Logo

Overschakelen naar de app

Open
  • 20.000+ fietsen beschikbaar
  • Alleen gecertificeerde verkopers
  • Kopers bescherming
  • Financiering
20.000+ fietsen beschikbaar
Alleen gecertificeerde verkopers
Kopers bescherming
Financiering

Privacybeleid

Privacybeleid

Het privacybeleid voor gegevens is alleen geldig in het Duits. Laatst bijgewerkt op 01.12.2022

Houd er rekening mee dat het privacybeleid alleen geldig is in het Duits. Privacybeleid voor Amerikaanse klanten is hier te vinden .

1. informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon.

We zijn blij dat je onze website bezoekt en danken je voor je interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hier alle gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

2. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) is:

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 München

Duitsland

Telefoon: +49 89 628 24621

E-mail: info@buycycle.de (mailto:info@buycycle.deinfo@buycycle.deinfo@buycycle.de)

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke) te beschermen. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van je browser.

2. gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als je je niet registreert of op een andere manier informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen gegevens die je browser naar onze server verzendt (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

* Onze bezochte website

* Datum en tijd op het moment van toegang

* Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

* Bron/referentie van waaruit je de pagina hebt bereikt

* Gebruikte browser

* Gebruikt besturingssysteem

* Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm).

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de logbestanden van de server achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3. hosting

Gehost door Amazon Web Services, Inc. (AWS)

We gebruiken het systeem van Amazon Web Services, Inc. , 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde Staten, voor het hosten en weergeven van de inhoud van de site op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van AWS. In het kader van de bovengenoemde diensten kunnen gegevens ook worden verzonden naar servers van AWS in de VS als onderdeel van verdere verwerking namens ons. Met AWS hebben we een orderverwerkingsovereenkomst gesloten waarin we de provider verplichten om de gegevens van onze gebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van AWS naar de volgende website: https: //d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation1.pdf.

Verdere verwerking op andere servers dan de bovengenoemde AWS-servers vindt alleen plaats in de mate die hieronder wordt gecommuniceerd.

4. cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden na het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat je je browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparaat staan en zorgen ervoor dat je browser bij een volgend bezoek wordt herkend (zogenaamde permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. De duur van de betreffende cookieopslag kun je vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van je webbrowser.

Deels dienen de cookies om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming, of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het websitebezoek.

Houd er rekening mee dat je je browser zo kunt instellen dat je wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen. Je vindt deze voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Let op: als je geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5. contact

1. Persoonsgegevens worden verzameld wanneer je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld in het geval van het gebruik van een contactformulier kun je zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om te reageren op je verzoek of om contact met je op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Je gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van je verzoek. Dit is het geval wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die daar tegenin gaan.

2. WhatsApp-zaken

We bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de berichtendienst WhatsApp van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Voor dit doel gebruiken we de zogenaamde "zakelijke versie" van WhatsApp.

Als je contact met ons opneemt via WhatsApp naar aanleiding van een specifieke transactie (bijvoorbeeld een geplaatste bestelling), slaan we het mobiele telefoonnummer dat je gebruikt op WhatsApp en - indien opgegeven - je voor- en achternaam op en gebruiken we dit in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. b. DSGVO om je verzoek te verwerken en te beantwoorden. Op basis van dezelfde rechtsgrondslag kunnen we je vragen om verdere gegevens (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) te verstrekken via WhatsApp om je verzoek te kunnen toewijzen aan een specifiek proces.

Als je ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (zoals over het aanbod van diensten, beschikbaarheid of onze website), slaan we het mobiele telefoonnummer dat je gebruikt op WhatsApp en - indien verstrekt - je voor- en achternaam op en gebruiken we dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het efficiënt en tijdig verstrekken van de gevraagde informatie.

Je gegevens worden alleen gebruikt om te reageren op je verzoek via WhatsApp. Er vindt geen overdracht aan derden plaats.

Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang verkrijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we voor dit doel gebruiken en telefoonnummers die zijn opgeslagen in het adresboek automatisch overdraagt aan een server van het moederbedrijf Facebook Inc. in de VS. Voor de werking van ons WhatsApp Business-account gebruiken we een mobiel apparaat in wiens adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen van gebruikers die ook contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen in ons adresboek, al heeft ingestemd met de overdracht van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten op grond van art. 6 (1) lit. a DSGVO bij het eerste gebruik van de app op zijn apparaat door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren. Een overdracht van gegevens van dergelijke gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is in dit opzicht uitgesloten.

Voor het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals je rechten in dit verband en het instellen van opties voor het beschermen van je privacy, verwijzen we je naar het privacybeleid van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.

6. registratie bij het portaal

Je kunt je registreren op onze website door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonlijke gegevens voor de registratie worden verwerkt, kun je zien aan het invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. Wij gebruiken de zogenaamde double-opt-in procedure voor de registratie, d.w.z. je registratie is alleen voltooid als je je registratie vooraf hebt bevestigd via een bevestigingsmail die je voor dit doel is toegezonden door op de daarin opgenomen link te klikken. Als je binnen 24 uur geen bevestiging hebt ontvangen, wordt je registratie automatisch uit onze database verwijderd. Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is verplicht. Je kunt alle andere informatie vrijwillig verstrekken door ons portaal te gebruiken.

Als je ons portaal gebruikt, slaan we je gegevens op die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, inclusief eventuele informatie over de betalingswijze, totdat je je toegang definitief verwijdert. Verder slaan we de vrijwillige gegevens die je verstrekt op voor de duur van je gebruik van het portaal, tenzij je deze vooraf verwijdert. Je kunt alle informatie beheren en wijzigen in het afgeschermde klantengedeelte. De wettelijke basis is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

7. gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

Op grond van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als je deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kun je zien op de betreffende invulformulieren. Verwijdering van je klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. We bewaren en gebruiken de door jou verstrekte gegevens voor de verwerking van het contract. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van je klantenaccount worden je gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is voorbehouden.

8. gebruik van eenmalige aanmeldingsprocedures

1. Facebook verbinding

Op onze website kun je je aanmelden om een klantenaccount aan te maken of je te registreren met behulp van de sociale plug-in "Facebook Connect" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), in het kader van de zogenaamde eenmalige aanmeldtechniek, als je een Facebook-profiel hebt. Je kunt de social plugins van "Facebook Connect" op onze website herkennen aan de blauwe knop met het Facebook-logo

en de woorden "Verbinden met Facebook" of "Inloggen met Facebook" of "Aanmelden met Facebook".

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar je browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook Inc. in de VS verzonden en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Facebook bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame op basis van uw surfgedrag.

Door gebruik te maken van deze "Facebook Connect" knop op onze website, heb je ook de mogelijkheid om in te loggen of je te registreren op onze website met behulp van je Facebook gebruikersgegevens. Uitsluitend indien u voorafgaand aan het registratieproces

op basis van een overeenkomstige kennisgeving over de uitwisseling van gegevens met Facebook je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO, ontvangen wij bij het gebruik van de knop "Facebook Connect" van Facebook, afhankelijk van uw persoonlijk gemaakte privacy-instellingen op Facebook, de algemene en openbaar toegankelijke informatie die is opgeslagen in hun profiel. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

We willen u erop wijzen dat, als gevolg van wijzigingen in de voorwaarden voor gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden van Facebook, er ook een overdracht kan plaatsvinden van uw profielfoto's, de gebruikers-ID's van uw vrienden en de vriendenlijst als deze als "openbaar" zijn gemarkeerd in uw privacy-instellingen op Facebook wanneer u hier toestemming voor geeft. De door Facebook doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de benodigde gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum), als deze voor dit doel door jou bij Facebook zijn vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming door ons aan uw Facebook-profiel worden doorgegeven.

De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van dit privacybeleid wordt genoemd.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook de gegevens die via onze website worden verzameld direct aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt. Je kunt ook het laden van de Facebook plugins met Add-.

Ons voor je browser volledig voorkomen, bijvoorbeeld met "Adblock Plus".

(https://adblockplus.org/de/).

2. google aanmelden

Op onze website kun je inloggen om een klantenaccount aan te maken of je te registreren via de "Google Sign-In" service van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") met behulp van de zogenaamde single sign-on technologie als je een Google profiel hebt. Je kunt de aanmeldfunctie van Google op onze website herkennen aan de knop "Aanmelden via Google" "Aanmelden met Google-account" of "Aanmelden met Google".

Wanneer je een pagina van onze website oproept die een Google aanmeldfunctie bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de aanmeldknop wordt door Google rechtstreeks naar je browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Google de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als u geen Google-profiel hebt of momenteel niet bij Google bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen; hierbij kan ook overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS plaatsvinden. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame op basis van surfgedrag.

Door gebruik te maken van de Google aanmeldknop op onze website, heb je ook de mogelijkheid om in te loggen of je te registreren op onze website met behulp van je Google gebruikersgegevens. Alleen als u uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO vóór het registratieproces op basis van een overeenkomstige kennisgeving over de uitwisseling van gegevens met Google, ontvangen wij bij het gebruik van de Google-knop van Google, afhankelijk van uw persoonlijk gemaakte privacy-instellingen bij Google, de algemene en openbaar toegankelijke informatie die is opgeslagen in hun profiel. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

We willen u erop wijzen dat, na wijzigingen in de voorwaarden voor gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden van Google, er ook een overdracht kan plaatsvinden van uw profielfoto's, de gebruikers-ID's van uw vrienden en de vriendenlijst als deze als "openbaar" zijn gemarkeerd in uw privacy-instellingen bij Google. De gegevens die Google doorgeeft, worden door ons opgeslagen en verwerkt om een gebruikersaccount aan te maken met de benodigde gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum), als deze voor dit doel door jou bij Google zijn vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming door ons worden overgedragen aan uw Google-profiel.

De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van dit privacybeleid wordt genoemd.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de≷=nl

Je kunt de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van "Google Sign-In" hier bekijken: https://policies.google.com/terms

Als je niet wilt dat Google de gegevens die via onze website worden verzameld direct aan je Google-profiel toewijst, moet je uitloggen bij Google voordat je onze website bezoekt. Je kunt het laden van Google-plugins ook volledig verhinderen met add-ons voor je browser, bijv. met "Adblock Plus".

(https://adblockplus.org/de/).

9. commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt naast je commentaar ook informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de door jou geselecteerde commentatornaam opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Dit opslaan van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval de betreffende persoon de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst via een ingezonden commentaar. Je e-mailadres

We hebben deze gegevens nodig om contact met je op te nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen je gepubliceerde inhoud als illegaal. De wettelijke basis voor het opslaan van je gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b en f DSGVO. We behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen als deze door derden als onwettig worden aangemerkt.

10. gebruik van klantgegevens voor directe reclame

1. Abonneren op onze e-mailnieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is alleen je e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om je persoonlijk aan te spreken. Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken we

de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat we je alleen een e-mailnieuwsbrief sturen nadat je uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen om te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een daarvoor bestemde link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geef je ons toestemming voor het gebruik van je persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Bij het aanmelden voor de

nieuwsbrief slaan we je IP-adres op dat is ingevoerd door je internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van je e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief worden uitsluitend

gebruikt voor reclamedoeleinden door middel van de nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief staat of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken,

die wettelijk zijn toegestaan en waarover we je in deze verklaring informeren.

2. kennisgeving van beschikbaarheid van goederen per e-mail

Als we in onze online winkel de mogelijkheid bieden om je per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid van geselecteerde, tijdelijk niet beschikbare artikelen, kun je je abonneren op onze service voor het per e-mail melden van de beschikbaarheid van goederen. Als je je abonneert op onze e-mailberichtenservice voor beschikbaarheid, sturen we je eenmalig een e-mailbericht over de beschikbaarheid van het artikel dat je hebt geselecteerd. Verplichte informatie voor het verzenden van deze kennisgeving is alleen je e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om je persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van deze kennisgeving gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat we je alleen een overeenkomstige kennisgeving sturen als je uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je toestemming geeft voor het ontvangen van een dergelijk bericht. We sturen je dan een b

bevestigingse-mail waarin we je vragen om te bevestigen dat je een dergelijke kennisgeving wilt ontvangen door op een daarvoor bestemde link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer je je registreert voor onze e-mailnotificatieservice voor de beschikbaarheid van goederen, slaan we je IP-adres op dat is ingevoerd door je internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van je e-mailadres later te kunnen opsporen. De gegevens die we verzamelen wanneer je je registreert voor onze e-mailservice over de beschikbaarheid van goederen worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online winkel. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor de e-mailservice voor beschikbaarheid van goederen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd. Na afmelding wordt je e-mailadres onmiddellijk verwijderd van onze distributielijst die voor dit doel is opgesteld,

tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

11. gegevensverwerking voor orderverwerking

1. - Overdracht van afbeeldingsbestanden voor orderverwerking via uploadfunctie.

Op onze website bieden we klanten de mogelijkheid om de personalisatie van producten te bestellen door via een uploadfunctie afbeeldingsbestanden in te dienen. Het ingediende afbeeldingsmotief wordt gebruikt als sjabloon voor de personalisatie van het geselecteerde product.

Via het uploadformulier op de website kan de klant een of meer afbeeldingsbestanden uit het geheugen van het gebruikte eindapparaat rechtstreeks naar ons verzenden via geautomatiseerde, versleutelde gegevensoverdracht. Wij registreren, slaan op en gebruiken de verzonden bestanden uitsluitend voor de productie van het gepersonaliseerde product zoals gedefinieerd in de betreffende dienstbeschrijving op onze website. Als de verzonden beeldbestanden worden doorgegeven aan speciale dienstverleners voor de productie en verwerking van de bestelling, wordt u hierover expliciet geïnformeerd in de volgende paragrafen. Verdere doorgifte vindt niet plaats. Als de verzonden bestanden of de digitale motieven persoonsgegevens bevatten (in het bijzonder afbeeldingen van identificeerbare personen), worden alle zojuist genoemde verwerkingen uitsluitend uitgevoerd voor de verwerking van uw online bestelling in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Na de definitieve verwerking van de bestelling worden de verzonden beeldbestanden automatisch en volledig verwijderd.

2. voor de verwerking van je bestelling werken wij samen met de hieronder genoemde dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering belast is, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen we je daar hieronder expliciet over informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

3. doorgifte van persoonsgegevens aan verzenddienstverleners

- Paket.ag & Easylox GmbH

Als de goederen worden geleverd door Paket.ag & Easylox GmbH (Paket.ag & Easylox GmbH, Mühlweg 3 A , in 67105 Schifferstadt)

sturen wij je e-mailadres door naar Paket.ag & Easylox GmbH in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.

toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan Paket.ag & Easylox GmbH ten behoeve van de levering conform art. 6 (1) lit. b DSGVO. De openbaarmaking vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met Paket.ag & Easylox GmbH of kennisgeving van levering niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij Paket.ag & Easylox GmbH.

4. gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Adyen N.V.

Als u kiest voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Adyen, wordt de betaling verwerkt door Adyen N.V., Friedrichstraße 63, Eingang Mohrenstraße 17, 10117 Berlijn, aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte informatie doorgeven samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Meer informatie over de gegevensbescherming van Adyen vindt u op de URL

https://www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy

Adyen behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren op basis van mathematisch-statistische methoden om het legitieme belang in het bepalen van de betalingscapaciteit van de Gebruiker te waarborgen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole en die in de loop van de betalingsverwerking worden ontvangen, kunnen door Adyen worden doorgegeven aan geselecteerde kredietbureaus, die Adyen op verzoek aan gebruikers bekend maakt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, hebben deze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Adyen gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling ten behoeve van de besluitvorming over de toestemming om de geselecteerde betaalmethode te gebruiken.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar Adyen of de in opdracht gegeven kredietbureaus.

Adyen kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

12. contact opnemen met de beoordelingsherinnering

Evaluatieherinnering via Trustpilot

Als je ons hiervoor tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, sturen we je e-mailadres naar het beoordelingsplatform Trustpilot van Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Kopenhagen K, Denemarken (www.trustpilot.com), zodat het je per e-mail een beoordelingsherinnering stuurt.

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder of naar het beoordelingsplatform.

13. gebruik van sociale media: video's

Youtube video gebruik

Deze website gebruikt de insluitingsfunctie van Youtube om video's van de aanbieder "Youtube", die behoort tot Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), weer te geven en af te spelen.

Hierbij wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie activeert wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als je bent ingelogd bij Google, worden je gegevens direct toegewezen aan je account wanneer je op een video klikt. Als je de toewijzing aan je profiel bij YouTube niet wilt, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat je gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google bij het weergeven van

gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of een op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Het gebruik van YouTube kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.

Onafhankelijk van het afspelen van de ingesloten video's wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, waardoor verdere gegevensverwerking zonder onze invloed kan plaatsvinden.

Voor meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" verwijzen we naar de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en het privacybeleid van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen op grond van Art. 6 (1) lit. a DSGVO voor de verwerking van je gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw

toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in de "Cookie Consent Tool" die je op de website vindt.

14. online marketing

1. google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website kan worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook leiden tot een overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS.

Google gebruikt de op deze manier verkregen informatie om je gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het IP-adres dat door je browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google AdSense wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde gegevens worden eventueel doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is en/of als derden deze gegevens namens Google verwerken.

De beschreven verwerking van gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO met als doel het gericht adverteren van de gebruiker door adverterende derden, waarvan de advertenties op deze website worden weergegeven op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag. Deze verwerking dient ook ons financiële belang om het economische potentieel van onze website te benutten door tegen betaling gepersonaliseerde reclame-inhoud van derden weer te geven.

Meer informatie over het privacybeleid van Google kun je vinden op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

Je kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te voorkomen door je browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of je kunt de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als je het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te oefenen, volg je de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

2. Gebruik van Google Ads conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en in het kader van Google Ads de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken het aanbod van Google Ads om onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we het doel na om advertenties weer te geven die voor jou interessant zijn, onze website interessanter voor je te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te maken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google Ads klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je eindapparaat. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet over de websites van Google Ads-klanten heen worden gevolgd. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een website zijn gegaan die is voorzien van een tag voor het bijhouden van conversies.

pagina werden doorgestuurd. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als je niet wilt deelnemen aan de tracking, kun je dit gebruik blokkeren door de Google conversion tracking cookie uit te schakelen via je internetbrowser onder het trefwoord "Gebruikersinstellingen". Je wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte reclame volgens Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over het privacybeleid van Google kun je vinden op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

Je kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als je het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website of volg je de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

3. google marketing platform

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").

GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij de optimale marketing van onze website volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Daarnaast kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van GMP ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en via deze website een aankoop doet. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt je browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren je daarom volgens onze kennis als volgt: door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat je het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat. In het kader van het gebruik van GMP kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Als je bezwaar wilt maken tegen deelname aan dit trackingproces, kun je cookies voor conversietracering uitschakelen door je browser zo in te stellen dat

Cookies worden geblokkeerd van het domein www.googleadservices.com, (zie https://www.google.de/settings/ads), waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies deactiveert. Je kunt ook informatie inwinnen over het instellen van cookies bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info en de gewenste instellingen maken. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Meer informatie over het privacybeleid van GMP by Google kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

15. webanalysediensten

Google (Universele) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor een anonimisering van het IP-adres door het in te korten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. Door de extensie wordt je IP-adres vooraf ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google LLC.in de VS en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. In deze context wordt het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt het ook mogelijk om statistieken te maken met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk om gebruikersgroepen van de website te definiëren en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. Gegevensrecords die zijn verzameld via de "demografische kenmerken" kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt Google Analytics niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS te waarborgen.

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vind je hier:

https://policies.google.com/privacy?hl=de≷=nl

16. tools en diversen

1 - Debitoor

Wij gebruiken de cloudgebaseerde boekhoudsoftware van Debitoor GmbH, Grunerstr. 13, 10179 Berlijn ("Debitoor") voor onze boekhouding. Debitoor verwerkt inkomende en uitgaande facturen en, indien van toepassing, ook de banktransacties van ons bedrijf om facturen automatisch te registreren, deze te matchen met transacties en hieruit de financiële boekhouding te creëren in een gedeeltelijk geautomatiseerd proces.

Voor zover in deze context ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang in de efficiënte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties.

Ga voor meer informatie over Debitoor, de geautomatiseerde verwerking van gegevens en de regelgeving voor gegevensbescherming naar https://debitoor.de/datenschutz.

2. cookieBot

Deze website maakt gebruik van de cookietoestemmingstool van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken ("CookieBot"), die technisch noodzakelijke cookies plaatst om je cookievoorkeuren op te slaan. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang in het aanbieden van een cookie consent management service aan websitebezoekers.

3e - Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door deze dienst te gebruiken, wordt onze locatie aan u getoond en wordt een mogelijke benadering vergemakkelijkt.

Al bij het oproepen van die subpagina's waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) naar de servers van Google verzonden en daar opgeslagen; dit kan ook leiden tot een overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als je bent ingelogd bij Google, worden je gegevens direct toegewezen aan je account. Als je de toewijzing met je profiel bij Google niet wilt, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat je gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Het verzamelen, opslaan en evalueren gebeurt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde

Ontwerp van Google-websites. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als je niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van je gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heb je ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in je browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

Je kunt de gebruiksvoorwaarden van Google lezen op

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden op

https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ("Google Privacy Policy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen op grond van art. 6 (1) lit. a DSGVO voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw

Je toestemming op elk gewenst moment intrekken met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te oefenen, volg je de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

17. rechten van de betrokkene

(1) De toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving verleent u uitgebreide rechten van de betrokkene (recht op toegang en interventie) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

* Recht op toegang volgens Art. 15 DSGVO: U hebt met name het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of criteria voor het bepalen van de opslagperiode. de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking die u betreffen, evenals uw recht om te worden geïnformeerd over welke garanties er bestaan in overeenstemming met artikel 46 van de GDPR wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;

* Recht op rectificatie op grond van Art. 16 DSGVO: Je hebt recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens die op jou betrekking hebben en/of aanvulling van onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;

* Recht op wissen volgens Art. 17 DSGVO: U hebt het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te verzoeken indien de vereisten van Art. 17 (1) DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; * Recht op beperking van de verwerking op grond van Art. 18 DSGVO: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd, als u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens vraagt, als u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;

* Recht op informatie op grond van Art. 19 GDPR: Als je jegens de verwerkingsverantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt uitgeoefend, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de jou betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit

onmogelijk blijkt of gepaard gaat met een onevenredige inspanning. Je hebt het recht geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

* Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 DSGVO: Je hebt het recht om je persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken, voor zover dit technisch haalbaar is; * Recht om gegeven toestemming in te trekken op grond van Art. 7 (3) DSGVO: Je hebt het recht om eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens op elk moment in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden;

* Recht om een klacht in te dienen op grond van Art. 77 GDPR: Als je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die jou betreffen inbreuk maakt op de GDPR, heb je - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van je woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

2. recht van bezwaar

Als wij in het kader van een belangenafweging hun persoonsgegevens verwerken op basis van ons doorslaggevende legitieme belang, hebben zij het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst op gronden die voortvloeien uit hun bijzondere situatie.

Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, stoppen wij met de verwerking van de betreffende gegevens. We behouden ons echter het recht voor om de verwerking voort te zetten als we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan hun belangen, fundamentele rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als hun persoonsgegevens door ons worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebben zij het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing. Ze kunnen het bezwaar uitoefenen zoals hierboven beschreven.

Als zij hun recht op bezwaar uitoefenen, zullen wij stoppen met de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketing doeleinden.

18. duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).

Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming conform Art. 6 (1) a DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO, worden deze gegevens routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen, voor zover ze niet langer nodig zijn voor de nakoming van het contract of het initiëren van het contract en/of er van onze kant geen blijvend legitiem belang is bij de voortgezette opslag.

Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(f) DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar uitoefent op grond van Art. 21(1) DSGVO, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent op grond van Art. 21 (2) DSGVO.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Status: 19.05.2021

Onze sociale media

Gegevensverwerking via sociale netwerken

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De sociale netwerken die door ons worden gebruikt, vind je hieronder in detail.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, etc. kunnen doorgaans uw gebruikersgedrag uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde social-media-inhoud (bijv. like-buttons of reclame-inhoud) bezoekt.

media-inhoud (bijvoorbeeld like-knoppen of reclamebanners). Het bezoeken van onze sociale media triggert talrijke verwerkingen die relevant zijn voor gegevensbescherming. In detail:

Als je bent ingelogd op je sociale media-account en onze sociale media-aanwezigheid bezoekt, kan de exploitant van het sociale mediaportaal dit bezoek toewijzen aan je gebruikersaccount. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende sociale mediaportaal. In dit geval vindt deze gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen de beheerders van de sociale mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan je worden getoond binnen en buiten de respectieve aanwezigheid van sociale media. Als je een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop je bent of was ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingsactiviteiten daarom worden uitgevoerd door de exploitanten van de social media-portalen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende social media-portalen.

Wettelijke basis

Onze social media-aanwezigheden zijn bedoeld om een zo uitgebreid mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming in de zin van art. 6 lid 1 letter a DSGVO).

Verantwoordelijke persoon en uitoefening van rechten

Als je een van onze sociale mediasites bezoekt (bijv. Facebook), zijn wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) zowel tegen ons als tegen de exploitant van het betreffende sociale mediaportaal (bijv. tegen Facebook) doen gelden.

Houd er rekening mee dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de social media portals, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de social media portals. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Duur van de opslag

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de social media-aanwezigheid worden uit onze systemen verwijderd zodra je ons verzoekt deze te verwijderen, je toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op je eindapparaat totdat je ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van je gegevens, die door de beheerders van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben met Facebook een gezamenlijke verwerkersovereenkomst (Controller Addendum) gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerking wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer je onze Facebookpagina bezoekt. Je kunt deze overeenkomst bekijken op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Je kunt je advertentie-instellingen zelfstandig aanpassen in je gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de EU-Commissie. Details vind je hier:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de nl.facebook.com/help/566994660333381.

Zie het privacybeleid van Facebook voor meer informatie:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De provider is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de

de.facebook.com/help/566994660333381.

Raadpleeg het privacybeleid van Instagram voor meer informatie over hoe zij met jouw persoonlijke gegevens omgaan: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe zij omgaan met jouw persoonlijke gegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Opgeslagen fietsen (0)

Je hebt geen fietsen opgeslagen in je favorieten!