Logo

Prepnutie na aplikáciu

Otvorte stránku
  • Najväčší výber bicyklov v Európe
  • Len certifikovaní predajcovia
  • Ochrana kupujúcich
  • Financovanie
Najväčší výber bicyklov v Európe
Len certifikovaní predajcovia
Ochrana kupujúcich
Financovanie

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sú platné len v nemeckom jazyku. Posledná aktualizácia 01.12.2022

Upozorňujeme, že zásady ochrany osobných údajov sú platné len v nemeckom jazyku. Zásady ochrany osobných údajov pre zákazníkov z USA nájdete tu.

1. Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktné údaje zodpovednej osoby.

Teší nás, že ste navštívili našu webovú lokalitu, a ďakujeme vám za váš záujem. V nasledujúcom texte vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov pri používaní našej webovej lokality. Osobné údaje tu predstavujú všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať.

2. Za spracovanie údajov na tejto webovej lokalite v zmysle nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) je zodpovedný:

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 Mníchov

Nemecko

Tel: +49 89 628 24621

E-mail: info@buycycle.de (mailto:info@buycycle.deinfo@buycycle.deinfo@buycycle.de)

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

1.3 Táto webová stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. objednávok alebo dopytov zodpovednej osobe) šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa reťazca "https://" a symbolu zámku v riadku prehliadača.

2. Zhromažďovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

Počas čisto informačného používania našej webovej stránky, t. j. ak sa neregistrujete alebo nám inak neodovzdávate informácie, zhromažďujeme len údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server (tzv. "súbory denníka servera"). Keď vyvoláte našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli webovú stránku zobraziť:

* Naša navštívená webová stránka

* Dátum a čas v čase prístupu

* Množstvo odoslaných údajov v bajtoch

* Zdroj/odkaz, z ktorého ste sa dostali na stránku

* Použitý prehliadač

* Použitý operačný systém

* Použitá IP adresa (ak je to vhodné: v anonymizovanej podobe).

Spracovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu zlepšiť stabilitu a funkčnosť našej webovej stránky. Prenos alebo iné použitie údajov sa neuskutočňuje. Vyhradzujeme si však právo spätne skontrolovať protokolové súbory servera, ak sa vyskytnú konkrétne náznaky nezákonného používania.

3. Hosting

Hostiteľom je spoločnosť Amazon Web Services, Inc (AWS).

Používame systém spoločnosti Amazon Web Services, Inc. , 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Spojené štáty americké, na účely hosťovania a zobrazovania obsahu stránky na základe spracovania v našom mene. Všetky údaje zhromaždené na našej webovej lokalite sa spracúvajú na serveroch spoločnosti AWS. V rámci vyššie uvedených služieb sa údaje môžu prenášať aj na servery spoločnosti AWS v USA v rámci ďalšieho spracovania v našom mene. So spoločnosťou AWS sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok, v ktorej poskytovateľa zaväzujeme chrániť údaje našich používateľov a neposkytovať ich tretím stranám.

Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti AWS nájdete na tejto webovej stránke: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation1.pdf.

Ďalšie spracovanie na iných serveroch ako na vyššie uvedených serveroch AWS sa uskutoční len v rozsahu oznámenom nižšie.

4. Súbory cookie

Na zatraktívnenie návštevy našej webovej stránky a umožnenie používania určitých funkcií používame na rôznych stránkach takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Niektoré z nami používaných súborov cookie sa po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača, vymažú (takzvané súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú rozpoznanie vášho prehliadača pri ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookie). Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracúvajú určité informácie o používateľovi, ako sú údaje o prehliadači a polohe, ako aj hodnoty IP adries v individuálnom rozsahu. Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po uplynutí stanoveného času, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Trvanie uloženia príslušného súboru cookie nájdete v prehľade nastavení súborov cookie vášho webového prehliadača.

Súbory cookie čiastočne slúžia na zjednodušenie procesu objednávania prostredníctvom ukladania nastavení (napr. zapamätanie obsahu virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webovej stránky). Ak sa osobné údaje spracúvajú aj prostredníctvom jednotlivých nami používaných súborov cookie, spracúvanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO buď na účely plnenia zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO v prípade udeleného súhlasu alebo v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na ochranu našich oprávnených záujmov v súvislosti s čo najlepšou funkčnosťou webovej stránky a zákaznícky prívetivým a efektívnym dizajnom návštevy webovej stránky.

Upozorňujeme, že svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne. Každý prehliadač sa líši spôsobom, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Je to popísané v ponuke pomoci každého prehliadača, kde je vysvetlené, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto informácie pre príslušné prehliadače nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že ak neprijmete súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

5. Kontakt

1. Osobné údaje sa zhromažďujú pri kontakte s nami (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Ktoré údaje sa zhromažďujú v prípade použitia kontaktného formulára, je možné zistiť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa uchovávajú a používajú výlučne na účely odpovede na vašu žiadosť alebo na kontaktovanie vás a súvisiacu technickú správu. Právnym základom spracovania týchto údajov je náš oprávnený záujem reagovať na vašu žiadosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak je cieľom vášho kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom na spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú vymazané po konečnom spracovaní vašej žiadosti. Stane sa tak v prípade, keď okolnosti naznačujú, že daná záležitosť bola definitívne objasnená, a za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné povinnosti uchovávania údajov, ktoré by tomu bránili.

2. Obchodná aplikácia WhatsApp

Návštevníkom našej webovej stránky ponúkame možnosť kontaktovať nás prostredníctvom služby zasielania správ WhatsApp spoločnosti WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Na tento účel používame tzv. obchodnú verziu služby WhatsApp.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom aplikácie WhatsApp pri príležitosti konkrétnej transakcie (napríklad zadanej objednávky), ukladáme a používame mobilné telefónne číslo, ktoré používate v aplikácii WhatsApp, a - ak bolo poskytnuté - vaše meno a priezvisko podľa čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti. Na základe toho istého právneho základu vás môžeme prostredníctvom aplikácie WhatsApp požiadať o poskytnutie ďalších údajov (číslo objednávky, zákaznícke číslo, adresa alebo e-mailová adresa), aby sme mohli vašu žiadosť priradiť ku konkrétnemu postupu.

Ak používate náš kontakt cez aplikáciu WhatsApp na všeobecné otázky (napríklad o rozsahu služieb, dostupnosti alebo našej webovej lokalite), ukladáme a používame číslo mobilného telefónu, ktoré používate v aplikácii WhatsApp, a - ak bolo poskytnuté - vaše meno a priezvisko v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na efektívnom a včasnom poskytovaní požadovaných informácií.

Vaše údaje sa použijú len na zodpovedanie vašej žiadosti prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Prenos tretím stranám sa neuskutoční.

Upozorňujeme, že WhatsApp Business získava prístup k adresáru mobilného zariadenia, ktoré používame na tento účel, a automaticky prenáša telefónne čísla uložené v adresári na server materskej spoločnosti Facebook Inc. v USA. Na prevádzku nášho účtu WhatsApp Business používame mobilné zariadenie, v ktorého adresári sú uložené len kontaktné údaje tých používateľov aplikácie WhatsApp, ktorí nás kontaktovali aj prostredníctvom aplikácie WhatsApp.

Tým je zabezpečené, že každá osoba, ktorej kontaktné údaje WhatsApp sú uložené v našom adresári, už súhlasila s prenosom svojho telefónneho čísla WhatsApp z adresárov svojich chatových kontaktov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO pri prvom použití aplikácie na svojom zariadení akceptovaním podmienok používania aplikácie WhatsApp. Prenos údajov takých používateľov, ktorí nepoužívajú aplikáciu WhatsApp a/alebo nás nekontaktovali prostredníctvom aplikácie WhatsApp, je v tomto ohľade vylúčený.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou WhatsApp, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.

6. Registrácia na portáli

Na našom portáli sa môžete zaregistrovať poskytnutím osobných údajov. Ktoré osobné údaje sa spracúvajú pri registrácii, je možné zistiť zo vstupnej masky použitej pri registrácii. Pri registrácii používame tzv. postup dvojitého otvorenia, t. j. vaša registrácia je dokončená len vtedy, ak ste predtým potvrdili svoju registráciu prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu, ktorý vám bol na tento účel zaslaný kliknutím na odkaz v ňom uvedený. Ak vaše potvrdenie nedostanete do 24 hodín, vaša registrácia bude automaticky vymazaná z našej databázy. Poskytnutie uvedených údajov je povinné. Všetky ostatné údaje môžete poskytnúť dobrovoľne prostredníctvom nášho portálu.

Ak používate náš portál, uchovávame vaše údaje potrebné na plnenie zmluvy vrátane všetkých informácií o spôsobe platby, až kým svoj prístup definitívne nevymažete. Okrem toho uchovávame dobrovoľne poskytnuté údaje po dobu vášho používania portálu, pokiaľ ich predtým nevymažete. Všetky informácie môžete spravovať a meniť v chránenej zákazníckej zóne. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

7. Spracúvanie údajov pri otvorení zákazníckeho účtu a pri spracúvaní zmlúv

V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO sa osobné údaje budú naďalej zhromažďovať a spracúvať, ak nám ich poskytnete na plnenie zmluvy alebo pri otvorení zákazníckeho účtu. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a môžete ho vykonať zaslaním správy na vyššie uvedenú adresu zodpovednej osoby. Vami poskytnuté údaje uchovávame a používame na účely spracovania zmluvy. Po úplnom spracovaní zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje zablokované s ohľadom na lehoty uchovávania podľa daňového a obchodného práva a po uplynutí týchto lehôt budú vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov alebo pokiaľ sme si nevyhradili zákonom povolené ďalšie použitie údajov.

8. používanie postupov jednotného prihlásenia

1. Facebook Connect

Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť a vytvoriť si zákaznícky účet alebo sa zaregistrovať pomocou sociálneho pluginu "Facebook Connect" sociálnej siete Facebook, ktorý prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len "Facebook"), v rámci tzv. techniky jednotného prihlásenia, ak máte profil na Facebooku. Sociálne pluginy z "Facebook Connect" na našej webovej stránke spoznáte podľa modrého tlačidla s logom Facebook

a slovami "Connect with Facebook" (Pripojiť sa pomocou Facebooku) alebo "Log in with Facebook" (Prihlásiť sa pomocou Facebooku) alebo "Sign in with Facebook" (Prihlásiť sa pomocou Facebooku).

Keď vyvoláte stránku našej webovej lokality, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah zásuvného modulu prenáša Facebook priamo do vášho prehliadača a integruje ho do stránky. Prostredníctvom tejto integrácie získava Facebook informáciu, že váš prehliadač navštívil príslušnú stránku našej webovej lokality, aj keď nemáte profil na Facebooku alebo nie ste práve prihlásení na Facebooku. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) prenáša váš prehliadač priamo na server spoločnosti Facebook Inc. v USA a ukladá ich tam. Tieto operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávneného záujmu spoločnosti Facebook zobrazovať personalizovanú reklamu na základe vášho správania pri surfovaní.

Pomocou tohto tlačidla "Facebook Connect" na našej webovej lokalite máte tiež možnosť prihlásiť sa alebo zaregistrovať sa na našej webovej lokalite s použitím vašich používateľských údajov na Facebooku. Výhradne v prípade, ak ste pred procesom registrácie

na základe príslušného oznámenia o výmene údajov so spoločnosťou Facebook udelili svoj výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO, získame pri použití tlačidla "Facebook Connect" od spoločnosti Facebook v závislosti od vašich osobne vykonaných nastavení ochrany osobných údajov na Facebooku všeobecné a verejne prístupné informácie uložené v ich profile. Tieto informácie zahŕňajú ID používateľa, meno, profilový obrázok, vek a pohlavie.

Chceli by sme upozorniť, že po zmenách podmienok ochrany údajov a podmienok používania spoločnosti Facebook môže dôjsť aj k prenosu vašich profilových obrázkov, ID používateľov vašich priateľov a zoznamu priateľov, ak boli pri udelení vášho súhlasu označené ako "verejné" vo vašich nastaveniach ochrany osobných údajov na Facebooku. Údaje prenesené spoločnosťou Facebook budú u nás uložené a spracované na účely vytvorenia používateľského účtu s potrebnými údajmi (titul, meno, priezvisko, údaje o adrese, krajina, e-mailová adresa, dátum narodenia), ak ste ich na tento účel zverejnili na Facebooku. Naopak, údaje (napr. informácie o vašom správaní pri surfovaní alebo nákupoch) môžu byť na základe vášho súhlasu prenesené od nás do vášho profilu na Facebooku.

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy zodpovednej osobe uvedenej na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Ak si neželáte, aby spoločnosť Facebook priradila údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky priamo k vášmu profilu na Facebooku, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Facebooku. Môžete tiež zabrániť načítaniu doplnkov Facebooku pomocou funkcie Add-.

Ons pre váš prehliadač úplne, napr. pomocou "Adblock Plus".

(https://adblockplus.org/de/).

2. Prihlásenie do služby Google

Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť a vytvoriť si zákaznícky účet alebo sa zaregistrovať prostredníctvom služby "Google Sign-In" spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko (ďalej len "Google") pomocou tzv. technológie jednotného prihlásenia, ak máte profil Google. Funkciu prihlásenia Google na našej webovej stránke rozpoznáte pomocou tlačidla "Prihlásiť sa cez Google" "Prihlásiť sa pomocou účtu Google" alebo "Prihlásiť sa pomocou Google".

Keď vyvoláte stránku našej webovej lokality, ktorá obsahuje funkciu prihlásenia cez Google, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Google. Obsah prihlasovacieho tlačidla Google prenáša priamo do vášho prehliadača a integruje ho do stránky. Prostredníctvom tejto integrácie získava spoločnosť Google informáciu o tom, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej lokality, a to aj v prípade, že nemáte profil Google alebo nie ste práve prihlásení do služby Google. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sú vaším prehliadačom prenášané priamo na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú; to môže zahŕňať aj prenos na servery spoločnosti Google LLC. v USA. Tieto operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávneného záujmu spoločnosti Google zobrazovať personalizovanú reklamu na základe správania pri prehliadaní.

Pomocou prihlasovacieho tlačidla Google na našej webovej lokalite máte tiež možnosť prihlásiť sa alebo zaregistrovať sa na našej webovej lokalite pomocou svojich používateľských údajov Google. Iba v prípade, že udelíte svoj výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO pred procesom registrácie na základe príslušného oznámenia o výmene údajov so spoločnosťou Google, dostaneme pri použití tlačidla Google od spoločnosti Google v závislosti od vašich osobne vykonaných nastavení ochrany osobných údajov v spoločnosti Google všeobecné a verejne prístupné informácie uložené v ich profile. Tieto informácie zahŕňajú ID používateľa, meno, profilový obrázok, vek a pohlavie.

Radi by sme upozornili, že po zmenách podmienok ochrany údajov a podmienok používania spoločnosti Google môže dôjsť aj k prenosu vašich profilových obrázkov, ID používateľov vašich priateľov a zoznamu priateľov, ak boli v nastaveniach ochrany osobných údajov v spoločnosti Google označené ako "verejné". Údaje prenesené spoločnosťou Google sa ukladajú a spracúvajú u nás na vytvorenie používateľského účtu s potrebnými údajmi (titul, meno, priezvisko, údaje o adrese, krajina, e-mailová adresa, dátum narodenia), ak ste ich na tento účel zverejnili v spoločnosti Google. Naopak, údaje (napr. informácie o vašom správaní pri surfovaní alebo nákupoch) môžu byť na základe vášho súhlasu prenesené od nás do vášho profilu Google.

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy zodpovednej osobe uvedenej na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Google, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de≷=en

Podmienky používania služby "Google Sign-In" si môžete pozrieť tu: https://policies.google.com/terms.

Ak nechcete, aby spoločnosť Google priradila údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky priamo k vášmu profilu Google, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť zo služby Google. Načítaniu doplnkov Google môžete úplne zabrániť aj pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napr. pomocou "Adblock Plus".

(https://adblockplus.org/de/).

9. Funkcia komentárov

V rámci funkcie komentovania na tejto webovej stránke sa okrem vášho komentára ukladajú a zverejňujú na tejto webovej stránke aj informácie o čase vytvorenia komentára a vami vybrané meno komentátora. Okrem toho sa zaznamenáva a ukladá vaša IP adresa. Toto ukladanie IP adresy sa vykonáva z bezpečnostných dôvodov a pre prípad, že by dotknutá osoba prostredníctvom odoslaného komentára porušila práva tretích strán alebo zverejnila nezákonný obsah. Vaša e-mailová adresa

Tieto údaje potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať, ak tretia strana namieta, že váš zverejnený obsah je nezákonný. Právnym základom na uchovávanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b a f DSGVO. Vyhradzujeme si právo vymazať komentáre, ak voči nim tretie strany vznesú námietku, že sú nezákonné.

10. Používanie údajov zákazníkov na priamu reklamu

1. prihlásenie sa na odber našich e-mailových noviniek

Ak sa prihlásite na odber nášho e-mailového spravodajcu, budeme vám pravidelne zasielať informácie o našich ponukách. Povinným údajom na zasielanie newslettera je len vaša e-mailová adresa. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné a budú použité na vaše osobné oslovenie. Na zasielanie informačného bulletinu používame

takzvaný postup dvojitého súhlasu. To znamená, že vám e-mailový newsletter zašleme až po tom, ako výslovne potvrdíte, že súhlasíte so zasielaním newsletterov. Následne vám zašleme potvrdzujúci e-mail, v ktorom vás požiadame, aby ste kliknutím na príslušný odkaz potvrdili, že si želáte dostávať newsletter aj v budúcnosti.

Aktiváciou potvrdzujúceho odkazu nám dávate súhlas na používanie vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Pri registrácii

newslettera ukladáme vašu IP adresu zadanú vaším poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie, aby sme mohli neskôr vysledovať prípadné zneužitie vašej e-mailovej adresy. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri registrácii na odber newslettera, sa používajú výlučne na účely

použité na reklamné účely prostredníctvom informačného bulletinu. Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v newsletteri alebo zaslaním príslušnej správy zodpovednej osobe uvedenej na začiatku. Po odhlásení sa z odberu bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu newslettera, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo použiť vaše údaje na iné účely,

povolené zákonom, o ktorých vás informujeme v tomto vyhlásení.

2. Oznámenie o dostupnosti tovaru prostredníctvom e-mailu

Ak v našom internetovom obchode ponúkame možnosť informovať vás o čase dostupnosti vybraných, dočasne nedostupných položiek prostredníctvom e-mailu, môžete sa prihlásiť na službu e-mailového oznamovania dostupnosti tovaru. Ak sa prihlásite na našu službu e-mailového oznamovania dostupnosti tovaru, zašleme vám jednorazovú e-mailovú správu o dostupnosti vami vybraného tovaru. Povinným údajom na zaslanie tohto oznámenia je len vaša e-mailová adresa. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné a môžu byť použité na vaše osobné oslovenie. Na zasielanie tohto oznámenia používame tzv. postup dvojitého súhlasu. To znamená, že príslušné oznámenie vám zašleme až po tom, ako výslovne potvrdíte, že súhlasíte so zasielaním takejto správy. Potom vám zašleme b

estifikačný e-mail, v ktorom vás požiadame, aby ste kliknutím na príslušný odkaz potvrdili, že si želáte dostávať takéto oznámenie.

Aktiváciou potvrdzujúceho odkazu nám dávate súhlas na používanie vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Keď sa zaregistrujete do našej služby e-mailového oznamovania dostupnosti tovaru, uložíme vašu IP adresu zadanú poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie, aby sme mohli neskôr vysledovať prípadné zneužitie vašej e-mailovej adresy. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri registrácii do našej služby e-mailového oznamovania dostupnosti tovaru, sa používajú výlučne na účely informovania o dostupnosti konkrétneho tovaru v našom online obchode. Zo služby e-mailového oznamovania dostupnosti tovaru sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním správy zodpovednej osobe uvedenej na začiatku. Po odhlásení bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu vytvoreného na tento účel,

pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo používať údaje nad rámec, ktorý je povolený zákonom a o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení.

11. Spracovanie údajov na účely spracovania objednávok

1. - Odosielanie obrazových súborov na spracovanie objednávky prostredníctvom funkcie odosielania.

Na našej webovej lokalite ponúkame zákazníkom možnosť objednať si personalizáciu produktov prostredníctvom odoslania obrazových súborov cez funkciu upload. Odoslaný obrazový motív sa použije ako predloha na personalizáciu vybraného produktu.

Pomocou formulára na odosielanie na webovej lokalite môže zákazník odoslať jeden alebo viac obrazových súborov z pamäte používaného koncového zariadenia priamo k nám prostredníctvom automatizovaného šifrovaného prenosu údajov. Odoslané súbory potom zaznamenávame, ukladáme a používame výlučne na výrobu personalizovaného produktu, ako je definované v popise príslušnej služby na našej webovej lokalite. Ak sa prenášané obrazové súbory odovzdávajú špeciálnym poskytovateľom služieb na výrobu a spracovanie objednávky, budete o tom výslovne informovaní v nasledujúcich odsekoch. Žiadny ďalší prenos sa neuskutoční. Ak prenášané súbory alebo digitálne motívy obsahujú osobné údaje (najmä obrázky identifikovateľných osôb), všetky práve uvedené operácie spracovania sa vykonajú výlučne na účely spracovania vašej online objednávky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Po konečnom spracovaní objednávky sa odoslané obrazové súbory automaticky a úplne vymažú.

2. Za účelom spracovania vašej objednávky spolupracujeme s nižšie uvedenými poskytovateľmi služieb, ktorí nás úplne alebo čiastočne podporujú pri plnení uzatvorených zmlúv. Určité osobné údaje sa týmto poskytovateľom služieb odovzdávajú v súlade s nasledujúcimi informáciami.

Nami zhromaždené osobné údaje budú v rámci spracovania zmluvy odovzdané prepravnej spoločnosti poverenej doručením, pokiaľ je to potrebné na doručenie tovaru. Vaše platobné údaje odovzdávame poverenej úverovej inštitúcii v rámci spracovania platby, pokiaľ je to potrebné na spracovanie platby. V prípade využitia poskytovateľov platobných služieb vás o tom budeme výslovne informovať nižšie. Právnym základom na prenos údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO.

3. Prenos osobných údajov poskytovateľom prepravných služieb

- Paket.ag & Easylox GmbH

Ak tovar doručuje spoločnosť Paket.ag & Easylox GmbH (Paket.ag & Easylox GmbH, Mühlweg 3 A , v 67105 Schifferstadt)

zašleme vašu e-mailovú adresu spoločnosti Paket.ag & Easylox GmbH v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO pred dodaním tovaru na účely koordinácie termínu dodania alebo na účely oznámenia o dodaní, ak ste s tým v procese objednávky výslovne súhlasili.

udelili svoj súhlas. V opačnom prípade odovzdáme spoločnosti Paket.ag & Easylox GmbH iba meno príjemcu a adresu doručenia na účely doručenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Zverejnenie sa uskutočňuje len v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru. V tomto prípade nie je možná predchádzajúca koordinácia termínu dodania s Paket.ag & Easylox GmbH ani oznámenie o dodaní.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti voči vyššie uvedenej zodpovednej osobe alebo voči spoločnosti Paket.ag & Easylox GmbH.

4. Používanie poskytovateľov platobných služieb (platobných služieb)

- Adyen N.V.

Ak si vyberiete spôsob platby poskytovateľa platobných služieb Adyen, platbu spracuje spoločnosť Adyen N.V., Friedrichstraße 63, Eingang Mohrenstraße 17, 10117 Berlín, ktorej odovzdáme vaše údaje poskytnuté počas procesu objednávky spolu s informáciami o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky, prípadne číslo kreditnej karty, fakturovaná suma, mena a číslo transakcie) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosti Adyen nájdete na adrese URL

https://www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy

Spoločnosť Adyen si vyhradzuje právo vykonať kontrolu úverovej bonity na základe matematicko-štatistických metód s cieľom zabezpečiť oprávnený záujem na určení platobnej schopnosti používateľa. Osobné údaje potrebné na kontrolu bonity, ktoré spoločnosť Adyen získala v rámci spracovania platby, môže spoločnosť Adyen zaslať vybraným úverovým agentúram, ktoré spoločnosť Adyen na požiadanie zverejní používateľom. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokiaľ sú vo výsledku úverovej správy zahrnuté hodnoty skóre, majú svoj základ vo vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa okrem iného údaje o adrese. Spoločnosť Adyen používa výsledok kontroly úverovej bonity s ohľadom na štatistickú pravdepodobnosť nezaplatenia na účely rozhodovania o povolení používať zvolený spôsob platby.

Proti tomuto spracovaniu vašich údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku zaslaním správy spoločnosti Adyen alebo povereným úverovým agentúram.

Spoločnosť Adyen však môže byť naďalej oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na zmluvné spracovanie platieb.

12. Kontaktovanie pripomienkovania hodnotenia

Pripomienka hodnotenia prostredníctvom služby Trustpilot

Ak ste nám na to počas objednávky alebo po nej udelili výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO, zašleme vašu e-mailovú adresu hodnotiacej platforme Trustpilot spoločnosti Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Kodaň, Dánsko (www.trustpilot.com), aby vám e-mailom zaslala pripomienku hodnotenia.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy správcovi údajov alebo ratingovej platforme.

13. Používanie sociálnych médií: videá

Používanie videí na portáli Youtube

Táto webová lokalita používa funkciu vkladania videí Youtube na zobrazovanie a prehrávanie videí od poskytovateľa "Youtube", ktorý patrí spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google").

Používa sa tu režim rozšírenej ochrany údajov, ktorý podľa poskytovateľa spúšťa ukladanie informácií o používateľovi len pri prehrávaní videa/ videí. Ak sa spustí prehrávanie vložených videí z Youtube, poskytovateľ "Youtube" používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľa. Podľa informácií od spoločnosti "Youtube" sa tieto používajú okrem iného na zhromažďovanie štatistík o videách, na zlepšenie užívateľskej prívetivosti a na zabránenie zneužívania. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje sa pri kliknutí na video priradia priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie k svojmu profilu na YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje (aj v prípade neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Takéto vyhodnocovanie sa vykonáva najmä v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávnených záujmov spoločnosti Google pri zobrazovaní

personalizovanej reklamy, prieskumu trhu a/alebo návrhu svojich webových stránok na základe potrieb. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom pre uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať YouTube. Používanie služby YouTube môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.

Nezávisle od prehrávania vložených videí sa pri každom vyvolaní tejto webovej stránky vytvorí spojenie so sieťou Google, čo môže bez nášho vplyvu vyvolať ďalšie operácie spracovania údajov.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe "Youtube" nájdete v podmienkach používania služby Youtube na adrese https://www.youtube.com/static?template=terms a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO na spracovanie vašich údajov, ako je uvedené vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať

Súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete vykonať odvolanie súhlasu, deaktivujte túto službu v "nástroji na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej lokalite.

14. Online marketing

1. Google AdSense

Táto webová lokalita používa Google AdSense, webovú reklamnú službu Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko (ďalej len "Google"). Google AdSense používa takzvané súbory cookie, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej lokalite analyzovať, ako používatelia používajú lokalitu. Okrem toho Google AdSense používa na zhromažďovanie informácií aj tzv. webové signály (malé neviditeľné grafické prvky), pomocou ktorých možno zaznamenávať, zhromažďovať a analyzovať jednoduché činnosti, ako je napríklad návštevnosť webovej lokality. Informácie vygenerované súborom cookie a/alebo webovým majákom (vrátane vašej IP adresy) o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Výsledkom môže byť aj prenos na servery spoločnosti Google LLC. v USA.

Spoločnosť Google používa takto získané informácie na vyhodnotenie vášho správania pri používaní reklám AdSense. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google AdSense sa nebude spájať s inými údajmi od spoločnosti Google. Informácie získané spoločnosťou Google môžu byť prenesené tretím stranám, ak to vyžaduje zákon a/alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google.

Opísané spracovanie údajov sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na účely cieleného reklamného oslovovania používateľa reklamnými tretími stranami, ktorých reklamy sa zobrazujú na tejto webovej stránke na základe vyhodnoteného správania používateľa. Toto spracúvanie slúži aj nášmu finančnému záujmu, ktorým je využívanie ekonomického potenciálu našej webovej stránky zobrazovaním personalizovaného reklamného obsahu tretích strán za odplatu.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google môžete získať na tejto internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Súbory cookie pre reklamné preferencie môžete natrvalo zakázať tak, že im zabránite príslušným nastavením softvéru prehliadača, alebo si môžete stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky nemusia byť dostupné alebo môžu byť obmedzené, ak ste deaktivovali používanie súborov cookie.

Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie opísanej možnosti podania námietky.

2. Používanie sledovania konverzií v službe Google Ads

Táto webová lokalita používa online reklamný program "Google Ads" a v rámci Google Ads sledovanie konverzií spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko (ďalej len "Google"). Ponuku Google Ads využívame na to, aby sme pomocou reklamných médií (tzv. Google Adwords) na externých webových stránkach upozornili na naše atraktívne ponuky. Úspešnosť jednotlivých reklamných opatrení môžeme určiť na základe údajov o reklamných kampaniach. Týmto spôsobom sledujeme cieľ zobrazovať reklamu, ktorá vás zaujíma, urobiť našu webovú stránku pre vás zaujímavejšou a dosiahnuť spravodlivý výpočet vynaložených nákladov na reklamu.

Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastaví, keď používateľ klikne na reklamu umiestnenú prostredníctvom služby Google Ads. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Tieto súbory cookie zvyčajne strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostáva iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať na rôznych webových stránkach zákazníkov služby Google Ads. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a prešli na webovú stránku označenú značkou sledovania konverzií.

Stránka bola presmerovaná. Nezískavajú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné používateľov osobne identifikovať. Ak si neželáte zúčastňovať sa na sledovaní, môžete toto používanie zablokovať deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií Google prostredníctvom internetového prehliadača pod kľúčovým slovom "Nastavenia používateľa". Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií. Reklamy Google používame na základe nášho oprávneného záujmu o cielenú reklamu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Používanie reklám Google môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google môžete získať na tejto internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Proti nastaveniu súborov cookie pri sledovaní konverzií v rámci reklám Google môžete trvalo namietať tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača Google, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky nemusia byť dostupné alebo môžu byť obmedzené, ak ste deaktivovali používanie súborov cookie.

Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie vykonáte tak, že túto službu deaktivujete v "nástroji na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej lokalite, alebo prípadne postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vzniesť námietku.

3. Marketingová platforma Google

Táto webová lokalita používa online marketingový nástroj Google Marketing Platform prevádzkovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko (ďalej len "GMP").

GMP používa súbory cookie na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre používateľov relevantné, na zlepšenie správ o výkonnosti kampaní alebo na zabránenie tomu, aby používateľ videl rovnaké reklamy viackrát. Prostredníctvom ID súboru cookie spoločnosť Google zaznamenáva, ktoré reklamy sa zobrazujú v ktorom prehliadači, a môže tak zabrániť ich viacnásobnému zobrazeniu. Spracovanie vychádza z nášho oprávneného záujmu na optimálnom marketingu našej webovej stránky podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Okrem toho môže GMP používať identifikátory súborov cookie na zaznamenávanie tzv. konverzií, ktoré súvisia s požiadavkami na reklamu. Ide napríklad o prípad, keď používateľ vidí reklamu GMP a neskôr pomocou toho istého prehliadača vyvolá webovú stránku inzerenta a uskutoční nákup prostredníctvom tejto webovej stránky. Podľa spoločnosti Google súbory cookie GMP neobsahujú žiadne osobné údaje.

Vďaka použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré Google zhromažďuje prostredníctvom tohto nástroja, a preto vás podľa našich vedomostí informujeme takto: Prostredníctvom integrácie GMP získava Google informácie o tom, že ste vyvolali príslušnú časť našej webovej stránky alebo klikli na reklamu od nás. Ak ste zaregistrovaní v niektorej zo služieb Google, spoločnosť Google môže návštevu priradiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v službe Google alebo ste sa neprihlásili, existuje možnosť, že poskytovateľ môže získať a uložiť vašu IP adresu. V súvislosti s používaním GMP sa osobné údaje môžu prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. v USA.

Ak chcete namietať proti účasti na tomto procese sledovania, môžete zakázať súbory cookie na sledovanie konverzií nastavením prehliadača tak, aby

Súbory cookie sú blokované z domény www.googleadservices.com, (pozri https://www.google.de/settings/ads), pričom toto nastavenie sa vymaže, keď deaktivujete súbory cookie. Prípadne môžete získať informácie o nastavení súborov cookie od Digital Advertising Alliance na internetovej adrese www.aboutads.info a vykonať požadované nastavenia. Nakoniec môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a individuálne rozhodli o ich prijatí alebo vylúčili prijatie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne. Ak neprijmete súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti GMP by Google môžete získať na tejto internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie opísanej možnosti podania námietky.

15. Služby webovej analýzy

Google (Universal) Analytics

Táto webová lokalita používa službu Google (Universal) Analytics, webovú analytickú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko (ďalej len "Google"). Služba Google (Universal) Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch.

Táto webová lokalita používa službu Google (Universal) Analytics výlučne s rozšírením "_anonymizeIp()", ktoré zabezpečuje anonymizáciu IP adresy skrátením a vylučuje priamy osobný odkaz. Prostredníctvom tohto rozšírenia spoločnosť Google vopred skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google LLC. v USA a skráti sa tam. Spoločnosť Google v našom mene použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej lokality, zostavenia správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej lokality a používania internetu. V tejto súvislosti sa IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google (Universal) Analytics nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.

Služba Google Analytics umožňuje aj vytváranie štatistík s výkazmi o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov webovej stránky na základe vyhodnotenia záujmovej reklamy a so zahrnutím informácií tretích strán prostredníctvom špeciálnej funkcie, tzv. demografických charakteristík. To umožňuje definovať a rozlišovať skupiny používateľov webovej stránky na účely cielených marketingových opatrení. Záznamy údajov zhromaždené prostredníctvom "demografických charakteristík" však nemožno priradiť ku konkrétnej osobe.

Všetky vyššie opísané spracovania, najmä nastavenie súborov cookie služby Google Analytics na čítanie informácií o použitom koncovom zariadení, sa vykonajú len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO. Bez tohto súhlasu sa služba Google Analytics počas vašej návštevy stránky nepoužije.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete vykonať odvolanie, deaktivujte túto službu v "nástroji na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej lokalite. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok na používanie služby Google Analytics, ktorá spoločnosť Google zaväzuje chrániť údaje návštevníkov našich stránok a neposkytovať ich tretím stranám.

Pri prenose údajov z EÚ do USA sa spoločnosť Google odvoláva na tzv. štandardné doložky Európskej komisie o ochrane údajov, ktoré majú zabezpečiť dodržiavanie európskej úrovne ochrany údajov v USA.

Viac informácií o službe Google (Universal) Analytics nájdete tu:

https://policies.google.com/privacy?hl=de≷=en

16. Nástroje a rôzne

1 - Debitoor

Používame cloudový účtovný softvér spoločnosti Debitoor GmbH, Grunerstr. 13, 10179 Berlín ("Debitoor") na vedenie nášho účtovníctva. Debitoor spracováva došlé a odoslané faktúry a prípadne aj bankové transakcie našej spoločnosti s cieľom automaticky evidovať faktúry, priradiť ich k transakciám a vytvoriť z nich finančné účtovníctvo v čiastočne automatizovanom procese.

Pokiaľ sa v tejto súvislosti spracúvajú aj osobné údaje, spracúvanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na efektívnej organizácii a dokumentácii našich obchodných transakcií.

Viac informácií o spoločnosti Debitoor, automatizovanom spracúvaní údajov a predpisoch o ochrane údajov nájdete na stránke https://debitoor.de/datenschutz.

2. CookieBot

Táto webová lokalita používa nástroj na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie spoločnosti Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko ("CookieBot"), ktorý nastavuje technicky potrebné súbory cookie na ukladanie vašich preferencií súborov cookie. Toto spracovanie údajov sa vykonáva podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu poskytovať návštevníkom webových stránok službu správy súhlasu so súbormi cookie.

3. - Mapy Google

Na našej webovej lokalite používame Mapy Google (API) od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Google Maps je webová služba na zobrazovanie interaktívnych (pozemných) máp na vizuálne zobrazenie geografických informácií. Pomocou tejto služby sa vám zobrazuje naša poloha a uľahčuje sa možné priblíženie.

Už pri vyvolaní tých podstránok, v ktorých je integrovaná mapa Google Maps, sa informácie o vašom používaní našej webovej stránky (ako napríklad vaša IP adresa) prenášajú na servery spoločnosti Google a tam sa ukladajú, čo môže viesť aj k prenosu na servery spoločnosti Google LLC. v USA. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či používateľský účet existuje. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie k vášmu profilu v službe Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google ukladá vaše údaje (aj v prípade neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Zhromažďovanie, ukladanie a vyhodnocovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávneného záujmu spoločnosti Google v oblasti zobrazovania personalizovanej reklamy, prieskumu trhu a/alebo potrieb.

Dizajn webových stránok spoločnosti Google. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom pre uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať spoločnosť Google. Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov spoločnosti Google v súvislosti s používaním služby Mapy Google, máte tiež možnosť úplne deaktivovať webovú službu Mapy Google vypnutím aplikácie JavaScript vo vašom prehliadači. Mapy Google, a teda ani zobrazenie máp na tejto webovej lokalite, potom nie je možné používať.

Podmienky používania spoločnosti Google si môžete prečítať na adrese

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, ďalšie podmienky používania služby Mapy Google nájdete na adrese

https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Podrobné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním služby Mapy Google nájdete na webovej stránke spoločnosti Google ("Zásady ochrany osobných údajov Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO na spracovanie vašich údajov, ako je uvedené vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať

Súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vzniesť námietku.

17. Práva dotknutej osoby

(1) Platné právne predpisy o ochrane údajov vám priznávajú komplexné práva dotknutej osoby (práva na prístup a zásah) voči prevádzkovateľovi v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, o ktorých vás informujeme nižšie:

* Právo na prístup podľa čl. 15 DSGVO: Máte najmä právo získať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, o plánovanej dobe uchovávania alebo kritériách na určenie doby uchovávania. kritériá na určenie doby uchovávania, existenciu práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, námietku proti spracúvaniu, sťažnosť dozornému orgánu, pôvod vašich údajov, ak ich od vás nezískali, existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracúvania, ktoré sa vás týkajú, ako aj vaše právo byť informovaný o tom, aké záruky existujú v súlade s článkom 46 GDPR pri prenose vašich údajov do tretích krajín;

* právo na opravu podľa čl. 16 DSGVO: Máte právo na okamžitú opravu akýchkoľvek nesprávnych údajov, ktoré sa vás týkajú, a/alebo na doplnenie akýchkoľvek neúplných údajov, ktoré ukladáme;

* Právo na vymazanie podľa čl. 17 DSGVO: Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sú splnené požiadavky čl. 17 ods. 1 DSGVO. Toto právo však neexistuje najmä vtedy, ak je spracúvanie nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; * Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 DSGVO: Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ sa overuje presnosť vašich údajov, ktorú spochybňujete, ak odmietnete vymazanie vašich údajov z dôvodu nezákonného spracúvania údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak vaše údaje potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov po tom, čo tieto údaje po dosiahnutí účelu už nepotrebujeme, alebo ak ste podali námietku z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ ešte nebolo rozhodnuté, či prevažujú naše oprávnené dôvody;

* Právo na informácie podľa čl. 19 GDPR: Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania voči prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ je povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sprístupnené, o tejto oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzení spracúvania, pokiaľ sa neukáže, že je to

nemožné alebo spojené s neprimeraným úsilím. Máte právo byť informovaní o týchto príjemcoch.

* Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 DSGVO: máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o prenos k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné; * právo odvolať súhlas udelený podľa čl. 7 ods. 3 DSGVO: Máte právo kedykoľvek odvolať raz udelený súhlas so spracovaním údajov s účinnosťou do budúcnosti. V prípade odvolania súhlasu príslušné údaje okamžite vymažeme, pokiaľ sa ďalšie spracovanie nemôže zakladať na právnom základe spracovania bez súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania;

* Právo podať sťažnosť podľa čl. 77 GDPR: Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, porušuje GDPR, máte - bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy - právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, pracoviska alebo miesta údajného porušenia.

2. Právo na námietku

Ak v rámci vyvažovania záujmov spracúvame ich osobné údaje na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu, majú právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu s účinnosťou do budúcnosti z dôvodov vyplývajúcich z ich konkrétnej situácie.

Ak uplatníte svoje právo namietať, prestaneme príslušné údaje spracúvať. Vyhradzujeme si však právo pokračovať v spracúvaní, ak môžeme preukázať závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad ich záujmami, základnými právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Ak ich osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, majú právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, na účely takéhoto marketingu. Námietku môžu uplatniť vyššie uvedeným spôsobom.

Ak uplatnia svoje právo na námietku, prestaneme spracúvať príslušné údaje na účely priameho marketingu.

18. Trvanie uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa určuje na základe príslušného právneho základu, účelu spracúvania a - ak je to relevantné - dodatočne na základe príslušnej zákonnej lehoty uchovávania (napr. lehoty uchovávania podľa obchodného a daňového práva).

Pri spracúvaní osobných údajov na základe výslovného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO sa tieto údaje uchovávajú, kým dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá.

Ak existujú zákonné lehoty uchovávania údajov, ktoré sa spracúvajú v rámci zákonných alebo kvázi zákonných povinností na základe čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO, tieto údaje sa po uplynutí lehôt uchovávania bežne vymažú, pokiaľ už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo začatie zmluvy a/alebo na ich ďalšom uchovávaní nie je z našej strany naďalej oprávnený záujem.

Pri spracúvaní osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO sa tieto údaje uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo namietať podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Pri spracúvaní osobných údajov na účely priameho marketingu na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO sa tieto údaje uchovávajú, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo namietať podľa čl. 21 ODS. 2 DSGVO.

Ak nie je v ďalších informáciách v tomto vyhlásení o konkrétnych situáciách spracúvania uvedené inak, uložené osobné údaje sa vymažú, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

Stav: Údaje sú uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov: 19.05.2021

Naše prezentácie na sociálnych sieťach

Spracúvanie údajov prostredníctvom sociálnych sietí

Na sociálnych sieťach udržiavame verejne prístupné profily. Podrobné informácie o nami používaných sociálnych sieťach nájdete nižšie.

Sociálne siete, ako sú Facebook, Twitter atď. môžu zvyčajne rozsiahle analyzovať vaše používateľské správanie, ak navštívite ich webové stránky alebo webové stránky s integrovanými sociálnymi

mediálnym obsahom (napr. tlačidlami like alebo reklamnými bannermi). Návšteva našich prezentácií na sociálnych sieťach spúšťa početné operácie spracovania relevantné pre ochranu údajov. Podrobne:

Ak ste prihlásení do svojho účtu na sociálnych médiách a navštívite našu prezentáciu na sociálnych médiách, prevádzkovateľ portálu sociálnych médií môže túto návštevu priradiť k vášmu používateľskému účtu. Vaše osobné údaje sa však môžu za určitých okolností zhromažďovať aj vtedy, ak nie ste prihlásení alebo nemáte účet na príslušnom portáli sociálnych médií. V takom prípade sa toto zhromažďovanie údajov uskutočňuje napríklad prostredníctvom súborov cookie, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia, alebo zaznamenávaním vašej IP adresy.

Pomocou takto zhromaždených údajov môžu prevádzkovatelia portálov sociálnych médií vytvárať používateľské profily, v ktorých sú uložené vaše preferencie a záujmy. Týmto spôsobom sa vám môže zobrazovať reklama založená na záujmoch v rámci príslušnej prítomnosti na sociálnych médiách aj mimo nej. Ak máte účet na príslušnej sociálnej sieti, reklama založená na záujmoch sa môže zobrazovať na všetkých zariadeniach, na ktorých ste alebo ste boli prihlásení.

Upozorňujeme tiež, že nemôžeme sledovať všetky operácie spracovania na portáloch sociálnych médií. V závislosti od poskytovateľa preto môžu ďalšie operácie spracovania vykonávať prevádzkovatelia portálov sociálnych médií. Podrobnosti nájdete v podmienkach používania a ustanoveniach o ochrane údajov príslušných portálov sociálnych médií.

Právny základ

Cieľom našich prezentácií na sociálnych médiách je zabezpečiť čo najkomplexnejšiu prítomnosť na internete. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Procesy analýzy iniciované sociálnymi sieťami sa môžu zakladať na rôznych právnych základoch, ktoré majú špecifikovať prevádzkovatelia sociálnych sietí (napr. súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO).

Zodpovedná osoba a uplatnenie práv

Ak navštívite niektorú z našich sociálnych sietí (napr. Facebook), sme spoločne s prevádzkovateľom platformy sociálnej siete zodpovední za operácie spracovania údajov, ktoré sa počas tejto návštevy spustia. Svoje práva (informácie, oprava, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov a sťažnosť) môžete v zásade uplatniť tak voči nám, ako aj voči prevádzkovateľovi príslušného portálu sociálnych médií (napr. voči Facebooku).

Upozorňujeme, že napriek spoločnej zodpovednosti s prevádzkovateľmi portálov sociálnych médií nemáme plný vplyv na operácie spracovania údajov portálov sociálnych médií. Naše možnosti sú do veľkej miery určené firemnou politikou príslušného poskytovateľa.

Trvanie ukladania

Údaje, ktoré zhromažďujeme priamo prostredníctvom prítomnosti na sociálnych médiách, sa z našich systémov vymažú hneď, ako nás požiadate o ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo účel uchovávania údajov prestane platiť. Uložené súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Záväzné právne ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Nemáme žiadny vplyv na dobu uchovávania vašich údajov, ktoré ukladajú prevádzkovatelia sociálnych sietí na svoje vlastné účely. Podrobnosti získate priamo od prevádzkovateľov sociálnych sietí (napr. v ich zásadách ochrany osobných údajov, pozri nižšie).

Sociálne siete podrobne

Facebook

Máme profil na sociálnej sieti Facebook. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Podľa spoločnosti Facebook sa zhromaždené údaje prenášajú aj do USA a iných tretích krajín.

So spoločnosťou Facebook sme uzavreli zmluvu o spoločnom spracovaní (Controller Addendum). V tejto dohode sa uvádza, za ktoré operácie spracovania údajov sme zodpovední my alebo spoločnosť Facebook, keď navštívite našu stránku na Facebooku. Túto dohodu si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavenia reklamy si môžete upraviť samostatne vo svojom používateľskom účte. Ak tak chcete urobiť, kliknite na nasledujúci odkaz a prihláste sa:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de en.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Máme profil na sociálnej sieti Instagram. Poskytovateľom je spoločnosť Instagram Inc. so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de.

de.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobné informácie o tom, ako zaobchádza s vašimi osobnými údajmi, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Podrobnosti o tom, ako spracúvajú vaše osobné údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Váš zoznam želaní (0)

You have no bikes saved in your favorites