Logo

Växla till appen

Öppna
  • Europas största utbud av cyklar
  • Endast certifierade säljare
  • Skydd för köpare
  • Finansiering
Europas största utbud av cyklar
Endast certifierade säljare
Skydd för köpare
Finansiering

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicyn är endast giltig på tyska. Senast uppdaterad 01.12.2022

Observera att integritetspolicyn endast är giltig på tyska. Integritetspolicy för amerikanska kunder hittar du här.

1. Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den ansvariga personen.

Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är här alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

2. Ansvarig för databehandling på denna webbplats i den mening som avses i dataskyddsförordningen (DSGVO) är:

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 München

München Tyskland

Tfn: +49 89 628 24621

E-post: [email protected] (mailto:[email protected]@[email protected])

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga personen). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i din webbläsarrad.

2. Datainsamling vid besök på vår webbplats

Vid ren informationsanvändning av vår webbplats, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande data, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

* Vår besökta webbplats

* Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst

* Mängd data som skickats i bytes

* Källa/referens från vilken du nådde sidan

* Webbläsare som används

* Operativsystem som används

* IP-adress som används (om tillämpligt: i anonymiserad form).

Behandlingen utförs i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Någon överföring eller annan användning av uppgifterna sker inte. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverns loggfiler i efterhand om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3. Hosting

Hosting hos Amazon Web Services, Inc. (AWS)

Vi använder systemet från Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, i syfte att hosta och visa webbplatsens innehåll på grundval av bearbetning för vår räkning. Alla uppgifter som samlas in på vår webbplats behandlas på AWS servrar. Inom ramen för de ovannämnda tjänsterna kan uppgifter också överföras till AWS servrar i USA som en del av ytterligare bearbetning på uppdrag. Vi har ingått ett avtal om orderhantering med AWS, i vilket vi förpliktigar leverantören att skydda våra användares uppgifter och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

Mer information om AWS sekretesspraxis finns på följande webbplats: https: //d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation1.pdf.

Ytterligare behandling på andra servrar än de ovan nämnda AWS-servrarna kommer endast att ske i den utsträckning som meddelas nedan.

4. Cookies

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter webbläsarsessionens slut, dvs. efter att du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen (så kallade permanenta cookies). Om cookies ställs in samlar de in och behandlar viss användarinformation som webbläsar- och platsdata samt IP-adressvärden i individuell utsträckning. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven tidsperiod, som kan variera beroende på cookie. Varaktigheten för respektive cookie-lagring kan hittas i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.

Delvis tjänar cookies till att förenkla beställningsprocessen genom att lagra inställningar (t.ex. komma ihåg innehållet i en virtuell kundvagn för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som används av oss, utförs behandlingen i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO antingen för att fullgöra avtalet, i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO i händelse av samtycke, eller i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv design av webbplatsbesöket.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan bestämma individuellt om deras godkännande eller utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

5. Kontakt

1. Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Vilka uppgifter som samlas in vid användning av ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande i syfte att svara på din begäran eller för att kontakta dig och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att svara på din begäran i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Dina uppgifter kommer att raderas efter det att din begäran har behandlats. Detta är fallet när omständigheterna tyder på att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt och förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

2. WhatsApp-verksamhet

Vi erbjuder besökare på vår webbplats möjlighet att kontakta oss via meddelandetjänsten WhatsApp från WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. För detta ändamål använder vi den så kallade "affärsversionen" av WhatsApp.

Om du kontaktar oss via WhatsApp i samband med en specifik transaktion (till exempel en beställning), lagrar och använder vi det mobilnummer du använder på WhatsApp och - om det tillhandahålls - ditt för- och efternamn enligt art. 6 para. 1 lit. b. DSGVO för att behandla och svara på din begäran. På grundval av samma rättsliga grund kan vi be dig att tillhandahålla ytterligare uppgifter (ordernummer, kundnummer, adress eller e-postadress) via WhatsApp för att kunna tilldela din begäran till en specifik process.

Om du använder vår WhatsApp-kontakt för allmänna frågor (t.ex. om utbudet av tjänster, tillgänglighet eller vår webbplats) lagrar och använder vi det mobilnummer du använder på WhatsApp och - om det tillhandahålls - ditt förnamn och efternamn i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO baserat på vårt legitima intresse för effektiv och snabb tillhandahållande av den begärda informationen.

Dina uppgifter kommer endast att användas för att svara på din begäran via WhatsApp. En överföring till tredje part äger inte rum.

Observera att WhatsApp Business får tillgång till adressboken på den mobila enhet som vi använder för detta ändamål och automatiskt överför telefonnummer som lagras i adressboken till en server hos moderbolaget Facebook Inc. i USA. För driften av vårt WhatsApp Business-konto använder vi en mobil enhet i vars adressbok endast WhatsApp-kontaktuppgifterna för de användare som också har kontaktat oss via WhatsApp lagras.

Detta säkerställer att varje person vars WhatsApp-kontaktuppgifter lagras i vår adressbok redan har samtyckt till överföringen av sitt WhatsApp-telefonnummer från adressböckerna för sina chattkontakter enligt art. 6 (1) lit. a DSGVO när han använder appen på sin enhet för första gången genom att acceptera WhatsApp-användarvillkoren. En överföring av data från sådana användare som inte använder WhatsApp och/eller inte har kontaktat oss via WhatsApp är utesluten i detta avseende.

För syfte och omfattning av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av WhatsApp, samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se WhatsApps sekretesspolicy: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

6. Registrering på portalen

Du kan registrera dig på vår webbplats genom att ange personuppgifter. Vilka personuppgifter som behandlas för registreringen framgår av den inmatningsmask som används för registreringen. Vi använder det så kallade double-opt-in-förfarandet för registreringen, dvs. din registrering slutförs endast om du tidigare har bekräftat din registrering via ett bekräftelsemeddelande som skickas till dig för detta ändamål genom att klicka på länken i det. Om din bekräftelse inte tas emot inom 24 timmar kommer din registrering automatiskt att raderas från vår databas. Tillhandahållandet av ovannämnda uppgifter är obligatoriskt. All annan information kan du lämna frivilligt genom att använda vår portal.

Om du använder vår portal lagrar vi dina uppgifter som krävs för att fullgöra avtalet, inklusive all information om betalningsmetod, tills du slutligen tar bort din åtkomst. Dessutom lagrar vi de frivilliga uppgifter du tillhandahåller under den tid du använder portalen, om du inte tar bort dem i förväg. Du kan hantera och ändra all information i det skyddade kundområdet. Den rättsliga grunden är art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

7. Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för avtalshantering

I enlighet med art. 6 para. 1 lit. b DSGVO kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du tillhandahåller dem till oss för att fullgöra ett avtal eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till ovanstående adress till den ansvariga personen. Vi lagrar och använder de uppgifter som du tillhandahåller i syfte att behandla kontraktet. Efter avslutad avtalshantering eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att blockeras med avseende på skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas efter utgången av dessa perioder, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller en lagligt tillåten ytterligare användning av uppgifter har reserverats av oss.

8. användning av procedurer för enkel inloggning

1. Facebook Connect

På vår webbplats kan du logga in för att skapa ett kundkonto eller registrera dig med det sociala pluginet "Facebook Connect" från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"), inom ramen för den så kallade single sign-on-tekniken, om du har en Facebook-profil. Du känner igen de sociala insticksprogrammen från "Facebook Connect" på vår webbplats genom den blå knappen med Facebook-logotypen

och orden "Anslut med Facebook" eller "Logga in med Facebook" eller "Logga in med Facebook".

När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direktanslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i plugin-programmet överförs av Facebook direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integration får Facebook information om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en Facebook-profil eller för närvarande inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en server hos Facebook Inc. i USA och lagras där. Denna databehandling sker i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av Facebooks legitima intresse av att visa personlig reklam baserat på ditt surfbeteende.

Genom att använda denna "Facebook Connect"-knapp på vår webbplats har du också möjlighet att logga in eller registrera dig på vår webbplats med hjälp av dina Facebook-användardata. Exklusivt om du före registreringsprocessen har

på grundval av ett motsvarande meddelande om utbyte av data med Facebook ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO, vi får när du använder knappen "Facebook Connect" från Facebook, beroende på dina personligt gjorda sekretessinställningar på Facebook, den allmänna och offentligt tillgängliga informationen som lagras i deras profil. Denna information inkluderar användar-ID, namn, profilbild, ålder och kön.

Vi vill påpeka att efter ändringar av Facebooks dataskyddsvillkor och användarvillkor kan det också ske en överföring av dina profilbilder, dina vänners användar-ID och vänlistan om dessa har markerats som "offentliga" i dina sekretessinställningar på Facebook när du ger ditt samtycke. De uppgifter som överförs av Facebook kommer att lagras och behandlas av oss för att skapa ett användarkonto med nödvändiga uppgifter (titel, förnamn, efternamn, adressuppgifter, land, e-postadress, födelsedatum), om dessa har släppts av dig på Facebook för detta ändamål. Omvänt kan data (t.ex. information om ditt surf- eller köpbeteende) överföras från oss till din Facebook-profil baserat på ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges i början av denna sekretesspolicy.

För syfte och omfattning av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook ska överföra de uppgifter som samlas in via vår webbplats direkt till din Facebook-profil, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra laddning av Facebook-plugins med Add-.

Ons för din webbläsare helt, t.ex. med "Adblock Plus".

(https://adblockplus.org/de/).

2. Google-inloggning

På vår webbplats kan du logga in för att skapa ett kundkonto eller registrera dig via tjänsten "Google Sign-In" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") med den så kallade single sign-on-tekniken om du har en Google-profil. Du kan känna igen Googles inloggningsfunktion på vår webbplats genom knappen "Logga in via Google" "Logga in med Google-konto" eller "Logga in med Google".

När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller en Google-inloggningsfunktion upprättar din webbläsare en direktanslutning till Googles servrar. Innehållet i inloggningsknappen överförs av Google direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integration får Google information om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en Google-profil eller för närvarande inte är inloggad på Google. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Google-server och lagras där; detta kan också innebära överföring till servrarna för Google LLC. i USA. Denna databehandling sker i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av Googles legitima intresse av att visa personlig reklam baserat på surfbeteende.

Genom att använda Googles inloggningsknapp på vår webbplats har du också möjlighet att logga in eller registrera dig på vår webbplats med hjälp av dina Google-användardata. Endast om du ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO före registreringsprocessen på grundval av ett motsvarande meddelande om utbyte av data med Google, får vi när vi använder Google-knappen från Google, beroende på dina personligt gjorda sekretessinställningar på Google, den allmänna och offentligt tillgängliga informationen som lagras i deras profil. Denna information inkluderar användar-ID, namn, profilbild, ålder och kön.

Vi vill påpeka att efter ändringar av Googles dataskyddsvillkor och användarvillkor kan det också ske en överföring av dina profilbilder, dina vänners användar-ID och vänlistan om dessa har markerats som "offentliga" i dina sekretessinställningar hos Google. De uppgifter som överförs av Google kommer att lagras och bearbetas av oss för att skapa ett användarkonto med nödvändiga uppgifter (titel, förnamn, efternamn, adressuppgifter, land, e-postadress, födelsedatum), om dessa har släppts av dig på Google för detta ändamål. Omvänt kan data (t.ex. information om ditt surf- eller köpbeteende) överföras från oss till din Google-profil på grundval av ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges i början av denna sekretesspolicy.

För syfte och omfattning av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av Google, samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de≷=sv

Användarvillkoren för användningen av "Google Sign-In" hittar du här: https://policies.google.com/terms

Om du inte vill att Google ska överföra de uppgifter som samlas in via vår webbplats direkt till din Google-profil, måste du logga ut från Google innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt förhindra laddning av Google-plugins med tillägg för din webbläsare, t.ex. med "Adblock Plus".

(https://adblockplus.org/de/).

9. Kommentarfunktion

I samband med kommentarsfunktionen på denna webbplats lagras och publiceras, förutom din kommentar, information om tidpunkten för skapandet av kommentaren och det kommentatornamn som du valt på denna webbplats. Dessutom loggas och lagras din IP-adress. Denna lagring av IP-adressen görs av säkerhetsskäl och om den berörda personen kränker tredje parts rättigheter eller publicerar olagligt innehåll genom en inlämnad kommentar. Din e-postadress

Vi behöver dessa uppgifter för att kontakta dig om en tredje part invänder mot ditt publicerade innehåll som olagligt. Den rättsliga grunden för lagring av dina uppgifter är Art. 6 para. 1 lit. b och f DSGVO. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part anser att de är olagliga.

10. Användning av kunddata för direktreklam

1. Prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att skicka dig information om våra erbjudanden. Obligatorisk information för att skicka nyhetsbrevet är endast din e-postadress. Tillhandahållandet av ytterligare uppgifter är frivilligt och kommer att användas för att adressera dig personligen. För utskick av nyhetsbrevet använder vi

det så kallade dubbla opt-in-förfarandet. Detta innebär att vi endast skickar dig ett nyhetsbrev via e-post efter att du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev. Vi skickar då ett bekräftelsemeddelande till dig där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. När du registrerar dig för

lagrar vi din IP-adress som angetts av din Internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer uteslutande att användas för

användas för reklamändamål med hjälp av nyhetsbrevet. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet via den länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett motsvarande meddelande till den ansvariga person som anges i början. Efter avregistreringen raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter för andra ändamål,

som är tillåtna enligt lag och som vi informerar dig om i detta uttalande.

2. Meddelande om varors tillgänglighet via e-post

Om vi i vår webbutik erbjuder möjligheten att för utvalda, tillfälligt otillgängliga artiklar informera dig via e-post om när de blir tillgängliga, kan du prenumerera på vår e-posttjänst för information om varors tillgänglighet. Om du prenumererar på vår e-posttjänst för meddelande om tillgänglighet skickar vi dig ett engångsmeddelande om tillgängligheten för den artikel du har valt. Obligatorisk information för att skicka detta meddelande är endast din e-postadress. Ytterligare uppgifter är frivilliga och kan användas för att adressera dig personligen. För att skicka detta meddelande använder vi det så kallade double opt-in-förfarandet. Detta innebär att vi endast kommer att skicka dig ett motsvarande meddelande när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot ett sådant meddelande. Vi kommer då att skicka ett b

e-postmeddelande där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot ett sådant meddelande genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. När du registrerar dig för vår e-postmeddelandetjänst för tillgänglighet av varor lagrar vi din IP-adress som anges av din Internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna spåra ett eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för vår e-posttjänst för information om varors tillgänglighet används endast för att informera dig om tillgängligheten av en viss artikel i vår onlinebutik. Du kan när som helst avregistrera dig från e-postmeddelandet om varors tillgänglighet genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som nämns i början. När du har avslutat prenumerationen raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista som upprättats för detta ändamål,

såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

11. databehandling för orderhantering

1. - Överföring av bildfiler för orderbehandling via uppladdningsfunktionen.

På vår webbplats erbjuder vi kunderna möjlighet att beställa personalisering av produkter genom att skicka bildfiler via en uppladdningsfunktion. Det skickade bildmotivet används som en mall för personalisering av den valda produkten.

Med hjälp av uppladdningsformuläret på webbplatsen kan kunden överföra en eller flera bildfiler från minnet på den slutenhet som används direkt till oss via automatiserad, krypterad dataöverföring. Vi registrerar, lagrar och använder sedan de överförda filerna uteslutande för produktion av den personliga produkten enligt definitionen i respektive servicebeskrivning på vår webbplats. Om de överförda bildfilerna vidarebefordras till särskilda tjänsteleverantörer för produktion och bearbetning av beställningen kommer du att informeras uttryckligen om detta i följande stycken. Någon ytterligare överföring kommer inte att ske. Om de överförda filerna eller de digitala motiven innehåller personuppgifter (i synnerhet bilder av identifierbara personer), kommer alla behandlingsåtgärder som just nämnts att utföras uteslutande i syfte att behandla din onlinebeställning i enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Efter den slutliga bearbetningen av beställningen raderas de överförda bildfilerna automatiskt och fullständigt.

2. För att kunna behandla din beställning samarbetar vi med den eller de tjänsteleverantörer som anges nedan och som helt eller delvis hjälper oss att fullgöra ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att vidarebefordras till det transportföretag som anlitats för leveransen som en del av avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det anlitade kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, i den mån detta är nödvändigt för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantörer används kommer vi att informera dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter är art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

3. Överföring av personuppgifter till leverantörer av frakttjänster

- Paket.ag & Easylox GmbH

Om varorna levereras av Paket.ag & Easylox GmbH (Paket.ag & Easylox GmbH, Mühlweg 3 A , i 67105 Schifferstadt)

kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till Paket.ag & Easylox GmbH i enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen.

har gett sitt samtycke. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra namnet på mottagaren och leveransadressen till Paket.ag & Easylox GmbH för leveransändamål i enlighet med Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Utlämnandet sker endast i den utsträckning som är nödvändig för leverans av varor. I detta fall är en föregående samordning av leveransdatumet med Paket.ag & Easylox GmbH eller leveransavisering inte möjlig.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot Paket.ag & Easylox GmbH.

4. Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

- Adyen N.V.

Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Adyen kommer betalningen att behandlas av Adyen N.V., Friedrichstraße 63, Eingang Mohrenstraße 17, 10117 Berlin, till vilken vi vidarebefordrar dina uppgifter som lämnats under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med art. 6.1 a, b, c, d, e, f, e, f, e, g, e, f, g, g, g, g, h, h, h, h, i). 6 para. 1 lit. b DSGVO. Du hittar mer information om Adyens dataskydd på webbadressen

https://www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy

Adyen förbehåller sig rätten att utföra en kreditkontroll baserad på matematisk-statistiska metoder för att skydda det berättigade intresset av att fastställa Användarens betalningsförmåga. De personuppgifter som krävs för en kreditupplysning och som tas emot i samband med betalningshantering kan överföras av Adyen till utvalda kreditupplysningsföretag, som Adyen på begäran lämnar ut till användare. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade score-värden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen har dessa sin grund i en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk procedur. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. Adyen använder resultatet av kreditupplysningen med avseende på den statistiska sannolikheten för utebliven betalning i syfte att besluta om tillstånd att använda den valda betalningsmetoden.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till Adyen eller de anlitade kreditupplysningsföretagen.

Adyen kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga hanteringen av betalningar.

12. Kontakt med påminnelse om utvärdering

Påminnelse om utvärdering via Trustpilot

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, kommer vi att överföra din e-postadress till Trustpilots betygsplattform från Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Köpenhamn K, Danmark (www.trustpilot.com), så att den skickar dig en betygspåminnelse via e-post.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till betygsplattformen.

13. Användning av sociala medier: videor

Användning av Youtube-videor

Denna webbplats använder Youtube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Här används det utökade dataskyddsläget, vilket enligt leverantören endast utlöser lagring av användarinformation när videon/videorna spelas upp. Om uppspelningen av inbäddade Youtube-videor startas använder leverantören "Youtube" cookies för att samla in information om användarnas beteende. Enligt information från "Youtube" används dessa bland annat för att samla in videostatistik, för att förbättra användarvänligheten och för att förhindra missbruk. Om du är inloggad på Google tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att din profil ska kopplas till YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker i synnerhet i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av Googles legitima intressen för att visa

personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rättighet. Användningen av YouTube kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.

Oberoende av uppspelningen av de inbäddade videorna upprättas en anslutning till Googles nätverk varje gång denna webbplats öppnas, vilket kan utlösa ytterligare databehandlingsåtgärder utan vårt inflytande.

För ytterligare information om dataskydd på "Youtube", se Youtubes användarvillkor på https://www.youtube.com/static?template=terms och Googles sekretesspolicy på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

I den mån det krävs enligt lag har vi inhämtat ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO för behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan. Du kan återkalla ditt samtycke

Återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som tillhandahålls på webbplatsen.

14. Marknadsföring online

1. Google AdSense

Denna webbplats använder Google AdSense, en webbannonseringstjänst Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google AdSense använder så kallade cookies, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Dessutom använder Google AdSense också så kallade "web beacons" (liten osynlig grafik) för att samla in information, genom användning av vilka enkla åtgärder som besökartrafik på webbplatsen kan registreras, samlas in och analyseras. Informationen som genereras av cookien och / eller webbfyren (inklusive din IP-adress) om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där. Detta kan också resultera i en överföring till servrarna för Google LLC. i USA.

Google använder den information som erhålls på detta sätt för att utföra en utvärdering av ditt användningsbeteende med avseende på AdSense-annonser. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google AdSense kommer inte att slås samman med andra data från Google. Den information som samlas in av Google kan överföras till tredje part om detta krävs enligt lag och / eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google.

Den beskrivna databehandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO i syfte att rikta reklamadressering av användaren genom att annonsera tredje part, vars annonser visas på denna webbplats baserat på det utvärderade användarbeteendet. Denna behandling tjänar också vårt ekonomiska intresse av att utnyttja den ekonomiska potentialen på vår webbplats genom att visa personifierat reklaminnehåll från tredje part mot betalning.

Mer information om Googles sekretesspolicy finns på följande Internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent inaktivera cookies för annonspreferenser genom att förhindra dem genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta eller så kan du ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt på följande länk:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är tillgängliga eller kan begränsas om du har avaktiverat användningen av cookies.

I den mån det krävs enligt lag har vi inhämtat ditt samtycke till den behandling av dina uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, följ det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

2. Användning av Google Ads konverteringsspårning

Denna webbplats använder onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" och inom ramen för Google Ads konverteringsspårning av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi använder erbjudandet från Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammedier (så kallade Google Adwords) på externa webbplatser. Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är i förhållande till uppgifterna i reklamkampanjerna. På detta sätt strävar vi efter att visa reklam som är av intresse för dig, göra vår webbplats mer intressant för dig och uppnå en rättvis beräkning av de uppkomna reklamkostnaderna.

Cookien för konverteringsspårning ställs in när en användare klickar på en annons från Google Ads. Cookies är små textfiler som lagras på din terminalenhet. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras över Google Ads-kunders webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får veta det totala antalet användare som klickade på deras annons och gick till en webbplats som är märkt med en tagg för konverteringsspårning.

sidan vidarebefordrades. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du blockera denna användning genom att avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare under nyckelordet "Användarinställningar". Du kommer då inte att inkluderas i konverteringsspårningsstatistiken. Vi använder Google Ads på grundval av vårt berättigade intresse av riktad reklam i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO. Användningen av Google Ads kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.

Mer information om Googles sekretesspolicy finns på följande Internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent invända mot inställningen av cookies av Google Ads omvandlingsspårning genom att ladda ner och installera Googles webbläsarplugin som finns på följande länk:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är tillgängliga eller kan begränsas om du har avaktiverat användningen av cookies.

I den mån det krävs enligt lag har vi inhämtat ditt samtycke till den behandling av dina uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, inaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som tillhandahålls på webbplatsen eller alternativt följ det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

3. Googles marknadsföringsplattform

Denna webbplats använder online-marknadsföringsverktyget Google Marketing Platform från operatören Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("GMP").

GMP använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Via ett cookie-ID registrerar Google vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats enligt art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Dessutom kan GMP använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är t.ex. fallet när en användare ser en GMP-annons och senare, med samma webbläsare, ringer upp annonsörens webbplats och gör ett köp via denna webbplats. Enligt Google innehåller GMP-cookies inte någon personlig information.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och vidare användning av de uppgifter som samlas in av Google genom användning av detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskap enligt följande: Genom integrationen av GMP får Google informationen om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad med en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, finns det en möjlighet att leverantören kan få och lagra din IP-adress. I samband med användningen av GMP kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA.

Om du vill invända mot deltagande i denna spårningsprocess kan du inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att

Cookies blockeras från domänen www.googleadservices.com, (se https://www.google.de/settings/ads), varvid denna inställning raderas när du avaktiverar dina cookies. Alternativt kan du få information om inställningen av cookies från Digital Advertising Alliance på Internetadressen www.aboutads.info och göra dina önskade inställningar. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och bestämma individuellt om deras godkännande eller utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Mer information om GMP by Googles sekretesspolicy finns på följande Internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/

I den mån det krävs enligt lag har vi inhämtat ditt samtycke till den behandling av dina uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, följ det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

15. Webbanalystjänster

Google (Universal) Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och utesluter en direkt personlig referens. Genom tillägget förkortas din IP-adress i förväg av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google LLC.server i USA och förkortas där. På vårt uppdrag kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. I detta sammanhang kommer den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google (Universal) Analytics inte att slås samman med andra Google-data.

Google Analytics möjliggör också skapandet av statistik med uttalanden om ålder, kön och intressen för webbplatsbesökare på grundval av en utvärdering av intressebaserad reklam och med inkludering av information från tredje part via en speciell funktion, de så kallade "demografiska egenskaperna". Detta möjliggör definition och differentiering av användargrupper på webbplatsen i syfte att rikta marknadsföringsåtgärder. Dataposter som samlas in via de "demografiska egenskaperna" kan dock inte tilldelas en specifik person.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av Google Analytics-cookies för läsning av information om den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 (1) a DSGVO. Utan detta samtycke kommer Google Analytics inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att utöva din återkallelse, vänligen avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som tillhandahålls på webbplatsen. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för användning av Google Analytics, vilket förpliktar Google att skydda uppgifterna om våra webbplatsbesökare och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För överföring av data från EU till USA hänvisar Google till Europeiska kommissionens så kallade standardklausuler för dataskydd, som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd i USA.

Mer information om Google (Universal) Analytics hittar du här:

https://policies.google.com/privacy?hl=de≷=sv

16. Verktyg och övrigt

1 - Debitoor

Vi använder det molnbaserade bokföringsprogrammet från Debitoor GmbH, Grunerstr. 13, 10179 Berlin ("Debitoor") för att hantera vår bokföring. Debitoor behandlar inkommande och utgående fakturor och, i förekommande fall, även vårt företags banktransaktioner för att automatiskt registrera fakturor, matcha dem mot transaktioner och skapa den finansiella redovisningen utifrån detta i en delvis automatiserad process.

I den mån personuppgifter också behandlas i detta sammanhang utförs behandlingen i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO på grundval av vårt berättigade intresse av effektiv organisation och dokumentation av våra affärstransaktioner.

För mer information om Debitoor, automatiserad behandling av uppgifter och dataskyddsbestämmelser, besök https://debitoor.de/datenschutz.

2. cookieBot

Denna webbplats använder Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmarks ("CookieBot") verktyg för samtycke till cookies, som sätter tekniskt nödvändiga cookies för att lagra dina cookiepreferenser. Denna databehandling utförs i enlighet med Art. 6 (1) lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att tillhandahålla en hanteringstjänst för cookiesamtycke till webbplatsbesökare.

3 - Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps (API) från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land)kartor för att visuellt visa geografisk information. Genom att använda denna tjänst visas vår plats för dig och en eventuell kontakt underlättas.

Redan när du öppnar de undersidor där kartan från Google Maps är integrerad överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till Googles servrar och lagras där, detta kan också leda till en överföring till Google LLC:s servrar i USA. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om ett användarkonto existerar. Om du är inloggad på Google kommer dina data att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill ha tilldelningen med din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. Insamlingen, lagringen och utvärderingen sker i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av Googles legitima intresse för visning av personlig reklam, marknadsundersökningar och / eller behovsbaserad

Design av Googles webbplatser. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta Google för att utöva denna rättighet. Om du inte samtycker till den framtida överföringen av dina uppgifter till Google i samband med användningen av Google Maps, har du också möjlighet att helt inaktivera Google Maps-webbtjänsten genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas.

Du kan läsa Googles användarvillkor på

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de ytterligare användarvillkoren för Google Maps hittar du på

https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Detaljerad information om dataskydd i samband med användningen av Google Maps finns på Googles webbplats ("Googles sekretesspolicy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

I den mån det krävs enligt lag har vi inhämtat ditt samtycke enligt art. 6 (1) lit. a DSGVO för behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan. Du kan återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att utöva din återkallelse, följ det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

17. Den registrerades rättigheter

(1) Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig omfattande rättigheter som registrerad (rätt till tillgång och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, som vi informerar dig om nedan:

* Rätt till tillgång enligt art. 15 DSGVO: I synnerhet har du rätt att få information om dina personuppgifter som behandlas av oss, behandlingsändamålen, kategorierna av personuppgifter som behandlas, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden eller kriterierna för att fastställa lagringsperioden. kriterierna för att fastställa lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning mot behandling, klagomål till en tillsynsmyndighet, ursprunget till dina uppgifter om de inte har samlats in från dig av oss, förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, och, om tillämpligt, meningsfull information om den logik som ingår och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling som berör dig, samt din rätt att bli informerad om vilka garantier som finns i enlighet med artikel 46 i GDPR när dina uppgifter överförs till tredje land;

* Rätt till rättelse i enlighet med Art. 16 DSGVO: Du har rätt till omedelbar rättelse av eventuella felaktiga uppgifter som rör dig och/eller komplettering av eventuella ofullständiga uppgifter som lagras av oss;

* Rätt till radering enligt art. 17 DSGVO: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om kraven i art. 17 (1) DSGVO är uppfyllda. Denna rättighet gäller dock inte i synnerhet om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; * Rätt till begränsning av behandlingen enligt art. 18 DSGVO: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om kraven i art. 17.1 DSGVO är uppfyllda. 18 DSGVO: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så länge som riktigheten av dina uppgifter, som du bestrider, verifieras, om du vägrar radering av dina uppgifter på grund av olaglig databehandling och istället begär begränsning av behandlingen av dina uppgifter, om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk efter att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att syftet har uppnåtts eller om du har lämnat in en invändning av skäl som rör din speciella situation så länge som det ännu inte har fastställts om våra legitima skäl har företräde;

* Rätt till information i enlighet med Art. 19 GDPR: Om du har utövat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige, är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera alla mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats ut om denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, såvida detta inte visar sig vara

omöjligt eller är förknippat med en oproportionerlig ansträngning. Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare.

* Rätt till dataportabilitet i enlighet med Art. 20 DSGVO: Du har rätt att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan registeransvarig, i den mån detta är tekniskt genomförbart; * Rätt att återkalla samtycke som lämnats i enlighet med art. 7 (3) DSGVO: Du har rätt att när som helst återkalla samtycke till behandling av uppgifter som en gång givits med verkan för framtiden. I händelse av återkallelse kommer vi omedelbart att radera de berörda uppgifterna, såvida inte ytterligare behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återkallandet av samtycke ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet;

* Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med Art. 77 GDPR: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR har du - utan att det påverkar något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel - rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, har din arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen ägde rum.

2. Rätt att göra invändningar

Om vi inom ramen för en intresseavvägning behandlar deras personuppgifter på grundval av vårt övervägande berättigade intresse, har de rätt att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden på grundval av skäl som härrör från deras särskilda situation.

Om du utövar din rätt att invända kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna. Vi förbehåller oss dock rätten att fortsätta behandlingen om vi kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter deras intressen, grundläggande rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar syftet att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om deras personuppgifter behandlas av oss för direkt marknadsföring, har de rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dem för sådan marknadsföring. De kan utöva sin rätt till invändning enligt beskrivningen ovan.

Om de utövar sin rätt att invända kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktmarknadsföringsändamål.

18. Varaktighet för lagring av personuppgifter

Lagringstiden för personuppgifter bestäms utifrån respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om relevant - dessutom utifrån respektive lagstadgad lagringstid (t.ex. lagringstider enligt handels- och skattelagstiftning).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke i enlighet med art. 6 (1) a DSGVO lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringstider för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller kvasi-rättsliga skyldigheter på grundval av art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringstiderna, i den mån de inte längre krävs för uppfyllandet av avtalet eller inledandet av avtalet och/eller det inte finns något fortsatt legitimt intresse från vår sida för den fortsatta lagringen.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av Art. 6(1)(f) DSGVO, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar enligt Art. 21.1 DSGVO, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring på grundval av art. 6 (1) lit. f DSGVO, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar enligt art. 21 (2) DSGVO.

Om inte annat anges i den övriga informationen i detta uttalande om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter i övrigt att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

Status: 19.05.2021

Vår närvaro på sociala medier

Databehandling via sociala nätverk

Vi har offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De sociala nätverk som vi använder i detalj hittar du nedan.

Sociala nätverk som Facebook, Twitter etc. kan vanligtvis analysera ditt användarbeteende i stor utsträckning om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat socialt

mediainnehåll (t.ex. gilla-knappar eller reklambanners). Besök på våra sociala medier utlöser många bearbetningsoperationer som är relevanta för dataskydd. I detalj:

Om du är inloggad på ditt konto på sociala medier och besöker vår närvaro på sociala medier, kan operatören av den sociala medieportalen tilldela detta besök till ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan dock också samlas in under vissa omständigheter om du inte är inloggad eller inte har ett konto hos respektive sociala medieportal. I detta fall sker denna datainsamling till exempel via cookies som lagras på din slutenhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna av de sociala medieportalerna skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. På så sätt kan intressebaserad reklam visas för dig inom och utanför respektive sociala medienärvaro. Om du har ett konto hos respektive socialt nätverk kan den intressebaserade annonseringen visas på alla enheter där du är eller var inloggad.

Observera också att vi inte kan spåra alla bearbetningsoperationer på sociala medieportaler. Beroende på leverantör kan därför ytterligare bearbetningsoperationer utföras av operatörerna av de sociala medieportalerna. För detaljer, se användarvillkoren och dataskyddsbestämmelserna för respektive sociala medieportaler.

Rättslig grund

Vår närvaro på sociala medier syftar till att säkerställa en så omfattande närvaro som möjligt på Internet. Detta är ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 (1) lit. f DSGVO. De analysprocesser som initieras av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder, som ska anges av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. a DSGVO).

Ansvarig person och hävdande av rättigheter

Om du besöker en av våra sociala medier (t.ex. Facebook) är vi tillsammans med operatören av den sociala medieplattformen ansvariga för den databehandling som sker i samband med besöket. I princip kan du hävda dina rättigheter (information, korrigering, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) både mot oss och mot operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. mot Facebook).

Observera att vi trots det gemensamma ansvaret med operatörerna av portalerna för sociala medier inte har fullt inflytande över databehandlingen på portalerna för sociala medier. Våra alternativ bestäms till stor del av respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid

De uppgifter som samlas in direkt av oss via sociala medier raderas från våra system så snart du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller om syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Lagrade cookies finns kvar på din terminalenhet tills du tar bort dem. Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

Vi har inget inflytande på lagringstiden för dina uppgifter, som lagras av de sociala nätverkens operatörer för deras egna syften. För mer information, vänligen kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se nedan).

Sociala nätverk i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Vi har ingått ett gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal (Controller Addendum) med Facebook. I detta avtal anges vilken databehandling vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook-sida. Du kan läsa detta avtal på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan själv justera dina annonsinställningar i ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in för att göra detta:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de en.facebook.com/help/566994660333381.

För mer information, se Facebooks integritetspolicy:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://help.instagram.com/519522125107875 och https://de

de.facebook.com/help/566994660333381.

För mer information om hur de hanterar dina personuppgifter, se Instagrams integritetspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. För mer information om hur de hanterar dina personuppgifter, se YouTubes integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Din önskelista (0)

You have no bikes saved in your favorites