycycle biedt technische ondersteuning aan de Gebruikers van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen op het hoofdkantoor van buycycle) in de periode van 08:00 - 18:00 uur. buycycle beantwoordt vragen van de Gebruikers in tekstvorm (per e-mail).

11. gebruiksrechten

11.1 De Gebruiker verleent buycycle een ruimtelijk en temporeel onbeperkt, onherroepelijk, niet-exclusief en kosteloos recht, overdraagbaar aan derden, om de in het online aanbod geplaatste inhoud te exploiteren. buycycle heeft te allen tijde het recht de inhoud te gebruiken, te bewerken en te exploiteren. Dit omvat met name het recht van reproductie, het recht van verspreiding en het recht van openbare weergave, in het bijzonder het recht van openbare toegang. In dit verband ziet de gebruiker af van de uitoefening van zijn recht om zijn naam te gebruiken, zonder daarmee volledig af te zien van zijn recht op erkenning van het auteurschap. Deze bepaling laat de mogelijkheid van de gebruiker onverlet om derden rechten op de geplaatste inhoud te verlenen overeenkomstig bepaalde licentiemodellen.

11.2 Alle rechten op de inhoud van de marktplaats behoren toe aan buycycle. Het is de gebruiker verboden inhoud die buycycle, andere gebruikers of derden op de marktplaats hebben geplaatst te kopiëren, verspreiden en/of publiceren.

11.3. buycycle heeft het recht de door de gebruiker geplaatste inhoud te verwijderen of te deactiveren indien deze inbreuk maakt op de rechten van derden of indien derden aanspraken doen gelden wegens schending van rechten waarvan de gegrondheid niet zonder meer kan worden uitgesloten.

11.4 Als buycycle kennis krijgt van een mogelijke schending van rechten door de inhoud van de Gebruiker, zal zij de Gebruiker hiervan onmiddellijk in tekstvorm op de hoogte stellen.

12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Met betrekking tot de door buycycle geleverde diensten zijn buycycle, zijn wettelijke vertegenwoordigers en zijn plaatsvervangers alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid.

12.2 Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen bestaat ook aansprakelijkheid bij eenvoudige nalatigheid, maar deze is beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.

12.3 Essentiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen die het contract buycycle naar zijn inhoud oplegt om het doel van het contract te bereiken, waarvan de vervulling de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de gebruiker regelmatig mag vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichtingen). Claims voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijven door de bovenstaande beperkingen onaangetast.

12.4 Iedere verdere aansprakelijkheid van buycycle is uitgesloten.

12.5 De gebruiker vrijwaart buycycle en zijn medewerkers of agenten in geval van een aanspraak wegens vermeende of daadwerkelijke inbreuk en/of schending van rechten van derden door handelingen van de gebruiker in verband met het gebruik van alle daaruit voortvloeiende aanspraken van derden, tenzij de aanspraken en aansprakelijkheid ten minste in overwegende mate voor rekening van buycycle komen. buycycle is in overwegende mate verantwoordelijk voor schade die causaal is veroorzaakt door het recht van buycycle om instructies te geven volgens dit contract. Voor het overige geldt § 254 BGB. De gebruiker zal buycycle onverwijld op de hoogte stellen als derden vorderingen tegen buycycle instellen die onder de bovenstaande vrijwaringsverplichting vallen. De gebruiker is verplicht buycycle onmiddellijk alle hem ter beschikking staande informatie over de betreffende kwestie volledig, naar waarheid en onverwijld in tekstvorm te verstrekken. Verdere aanspraken van buycycle blijven onverminderd van kracht.

12.6 Daarnaast verplicht de Gebruiker zich tot vergoeding van alle kosten die buycycle maakt als gevolg van aanspraken van derden. Tot de te vergoeden kosten behoren ook de kosten van een adequaat juridisch verweer.

13 Aansprakelijkheid voor gebreken en garanties

13.1 De Verkoper is aansprakelijk voor materiële gebreken of gebreken aan de titel van de geleverde racefiets volgens de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. BGB.

13.2 De verjaringstermijn voor wettelijke aanspraken op gebreken bij de aankoop van gebruikte goederen bedraagt één (1) jaar vanaf de levering van de goederen.

13.3 De basis van de aansprakelijkheid van de Verkoper voor gebreken is primair de overeenkomst die over de staat van de racefiets is bereikt. Als overeenkomst over de

staat van de racefiets zijn alle productbeschrijvingen en specificaties van de fabrikant die het onderwerp zijn van het individuele contract of door de verkoper op de marktplaats van buycycle ten tijde van het sluiten van het contract openbaar zijn gemaakt.

14. bescherming van de koper

14.1. buycycle ondersteunt de koper in het kader van de zogenaamde kopersbescherming bij de handhaving van eventuele garantieclaims tegen de verkoper, met name in geval van niet-nakoming of slechte uitvoering of levering, de aanzienlijke afwijking van de toestand van de racefiets van de productbeschrijving van de verkoper of in geval van herroeping, mits de koper buycycle binnen 48 uur na niet-nakoming of slechte uitvoering of levering op de hoogte stelt of de koper een herroepingsrecht doet gelden waarop hij recht heeft. Een maat die niet past is geen reden voor herroeping.

14.2 Het doel van de kopersbescherming is een onderzoek door buycycle of er daadwerkelijk sprake is van een gebrek aan het voorwerp van de overeenkomst. Daartoe kan de koper eerst op eigen kosten het voorwerp van het contract naar buycycle sturen, dat daar wordt gecontroleerd op het vermeende gebrek.

14.3 Indien een gebrek blijkt, zal buycycle contact opnemen met de verkoper en duidelijk maken of een ontbinding wordt geaccepteerd of een - eventuele - reparatie door buycycle op kosten van de verkoper moet worden uitgevoerd. Als de verkoper besluit het contract te ontbinden, ontvangt hij het voorwerp van het contract terug tegen betaling van een verzendingsvergoeding. Buycycle zal het door de verkoper verschuldigde bedrag via de betaaldienstverlener Adyen innen of verrekenen met eventuele toekomstige uitbetalingen zoals omschreven in paragraaf 8. van deze AV. buycycle zal namens de verkoper de terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke aankoopprijs aan de koper verrichten. Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, betaalt buycycle het door de verkoper aan de koper verschuldigde bedrag terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee de koper de overeengekomen aankoopprijs heeft betaald. Meer informatie over klantenbescherming is te vinden in de verkoopadvertenties van de betreffende racefietsen.

14.4 Als alternatief voor ontbinding kan de verkoper ook kiezen voor een reparatie op eigen kosten door buycycle, mits de oorspronkelijk overeengekomen kwaliteit van het voorwerp van de overeenkomst op deze wijze kan worden bereikt.

14.5. Indien na inspectie door buycycle blijkt dat er geen sprake is van een gebrek, zal buycycle de koper hiervan op de hoogte stellen en het voorwerp van de overeenkomst tegen betaling van een verzendkosten retourneren.

14.6 Na het verstrijken van 48 uur na de overeengekomen of feitelijke leveringsdatum is de kopersbescherming niet meer van toepassing.

15. premiecontrole

15.1 Naast de volgens artikel 15 altijd in de diensten van buycycle geïntegreerde kopersbescherming biedt buycycle de zogenaamde Premiumcheck aan.

15.2 Als de Koper deze dienst boekt, wordt het onderwerp van het Contract na overeenstemming met de Verkoper niet rechtstreeks naar de Koper gestuurd, maar eerst naar buycycle. In samenwerking met een partnerwerkplaats voert buycycle een functionele controle van het voorwerp van het contract en reparaties uit tot een bedrag van EUR 50,00. Als de functionele controle gebreken aan het licht brengt die uitgebreidere reparaties vereisen, en als deze niet in de offerte zijn beschreven, informeert buycycle de verkoper en biedt aan de noodzakelijke reparaties op kosten van de verkoper uit te voeren. Als de verkoper de reparaties weigert, stuurt buycycle het voorwerp van de overeenkomst op kosten van de verkoper terug naar de verkoper. Eventueel reeds door de koper gedane betalingen worden aan hem terugbetaald. Hierbij is paragraaf 15.3 van overeenkomstige toepassing.

15.3 De koper ontvangt altijd een samenvattend protocol van de premiecontrole. 16. persoonsgegevens, gegevensbescherming en auteursrechten

16.1 De gebruiker stemt hierbij in met de opslag van de door hem ingevoerde persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de opslag van IP-adressen, die bij elk gebruik van de marktplaats worden doorgegeven. In het bijzonder stemt de gebruiker ook in met de presentatie van de door hem ingevoerde persoonsgegevens in zijn profielweergave binnen de marktplaats voor andere gebruikers van de marktplaats en derden die geen gebruiker van de marktplaats zijn. Verdere details zijn te vinden in het privacybeleid van buycycle.

16.2 Het gebruik van de marktplaats maakt het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door buycycle onvermijdelijk. buycycle verzekert zorgvuldig om te gaan met alle opgeslagen gegevens en deze uitsluitend te verwerken in het kader van de toestemming van de gebruiker op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Verder gebruik van persoonsgegevens door buycycle vindt alleen plaats als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruiker vooraf zijn toestemming heeft gegeven.

16.3 De Gebruiker stemt er verder mee in dat buycycle persoonsgegevens van de Gebruiker kan gebruiken voor direct marketing doeleinden. Dit omvat het promotioneel benaderen van de Gebruiker per e-mail.

16.4 In alle andere opzichten zijn de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming van toepassing, met name de Duitse verordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO), de nieuwe versie van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG-neu) en de Duitse telemediawet (TMG).

17 Overmacht

17.1 buycycle is ontslagen van de verplichting tot nakoming uit hoofde van dit contract indien en voor zover de niet-nakoming van diensten het gevolg is van het optreden van omstandigheden van overmacht na het sluiten van het contract.

17.2 Onder overmacht vallen bijvoorbeeld oorlog, stakingen, oproer, onteigeningen, overmacht, pandemieën, kardinale wetswijzigingen, stormen, overstromingen en andere natuurrampen, alsmede andere omstandigheden waarvoor buycycle niet verantwoordelijk is, met name het binnendringen van water, stroomstoringen en onderbrekingen of vernietiging van datatransportleidingen.

17.3. buycycle zal de gebruiker onmiddellijk in een passende vorm informeren over het optreden van een geval van overmacht.

20. contractduur en beëindiging

20.1 De Gebruikersovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen zonder opgave van redenen worden opgezegd met een opzegtermijn van twee (2) weken.

20.2 De opzegging vereist tekst (per e-mail) of kan impliciet worden aangegeven door deactivering van het gebruikersaccount door de gebruiker. In geval van beëindiging wordt het profiel van de Gebruiker verwijderd. De Gebruiker is verplicht om zelfstandig back-ups te maken en gegevens (met name klantgegevens, facturen, enz.) te exporteren vóór beëindiging van het contract.

20.3 Bovendien zal buycycle zijn recht van gewone beëindiging en verwijdering van het account van de Gebruiker uitoefenen als de Gebruiker ten minste één (1) jaar niet heeft ingelogd en niet heeft gereageerd op een herinneringsbericht.

20.4 Het recht van elke contractant om het contract zonder opzegtermijn op te zeggen wegens een goede reden blijft onverlet. Van een gewichtige reden is sprake als van de opzeggende partij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij de contractuele relatie voortzet tot de overeengekomen beëindiging of tot het verstrijken van een opzegtermijn, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval en met afweging van de belangen van beide partijen. buycycle heeft het recht het gebruikerscontract zonder opzegtermijn te beëindigen als er sprake is van een gewichtige reden. Een belangrijke reden bestaat met name als de gebruiker

- aanhoudend en ernstig in strijd handelt met zijn contractuele verplichtingen (artikel 9. en artikel 10.);

- verwijtbaar en ernstig de wettelijke voorschriften overtreedt bij het gebruik van de marktplaats.

21. alternatieve geschillenbeslechting

21.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet aan op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

21.2 Om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een

consumentenarbitragecommissie / universele arbitragecommissie is buycycle niet verplicht en niet bereid.

22. wijziging van de AV

22.1 buycycle behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde zonder opgaaf van redenen te wijzigen, tenzij dit voor de Gebruiker onredelijk is. buycycle zal de Gebruiker tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen in de AV in tekstvorm. Indien de gebruiker niet binnen een termijn van vier (4) weken na kennisgeving bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe AV, worden de gewijzigde AV geacht door de gebruiker te zijn geaccepteerd. buycycle zal de gebruiker in de kennisgeving wijzen op zijn recht van bezwaar en de betekenis van de bezwaartermijn. Indien de Gebruiker binnen de genoemde termijn bezwaar maakt tegen de wijzigingen, blijft de contractuele relatie bestaan onder de oorspronkelijke voorwaarden.

22.2. buycycle behoudt zich tevens het recht voor deze AV te wijzigen,

- voor zover hij daartoe verplicht is als gevolg van een wijziging van de wettelijke situatie;

- voor zover hij daarmee voldoet aan een rechterlijke uitspraak of een tegen hem gericht overheidsbesluit;

- voor zover hij aanvullende, geheel nieuwe diensten, services of service-elementen introduceert waarvoor een servicebeschrijving in de AV nodig is, tenzij de bestaande gebruiksrelatie hierdoor nadelig wordt gewijzigd;

- indien de wijziging louter gunstig is voor de gebruiker; of

- als de verandering louter technisch of procedureel is, tenzij deze aanzienlijke gevolgen heeft voor de gebruiker.

22.3 Het opzeggingsrecht van partijen blijft onverlet.

23. slotbepalingen

23.1 Op deze AV en de contractuele relatie tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal uniform recht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

23.2 Als de gebruiker een consument is en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of in een andere EU-lidstaat heeft, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de maatschappelijke zetel van buycycle in München.

23.3 Indien de gebruiker een koopman is in de zin van het Duitse handelswetboek, een ondernemer in de zin van § 14 van het Duitse burgerlijk wetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve - ook internationale - bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie de vestigingsplaats van buycycle in München. buycycle is bovendien in alle gevallen gerechtigd een vordering in te stellen op de plaats van uitvoering van de dienstverplichting volgens deze AV of een voorafgaande individuele overeenkomst of op de algemene bevoegde rechtbank van de gebruiker. Dwingende wettelijke bepalingen, met name met betrekking tot de exclusieve bevoegdheid, blijven onaangetast.

Je wensenlijstje (0)

Je hebt geen fietsen opgeslagen in je favorieten!