Logo

Váltás az alkalmazásra

Nyissa meg a címet.
  • Európa legnagyobb kerékpárválasztéka
  • Csak tanúsított eladók
  • Vevők védelme
  • Finanszírozás
Európa legnagyobb kerékpárválasztéka
Csak tanúsított eladók
Vevők védelme
Finanszírozás

Feltételek

Feltételek

Utolsó frissítés: 01.12.2022

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feltételek csak német nyelven érvényesek.

Üdvözöljük a buycycle-nél!

Örülünk, hogy ellátogat online piacterünkre (a továbbiakban: "Piactér"), és köszönjük érdeklődését. A szolgáltatások igénybevétele feltételezi, hogy Ön elfogadja a jelen Általános Üzleti és Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: "ÁSZF"). Kérjük, hogy a piactér használata előtt figyelmesen olvassa el azokat. A piactér használatával Ön elfogadja a jelen ÁSZF-et. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a piactér használatáról.

1. általános és hatály

1.1. Az alábbi ÁSZF vonatkozik minden szerződésre, amely a

TFJ Buycycle Kft.

Ansbacher Str. 5

80796 München

Tel: +49 89 628 24621

E-mail: [email protected]

Internet: https://buycycle.com

HÉA-azonosítószám: DE341044568

Ügyvezető igazgató: Theodor Golditchuk, Jonas Jäger

A társaság székhelye: München

Nyilvántartó bíróság: Müncheni Községi Bíróság

Cégjegyzékszám: HRB 263786

(a továbbiakban: "buycycle") és az eladó (a továbbiakban nemsemlegesen "eladó") és az érdekelt felek (a továbbiakban nemsemlegesen "vevő", a buycycle-vel együtt szintén "felek"). Az eladó és a vevő a továbbiakban a buycycle által kínált szolgáltatások "felhasználóinak" is nevezzük.

a https://buycycle.com/de linket és a domainekhez tartozó valamennyi aldomaint.

1.2. A jelen ÁSZF mind a fogyasztókra, mind a vállalkozókra vonatkozik, kivéve, ha a vonatkozó záradékban különbséget tesznek. A német polgári törvénykönyv (BGB) 13. §-a szerint fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan céllal köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható. A német polgári törvénykönyv (BGB) 14. §-a szerint vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

1.3. Kizárólag a Buycycle általános szerződési feltételei érvényesek. A Felhasználó eltérő, ellentétes vagy kiegészítő általános szerződési feltételei vagy ÁSZF-jei csak akkor és annyiban válnak a szerződés részévé, amennyiben és amennyiben a buycycle kifejezetten hozzájárult azok érvényességéhez.

2. a szerződés tárgya

2.1. A buycycle a szerződés időtartama alatt a Felhasználó számára világszerte hozzáférést biztosít a buycycle piactérhez annak érdekében, hogy használt sport(e-)kerékpárokat (a továbbiakban: "versenybringák") értékeltessen eladóként, majd azokat fizetés ellenében felajánlja, illetve vevőként versenybringákat keressen és vásároljon egy adatbázisban. A versenybringák szállítását a buycycle által megnevezett szállítási szolgáltató végzi.

2.2. A buycycle maga is kínál eladásra országúti kerékpárokat a piactéren. A kerékpárokat mind a piactéren keresztül, mind más külső forrásból vásárolják meg. A buycycle.com-on történő vásárláskor azonban a buycycle vásárlóként aláveti magát a jelen ÁSZF-nek, és a "normál" vásárlókkal azonos feltételek mellett szerzi meg a versenykerékpárokat, azzal a kikötéssel, hogy nem számítanak fel szállítási díjat és buycycle díjat.

2.3 Ennek megfelelően a jelen megállapodás tárgya egy globálisan elérhető piactér biztosítása a versenykerékpárok felajánlására vagy keresésére, illetve azok későbbi szállítására.

2.4 A piactéren keresztül történő szerződéskötés és/vagy a használt országúti kerékpárok vásárlására vonatkozó szerződéses kapcsolatok kizárólag a felhasználók között jönnek létre. a buycycle nem vállal felelősséget a felhasználók közötti vásárlási szerződések megfelelő teljesítéséért.

2.5. A buycycle ügyfélszolgálatot biztosít a vevők és az eladók számára, és ő a kapcsolattartó a buycycle-en keresztül történő vásárlásokkal kapcsolatos minden vitás kérdés, visszatérítési kérelem és kérdés esetén. A részletek a 14.4. pontban találhatók.

2.6. A vevő és a TFJ buycycle GmbH között az adásvételi szerződés megkötésével szerződés jön létre a tranzakció feldolgozására vonatkozóan. AzAdyen N.V. mint pénzforgalmi szolgáltató vesz részt a tranzakciós szerződés teljesítésében . A fizetési tranzakcióval a felhasználók elfogadják az Adyen N.V. Általános Szerződési Feltételeit (https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions).

3. szolgáltatások és a profil használata

3.1. A buycycle szolgáltatásai attól függően különböznek, hogy a Felhasználó eladóként vagy vevőként használja a piacteret. A piactér használatához minden esetben a Felhasználó sikeres regisztrációja és felvétele szükséges.

3.2 Eladóként a Felhasználó a buycycle piactéren közúti kerékpárok eladására vonatkozó ajánlatokat (a továbbiakban: "eladási hirdetések") hozhat létre és tehet közzé. Az eladási hirdetés létrehozásához sikeres regisztráció, valamint az országúti kerékpár márkájára, modelljére, gyártási évére és használati állapotára vonatkozó adatok megadása szükséges. Az eladó a buycycle segítségével megbecsülheti az országúti kerékpár értékét, és nem kötelező érvényű árajánlatot kaphat, valamint adott esetben megtekintheti a már közzétett, hasonló országúti kerékpárok eladási hirdetéseit. Továbbá az eladó feltölthet hiteles és retusálatlan képeket, valamint részletes információkat adhat az országúti kerékpár állapotáról. Az eladási hirdetés közzétételére csak a buycycle előzetes ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor. Végül az eladó bármikor szerkesztheti és törölheti az eladási hirdetéseket, megtekintheti más felhasználók eladási hirdetéseit, és megjegyzéseken vagy értesítéseken keresztül kapcsolatba léphet az adott felhasználókkal. Ha a vevő ajánlatot tesz egy versenybringa eladására, az eladó értesítést kap a buycycle-től, amelyre 24 órán belül reagálhat, és közölheti, hogy megtörtént-e a közbenső eladás, vagy el kívánja fogadni a vevő ajánlatát.

3.3. Ha a Felhasználó vevő, a sikeres regisztrációt és belépést követően megtekintheti a buycycle piactéren közzétett eladási hirdetéseket. Ebből a célból a vevőnek lehetősége van a buycycle piactéren közzétett összes eladási hirdetést megtekinteni, vagy "strukturált keresést" végezni az országúti kerékpár bizonyos kritériumai szerint. Az eladási hirdetésekből a vevő minden információt megtudhat a versenykerékpárról, annak áráról, valamint az esetleges járulékos költségekről (szállítási és szállítási költségek és a buycycle díj), továbbá az eladóval szembeni kifogásolási jogokról. Ezenkívül a vásárló egyéni megjegyzéseket tehet az eladók eladási hirdetéseihez, és kérdéseket tehet fel a versenykerékpárokkal kapcsolatban, illetve megtekintheti a más felhasználók által már feltett kérdéseket és válaszokat. Továbbá az ügyfél megtekintheti a nem magáneladóknak minősülő eladók profiljait is.

3.4 Vállalkozók esetében ezen felül a következők érvényesek: Az eladási hirdetések létrehozása és közzététele, valamint a jogszabályi megfelelőség betartása az eladó kizárólagos felelőssége. Az eladási hirdetések közzététele csak az eladókra vonatkozó jogi tájékoztatási követelményeknek való megfelelés és az eladó saját, adott esetben meglévő szerződéseinek vagy általános szerződési feltételeinek, elállási szabályzatának, adatvédelmi szabályzatának és impresszumának felhasználásával lehetséges.

3.5 A felhasználók közötti szerződés- és fizetési feldolgozás a fizetési szolgáltató Adyen N.V., Friedrichstraße 63, bejárat Mohrenstraße 17, 10117 Berlin (a továbbiakban: "Adyen")útján történik . Az Adyen fizetési szolgáltató keretében a buycycle különböző fizetési módokat kínál. A megrendelési folyamat során a vásárló a buycycle piacteréről az Adyen weboldalára kerül átirányításra. A Vevő a fizetési adatainak megadása és a kívánt fizetési mód kiválasztása után a fizetési folyamatot befejező gombra kattintva a fizetési megbízást is megerősíti az Adyen felé. buycycle az Eladó megerősítését követően felkéri az Adyent a fizetési tranzakció elindítására, az Eladó pedig a rendelési folyamatot befejező gombra kattintás esetén elfogadja a Vevő ajánlatát.

3.6 A szerződéses felhasználási lehetőségek konkrét grafikai és funkcionális kialakítása, a felhasználási lehetőségek további funkciókkal vagy szolgáltatásokkal való bővítése vagy átalakítása, illetve azok további fizetős szolgáltatásokkal való kiegészítése a buycycle belátása szerint történik. buycycle jogosult a konkrét kialakítást bármikor módosítani, bővíteni és/vagy átalakítani, a szerződéses felhasználási lehetőségek megtartása mellett.

3.7. A buycycle bármikor jogosult az egyes tartalmakhoz vagy a piactérhez való hozzáférést letiltani, pl. ha felmerül a gyanú, hogy a Felhasználó megsérti a vonatkozó jogszabályokat, a jelen ÁSZF-et vagy harmadik felek jogait. A felhasználó ezeket az intézkedéseket elháríthatja, ha a gyanút megfelelő bizonyítékok saját költségén történő bemutatásával elhárítja. A felhasználó nem tart igényt a piactér egyes funkcióinak fenntartására.

3.8 A piactér korlátlan ideig, legalább 98,5%-os éves átlaggal áll a felhasználó rendelkezésére. Az elkerülhetetlen, előre nem látható és rendkívüli események, amelyek a piactér elérhetetlenségéhez vezethetnek, mint például áramkimaradás, hackertámadás, az átadási pont és az internet közötti távközlési vonalak meghibásodása, nem számítanak bele a rendelkezésre állási minimumba.

3.9. A buycycle jogosult harmadik felet alvállalkozóként igénybe venni a szerződésben foglalt szolgáltatások nyújtásához. Ezen túlmenően a buycycle jogosult a jelen szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket egy vagy több harmadik félre átruházni (szerződésátvétel). A szerződés teljes átvétele esetén a Felhasználónak joga van a szerződést felmondani határidő nélkül.

4 Regisztráció, szerződéskötés és felhasználói fiók

4.1 Az online regisztrációs folyamat (a továbbiakban: "regisztráció") befejezésével és a profil létrehozásával a felhasználó és a buycycle között használati szerződés jön létre.

4.2 A regisztrációhoz és a profil létrehozásához felhasználói fiók létrehozása szükséges. A felhasználói fiókhoz szükséges adatok (a továbbiakban: "bejelentkezési adatok") a regisztrációhoz használt beviteli maszkból származnak.

4.3 Alternatívaként a Felhasználó bejelentkezhet a piactérre felhasználói fiók létrehozásához vagy regisztrálhat az úgynevezett "egyszeri bejelentkezési eljárás" segítségével, ha a Felhasználó rendelkezik Facebook, Google vagy Apple fiókkal. A felhasználó személyére vonatkozó minden lényeges információ, valamint a profilkép az adott fiókból kerül átvételre.

4.4 Természetes és jogi személyek regisztrálhatnak a Piactér használatára. Az eladásra vonatkozó ajánlatok létrehozása, valamint a tényleges értékesítés a Piactéren keresztül természetes és jogi személyek számára korlátozás nélkül megengedett. A vásárlás természetes személyek számára van fenntartva. Hasonlóképpen, a Németországban székhellyel rendelkező jogi személyek jogosultak a piacteret vevőként használni. A Németországon kívüli székhelyű jogi személyek nem vásárolhatnak versenykerékpárokat a buycycle-en keresztül. Jogi személy regisztrációját csak a jogi személy képviseletére jogosult személy végezheti. Természetes személyként csak nagykorú és cselekvőképes felhasználók regisztrálhatnak. Ha a felhasználó kiskorú, a regisztráció csak a törvényes képviselő hozzájárulásával történhet. A buycycle jogosult a regisztrációt a törvényes képviselő hozzájárulásának megfelelő igazolásához kötni.

4.5 A buycycle-vel a piactér használatára vonatkozó szerződés az online regisztrációs folyamat kitöltésével, majd az ÁSZF ("Ezúton megerősítem, hogy az Általános Üzleti és Felhasználási Feltételeket megismertem és elfogadom.") és az Adatvédelmi ("Az Adatvédelmi nyilatkozatot tudomásul vettem.") jelölőnégyzetekre való kattintással jön létre. Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a regisztráció és a felhasználói fiók létrehozása céljából elektronikusan gyűjtsék és tárolják. Az e tekintetben adott hozzájárulásomat a jövőre nézve bármikor visszavonhatom a [email protected] e-mail címre küldött e-mailben.").").

4.6 Az online regisztrációs folyamat befejezését követően a felhasználó egy megerősítő e-mailt kap egy aktiválási linkkel. A regisztrációs folyamat befejezéséhez a felhasználónak a megerősítő e-mailben található linkre kattintva igazolnia kell személyazonosságát. Felhasználói szerződés megkötésére nincs igény.

4.7 Miután a felhasználó a megerősítő e-mailben található linkre kattintva igazolta magát, és a felhasználói fiókot a buycycle aktiválta, a felhasználónak meg kell adnia egy érvényes szállítási vagy szállítási címet, és további információkat, valamint egy profilképet adhat hozzá.

4.8 Felhasználói fiók létrehozása csak a felhasználó aktuális e-mail címének megadásával lehetséges. Ez az e-mail cím a buycycle-vel való kommunikációra is szolgál.

4.9 A felhasználó biztosítja, hogy a profilja létrehozásakor használt adatok (a továbbiakban: "profiladatok") a valóságnak megfelelnek és teljesek. Köteles adatait mindig naprakészen tartani, és változások esetén a felhasználói fiókjában frissíteni. Álnevek használata nem megengedett.

4.10. A regisztrációkor a felhasználó létrehoz egy jelszót a felhasználói fiókjához. A felhasználó a jelszót bármikor megváltoztathatja felhasználói fiókjában. A felhasználó a jelszót nem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem teheti hozzáférhetővé harmadik fél számára, és köteles azt biztonságban tartani a visszaélések elkerülése érdekében.

4.11. Minden felhasználó csak egyszer regisztrálhat a buycycle szolgáltatásainak magán és/vagy üzleti célú használatához. A felhasználói fiók nem ruházható át más felhasználókra.

4.12. A felhasználó az online regisztráció során tett bejegyzéseit a regisztráció elküldése előtt bármikor korrigálhatja a szokásos billentyűzet- és egérfunkciók segítségével.

4.13. A buycycle a szerződéses rendelkezéseket, beleértve az ÁSZF-et is, a szerződés megkötésekor az adatvédelemnek megfelelően tárolja, és a Felhasználó megrendelésének elküldését követően szöveges formában (e-mailben) megküldi a Felhasználónak.

4.14. A szerződés megkötésére német és angol nyelven kerül sor.

4.15. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a regisztráció feldolgozásához megadott e-mail cím helyes legyen, hogy a buycycle által küldött e-mailek ezen a címen érkezhessenek. Különösen SPAM-szűrők használata esetén a Felhasználónak biztosítania kell, hogy a buycycle vagy a buycycle által a megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik felek által küldött összes e-mail kézbesíthető legyen.

5. begyűjtés és kézbesítés

5.1. A Vevőnek elvileg lehetősége van a versenykerékpárt az Eladótól átvenni, kivéve, ha az Eladó ezt kifejezetten kizárta. Önátvétel esetén az Eladó először tíz (10) munkanapon belül e-mailben értesíti a Vevőt arról, hogy az általa megrendelt versenykerékpár átvehető. Ezen e-mail kézhezvételét követően a Vevő az Eladó székhelyén egyeztetés alapján átveheti az országúti kerékpárt. Ebben az esetben szállítási költség nem kerül felszámításra.

5.2 A versenykerékpárok szállítása biztosított szállítással történik a Vevő által megadott szállítási címre, hacsak a felek másként nem állapodnak meg. A vásárlónak a megrendelés során a piactéren megadott szállítási címe az irányadó.

5.3 A szerződés megkötését követően az Eladó a buycycle által eladott versenybringa szállításához egy szállítási szolgáltató útján történő szállításhoz szükséges szállítási dobozt kap az Eladótól. Az eladó köteles az országúti kerékpárt tíz (10) napon belül szállításra készen becsomagolni és a szállítási szolgáltatóval egyeztetni az átvétel időpontját.

6. árak, szállítási költségek, szolgáltatási díj és fizetési feltételek

6.1. Az eladóval történő sikeres szerződéskötést és az országúti kerékpárnak a buycycle piactéren keresztül történő megvásárlását követően a vevő köteles a buycycle mint a fizetés beszedőjének a piactér fizetési rendszerén keresztül a buycycle-nek a megállapodás szerinti vételárat, valamint a szállítási és szállítási költségeket, valamint a buycycle szolgáltatásainak igénybevételéért fizetendő szolgáltatási díjat megfizetni.

6.2 A buycycle a piactér használatáért szolgáltatási díjat számít fel, és további opcionális szolgáltatásokat kínál. A felek eltérő megállapodása hiányában a díjak összege a buycycle szerződéskötés időpontjában érvényes és alább felsorolt árlistáján alapul:

A vevőt terhelő költségek:

- Buycycle díja: a forgalmazott országúti kerékpár értékével arányosan.

- Szállítás (opcionális): a címzett országtól függően

- Prémiumellenőrzés (opcionális): 175€

- Vizsgálati utalvány (opcionális): 70€

Forgalmazói költségek:

- A kerékpár árának 2,5%-át vonjuk le sikeres tranzakció esetén.

6.3. A buycycle fenntartja a jogot, hogy a 6.2. szerinti költségeket a jövőben az ár-teljesítmény arány fenntartása érdekében ésszerű belátása szerint kiigazítsa, hogy a költségnövekedésekre vagy -csökkenésekre és így a változó, más módon nem kompenzálható költséghelyzetekre megfelelően reagálni tudjon. A díjkiigazítás során figyelembe veendő költségelemek vagy kiigazító intézkedések lehetnek a buycycle piactér szerződéses felhasználási lehetőségeinek módosítása, bővítése és/vagy kiigazítása, az adminisztratív és általános költségek (bérleti, finanszírozási és tranzakciós költségek, személyi és szolgáltatói költségek, energia- és internet-hozzáférési költségek, informatikai fejlesztési költségek stb.), valamint az államilag előírt adók, díjak, járulékok és egyéb terhek. Minden díjmódosítás az értesítést követő egy (1) hónap elteltével lép hatályba. A Vevőnek a jelen ÁSZF 17.5. pontja szerinti felmondási jogát ez nem érinti.

6.4. A vételár és a 6.2. szerinti költségek (minden esetben szolgáltatási díj) megfizetése a piactér fizetési rendszerén keresztül történik a buycycle részére. A Vevő az "Adyen" fizetési szolgáltatással fizethet. Az Adyen fizetési szolgáltatás keretében a buycycle különböző fizetési módokat kínál a Vevőnek. A fizetések feldolgozásához az Adyen további fizetési szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a Vevőt külön tájékoztatjuk. Ha a fizetés nem kerül teljesítésre, mert a számlán nincs elegendő fedezet, vagy mert helytelen banki adatokat adtak meg, vagy ha a Vevő tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, a Vevő viseli az adott hitelintézet visszafordításából eredő díjakat, ha ezt ő maga okozza. AzAdyenről további információk az interneten ahttps://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditionscímen érhetők el .

6.5 A vevő csak akkor jogosult beszámítási jogokra, ha ellenkövetelései a buycycle fő követelésével kölcsönösen összekapcsolódnak vagy az utóbbi által elismertek, jogerősen megállapítottak vagy nem vitatottak.

6.6 Ha a szerződés megkötése után nyilvánvalóvá válik (pl. fizetésképtelenségi eljárás iránti kérelemmel), hogy a buycycle szolgáltatási díj iránti követelése a vevő fizetési képtelensége miatt veszélybe kerül, a buycycle jogosult a teljesítést megtagadni és - szükség esetén határidő kitűzése után - a törvényi előírásoknak megfelelően (BGB 321. §) a szerződéstől elállni.

7. A vételár megfizetése az eladónak.

7.1. A buycycle vállalja, hogy a Vevővel való sikeres szerződéskötést és fizetési folyamatot követően az Eladó által becsült ajánlati árat - szükség esetén az Eladó és a Vevő közötti esetleges újratárgyalások figyelembevételével - kifizeti az Eladónak. A vállalkozói bevételek EURO-ban értendők, és nettó árak, a számlázás napján érvényes törvényes ÁFA-val növelve. A fogyasztóknak szóló bevételek euróban értendők, és bruttó árak, beleértve a számlázás napján érvényes törvényes HÉA-t is.

7.2. A fizetés feldolgozása és a vételár kifizetése az eladó és a buycycle között az Adyen fizetési szolgáltatón keresztül történik. Az Adyen használatához az Eladónak az Adyen-nél történő regisztrációja szükséges. Miután a Vevő leadta a megrendelést az online áruházban, a buycycle felkéri az Adyent a fizetési tranzakció kezdeményezésére. Az Adyen az eladó nevében beszedi az esedékes vételárat a vevő fizetési eszközéről, és továbbítja a vételárat a buycycle-nek. Az Adyen a vételárat egy nem kamatozó letéti számlán tartja. Ebből a célból az eladó saját letéti számlát hoz létre az Adyennél. A 6.2. szerinti költségekkel csökkentett vételár kifizetését az Adyen azt követően teljesíti az eladó részére, hogy a szállítási szolgáltató átvette az országúti kerékpárt az eladótól.

8 A felhasználó általános együttműködési kötelezettségei

8.1 A felhasználó a buycycle kifejezett engedélye nélkül a piacteret csak a szerződésben előírt magán- és üzleti célok keretében használhatja. A Felhasználónak tilos az e célon túli, nem rendeltetésszerű használat.

8.2 Amennyiben a Tartalom harmadik felek oldalaira mutató hiperhivatkozásokat tartalmaz, a Felhasználó szavatolja, hogy jogosult a hiperhivatkozás használatára, és hogy a hivatkozott weboldal ("Landing Page") megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és harmadik felek jogainak.

8.3 A felhasználó köteles a bejelentkezési adatokat gondosan kezelni. A felhasználónak kivétel nélkül tilos a bejelentkezési adatokat harmadik félnek átadni és/vagy a bejelentkezési adatok megkerülésével harmadik félnek hozzáférést biztosítani a profilhoz.

8.4 A felhasználó köteles együttműködni a piactéren harmadik személyek által elkövetett támadások tisztázásában, amennyiben ez a felhasználó részéről szükséges.

8.5 A felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely alkalmas a piactér vagy a mögötte álló műszaki infrastruktúra működésének károsítására és/vagy túlzott megterhelésére. Ez különösen a következőket foglalja magában:

- szoftverek, szkriptek vagy adatbázisok használata a piactér használatával kapcsolatban;

- az adatok és/vagy egyéb tartalmak automatikus olvasása, blokkolása, felülírása, módosítása, másolása, kivéve, ha ez a piactér megfelelő használatához szükséges.

8.6 A felhasználó köteles továbbá biztosítani, hogy a piactéren keresztül továbbított információk és adatok ne legyenek vírusokkal, férgekkel vagy trójai falovakkal fertőzöttek.

8.7 Továbbá a Felhasználónak különösen a következő cselekményei tilosak és a Piactérrel való visszaélésnek minősülnek:

- Saját vagy harmadik fél telefonszámának, internetcímének vagy egyéb elérhetőségének közzététele a szöveges területen vagy közvetlen kommunikációban;

- más felhasználók elérhetőségi adatainak szisztematikus leolvasása harmadik félnek való továbbadás céljából;

- más felhasználók indokolatlan zaklatása agresszív, obszcén, sértő, rágalmazó vagy tolakodó fórumbejegyzésekkel vagy üzenetekkel;

- Más felhasználók felbujtása a piactérrel való visszaélésre;

- a piactér kiterjedt vagy állandó használata olyan tartalmak közzétételére és terjesztésére, amelyek tényszerűen nem felelnek meg a piactér vagy a blogok és fórumok céljának vagy témakörének, és amelyek ronthatják a piactér vonzerejét más felhasználók számára;

- mások személyazonosságának használata regisztrációhoz, üzenetküldéshez vagy -küldéshez.

8.8. Amennyiben a piactér használatában vagy annak funkcióiban bármilyen fennakadás következik be, a Felhasználó köteles a buycycle-t erről a fennakadásról haladéktalanul tájékoztatni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Felhasználó olyan, harmadik felek által közzétett tartalomról szerez tudomást, amely nyilvánvalóan sérti az alkalmazandó jogot vagy harmadik felek jogait.

9. A felhasználó együttműködési kötelezettségei a tartalom közzétételével kapcsolatban

9.1. A Felhasználó vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott tárhelyen nem tárol jogellenes vagy a törvényt, hatósági előírásokat vagy harmadik felek jogait sértő tartalmat.

9.2 A Felhasználó köteles megvásárolni, hogy a piactéren közzétett tartalmak tartalmukkal vagy formájukkal ne sértsék a hatályos jogszabályokat vagy a jó erkölcsöt. A Felhasználónak tilos továbbá olyan tartalmat közzétennie, amely sérti harmadik felek jogait, különösen védjegy-, szabadalmi, egyéb ipari tulajdonjogokat vagy üzleti titkokat. Ugyanez vonatkozik a külső linkek beállítására is.

9.3 Amennyiben a Felhasználó által megadott tartalom sérti az alkalmazandó jogot, az erkölcsöt, jogi vagy hatósági tilalmakat, a buycycle megtagadhatja a vonatkozó feldolgozási megbízásokat. Jogsértés áll fenn különösen olyan tartalmak rendelkezésre bocsátása esetén, amelyek az alábbiakra vonatkoznak, azokat képviselik vagy tartalmazzák:

- Alkotmányellenesség;

- Rasszizmus, idegengyűlölet és diszkrimináció;

- Ifjúság veszélyeztetése és/vagy az erőszak és a szélsőségesség bármilyen formájának dicsőítése; - Bűncselekményekre való felhívás és felbujtás, valamint törvénysértés, élet, testi épség vagy vagyon elleni fenyegetés;

- Személyek vagy vállalatok elleni gyűlöletkeltés;

- Személyiségi jogokat sértő kijelentések, rágalmazás, becsületsértés és a felhasználók és harmadik felek becsmérlése;

- szerzői jogot sértő tartalom vagy a szellemi tulajdonjogok egyéb megsértése, valamint a tisztességes kereskedelemre vonatkozó jogszabályok megsértése;

- a felhasználók és harmadik felek szexuális zaklatása;

- sértő, szexista, obszcén, pornográf, vulgáris, aljas vagy gusztustalan anyagok és kifejezések.

9.4 Szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak csak az adott jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a vonatkozó idézőjog keretein belül szerepelhetnek a hozzájárulásokban. Az idézeteket az idézés funkcióval történő kiemeléssel és a forrás megjelölésével kell jelölni, és gondolatilag utalni kell az idézett műre. Az idegen nyelvű idézeteket németre is le kell fordítani, amennyiben a tartalom nagyjából nyilvánvaló. Különösen a helytelenül idézett hozzászólásokat a moderátorok eltávolíthatják vagy kijavíthatják. A piactér bármely tartalmának terjesztése és/vagy nyilvános sokszorosítása a buycycle hozzájárulása nélkül tilos.

9.5. A buycycle fenntartja a jogot, hogy harmadik fél tartalmát blokkolja, ha az a vonatkozó jogszabályok szerint büntetendő vagy felismerhetően büntetendő cselekmények előkészítésére szolgál.

9.6. A buycycle jogosult a Felhasználó által közzétett hirdetést vagy egyéb tartalmat törölni, illetve hirdetést vagy egyéb tartalmat nem közzétenni, ha konkrét jelek utalnak arra, hogy a hirdetés tartalma sérti a jelen ÁSZF-et vagy jogszabályi előírásokat, vagy a Felhasználó egyébként vétkesen megszegte szerződéses kötelezettségeit. a buycycle jogosult a Felhasználót a 9. és 10. pontok megsértése esetén figyelmeztetni és/vagy a Felhasználót ideiglenesen vagy véglegesen kizárni a piactér használatából, és szükség esetén polgári és büntetőjogi eljárást kezdeményez. A Felhasználó tartalma semmilyen körülmények között nem képviseli a buycycle véleményét, és a buycycle nem fogadja el azt sajátjaként.

9.7 Ha a felhasználó megsértette a jelen ÁSZF-et, és a felhasználóval kötött felhasználói szerződés megszűnt, a felhasználó a továbbiakban nem jogosult a piactér használatára, illetve nem regisztrálhat újra a piactérre. A felhasználó továbbá nem jogosult a piacteret másik felhasználói fiókkal használni.

9.8 Ha a felhasználó Eladó, akkor ezen felül a következők érvényesek: Az Eladó vállalja, hogy az eladásra szánt hirdetésekben teljes körű, valós és átlátható tájékoztatást ad a versenybringák állapotáról. Az Eladó továbbá vállalja, hogy a buycycle piactéren keresztül csak olyan versenykerékpárokat kínál eladásra, amelyeknek ő a tulajdonosa, vagy amelyek eladására az adott tulajdonos felhatalmazta, és az adott versenykerékpárt nem terhelik biztosítéki jogok. buycycle szükség esetén olyan információkat és dokumentumokat kérhet az Eladótól, amelyek szükségesek a tulajdonjog vagy az eladásra vonatkozó egyéb felhatalmazások igazolásához.

9.9 Ha az eladó fogyasztó vagy magáneladó, akkor ezen felül a következők érvényesek: Ha az eladó az eladási hirdetésében a "jótállás kizárását" írja elő, ez nem befolyásolja a vevő szavatossági jogait, ha az eladási hirdetésben leírt állapotú országúti kerékpár állapota ténylegesen eltér ettől.

9.10. Ha az eladó vállalkozó, akkor ezen felül a következők érvényesek: Az Eladó vállalja, hogy az eladási hirdetések készítése és közzététele keretében egyértelműen és teljes körűen jelzi a meglévő szerződések, illetve az Általános Szerződési Feltételek, az elállási nyilatkozat és az adatvédelmi nyilatkozat érvényességét és visszakereshetőségét, valamint az impresszumát. Az eladási hirdetések közzététele nem megengedett az eladókra vonatkozó jogszabályi tájékoztatási kötelezettségek betartása, valamint a meglévő szerződések vagy általános szerződési feltételek, elállási nyilatkozat, adatvédelmi nyilatkozat és impresszum feltüntetése nélkül.

10. Támogatás

A buycycle technikai támogatást nyújt a Felhasználóknak hétfőtől péntekig (kivéve a munkaszüneti napokat a buycycle székhelyén) a 08:00-18:00 közötti időszakban. a buycycle a Felhasználók megkereséseire szöveges formában (e-mailben) válaszol.

11. használati jogok

11.1 A Felhasználó a buycycle számára térben és időben korlátlan, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, ingyenes, harmadik félre átruházható jogot biztosít az online ajánlatban közzétett tartalom hasznosítására. buycycle bármikor jogosult a tartalom felhasználására, szerkesztésére és hasznosítására. Ez magában foglalja különösen a többszörözés, a terjesztés és a nyilvános reprodukció jogát, különösen a nyilvános hozzáférés jogát. E tekintetben a felhasználó lemond a névhasználati jog gyakorlásáról, anélkül, hogy ezzel teljes mértékben lemondana a szerzőség elismerésének jogáról. Ez a rendelkezés nem érinti a felhasználó azon lehetőségét, hogy bizonyos licencmodelleknek megfelelően harmadik személyeknek jogokat adjon a közzétett tartalomhoz.

11.2 A piactér tartalmának minden joga a buycycle-t illeti. A Felhasználónak tilos a buycycle, más Felhasználók vagy harmadik felek által a piactéren elhelyezett tartalmak másolása, terjesztése és/vagy közzététele.

11.3. A buycycle jogosult a Felhasználó által közzétett tartalmakat törölni vagy deaktiválni, ha azok harmadik személyek jogait sértik, vagy ha harmadik személyek olyan jogsérelem miatt támasztanak igényeket, amelyek megalapozottsága nyilvánvalóan nem zárható ki.

11.4. Ha a buycycle tudomására jut, hogy a Felhasználó tartalma jogsérelmet okozhat, erről haladéktalanul szöveges formában értesíti a Felhasználót.

12 Felelősség és kártérítés

12.1 A buycycle által nyújtott szolgáltatások tekintetében a buycycle, annak törvényes képviselői és közreműködői csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén felelnek.

12.2 A lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén a felelősség egyszerű gondatlanság esetén is fennáll, de a szerződésre jellemző előre látható kárra korlátozódik.

12.3 Lényeges szerződéses kötelezettségek azok a kötelezettségek, amelyeket a szerződés a szerződés tartalma szerint a szerződés céljának elérése érdekében a buycycle számára előír, amelyek teljesítése a szerződés rendeltetésszerű teljesítését egyáltalán lehetővé teszi, és amelyek teljesítésére a felhasználó rendszeresen számíthat (ún. sarkalatos kötelezettségek). Az élet, testi épség vagy egészség sérüléséből eredő, valamint a termékfelelősségi törvény szerinti kártérítési igényekre a fenti korlátozások nem vonatkoznak.

12.4 A buycycle minden további felelőssége kizárt.

12.5 A Felhasználó mentesíti a buycycle-t és annak alkalmazottait vagy megbízottjait a Felhasználó által a használattal kapcsolatban tett intézkedésekkel harmadik személyek jogainak állítólagos vagy tényleges megsértése és/vagy megsértése miatti igény esetén a harmadik személyek minden ebből eredő követelése alól, kivéve, ha az igények és a felelősség legalább túlnyomórészt a buycycle-t terheli. A buycycle túlnyomórészt olyan károkért felel, amelyeket a buycycle jelen szerződés szerinti utasítási joga okozati összefüggésben okozott. Minden más tekintetben a BGB 254. §-a alkalmazandó. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a buycycle-t, ha harmadik személyek a fenti kártérítési kötelezettség alá eső követeléseket támasztanak a buycycle-vel szemben. A Felhasználó köteles a buycycle-nek haladéktalanul, teljes körűen, valósághűen és késedelem nélkül, szöveges formában minden rendelkezésére álló, a kérdéses ügyre vonatkozó információt megadni. A buycycle minden további követelése érintetlenül marad.

12.6 A Felhasználó ezen túlmenően vállalja, hogy megtéríti a buycycle minden olyan költségét, amely a harmadik fél által benyújtott igények miatt merült fel. A megtérítendő költségek közé tartoznak a megfelelő jogi védekezés költségei is.

13 Felelősség a hibákért és a jótállásért

13.1 Az Eladó a leszállított versenykerékpár tárgyi hibáiért vagy joghibáiért a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, különösen a 434. és azt követő §-oknak megfelelően felel. BGB.

13.2 A használt áruk vásárlása esetén a törvényes hibaigények elévülési ideje az áru átadásától számított egy (1) év.

13.3 Az Eladó hibákért való felelősségének alapja elsősorban a versenykerékpár állapotáról kötött megállapodás. Mivel a megállapodás a

a versenykerékpár állapota minden olyan termékleírás és gyártói specifikáció, amely az egyedi szerződés tárgyát képezi, vagy amelyet az eladó a szerződéskötés időpontjában a buycycle piactéren nyilvánosan meghirdetett.

14. Vevő védelme

14.1. A buycycle az ún. vevővédelem keretében támogatja a vevőt az eladóval szembeni szavatossági igények érvényesítésében, különösen a teljesítés elmaradása vagy hibás teljesítése vagy a szállítás, az országúti kerékpár állapotának az eladó termékleírásától való jelentős eltérése vagy elállás esetén, feltéve, hogy a vevő a teljesítés elmaradása vagy hibás teljesítése vagy a szállítás óta eltelt 48 órán belül értesíti a buycycle-t, vagy a vevő az őt megillető elállási jogot érvényesíti. A nem megfelelő méret nem indokolja az elállást.

14.2. A vevő védelmének tárgya a buycycle által végzett vizsgálat arra vonatkozóan, hogy a szerződés tárgyában valóban van-e hiba. Ebből a célból a vevő először saját költségén elküldheti a szerződés tárgyát a buycycle-nek, amelyet ott megvizsgálnak az állítólagos hiba tekintetében.

14.3. Ha kiderül a hiba, a buycycle felveszi a kapcsolatot az eladóval, és tisztázza, hogy az elállást elfogadja-e, vagy a buycycle az eladó költségére - esetlegesen - javítást végez. Ha az eladó a szerződéstől való elállás mellett dönt, a szerződés tárgyát szállítási díj ellenében kapja vissza. A buycycle az eladó által fizetendő összeget az Adyen nevű fizetési szolgáltatón keresztül szedi be, vagy beszámítja a jelen ÁSZF 8. pontjában meghatározott jövőbeli kifizetésekbe. a buycycle az eladó nevében a teljes vagy részleges vételárat visszatéríti a vevőnek. A felek eltérő megállapodása hiányában a buycycle az eladó által a vevőnek fizetendő összeget ugyanazon fizetési eszközzel téríti vissza a vevőnek, amellyel a vevő a megállapodás szerinti vételárat megfizette. A vásárlóvédelemmel kapcsolatos további információk az adott versenykerékpárok értékesítési hirdetéseiben találhatók.

14.4 Az elállás alternatívájaként az eladó választhatja a buycycle által saját költségén történő javítást is, feltéve, hogy a szerződés tárgyának eredetileg megállapított minősége ily módon is elérhető.

14.5. Ha a buycycle általi vizsgálat után kiderül, hogy nincs hiba, a buycycle tájékoztatja a vevőt, és a szerződés tárgyát szállítási díj ellenében visszaküldi.

14.6. A megállapodás szerinti vagy tényleges szállítási határidőt követő 48 óra elteltével a Vevő védelme már nem érvényes.

15. Prémiumellenőrzés

15.1 A buycycle szolgáltatásaiba a 15. pont szerint mindig beépített vásárlói védelem mellett a buycycle az úgynevezett Premiumcheck-et kínálja.

15.2 Ha a Vevő ezt a szolgáltatást lefoglalja, akkor a Szerződés tárgyát az Eladóval történt egyeztetést követően nem közvetlenül a Vevőnek, hanem először a buycycle-nek küldik el. A buycycle egy partnerműhellyel együttműködve elvégzi a szerződés tárgyának funkcionális ellenőrzését és a javításokat 50,00 EUR összeghatárig. Ha a funkcionális ellenőrzés során olyan hibákat tár fel, amelyek nagyobb mértékű javítást igényelnek, és ha ezeket nem írták le az ajánlatban, a buycycle tájékoztatja az eladót, és felajánlja, hogy a szükséges javításokat az eladó költségére elvégzi. Ha az eladó elutasítja a javítást, a buycycle az eladó költségére visszaküldi a szerződés tárgyát az eladónak. A vevő által már teljesített kifizetéseket visszatérítik a vevőnek. E tekintetben a 15.3. szakasz megfelelően alkalmazandó.

15.3 A vevő minden esetben kap egy összefoglaló jegyzőkönyvet a prémiumellenőrzésről. 16. Személyes adatok, adatvédelem és szerzői jogok

16.1 A felhasználó ezennel hozzájárul az általa megadott személyes adatok tárolásához. Ez vonatkozik az IP-címek tárolására is, amelyek a piactér minden egyes használatakor továbbításra kerülnek. A felhasználó hozzájárul különösen az általa megadott személyes adatoknak a piactéren belüli profilmegjelenítésében való megjelenítéséhez a piactér más felhasználói és a piactéren nem felhasználó harmadik felek számára. További részletek a buycycle adatvédelmi szabályzatában találhatók.

16.2 A piactér használata elkerülhetetlenné teszi a személyes adatok buycycle általi gyűjtését, feldolgozását és felhasználását. buycycle biztosítja, hogy a tárolt adatokat gondosan kezeli, és kizárólag a Felhasználó adatvédelmi törvény szerinti hozzájárulásának keretein belül kezeli. A személyes adatok buycycle általi további felhasználására csak akkor kerül sor, ha az jogilag megengedett, vagy ha a felhasználó előzetesen beleegyezését adta.

16.3 A Felhasználó továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a buycycle a Felhasználó személyes adatait közvetlen marketing célokra felhasználja. Ez magában foglalja a Felhasználó e-mailben történő promóciós célú megszólítását.

16.4 Minden más tekintetben a törvényes adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók, különösen a német adatvédelmi rendelet (DS-GVO), a német szövetségi adatvédelmi törvény új változata (BDSG-neu) és a német telemédiatörvény (TMG).

17 Vis maior

17.1 A buycycle mentesül a jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettség alól, ha és amennyiben a szolgáltatás nem teljesítése a szerződés megkötését követően vis maior körülmények bekövetkezése miatt következik be.

17.2 A vis maior körülmények közé tartoznak például a háború, a sztrájk, a lázadás, a kisajátítás, a természeti csapások, a világjárványok, a sarkalatos jogszabályváltozások, a viharok, az árvíz és más természeti katasztrófák, valamint egyéb, a buycycle felelőssége alá nem tartozó körülmények, különösen a vízbetörés, az áramkimaradás és az adathordozó vezetékek megszakadása vagy megsemmisülése.

17.3. A buycycle haladéktalanul és megfelelő formában tájékoztatja a Felhasználót a vis maior eset bekövetkezéséről.

20. A szerződés időtartama és felmondása

20.1. A Felhasználói szerződés határozatlan időre jön létre, és bármelyik fél két (2) hetes felmondási idővel, indoklás nélkül felmondhatja.

20.2 A felmondás szöveges formát igényel (e-mailben), vagy hallgatólagosan a felhasználói fiók felhasználó általi deaktiválásával is kijelenthető. Felmondás esetén a felhasználó profilja törlésre kerül. A Felhasználó köteles a szerződés felmondása előtt önállóan biztonsági mentést készíteni és exportálni az adatokat (különösen az ügyféladatokat, számlákat stb.).

20.3 A buycycle ezen túlmenően gyakorolja a Felhasználó fiókjának rendes felmondási és törlési jogát, ha a Felhasználó legalább egy (1) évig nem jelentkezett be, és nem válaszolt az emlékeztető üzenetre.

20.4. Mindkét szerződő fél joga, hogy a szerződést alapos okból felmondás nélkül felmondja, nem sérül. Fontos ok akkor áll fenn, ha a felmondó féltől az egyedi eset összes körülményét figyelembe véve és mindkét fél érdekeit mérlegelve nem várható el, hogy a szerződéses kapcsolatot a megállapodás szerinti felmondásig vagy a felmondási idő lejártáig folytassa. buycycle jogosult a felhasználói szerződést felmondás nélkül felmondani, ha fontos ok áll fenn. Fontos ok különösen akkor áll fenn, ha a felhasználó

- tartósan és súlyosan megszegi szerződéses kötelezettségeit (9. és 10. pont);

- a piactér használata során vétkesen és súlyosan megsérti a jogszabályi előírásokat.

21. Alternatív vitarendezés

21.1. Az EU Bizottsága az interneten online vitarendezési platformot biztosít az alábbi linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ez a platform a fogyasztót érintő online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták bíróságon kívüli rendezésének kapcsolattartására szolgál.

21.2. A vitarendezési eljárásban való részvétel érdekében a

Fogyasztóvédelmi Választottbíróság / egyetemes választottbírósági testület vásárlásciklus nem kötelező és nem kész.

22. Az ÁSZF módosítása

22.1 A buycycle fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor, indoklás nélkül megváltoztassa, kivéve, ha ez a Felhasználó számára nem ésszerűtlen. a buycycle az ÁSZF módosításairól a Felhasználót szöveges formában időben értesíti. Amennyiben a Felhasználó az értesítést követő négy (4) héten belül nem emel kifogást az új ÁSZF érvényessége ellen, a módosított ÁSZF-et a Felhasználó által elfogadottnak kell tekinteni. buycycle az értesítésben tájékoztatja a Felhasználót a kifogásolási jogáról és a kifogásolási határidő jelentőségéről. Amennyiben a Felhasználó a fent említett határidőn belül kifogást emel a módosítások ellen, a szerződéses jogviszony az eredeti feltételek szerint marad fenn.

22.2. A buycycle fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF módosítására is,

- amennyiben erre a jogi helyzet megváltozása miatt köteles;

- amennyiben ezzel megfelel egy ellene irányuló bírósági ítéletnek vagy hatósági határozatnak;

- amennyiben további, teljesen új szolgáltatásokat, szolgáltatásokat vagy szolgáltatási elemeket vezet be, amelyekhez az ÁSZF-ben szolgáltatásleírás szükséges, kivéve, ha a meglévő használati viszony emiatt hátrányosan megváltozik;

- ha a változás a felhasználó számára pusztán előnyös; vagy

- ha a változás pusztán technikai vagy eljárási jellegű, kivéve, ha az jelentős hatással van a felhasználóra.

22.3. A felek felmondási joga változatlanul fennáll.

23. záró rendelkezések

23.1 A jelen ÁSZF-re és a felek közötti szerződéses jogviszonyra a Németországi Szövetségi Köztársaság joga irányadó, kizárva a nemzetközi egységes jogot, különösen az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményét. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a nyújtott védelmet nem vonják meg a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései.

23.2. Ha a felhasználó fogyasztó, és Németországban vagy egy másik EU-tagállamban nincs általános joghatósági helye, a jelen szerződésből eredő jogviták kizárólagos joghatósága a buycycle müncheni székhelye.

23.3 Ha a Felhasználó a német kereskedelmi törvénykönyv értelmében kereskedő, a német polgári törvénykönyv 14. §-a értelmében vállalkozó, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány, a szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő valamennyi jogvita kizárólagos - nemzetközi is - illetékessége a buycycle müncheni székhelye. a buycycle minden esetben jogosult továbbá a szolgáltatási kötelezettség teljesítésének a jelen ÁSZF szerinti vagy előzetes egyedi megállapodás szerinti helyén vagy a Felhasználó általános illetékességi helyén is keresetet indítani. Az irányadó törvényi rendelkezések, különösen a kizárólagos joghatóságra vonatkozó rendelkezések, változatlanul érvényben maradnak.

Az Ön kívánságlistája (0)

You have no bikes saved in your favorites