Logo

Vaihda sovellukseen

Avaa
  • Euroopan suurin pyörävalikoima
  • Vain sertifioidut myyjät
  • Ostajien suojaaminen
  • Rahoitus
Euroopan suurin pyörävalikoima
Vain sertifioidut myyjät
Ostajien suojaaminen
Rahoitus

Ehdot

Ehdot

Viimeksi päivitetty: 01.12.2022

Huomaa, että ehdot ovat voimassa vain saksaksi.

Tervetuloa buycycle!

Olemme iloisia, että vierailet verkkomarkkinapaikallamme (jäljempänä "markkinapaikka") ja kiitämme sinua kiinnostuksestasi. Palveluiden käyttäminen edellyttää, että hyväksyt nämä yleiset liiketoiminta- ja käyttöehdot (jäljempänä "YSE"). Lue ne huolellisesti ennen markkinapaikan käyttöä. Käyttämällä markkinapaikkaa sitoudut noudattamaan näitä yleisiä käyttö- ja toimitusehtoja. Alla kerromme sinulle markkinapaikan käytöstä.

1. Yleistä ja soveltamisala

1.1 Seuraavia ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka tehdään seuraavien tahojen välillä

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 München

Puh: +49 89 628 24621

Sähköposti: [email protected]

Internet: https://buycycle.com

ALV-tunnus: DE341044568.

Toimitusjohtajat: Theodor Golditchuk, Jonas Jäger.

Yrityksen kotipaikka: München

Rekisterituomioistuin: Münchenin maistraatti

Rekisterinumero: HRB 263786

(jäljempänä 'buycycle') ja myyjä (jäljempänä 'myyjä' sukupuolineutraalisti) sekä asianosaiset (jäljempänä 'ostaja' sukupuolineutraalisti, yhdessä buycyklen kanssa myös 'osapuolet'). Myyjästä ja ostajasta käytetään jäljempänä myös nimitystä buycycle-palvelujen käyttäjät.

linkki https://buycycle.com/de ja kaikki verkkotunnuksiin kuuluvat alatunnukset.

1.2 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan sekä kuluttajiin että yrittäjiin, ellei vastaavassa lausekkeessa ole tehty eroa. Saksan siviililain (BGB) 13 §:n mukaan kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Saksan siviililain (BGB) 14 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen henkilöyhtiö, joka oikeustoimen tehdessään toimii elinkeinotoimintaa tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan.

1.3 Ostopyörän yleisiä sopimusehtoja sovelletaan yksinomaan. Käyttäjän poikkeavat, ristiriitaiset tai täydentävät yleiset sopimusehdot tai yleiset sopimusehdot tulevat osaksi sopimusta vain, jos ja siltä osin kuin buycycle on nimenomaisesti hyväksynyt niiden pätevyyden.

2. Sopimuksen kohde

2.1 buycycle tarjoaa Käyttäjälle maailmanlaajuisen pääsyn buycycle-markkinapaikalle sopimuskauden ajaksi, jotta hän voi myyjänä arvioida käytettyjä urheilu(e-)polkupyöriä (jäljempänä "kilpapyörät") ja tarjota niitä sitten maksettavaksi tai ostajana etsiä ja ostaa kilpapyöriä tietokannasta. Kilpapyörien lähettämisen hoitaa buycycle-niminen kuljetuspalvelun tarjoaja.

2.2. Buycycle tarjoaa itse myös maantiepyörät myyntiin markkinapaikalla. Polkupyöriä ostetaan sekä markkinapaikan kautta että muista ulkopuolisista lähteistä. Ostaessaan buycycle.com-sivuston kautta buycycle kuitenkin alistuu ostajana näihin yleisiin sopimusehtoihin ja hankkii kilpapyörät samoilla ehdoilla kuin "tavalliset" ostajat sillä edellytyksellä, että lähetysmaksuja ja buycycle-maksua ei peritä.

2.3 Näin ollen tämän sopimuksen kohteena on maailmanlaajuisesti saatavilla olevan markkinapaikan tarjoaminen kilpapyörien tarjoamista tai etsimistä ja niiden myöhempää lähettämistä varten.

2.4 Kaikki markkinapaikan kautta tapahtuva sopimusten käynnistäminen ja/tai käytettyjen maantiepyörien ostoa koskevat sopimussuhteet ovat yksinomaan käyttäjien itsensä välisiä. buycycle ei ole vastuussa käyttäjien välisten ostosopimusten asianmukaisesta toteuttamisesta.

2.5. buycycle tarjoaa asiakaspalvelua ostajille ja myyjille ja on yhteyshenkilö kaikissa buycycle-sivustolla tehtyihin ostoihin liittyvissä riita-asioissa, hyvityspyynnöissä ja kysymyksissä. Yksityiskohdat löytyvät kohdasta 14.4.

2.6 Ostajan ja TFJ buycycle GmbH:n välillä syntyy ostosopimuksen tekemisen yhteydessä sopimus liiketoimen käsittelystä. Adyen N.V. osallistuu maksutapahtumasopimuksen toteuttamiseen maksupalveluntarjoajana . Maksutapahtuman yhteydessä käyttäjät hyväksyvät Adyen N.V.:n yleiset sopimus ehdot (https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions).

3. Palvelut ja profiilin käyttö

3.1 Buycycle-palvelut vaihtelevat sen mukaan, käyttääkö käyttäjä markkinapaikkaa myyjänä vai ostajana. Joka tapauksessa markkinapaikan käyttö edellyttää Käyttäjän onnistunutta rekisteröitymistä ja sisäänpääsyä.

3.2 Myyjänä Käyttäjä voi luoda ja julkaista buycycle-markkinapaikalla maantiepyörän myyntitarjouksia (jäljempänä "myynti-ilmoitukset"). Myynti-ilmoituksen luominen edellyttää onnistunutta rekisteröitymistä sekä tietoja maantiepyörän merkistä, mallista, valmistusvuodesta ja käyttökunnosta. Myyjä voi arvioida maantiepyörän arvon buycycle-verkkopalvelun avulla ja saada ei-sitovan hintatarjouksen sekä tarvittaessa tarkastella jo julkaistuja myynti-ilmoituksia vastaavista maantiepyöristä. Lisäksi myyjä voi ladata totuudenmukaisia ja retusoimattomia kuvia sekä antaa yksityiskohtaisia tietoja maantiepyörän kunnosta. Myynti-ilmoitus julkaistaan vasta, kun buycycle on tarkastanut ja hyväksynyt sen etukäteen. Lopuksi myyjä voi muokata ja poistaa myynti-ilmoituksia milloin tahansa, tarkastella muiden käyttäjien myynti-ilmoituksia ja ottaa yhteyttä asianomaisiin käyttäjiin kommenttien tai ilmoitusten kautta. Jos ostaja tarjoaa kilpapyörän myyntiä, myyjä saa buycycleltä ilmoituksen, johon hän voi reagoida 24 tunnin kuluessa ja ilmoittaa, onko välitys tapahtunut vai haluaako hän hyväksyä ostajan tarjouksen.

3.3 Jos käyttäjä on ostaja, hän voi tarkastella julkaistuja myynti-ilmoituksia buycycle-markkinapaikalla onnistuneen rekisteröitymisen ja sisäänpääsyn jälkeen. Tätä varten ostajalla on mahdollisuus tarkastella kaikkia buycycle-markkinapaikalla julkaistuja myynti-ilmoituksia tai suorittaa "jäsennelty haku" maantiepyörän tiettyjen kriteerien mukaan. Myynti-ilmoituksista ostaja saa kaikki tiedot kilpapyörästä, sen hinnan sekä mahdolliset lisäkustannukset (toimitus- ja kuljetuskustannukset ja buycycle-maksu) sekä oikeudet myyjää vastaan oleviin virheisiin. Lisäksi asiakas voi tehdä yksittäisiä kommentteja myyjien myynti-ilmoituksiin ja esittää kysymyksiä kilpapyöristä tai tarkastella muiden käyttäjien jo esittämiä kysymyksiä ja vastauksia. Lisäksi asiakas voi tarkastella sellaisten myyjien profiileja, jotka eivät ole yksityisiä myyjiä.

3.4 Yrittäjiin sovelletaan lisäksi seuraavaa: Myynti-ilmoitusten laatiminen ja julkaiseminen sekä lainmukaisuuden noudattaminen on yksinomaan myyjän vastuulla. Myynti-ilmoitusten julkaiseminen on mahdollista vain myyjiä koskevien lakisääteisten tietovaatimusten mukaisesti ja käyttämällä tarvittaessa myyjän omia olemassa olevia sopimuksia tai yleisiä sopimusehtoja, peruutusehtoja, tietosuojakäytäntöjä ja painatusta.

3.5 Käyttäjien välinen sopimus ja maksujen käsittely tapahtuu maksupalveluntarjoajan Adyen N.V., Friedrichstraße 63, sisäänkäynti Mohrenstraße 17, 10117 Berliini (jäljempänä "Adyen") kautta. Adyen-maksupalveluntarjoajan puitteissa buycycle tarjoaa erilaisia maksutapoja. Tilausprosessin aikana ostaja ohjataan buycycle-markkinapaikalta Adyenin verkkosivustolle. Syötettyään maksutietonsa ja valittuaan haluamansa maksutavan ostaja vahvistaa Adyenille myös maksutoimeksiannon napsauttamalla painiketta, jolla maksuprosessi saatetaan päätökseen. buycycle pyytää Adyenia käynnistämään maksutapahtuman myyjän vahvistuksen jälkeen, ja myyjä hyväksyy ostajan tarjouksen napsauttamalla painiketta, jolla tilausprosessi saatetaan päätökseen.

3.6 Sopimuksen mukaisten käyttömahdollisuuksien konkreettinen graafinen ja toiminnallinen muotoilu, käyttömahdollisuuksien laajentaminen tai mukauttaminen lisäominaisuuksilla tai -palveluilla tai niiden täydentäminen maksullisilla lisäpalveluilla on buycycle:n harkinnassa. buycycle:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa, laajentaa ja/tai mukauttaa konkreettista muotoilua säilyttäen kuitenkin sopimuksen mukaiset käyttömahdollisuudet.

3.7. buycycle on oikeutettu milloin tahansa estämään pääsyn yksittäiseen sisältöön tai markkinapaikalle, esim. jos epäillään, että käyttäjä rikkoo sovellettavaa lainsäädäntöä, näitä yleisiä sopimusehtoja tai kolmansien osapuolten oikeuksia. Käyttäjä voi torjua nämä toimenpiteet, jos hän poistaa epäilyn esittämällä omalla kustannuksellaan asianmukaiset todisteet. Käyttäjällä ei ole oikeutta yksittäisten toiminnallisuuksien ylläpitoon markkinapaikalla.

3.8 Markkinapaikan on oltava käyttäjän käytettävissä rajoittamattoman ajanjakson ajan vähintään 98,5 prosentin vuotuisella keskiarvolla. Väistämättömiä, ennakoimattomia ja poikkeuksellisia tapahtumia, jotka voivat johtaa markkinapaikan käyttökelvottomuuteen, kuten sähkökatkoksia, hakkerihyökkäyksiä, siirtopisteen ja Internetin välisten tietoliikenneyhteyksien vikoja, ei lasketa käytettävyyden vähimmäisvaatimukseen.

3.9. Buycycle on oikeutettu käyttämään kolmansia osapuolia alihankkijoina sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen. Lisäksi buycycle voi siirtää tästä sopimuksesta johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia yhdelle tai useammalle kolmannelle osapuolelle (sopimuksen haltuunotto). Jos sopimus otetaan kokonaan haltuun, käyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimus ilman ennakkoilmoitusta.

4 Rekisteröityminen, sopimuksen tekeminen ja käyttäjätili

4.1 Kun käyttäjä ja buycycle tekevät sähköisen rekisteröintiprosessin (jäljempänä "rekisteröinti") ja luovat profiilin, käyttäjän ja buycycle tekevät käyttösopimuksen.

4.2 Rekisteröinti ja profiilin luominen edellyttävät käyttäjätilin luomista. Käyttäjätiliä varten tarvittavat tiedot (jäljempänä 'kirjautumistiedot') saadaan rekisteröinnissä käytetystä syöttömaskista.

4.3 Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi kirjautua markkinapaikalle käyttäjätilin luomiseksi tai rekisteröityä niin sanotun "kertakirjautumismenettelyn" avulla, jos käyttäjällä on Facebook-, Google- tai Apple-tili. Kaikki olennaiset tiedot käyttäjän henkilöstä sekä profiilikuva otetaan kyseiseltä tililtä.

4.4 Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat rekisteröityä Markkinapaikan käyttäjiksi. Myyntitarjousten luominen sekä varsinainen myynti markkinapaikan kautta on sallittua sekä luonnollisille että oikeushenkilöille ilman rajoituksia. Ostaminen on varattu luonnollisille henkilöille. Samoin Saksassa sijaitsevat oikeushenkilöt ovat oikeutettuja käyttämään markkinapaikkaa ostajina. Oikeushenkilöt, joiden kotipaikka on Saksan ulkopuolella, eivät saa ostaa kilpapyöriä buycycle-palvelun kautta. Oikeushenkilön rekisteröinnin voi tehdä vain henkilö, jolla on oikeus edustaa oikeushenkilöä. Vain täysi-ikäiset ja oikeustoimikelpoiset käyttäjät voivat rekisteröityä luonnollisena henkilönä. Jos käyttäjä on alaikäinen, rekisteröinti voidaan tehdä vain laillisen edustajan suostumuksella. buycycle voi asettaa rekisteröinnin ehdoksi laillisen edustajan suostumuksen.

4.5 Sopimus buycyklen kanssa markkinapaikan käytöstä tehdään suorittamalla sähköinen rekisteröitymisprosessi ja klikkaamalla sen jälkeen valintaruutuja YLEISET SOPIMUSEHDOT ("Vahvistan täten, että olen lukenut yleiset liiketoiminta- ja käyttöehdot ja hyväksyn ne.") ja TIETOSUOJASELOSTE ("Olen ottanut tietoon tietosuojaselosteen. Hyväksyn, että henkilötietojani voidaan kerätä ja tallentaa sähköisesti rekisteröintiä ja käyttäjätilin luomista varten". Voin peruuttaa tältä osin antamani suostumuksen milloin tahansa tulevaisuudessa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].").

4.6 Kun käyttäjä on suorittanut online-rekisteröitymisprosessin, hän saa vahvistussähköpostin, jossa on aktivointilinkki. Rekisteröitymisprosessin loppuun saattamiseksi käyttäjän on vahvistettava henkilöllisyytensä klikkaamalla vahvistussähköpostissa olevaa linkkiä. Käyttäjäsopimuksen tekemistä ei vaadita.

4.7 Kun käyttäjä on varmistanut itsensä klikkaamalla vahvistussähköpostissa olevaa linkkiä ja buycycle on aktivoinut käyttäjätilin, käyttäjän on annettava voimassa oleva toimitus- tai toimitusosoite ja hän voi lisätä lisätietoja sekä profiilikuvan.

4.8 Käyttäjätilin luominen on mahdollista vain antamalla käyttäjän nykyinen sähköpostiosoite. Tätä sähköpostiosoitetta käytetään myös yhteydenpitoon buycycleyn.

4.9 Käyttäjä vakuuttaa, että hänen profiiliaan luotaessa käytetyt tiedot (jäljempänä "profiilitiedot") ovat totuudenmukaisia ja täydellisiä. Käyttäjä on velvollinen pitämään tietonsa aina ajan tasalla ja päivittämään tiedot käyttäjätilillään, jos ne muuttuvat. Salanimien käyttö ei ole sallittua.

4.10. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä luo salasanan käyttäjätililleen. Käyttäjä voi milloin tahansa vaihtaa salasanan käyttäjätilillään. Käyttäjä ei saa paljastaa tai antaa salasanaa kolmansien osapuolten käyttöön, ja hänen on säilytettävä se turvassa väärinkäytösten välttämiseksi.

4.11. Kukin käyttäjä voi rekisteröityä vain kerran buycycle-palvelujen yksityistä ja/tai yrityskäyttöä varten. Käyttäjätiliä ei voi siirtää muille käyttäjille.

4.12. Käyttäjä voi milloin tahansa ennen rekisteröinnin lähettämistä korjata verkkorekisteröinnissä tekemänsä merkinnät tavanomaisia näppäimistö- ja hiiritoimintoja käyttäen.

4.13. buycycle tallentaa sopimusmääräykset, mukaan lukien yleiset sopimusehdot, sopimuksen tekemisen yhteydessä tietosuojaa noudattaen ja lähettää ne käyttäjälle tekstimuodossa (sähköpostitse) sen jälkeen, kun käyttäjä on lähettänyt tilauksensa.

4.14. Sopimus tehdään saksaksi ja englanniksi.

4.15. Käyttäjän on varmistettava, että hänen rekisteröintikäsittelyä varten ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta buycyklen lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Käyttäjän on erityisesti SPAM-suodattimia käyttäessään varmistettava, että kaikki buycyklen tai buycyklen tilausten käsittelyyn valtuuttamien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostiviestit voidaan toimittaa perille.

5. nouto ja toimitus

5.1 Ostajalla on periaatteessa mahdollisuus noutaa kilpapyörä Myyjältä, ellei Myyjä ole tätä nimenomaisesti kieltänyt. Jos kyseessä on itse nouto, Myyjän on ensin ilmoitettava Ostajalle kymmenen (10) työpäivän kuluessa sähköpostitse, että hänen tilaamansa kilpapyörä on noudettavissa. Saatuaan tämän sähköpostiviestin Ostaja voi noutaa maantiepyörän Myyjän kotipaikasta sopimuksen mukaan. Tällöin ei veloiteta toimituskuluja.

5.2 Kilpapyörien toimitus tapahtuu vakuutettuna lähetyksenä Ostajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, elleivät osapuolet toisin sovi. Ratkaisevaa on ostajan tilauksen yhteydessä markkinapaikalla ilmoittama toimitusosoite.

5.3 Sopimuksen tekemisen jälkeen Myyjä saa buycycle-palveluntarjoajan kautta lähetyslaatikon myytävän maantiepyörän lähettämistä varten. Myyjä on velvollinen pakkaamaan maantiepyörän lähetysvalmiiksi kymmenen (10) päivän kuluessa ja sopimaan noutopäivän kuljetuspalvelun tarjoajan kanssa.

6. hinnat, toimituskulut, palvelumaksu ja maksuehdot

6.1 Tehtyään onnistuneesti sopimuksen myyjän kanssa ja ostettuaan maantiepyörän buycycle-markkinapaikan kautta ostaja on velvollinen maksamaan sovitun kauppahinnan sekä lähetys- ja kuljetuskustannukset sekä palvelumaksun buycycle-palveluiden käytöstä markkinapaikan maksujärjestelmän kautta buycyclelle maksun kerääjänä.

6.2 Buycycle perii palvelumaksun markkinapaikan käytöstä ja tarjoaa valinnaisia lisäpalveluja. Elleivät osapuolet toisin sovi, maksujen määrä perustuu buycycle:n sopimuksen tekohetkellä voimassa olevaan ja jäljempänä lueteltuun hinnastoon:

Ostajalle aiheutuvat kustannukset:

- Buycycle-maksu: suhteessa kaupan kohteena olevan maantiepyörän arvoon.

- Kuljetus (vapaaehtoinen): vastaanottajamaasta riippuen.

- Maksutarkastus (vapaaehtoinen): 175€

- Katsastusseteli (valinnainen): 70€

Myyjän kustannukset:

- 2,5 % polkupyörän hinnasta vähennetään, jos kauppa onnistuu.

6.3. Buycycle pidättää oikeuden mukauttaa 6.2 kohdan mukaisia kustannuksia tulevaisuudessa hinta-laatusuhteen säilyttämiseksi kohtuullisen harkintansa mukaan, jotta se voi reagoida asianmukaisesti kustannusten nousuun tai laskuun ja siten muuttuviin kustannustilanteisiin, joita ei voida kompensoida muulla tavoin. Maksujen mukauttamisessa huomioon otettavia kustannustekijöitä tai mukauttamistoimenpiteitä voivat olla ostosyklimarkkinapaikan sopimuskäyttömahdollisuuksien muuttaminen, laajentaminen ja/tai mukauttaminen, hallinto- ja yleiskustannukset (vuokra-, rahoitus- ja transaktiokustannukset, henkilöstö- ja palveluntarjoajakustannukset, energia- ja Internet-liittymäkustannukset, tietotekniikan kehittämiskustannukset jne.) sekä valtion määräämät verot, maksut, maksut ja muut maksut. Kaikkia maksujen tarkistuksia sovelletaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Ostajan näiden yleisten sopimusehtojen kohdan 17.5. mukainen irtisanomisoikeus säilyy ennallaan.

6.4 Kauppahinnan ja 6.2 kohdan mukaisten kulujen (joka tapauksessa palvelumaksun) maksaminen tapahtuu markkinapaikan maksujärjestelmän kautta buycycleen. Ostaja voi maksaa maksupalvelun "Adyen" avulla. Adyen-maksupalvelun puitteissa buycycle tarjoaa Ostajalle erilaisia maksutapoja. Adyen voi käyttää maksujen käsittelyyn muitakin maksupalveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista ostajalle ilmoitetaan erikseen. Jos maksua ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos ostaja vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, ostaja vastaa asianomaisen luottolaitoksen peruutuksesta aiheutuvista kuluista, jos hän on siitä vastuussa. Lisätietoa Adyenista on saatavilla Internetissä osoitteessa https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions.

6.5 Ostajalla on oikeus kuittausoikeuteen vain, jos hänen vastasaatavansa on laillisesti vahvistettu tai riidaton buycycle-pääsaatavan kanssa, joka liittyy toisiinsa tai jonka ostaja on tunnustanut.

6.6 Jos sopimuksen tekemisen jälkeen käy ilmi (esim. maksukyvyttömyysmenettelyn hakeminen), että ostaja on maksukyvyttömyydessään vaarantanut buycycle:n saatavan palvelumaksusta, buycycle:llä on oikeus kieltäytyä sopimuksen täyttämisestä ja - tarvittaessa määräajan asettamisen jälkeen - peruuttaa sopimus oikeudellisten säännösten mukaisesti (BGB 321 §).

7. Kauppahinnan maksaminen myyjälle

7.1. buycycle sitoutuu ostajan kanssa tehdyn onnistuneen sopimus- ja maksukäsittelyn jälkeen maksamaan myyjälle myyjän arvioiman tarjoushinnan ottaen tarvittaessa huomioon mahdolliset uudelleenneuvottelut myyjän ja ostajan välillä. Yrittäjien tulot ilmoitetaan euroina ja ne ovat nettohintoja, joihin lisätään laskutuspäivänä voimassa oleva lakisääteinen arvonlisävero. Kuluttajille tarkoitetut tulot ovat euromääräisiä ja bruttohintoja, joihin sisältyy laskutuspäivänä sovellettava lakisääteinen arvonlisävero.

7.2 Maksujen käsittely ja kauppahinnan maksaminen myyjän ja buycycle:n välillä tapahtuu maksupalveluntarjoaja Adyenin kautta. Adyenin käyttö edellyttää myyjän rekisteröitymistä Adyeniin. Kun ostaja on tehnyt tilauksen verkkokaupassa, buycycle pyytää Adyenia käynnistämään maksutapahtuman. Adyen kerää myyjän puolesta maksettavan kauppahinnan ostajan maksuvälineestä ja välittää kauppahinnan buycyclelle. Adyen säilyttää ostohinnan korottomalla escrow-tilillä. Tätä varten myyjä perustaa oman escrow-tilin Adyenille. Adyen maksaa ostohinnan vähennettynä 6.2 kohdan mukaisilla kustannuksilla myyjälle sen jälkeen, kun kuljetuspalvelun tarjoaja on noutanut maantiepyörän myyjältä.

8 Käyttäjän yleiset yhteistyövelvoitteet

8.1 Käyttäjä saa käyttää markkinapaikkaa ilman buycycle-yhtiön nimenomaista lupaa vain sopimuksen mukaiseen yksityiseen ja liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjältä on kielletty kaikenlainen tämän tarkoituksen ulkopuolinen epäasiallinen käyttö.

8.2 Jos sisältö sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, käyttäjä takaa, että hänellä on oikeus käyttää hyperlinkkiä ja että sivusto, johon viitataan ("laskeutumissivu"), on sovellettavan lainsäädännön ja kolmansien osapuolten oikeuksien mukainen.

8.3 Käyttäjä on velvollinen käsittelemään kirjautumistietoja huolellisesti. Käyttäjä ei poikkeuksetta saa luovuttaa kirjautumistietoja kolmansille osapuolille ja/tai antaa kolmansien osapuolten päästä profiiliinsa kirjautumistietoja kiertämällä.

8.4 Käyttäjä on velvollinen toimimaan yhteistyössä kolmansien osapuolten markkinapaikkaa vastaan tekemien hyökkäysten selvittämisessä, sikäli kuin tämä käyttäjän yhteistyö on välttämätöntä.

8.5 Käyttäjän on pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka on omiaan heikentämään ja/tai rasittamaan kohtuuttomasti markkinapaikan tai sen taustalla olevan teknisen infrastruktuurin toimintaa. Tähän kuuluvat erityisesti:

- ohjelmistojen, skriptien tai tietokantojen käyttö markkinapaikan käytön yhteydessä;

- tietojen ja/tai muun sisällön automaattinen lukeminen, estäminen, ylikirjoittaminen, muuttaminen, kopioiminen, ellei se ole välttämätöntä markkinapaikan asianmukaisen käytön kannalta.

8.6 Käyttäjän on lisäksi varmistettava, että markkinapaikan kautta siirrettyihin tietoihin ja tietoihin ei ole tarttunut viruksia, matoja tai troijalaisia hevosia.

8.7 Lisäksi erityisesti seuraavat käyttäjän toimet ovat kiellettyjä ja niitä pidetään markkinapaikan väärinkäyttönä:

- Omien tai kolmansien osapuolten puhelinnumeroiden, internet-osoitteiden tai muiden yhteystietojen julkaiseminen tekstialueella tai suorassa viestinnässä;

- toisten käyttäjien yhteystietojen järjestelmällinen lukeminen niiden välittämiseksi kolmansille osapuolille;

- muiden käyttäjien kohtuuton häirintä aggressiivisilla, säädyttömillä, loukkaavilla, herjaavilla tai tungettelevilla foorumiviesteillä tai -viesteillä;

- muiden käyttäjien yllyttäminen käyttämään markkinapaikkaa väärin;

- markkinapaikan laajamittainen tai pysyvä käyttö sellaisen sisällön julkaisemiseen ja levittämiseen, joka ei asiallisesti vastaa markkinapaikan tai sen blogien ja foorumien tarkoitusta tai aihealuetta ja joka voi heikentää markkinapaikan houkuttelevuutta muiden käyttäjien kannalta;

- toisten henkilöiden henkilöllisyyksien käyttäminen rekisteröitymiseen, viestien lähettämiseen tai lähettämiseen.

8.8 Jos markkinapaikan tai sen toiminnallisuuksien käytössä ilmenee häiriöitä, käyttäjän on ilmoitettava buycyclelle häiriöstä viipymättä. Sama pätee, jos Käyttäjä saa tietoa kolmansien osapuolten julkaisemasta sisällöstä, joka ilmeisesti rikkoo sovellettavaa lainsäädäntöä tai kolmansien osapuolten oikeuksia.

9. Käyttäjän yhteistyövelvoitteet sisällön julkaisemisen osalta

9.1 Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta tarjottuun tallennustilaan lainvastaista tai lain, viranomaisvaatimusten tai kolmansien osapuolten oikeuksien vastaista sisältöä.

9.2 Käyttäjä on velvollinen ostopyöräilemään, että markkinapaikalle lähetetty sisältö ei sisällöllään tai muodollaan loukkaa voimassa olevaa lakia tai moraalia. Käyttäjä ei myöskään saa julkaista sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, erityisesti tavaramerkkejä, patentteja, muita teollisoikeuksia tai liikesalaisuuksia. Sama koskee ulkoisten linkkien asettamista.

9.3 Siltä osin kuin Käyttäjän toimittama sisältö rikkoo sovellettavaa lakia, moraalia, lakisääteisiä tai viranomaiskieltoja, buycycle voi kieltäytyä vastaavista käsittelytoimeksiannoista. Rikkomus on olemassa erityisesti silloin, kun kyseessä on sellaisen sisällön toimittaminen, joka koskee, edustaa tai sisältää seuraavia asioita:

- Perustuslain vastainen toiminta;

- Rasismia, muukalaisvihaa ja syrjintää;

- nuorison vaarantaminen ja/tai väkivallan ja kaikenlaisen ääriajattelun ihannointi; - kehotukset ja yllyttäminen rikollisiin tekoihin ja lainrikkomuksiin, henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen tai omaisuuteen kohdistuviin uhkauksiin;

- Vihaan yllyttäminen henkilöitä tai yrityksiä vastaan;

- henkilökohtaisia oikeuksia loukkaavat lausunnot, herjaus, kunnianloukkaus ja käyttäjien ja kolmansien osapuolten herjaaminen;

- tekijänoikeuksia loukkaava sisältö tai muut immateriaalioikeuksien loukkaukset sekä hyvän kauppatavan rikkomukset;

- käyttäjien ja kolmansien osapuolten seksuaalinen häirintä;

- loukkaavat, seksistiset, säädyttömät, pornografiset, mauttomat, ilkeät tai vastenmieliset aineistot ja ilmaisut.

9.4 Tekijänoikeudella suojattua sisältöä saa sisällyttää kontribuutioihin ilman asianomaisen oikeudenhaltijan suostumusta vain sovellettavan lainauslainsäädännön puitteissa. Sitaatit on merkittävä korostamalla lainaustoiminnolla ja viittaamalla lähteeseen, ja niissä on viitattava lainattuun teokseen ajatuksen kannalta. Vieraskieliset lainaukset on käännettävä saksaksi myös siinä määrin, että sisältö on suurin piirtein ilmeinen. Moderaattorit voivat poistaa tai korjata erityisesti virheellisesti lainatut kirjoitukset. Kaiken markkinapaikan sisällön levittäminen ja/tai julkinen jäljentäminen ilman buycycle-yhtiön lupaa on kielletty.

9.5. buycycle pidättää oikeuden estää kolmannen osapuolen sisällön, jos se on sovellettavien lakien mukaan rangaistavaa tai jos se tunnistettavasti palvelee rangaistavien tekojen valmistelua.

9.6. buycycle on oikeutettu poistamaan Käyttäjän lähettämän mainoksen tai muun sisällön tai olemaan julkaisematta mainoksia tai muuta sisältöä, jos on konkreettisia viitteitä siitä, että mainoksen sisältö rikkoo näitä yleisiä sopimusehtoja tai lakisääteisiä vaatimuksia tai että Käyttäjä on muutoin tuottamuksellisesti rikkonut sopimusvelvoitteita. buycycle on oikeutettu varoittamaan Käyttäjää kohtien 9. ja 10. rikkomisesta ja/tai sulkemaan Käyttäjän tilapäisesti tai pysyvästi pois markkinapaikan käytöstä ja käynnistää tarvittaessa siviili- ja rikosoikeudellisen menettelyn. Käyttäjän sisältö ei missään tapauksessa edusta buycycle:n mielipidettä, eikä buycycle ota sitä omakseen.

9.7 Jos käyttäjä on rikkonut näitä yleisiä käyttöehtoja ja käyttäjän kanssa tehty käyttäjäsopimus on irtisanottu, käyttäjällä ei ole enää oikeutta käyttää markkinapaikkaa tai rekisteröityä sinne uudelleen. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta käyttää markkinapaikkaa toisella käyttäjätunnuksella.

9.8 Jos käyttäjä on myyjä, sovelletaan lisäksi seuraavaa: Myyjä sitoutuu antamaan myynti-ilmoituksissaan täydelliset, totuudenmukaiset ja läpinäkyvät tiedot kilpapyörien kunnosta. Lisäksi Myyjä sitoutuu tarjoamaan buycycle-markkinapaikan kautta myyntiin vain sellaisia kilpapyöriä, joiden omistaja hän on tai joiden myyntiin hänellä on asianomaisen omistajan lupa ja joita ei rasita vakuusoikeudet. buycycle voi tarvittaessa vaatia Myyjältä tietoja ja asiakirjoja, joita tarvitaan osoittamaan omistusoikeudet tai muut myyntiluvat.

9.9 Jos myyjä on kuluttaja tai yksityinen myyjä, sovelletaan lisäksi seuraavaa: Jos myyjä ilmoittaa myynti-ilmoituksessaan "takuun poissulkemisen", tällä ei ole vaikutusta ostajan takuuoikeuksiin, jos myynti-ilmoituksessa kuvattu maantiepyörän kunto todellisuudessa poikkeaa siitä.

9.10. Jos myyjä on yrittäjä, sovelletaan lisäksi seuraavaa: Myyjä sitoutuu myynti-ilmoitusten laatimisen ja julkaisemisen yhteydessä ilmoittamaan selkeästi ja täydellisesti voimassa olevien sopimusten tai yleisten sopimusehtojen, peruutusehtojen ja tietosuojaselosteen voimassaolosta ja palautettavuudesta sekä antamaan painatuksensa. Myynti-ilmoitusten julkaiseminen ei ole sallittua noudattamatta myyjiä koskevia lakisääteisiä tiedonantovelvoitteita ja ilmoittamatta olemassa olevia sopimuksia tai yleisiä sopimusehtoja, peruutuslausekkeita, tietosuojaselostetta ja jäljennöstä.

10. tuki

buycycle tarjoaa käyttäjille teknistä tukea maanantaista perjantaihin (lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä buycyklen kotipaikassa) klo 08:00-18:00 välisenä aikana. buycycle vastaa käyttäjien tiedusteluihin tekstimuodossa (sähköpostitse).

11. käyttöoikeudet

11.1 Käyttäjä myöntää buycyclelle alueellisesti ja ajallisesti rajoittamattoman, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, vastikkeettoman ja kolmansille osapuolille siirrettävissä olevan oikeuden hyödyntää verkkotarjouksessa julkaistua sisältöä. buycycle on oikeutettu käyttämään, muokkaamaan ja hyödyntämään sisältöä milloin tahansa. Tähän sisältyy erityisesti oikeus kopiointiin, jakeluoikeus ja oikeus julkiseen esittämiseen, erityisesti oikeus julkiseen saatavuuteen. Tältä osin käyttäjä luopuu oikeudestaan käyttää nimeään, mutta ei kuitenkaan kokonaan luovu oikeudestaan tunnustaa tekijyys. Tämä määräys ei vaikuta käyttäjän mahdollisuuteen myöntää kolmansille osapuolille oikeuksia julkaistuun sisältöön tiettyjen lisensointimallien mukaisesti.

11.2 Kaikki oikeudet markkinapaikan sisältöön kuuluvat buycyclelle. Käyttäjä ei saa kopioida, levittää ja/tai julkaista sisältöä, jonka buycycle, muut käyttäjät tai kolmannet osapuolet ovat sijoittaneet markkinapaikalle.

11.3. buycycle on oikeutettu poistamaan tai poistamaan käytöstä Käyttäjän julkaiseman sisällön, jos se loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai jos kolmannet osapuolet esittävät oikeuksien loukkauksesta johtuvia vaatimuksia, joiden oikeutusta ei voida ilmeisesti sulkea pois.

11.4. Jos buycycle saa tietoonsa Käyttäjän sisällön aiheuttaman mahdollisen oikeudenloukkauksen, se ilmoittaa siitä Käyttäjälle välittömästi tekstimuodossa.

12 Vastuu ja vahingonkorvaus

12.1 Buycycle, sen lailliset edustajat ja lähiesimiehet ovat buycycle-palvelujen osalta vastuussa vain tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

12.2 Jos olennaisia sopimusvelvoitteita rikotaan, vastuu on olemassa myös yksinkertaisen huolimattomuuden tapauksessa, mutta se rajoittuu sopimuksen kannalta tyypilliseen ennakoitavissa olevaan vahinkoon.

12.3 Olennaisia sopimusvelvoitteita ovat ne velvoitteet, jotka sopimuksessa asetetaan buycyclelle sen sisällön mukaan sopimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi, joiden täyttäminen ylipäätään mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen ja joiden noudattamiseen käyttäjä voi säännönmukaisesti luottaa (niin sanotut kardinaalivelvoitteet). Edellä mainitut rajoitukset eivät vaikuta vahinkoa koskeviin vaatimuksiin, jotka johtuvat hengen, ruumiin tai terveyden loukkaamisesta tai tuotevastuulain mukaisista vahingonkorvausvaatimuksista.

12.4 Buycycle ei vastaa mistään muusta vastuusta.

12.5 Käyttäjä vapauttaa buycycle ja sen työntekijät tai asiamiehet korvausvaatimuksen tapauksessa, joka johtuu väitetystä tai tosiasiallisesta kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamisesta ja/tai loukkaamisesta käyttäjän käytön yhteydessä toteuttamien toimien vuoksi, kaikista tästä johtuvista kolmansien osapuolten vaatimuksista, elleivät vaatimukset ja vastuu ole ainakin pääosin buycycle:n vastuulla. buycycle vastaa pääosin vahingoista, jotka ovat aiheutuneet syy-yhteydessä buycycle:n oikeuteen antaa tämän sopimuksen mukaisia ohjeita. Muilta osin sovelletaan BGB:n 254 §:ää. Käyttäjän on ilmoitettava buycyclelle viipymättä, jos kolmannet esittävät buycycleä vastaan vaatimuksia, jotka kuuluvat edellä mainitun korvausvelvollisuuden piiriin. Käyttäjä on velvollinen toimittamaan buycyclelle välittömästi kaikki käytettävissään olevat tiedot kyseisestä asiasta täydellisesti, totuudenmukaisesti ja viivytyksettä tekstimuodossa. Mahdolliset muut buycycleä koskevat vaatimukset jäävät voimaan.

12.6 Käyttäjä sitoutuu lisäksi korvaamaan kaikki kulut, joita buycyclelle aiheutuu kolmansien osapuolten esittämistä vaatimuksista. Korvattaviin kustannuksiin kuuluvat myös asianmukaisen oikeudellisen puolustuksen kustannukset.

13 Vastuu virheistä ja takuut

13.1 Myyjä vastaa toimitetun kilpapyörän olennaisista virheistä tai omistusoikeuteen liittyvistä virheistä voimassa olevien lakisääteisten säännösten, erityisesti 434 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti. BGB.

13.2 Käytetyn tavaran ostossa lakisääteisten virhevaatimusten vanhentumisaika on yksi (1) vuosi tavaran toimituksesta.

13.3 Myyjän virhevastuun perusteena on ensisijaisesti kilpapyörän kunnosta tehty sopimus. Koska sopimus on tehty

kilpapyörän kunnosta ovat kaikki tuotekuvaukset ja valmistajan tekniset tiedot, jotka ovat yksittäisen sopimuksen kohteena tai joista myyjä on julkisesti ilmoittanut buycycle-markkinapaikalla sopimuksen tekohetkellä.

14. Ostajan suoja

14.1. buycycle tukee ostajaa niin sanotun ostajansuojan puitteissa mahdollisten myyjään kohdistuvien takuuvaatimusten täytäntöönpanossa, erityisesti silloin, kun kyseessä on suorituskyvyttömyys tai huono suorituskyky tai toimitus, maantiepyörän kunnon merkittävä poikkeama myyjän tuotekuvauksesta tai peruuttaminen, edellyttäen, että ostaja ilmoittaa buycyclelle 48 tunnin kuluessa suorituskyvyttömyydestä tai huonosta suorituskyvystä tai toimituksesta tai että ostaja käyttää peruuttamisoikeutta, johon hänellä on oikeus. Kokoa, joka ei sovi, ei voida pitää peruutusperusteena.

14.2 Ostajansuojan kohteena on buycycle:n suorittama tutkimus siitä, onko sopimuksen kohteessa todella virhe. Tätä varten ostaja voi ensin lähettää omalla kustannuksellaan buycycleyn sopimuksen kohteen, joka tarkastetaan siellä väitetyn virheen osalta.

14.3 Jos vika osoittautuu, buycycle ottaa yhteyttä myyjään ja selvittää, hyväksytäänkö kaupan purku vai onko buycycle:n suoritettava - mahdollinen - korjaus myyjän kustannuksella. Jos myyjä päättää purkaa sopimuksen, hän saa sopimuksen kohteen takaisin lähetysmaksua vastaan. Buycycle perii myyjän velkasumman maksupalveluntarjoaja Adyenin kautta tai kuittaa sen mahdollisista tulevista maksuista näiden yleisten sopimusehtojen kohdassa 8. määritellyllä tavalla. buycycle suorittaa ostajalle täyden tai osittaisen ostohinnan palautuksen myyjän puolesta. Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, buycycle palauttaa myyjän ostajalle maksettavaksi kuuluvan summan käyttäen samaa maksuvälinettä, jolla ostaja maksoi sovitun ostohinnan. Lisätietoja asiakassuojasta on kunkin kilpapyörän myynti-ilmoituksessa.

14.4 Vaihtoehtona purkamiselle myyjä voi myös valita buycycle:n omalla kustannuksellaan suorittaman korjauksen, jos sopimuksen kohteen alun perin sovittu laatu voidaan saavuttaa tällä tavoin.

14.5. Jos buycyclen suorittaman tarkastuksen jälkeen käy ilmi, että vikaa ei ole, buycycle ilmoittaa asiasta ostajalle ja palauttaa sopimuksen kohteen kuljetusmaksua vastaan.

14.6. Kun 48 tuntia sovitusta tai todellisesta toimituspäivästä on kulunut, ostajan suojaa ei enää sovelleta.

15. Premium-tarkistus

15.1 Ostaja-suojan lisäksi, joka on aina integroitu buycycle-palveluihin kohdan 15 mukaisesti, buycycle tarjoaa niin sanottua Premiumcheckiä.

15.2 Jos ostaja varaa tämän palvelun, sopimuksen kohdetta ei lähetetä suoraan ostajalle sen jälkeen, kun siitä on sovittu myyjän kanssa, vaan ensin buycyclelle. Yhteistyössä yhteistyökumppanin korjaamon kanssa buycycle suorittaa sopimuksen kohteen toiminnallisen tarkastuksen ja korjaukset 50,00 euroon asti. Jos toiminnallisessa tarkastuksessa havaitaan vikoja, jotka vaativat laajempia korjauksia, ja jos niitä ei ole kuvattu tarjouksessa, buycycle ilmoittaa asiasta myyjälle ja tarjoutuu suorittamaan tarvittavat korjaukset myyjän kustannuksella. Jos myyjä kieltäytyy korjauksista, buycycle palauttaa sopimuksen kohteen myyjälle tämän kustannuksella. Ostajan jo suorittamat maksut palautetaan hänelle. Tältä osin sovelletaan vastaavasti 15.3 kohtaa.

15.3 Ostaja saa aina yhteenvetopöytäkirjan palkkion tarkastuksesta. 16. Henkilötiedot, tietosuoja ja tekijänoikeudet

16.1 Käyttäjä antaa täten suostumuksensa antamiensa henkilötietojen tallentamiseen. Tämä koskee myös IP-osoitteiden tallentamista, jotka välitetään joka kerta, kun markkinapaikkaa käytetään. Käyttäjä antaa myös suostumuksensa siihen, että hänen syöttämänsä henkilötiedot esitetään hänen profiilissaan markkinapaikan sisällä muille markkinapaikan käyttäjille ja kolmansille osapuolille, jotka eivät ole markkinapaikan käyttäjiä. Lisätietoja on buycyklen tietosuojakäytännössä.

16.2 Markkinapaikan käytön vuoksi buycycle ei voi välttää henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttöä. buycycle vakuuttaa käsittelevänsä kaikkia tallennettuja tietoja huolellisesti ja käsittelevänsä niitä yksinomaan Käyttäjän tietosuojalainsäädännön mukaisen suostumuksen puitteissa. buycycle käyttää henkilötietoja edelleen vain, jos se on laillisesti sallittua tai jos käyttäjä on antanut siihen etukäteen suostumuksensa.

16.3 Käyttäjä hyväksyy lisäksi, että buycycle voi käyttää käyttäjän henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Tähän kuuluu myös Käyttäjälle suunnattu sähköpostitse tapahtuva myynninedistämiskampanja.

16.4 Muilta osin sovelletaan lakisääteisiä tietosuojasäännöksiä, erityisesti Saksan tietosuoja-asetusta (DS-GVO), Saksan liittovaltion tietosuojalain uutta versiota (BDSG-neu) ja Saksan telemedialakia (TMG).

17 Ylivoimainen este

17.1 Buycycle vapautuu tämän sopimuksen mukaisesta suoritusvelvollisuudesta, jos ja siltä osin kuin palvelujen suorittamatta jättäminen johtuu ylivoimaisen esteen olosuhteiden ilmenemisestä sopimuksen tekemisen jälkeen.

17.2 Ylivoimaisen esteen olosuhteita ovat esimerkiksi sota, lakot, mellakat, pakkolunastukset, luonnonvoimat, pandemiat, kardinaaliset lakimuutokset, myrskyt, tulvat ja muut luonnonkatastrofit sekä muut olosuhteet, joista buycycle ei ole vastuussa, erityisesti vesivahingot, sähkökatkokset ja tiedonsiirtoyhteyksien keskeytyminen tai tuhoutuminen.

17.3. buycycle ilmoittaa välittömästi käyttäjälle ylivoimaisen esteen ilmenemisestä asianmukaisessa muodossa.

20. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

20.1. Käyttäjäsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, ja kumpikin osapuoli voi irtisanoa sen päättymään kahden (2) viikon irtisanomisajalla ilman perusteluja.

20.2 Irtisanominen edellyttää tekstimuotoista ilmoitusta (sähköpostitse) tai se voidaan ilmoittaa implisiittisesti poistamalla käyttäjätili käytöstä käyttäjän toimesta. Irtisanomistapauksessa käyttäjän profiili poistetaan. Käyttäjä on velvollinen itsenäisesti varmuuskopioimaan ja viemään tiedot (erityisesti asiakastiedot, laskut jne.) ennen sopimuksen irtisanomista.

20.3 Lisäksi buycycle käyttää oikeuttaan tavanomaiseen irtisanomiseen ja Käyttäjän tilin poistamiseen, jos Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään vähintään yhteen (1) vuoteen eikä ole vastannut muistutusviestiin.

20.4 Kummankin sopijapuolen oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa pätevästä syystä säilyy ennallaan. Tärkeä syy on olemassa, jos irtisanovan osapuolen ei voida kohtuudella odottaa jatkavan sopimussuhdetta sovittuun irtisanomiseen tai irtisanomisajan päättymiseen asti, kun otetaan huomioon kaikki yksittäistapauksen olosuhteet ja punnitaan molempien osapuolten edut. buycycle on oikeutettu irtisanomaan käyttäjäsopimuksen ilman irtisanomisaikaa, jos tärkeä syy on olemassa. Tärkeä syy on olemassa erityisesti, jos käyttäjä

- rikkoo jatkuvasti ja vakavasti sopimusvelvoitteitaan (lauseke 9. ja 10.);

- syyllisesti ja vakavasti rikkoo lakisääteisiä määräyksiä käyttäessään markkinapaikkaa.

21. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

21.1. EU:n komissio tarjoaa internetissä foorumin verkkovälitteistä riidanratkaisua varten seuraavassa linkissä: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä, jonka kautta voidaan ratkaista tuomioistuinten ulkopuolella riitoja, jotka johtuvat kuluttajan tekemistä verkko-osto- tai palvelusopimuksista.

21.2 Osallistuakseen riidanratkaisumenettelyyn ennen

Kuluttajariitalautakuntaan / yleiseen välimieslautakuntaan ei ole ostosykliä ei ole pakko eikä valmis.

22. Yleisten sopimusehtojen muuttaminen

22.1 buycycle pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja milloin tahansa ilman perusteluja, ellei se ole Käyttäjän kannalta kohtuutonta. buycycle ilmoittaa Käyttäjälle hyvissä ajoin tekstimuodossa tehdyistä muutoksista yleisiin sopimusehtoihin. Jos Käyttäjä ei vastusta uusien yleisten sopimusehtojen voimassaoloa neljän (4) viikon kuluessa ilmoituksesta, Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut yleiset sopimusehdot. buycycle ilmoittaa Käyttäjälle ilmoituksessa hänen oikeudestaan vastustaa niitä ja vastustusajan merkityksestä. Jos Käyttäjä vastustaa muutoksia edellä mainitun määräajan kuluessa, sopimussuhde jatkuu alkuperäisten ehtojen mukaisesti.

22.2. buycycle pidättää myös oikeuden muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja,

- siltä osin kuin se on siihen velvollinen oikeudellisen tilanteen muuttumisen vuoksi;

- sikäli kuin se siten noudattaa tuomioistuimen tuomiota tai sitä vastaan suunnattua viranomaispäätöstä;

- siltä osin kuin se ottaa käyttöön uusia, kokonaan uusia lisäpalveluita, palveluita tai palveluelementtejä, jotka edellyttävät palvelukuvausta näissä YTJ:ssä, ellei olemassa oleva käyttösuhde muutu sen seurauksena haitallisesti;

- jos muutos on pelkästään käyttäjän kannalta hyödyllinen; tai

- jos muutos on puhtaasti tekninen tai menettelyihin liittyvä, ellei sillä ole merkittävää vaikutusta käyttäjään.

22.3 Osapuolten irtisanomisoikeus säilyy ennallaan.

23. Loppumääräykset

23.1 Näihin yleisiin sopimusehtoihin ja osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakeja, lukuun ottamatta kansainvälistä yhtenäisoikeutta, erityisesti YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin myönnettyä suojaa ei peruuteta sen valtion lain pakottavilla säännöksillä, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

23.2 Jos käyttäjä on kuluttaja eikä hänellä ole yleistä oikeuspaikkaa Saksassa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa, yksinomainen oikeuspaikka kaikkiin tästä sopimuksesta johtuviin riitoihin on buycycle-yhtiön rekisteröity kotipaikka Münchenissä.

23.3 Jos Käyttäjä on Saksan kauppalain tarkoittama kauppias, Saksan siviililain 14 §:ssä tarkoitettu elinkeinonharjoittaja, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erikoisrahasto, yksinomainen - myös kansainvälinen - oikeuspaikka kaikissa sopimussuhteesta suoraan tai välillisesti johtuvissa riita-asioissa on buycycle Oy:n rekisteröity kotipaikka Münchenissä. buycycle Oy:llä on myös kaikissa tapauksissa oikeus nostaa kanne näiden yleisten sopimusehtojen tai aikaisemman yksilöllisen sopimuksen mukaisen palveluvelvoitteen suorituspaikassa tai Käyttäjän yleisessä asuinpaikassa. Tämä ei vaikuta ensisijaisiin lakisääteisiin säännöksiin, erityisesti yksinomaista toimivaltaa koskeviin säännöksiin.

Toivelistasi (0)

You have no bikes saved in your favorites