Logo

Skift til appen

Åben
  • Europas største udvalg af cykler
  • Kun certificerede sælgere
  • Beskyttelse af købere
  • Finansiering
Europas største udvalg af cykler
Kun certificerede sælgere
Beskyttelse af købere
Finansiering

Betingelser

Betingelser

Sidst opdateret: 01.12.2022

Bemærk venligst, at vilkårene kun er gyldige på tysk

Velkommen til buycycle!

Vi er glade for, at du besøger vores online markedsplads (i det følgende benævnt "markedsplads") og takker for din interesse. Brugen af tjenesterne indebærer, at du accepterer disse generelle forretningsbetingelser og betingelser for brug (herefter benævnt "AGB"). Læs dem venligst omhyggeligt, før du bruger markedspladsen. Ved at bruge markedspladsen accepterer du at være bundet af disse generelle forretningsbetingelser. Nedenfor informerer vi dig om brugen af vores markedsplads.

1. generelt og anvendelsesområde

1.1 De følgende vilkår gælder for alle kontrakter mellem

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 München

Tel.: +49 89 628 24621

E-mail: [email protected]

Internet: https://buycycle.com

Momsregistreringsnummer: DE341044568

Administrerende direktører: Direktører: Theodor Golditchuk, Jonas Jäger

Virksomhedens hjemsted: München

Registerret: München

Registreringsnummer: HRB 263786

(i det følgende benævnt "buycycle") og sælger (i det følgende kønsneutralt benævnt "sælger") og interesserede parter (i det følgende kønsneutralt benævnt "køber", sammen med buycycle også benævnt "parter"). Sælger og køber betegnes i det følgende også som "brugere" af de tjenester, der tilbydes af buycycle.

linket https://buycycle.com/de og alle subdomæner, der hører til domænerne.

1.2 Disse AGB gælder for både forbrugere og iværksættere, medmindre der er gjort en differentiering i den pågældende bestemmelse. I henhold til § 13 i den tyske borgerlige lovbog (BGB) er en forbruger enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, der overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. I henhold til § 14 i den tyske borgerlige lovbog (BGB) er en iværksætter en fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt interessentskab, som ved indgåelse af en retshandel handler i udøvelsen af sin erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

1.3 De generelle købsbetingelser for buycycle gælder udelukkende. Brugerens afvigende, modstridende eller supplerende generelle betingelser eller AGB bliver kun en del af kontrakten, hvis og i det omfang buycycle udtrykkeligt har accepteret deres gyldighed.

2. kontraktens genstand

2.1 buycycle giver brugeren verdensomspændende adgang til buycycle-markedspladsen i aftalens løbetid med henblik på at få vurderet brugte sports(e-)cykler (i det følgende benævnt "racercykler") som sælger og derefter tilbyde dem mod betaling eller at søge efter og købe racercykler i en database som køber. Forsendelsen af racercyklerne foretages af en af buycycle udpeget fragtudbyder.

2.2. buycycle tilbyder selv også racercykler til salg på markedspladsen. Cyklerne købes både via markedspladsen og fra andre eksterne kilder. Ved køb på buycycle.com underkaster buycycle sig dog disse GTC som køber og erhverver racercyklerne på samme vilkår som de "normale" købere med det forbehold, at der ikke opkræves forsendelsesgebyr og buycycle-gebyr.

2.3 Genstanden for denne aftale er således tilvejebringelsen af en globalt tilgængelig markedsplads for udbud eller søgning af racercykler og den efterfølgende forsendelse af disse.

2.4 Eventuel igangsættelse af kontrakter via markedspladsen og/eller kontraktforhold vedrørende køb af brugte racercykler sker udelukkende mellem brugerne selv. buycycle er ikke ansvarlig for den korrekte gennemførelse af eventuelle købsaftaler mellem brugerne.

2.5. buycycle yder kundeservice til købere og sælgere og er kontaktperson for alle tvister, anmodninger om tilbagebetaling og spørgsmål vedrørende køb foretaget på buycycle. Nærmere oplysninger kan findes i afsnit 14.4.

2.6. Mellem køberen og TFJ buycycle GmbH opstår der en aftale om transaktionsbehandling ved indgåelse af købsaftalen. Adyen N.V. er involveret i gennemførelsen af transaktionskontrakten som betalingstjenesteudbyder . Med betalingstransaktionen accepterer brugerne Adyen N.V.'s generelle vilkår og betingelser (https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions).

3. tjenester og brug af profilen

3.1. Tjenesterne på buycycle er forskellige alt efter, om brugeren bruger markedspladsen som sælger eller som køber. Under alle omstændigheder kræver brugen af markedspladsen en vellykket registrering og optagelse af Brugeren.

3.2 Som sælger kan Brugeren oprette og offentliggøre tilbud om salg af racercykler (i det følgende benævnt "salgsannoncer") på buycycle-markedspladsen. Oprettelsen af en salgsannonce kræver en vellykket registrering samt oplysninger om racercyklens mærke, model, produktionsår og brugstilstand. Sælgeren kan vurdere værdien af racercyklen ved buycycle og få et uforpligtende pristilbud samt se allerede offentliggjorte salgsannoncer af sammenlignelige racercykler, hvis det er relevant. Desuden kan sælgeren uploade sandfærdige og uretoucherede billeder samt give detaljerede oplysninger om racercyklens tilstand. Offentliggørelsen af en salgsannonce finder kun sted efter forudgående gennemgang og godkendelse af buycycle. Endelig kan sælgeren til enhver tid redigere og slette salgsannoncerne, se andre brugeres salgsannoncer og kontakte de respektive brugere via kommentarer eller meddelelser. I tilfælde af et tilbud fra en køber om at sælge en racercykel modtager sælgeren en meddelelse fra buycycle, som han kan reagere på inden for 24 timer og oplyse, om et mellemsalg har fundet sted, eller om han ønsker at acceptere køberens tilbud.

3.3 Hvis brugeren er køber, kan han se offentliggjorte salgsannoncer på buycycle-markedspladsen efter en vellykket registrering og optagelse. Til dette formål har køberen mulighed for at se alle salgsannoncer, der er offentliggjort på buycycle-markedspladsen, eller for at foretage en "struktureret søgning" efter bestemte kriterier for en racercykel. Fra salgsannoncerne kan køberen få alle oplysninger om racercyklen, dens pris plus eventuelle yderligere omkostninger (forsendelses- og transportomkostninger og buycycle-gebyr) samt rettighederne til mangler over for sælgeren. Desuden kan kunden fremsætte individuelle kommentarer i sælgernes salgsannoncer og stille spørgsmål om racercyklerne eller se spørgsmål og svar, som andre brugere allerede har stillet. Desuden kan kunden se profiler af sælgere, som ikke er private sælgere.

3.4 For iværksættere gælder desuden følgende: Oprettelse og offentliggørelse af salgsannoncer og overholdelse af lovmæssig overensstemmelse er udelukkende sælgerens ansvar. Offentliggørelse af salgsannoncer er kun mulig under overholdelse af de lovmæssige oplysningskrav til sælgere og under anvendelse af sælgers egne, eventuelt eksisterende kontrakter eller generelle betingelser, fortrydelsespolitik, privatlivspolitik og impressum.

3.5 Kontrakten og betalingsafviklingen mellem brugerne foregår via betalingstjenesteudbyderen Adyen N.V. ,Friedrichstraße 63, indgang Mohrenstraße 17, 10117 Berlin (i det følgende benævnt "Adyen"). Inden for rammerne af betalingsudbyderen Adyen tilbyder buycycle forskellige betalingsmetoder. Under bestillingsprocessen bliver køberen omdirigeret fra buycycle's markedsplads til Adyens hjemmeside. Efter at have indtastet sine betalingsdata og valgt den ønskede betalingsmetode bekræfter køberen også en betalingsinstruks til Adyen ved at klikke på knappen, der afslutter betalingsprocessen. buycycle anmoder Adyen om at indlede betalingstransaktionen efter bekræftelse fra sælgeren, og sælgeren accepterer købers tilbud i tilfælde af at klikke på knappen, der afslutter ordreprocessen.

3.6 Den konkrete grafiske og funktionelle udformning af de kontraktlige anvendelsesmuligheder, udvidelsen eller tilpasningen af anvendelsesmulighederne med yderligere funktioner eller tjenester eller deres supplering med yderligere betalte tjenester er efter buycycle's skøn. buycycle er berettiget til at ændre, udvide og/eller tilpasse den konkrete udformning til enhver tid, samtidig med at de kontraktlige anvendelsesmuligheder bevares.

3.7. buycycle er til enhver tid berettiget til at blokere adgangen til det enkelte indhold eller til markedspladsen, f.eks. hvis der er mistanke om, at brugeren overtræder gældende lovgivning, disse vilkår eller tredjemands rettigheder. Brugeren kan afværge disse foranstaltninger, hvis han fjerner mistanken ved at fremlægge passende beviser for egen regning. Brugeren har ikke krav på opretholdelse af enkelte funktionaliteter på markedspladsen.

3.8 Markedspladsen skal være tilgængelig for brugeren i en ubegrænset periode med et årligt gennemsnit på mindst 98,5 %. Uundgåelige, uforudsigelige og ekstraordinære hændelser, der kan føre til, at markedspladsen ikke er tilgængelig, såsom strømsvigt, hackerangreb, svigt i telekommunikationslinjerne fra overførselsstedet til internettet, medregnes ikke i det minimale tilgængelighedsniveau.

3.9. buycycle er berettiget til at engagere tredjeparter som underleverandører til levering af de kontraktligt skyldige ydelser. Desuden kan buycycle overføre rettigheder og forpligtelser fra denne kontrakt til en eller flere tredjeparter (kontraktovertagelse). I tilfælde af en fuldstændig overtagelse af kontrakten har brugeren ret til at opsige kontrakten uden varsel.

4 Registrering, indgåelse af kontrakt og brugerkonto

4.1 Ved at gennemføre online-registreringen (i det følgende benævnt "registrering") og oprette en profil indgås der en brugskontrakt mellem brugeren og buycycle.

4.2 Til registrering og oprettelse af en profil er det nødvendigt at oprette en brugerkonto. De data, der er nødvendige for brugerkontoen (i det følgende benævnt "log-in-data"), stammer fra den indtastningsmaske, der anvendes ved registreringen.

4.3 Alternativt kan brugeren logge ind på markedspladsen for at oprette en brugerkonto eller registrere sig ved hjælp af den såkaldte "single sign-on-procedure", hvis brugeren har en Facebook-, Google- eller Apple-konto. Alle relevante oplysninger om brugerens person samt profilbilledet vil blive hentet fra den pågældende konto.

4.4 Fysiske og juridiske personer kan registrere sig for at bruge markedspladsen. Oprettelse af salgstilbud samt selve salget via Markedspladsen er tilladt for både fysiske og juridiske personer uden nogen begrænsninger. Køb er forbeholdt fysiske personer. Ligeledes er juridiske personer med hjemsted i Tyskland berettiget til at bruge markedspladsen som købere. Juridiske personer med hjemsted uden for Tyskland har ikke ret til at købe racercykler via buycycle. Registreringen af en juridisk person kan kun foretages af en person, der er bemyndiget til at repræsentere den juridiske person. Kun myndige og juridisk kompetente brugere kan registrere sig som en fysisk person. Hvis brugeren er mindreårig, kan registreringen kun ske med samtykke fra en lovlig repræsentant. buycycle er berettiget til at gøre registreringen afhængig af et tilsvarende bevis for en lovlig repræsentants samtykke.

4.5 Kontrakten med buycycle om brug af markedspladsen indgås ved at gennemføre online-registreringen og derefter klikke på afkrydsningsfelterne GTC ("Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst de generelle forretningsbetingelser og betingelser for brug og accepterer dem.") og databeskyttelse ("Jeg har taget databeskyttelseserklæringen til efterretning. Jeg accepterer, at mine personlige oplysninger kan blive indsamlet og gemt elektronisk med henblik på registrering og oprettelse af en brugerkonto. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke i denne henseende for fremtiden ved at sende en e-mail til [email protected].").

4.6 Efter at have gennemført online-registreringen vil brugeren modtage en bekræftelsesmail med et aktiveringslink. For at fuldføre registreringsprocessen skal brugeren bekræfte sin identitet ved at klikke på linket i bekræftelses-e-mailen. Der er ikke krav på indgåelse af en brugerkontrakt.

4.7 Efter at brugeren har verificeret sig selv ved at klikke på linket i bekræftelsesmailen, og brugerkontoen er blevet aktiveret af buycycle, skal brugeren angive en gyldig leverings- eller forsendelsesadresse og kan tilføje yderligere oplysninger samt et profilbillede.

4.8 Oprettelse af en brugerkonto er kun mulig ved at oplyse en aktuel e-mailadresse for brugeren. Denne e-mail-adresse bruges også til kommunikation med buycycle.

4.9 Brugeren forsikrer, at de data, der anvendes ved oprettelsen af hans profil (i det følgende benævnt "profildata"), er sande og fuldstændige. Han er forpligtet til altid at holde sine data opdaterede og i tilfælde af ændringer at opdatere sine data på sin brugerkonto. Det er ikke tilladt at anvende pseudonymer.

4.10. Ved registreringen opretter brugeren en adgangskode til sin brugerkonto. Brugeren kan til enhver tid ændre adgangskoden på sin brugerkonto. Brugeren må ikke videregive eller stille adgangskoden til rådighed for tredjemand og skal opbevare den sikkert for at undgå misbrug.

4.11. Hver bruger må kun registrere sig én gang for privat og/eller erhvervsmæssig brug af buycycle-tjenesterne. En brugerkonto kan ikke overdrages til andre brugere.

4.12. Brugeren kan til enhver tid rette sine indtastninger, der er foretaget i forbindelse med online-registreringen, inden han sender sin registrering ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner.

4.13. buycycle gemmer kontraktbestemmelserne, herunder AGB'erne, ved indgåelse af kontrakten i overensstemmelse med databeskyttelsen og sender dem til brugeren i tekstform (pr. e-mail), efter at brugeren har sendt sin ordre.

4.14. Kontrakten skal indgås på tysk og engelsk.

4.15. Brugeren skal sikre sig, at den e-mailadresse, som han har opgivet til behandling af registreringen, er korrekt, således at e-mails sendt af buycycle kan modtages på denne adresse. Navnlig ved brug af SPAM-filtre skal brugeren sikre, at alle e-mails sendt af buycycle eller tredjeparter, som buycycle har bestilt med ordrebehandling, kan leveres.

5. afhentning og levering

5.1 Køber har i princippet mulighed for at afhente racercyklen hos sælger, medmindre sælger udtrykkeligt har udelukket dette. I tilfælde af selvafhentning skal Sælger først inden for ti (10) arbejdsdage via e-mail informere Køber om, at den af ham bestilte racercykel er klar til afhentning. Efter modtagelse af denne e-mail kan Køber efter aftale afhente racercyklen på Sælgers hjemsted. I dette tilfælde vil der ikke blive opkrævet forsendelsesomkostninger.

5.2. Levering af racercykler sker ved forsikret forsendelse til den af Køber angivne leveringsadresse, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Den leveringsadresse, som køberen har angivet under bestillingen på markedspladsen, er afgørende.

5.3 Efter indgåelse af kontrakten får sælger en forsendelseskasse til forsendelse af den solgte racercykel af buycycle via en fragtudbyder stillet til rådighed for sælgeren. Sælgeren er forpligtet til at pakke racercyklen klar til forsendelse inden for ti (10) dage og aftale en afhentningsdato med forsendelsestjenesteudbyderen.

6. priser, forsendelsesomkostninger, servicegebyr og betalingsbetingelser

6.1 Efter en vellykket indgåelse af kontrakten med sælgeren og køb af en racercykel via buycycles markedsplads er køberen forpligtet til at betale den aftalte købspris plus forsendelses- og transportomkostninger samt et servicegebyr for brug af buycycles tjenester via markedspladsens betalingssystem til buycycle som inkassator af betalingen.

6.2. Buycycle opkræver et servicegebyr for brugen af markedspladsen og tilbyder yderligere valgfrie tjenester. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, er gebyrernes størrelse baseret på buycycle's prisliste, der er gældende på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og som er anført nedenfor:

Omkostninger for køberen:

- Buycycle-gebyr: forholdsmæssigt i forhold til værdien af den handlede racercykel

- Forsendelse (valgfrit): afhængig af modtagerlandet

- Præmiekontrol (valgfrit): 175€

- Inspektionsbevis (valgfrit): 70€

Leverandøromkostninger:

- 2,5% af cykelprisen fratrækkes i tilfælde af en vellykket transaktion

6.3. buycycle forbeholder sig ret til at justere omkostningerne i henhold til 6.2. i fremtiden for at opretholde pris-ydelsesforholdet efter rimeligt skøn for at kunne reagere hensigtsmæssigt på omkostningsstigninger eller -fald og dermed ændrede omkostningssituationer, der ikke kan kompenseres på anden vis. De omkostningselementer eller tilpasningsforanstaltninger, der skal tages i betragtning i forbindelse med gebyrjusteringen, kan være ændring, udvidelse og/eller justering af de kontraktlige anvendelsesmuligheder på buycycle-markedspladsen, administrations- og generalomkostninger (husleje, finansierings- og transaktionsomkostninger, personale- og tjenesteudbyderomkostninger, omkostninger til energi og internetadgang, IT-udviklingsomkostninger m.v.) samt offentlige skatter, gebyrer, bidrag og andre afgifter. Alle gebyrjusteringer træder i kraft en (1) måned efter meddelelsen. Køberens ret til at opsige aftalen i henhold til punkt 17.5. i disse betingelser forbliver upåvirket.

6.4. Betalingen af købsprisen plus omkostningerne i henhold til 6.2 (under alle omstændigheder servicegebyr) sker via markedspladsens betalingssystem til buycycle. Køber kan betale med betalingstjenesten "Adyen". Inden for rammerne af betalingstjenesten Adyen tilbyder buycycle køberen forskellige betalingsmetoder. Til behandling af betalinger kan Adyen anvende andre betalingstjenester, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som Køber kan blive informeret særskilt herom. Hvis betalingen ikke indfries, fordi der ikke er tilstrækkelige midler på kontoen eller fordi der er angivet forkerte bankoplysninger, eller hvis Køber gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke er berettiget hertil, skal Køber bære de gebyrer, der er forbundet med tilbageførsel fra det pågældende kreditinstitut, hvis han er ansvarlig for dette. Yderligere oplysninger om Adyen findes på internettet på https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions.

6.5 Køber er kun berettiget til modregningsret, hvis hans modkrav er retligt fastslået eller ubestridt med buycycles hovedkrav gensidigt forbundet eller anerkendt af denne.

6.6 Hvis det efter aftalens indgåelse (f.eks. ved indgivelse af en konkursbegæring) viser sig, at buycycle's krav på servicegebyret er truet af køberens manglende betalingsevne, er buycycle berettiget til at nægte opfyldelse og - om nødvendigt efter fastsættelse af en frist - til at træde tilbage fra aftalen i henhold til lovens bestemmelser (§ 321 BGB).

7. betaling af købesummen til sælgeren

7.1. buycycle forpligter sig til, efter en vellykket kontrakt- og betalingsbehandling med køber, at betale sælgeren den af sælger anslåede tilbudspris under hensyntagen til en eventuel genforhandling mellem sælger og køber, hvis det er nødvendigt. Indtægterne for iværksættere er i EURO og er nettopriser plus den lovpligtige moms, der er gældende på faktureringsdagen. Indtægterne til forbrugere er i euro og er bruttopriser inklusive den lovbestemte moms, der gælder på faktureringsdagen.

7.2 Betalingsbehandling og betaling af købsprisen mellem sælger og buycycle sker via betalingstjenesteudbyderen Adyen. For at kunne anvende Adyen kræves en registrering af sælger hos Adyen. Efter at Køber har afgivet ordren i netbutikken, anmoder buycycle Adyen om at indlede betalingstransaktionen. Adyen opkræver den skyldige købspris på vegne af sælgeren fra købers betalingsinstrument og videresender købsprisen til buycycle. Adyen opbevarer købsprisen på en ikke-rentebærende deponeringskonto. Til dette formål opretter sælgeren sin egen deponeringskonto hos Adyen. Udbetalingen af købsprisen minus omkostningerne i henhold til 6.2 foretages af Adyen til sælger, efter at fragtudbyderen har afhentet racercyklen hos sælger.

8 Generelle samarbejdsforpligtelser for brugeren

8.1 Brugeren må kun bruge markedspladsen uden udtrykkelig tilladelse fra buycycle inden for rammerne af de kontraktmæssigt krævede private og erhvervsmæssige formål. Brugeren er forbudt mod enhver uhensigtsmæssig brug ud over dette formål.

8.2 I tilfælde af at indholdet indeholder hyperlinks til tredjeparts websteder, garanterer brugeren, at han/hun har ret til at bruge hyperlinket, og at det websted, der henvises til ("Landing Page"), er i overensstemmelse med gældende lovgivning og tredjepartsrettigheder.

8.3 Brugeren er forpligtet til at behandle log-in-data med omhu. Det er uden undtagelse forbudt for brugeren at videregive log-in-dataene til tredjemand og/eller at give tredjemand adgang til profilen ved at omgå log-in-dataene.

8.4 Brugeren er forpligtet til at medvirke til at opklare tredjeparters angreb på markedspladsen, for så vidt dette samarbejde fra brugerens side er nødvendigt.

8.5 Brugeren skal afholde sig fra enhver aktivitet, der kan forringe og/eller belaste driften af markedspladsen eller den bagvedliggende tekniske infrastruktur for meget. Dette omfatter navnlig:

- brugen af software, scripts eller databaser i forbindelse med brugen af markedspladsen;

- automatisk læsning, blokering, overskrivning, ændring, ændring eller kopiering af data og/eller andet indhold, medmindre dette er nødvendigt for en korrekt brug af markedspladsen.

8.6 Brugeren skal endvidere sikre, at de oplysninger og data, der overføres via markedspladsen, ikke er inficeret med virus, orme eller trojanske heste.

8.7 Endvidere er især følgende handlinger fra brugerens side forbudt og skal betragtes som misbrug af markedspladsen:

- Offentliggørelse af egne eller tredjeparters telefonnumre, internetadresser eller andre kontaktoplysninger i tekstområdet eller i direkte kommunikation;

- systematisk læsning af andre brugeres kontaktoplysninger med henblik på at videregive dem til tredjemand;

- urimelig chikane af andre brugere gennem aggressive, obskøne, fornærmende, injurierende, ærekrænkende eller påtrængende forumindlæg eller meddelelser;

- tilskyndelse af andre brugere til at misbruge markedspladsen;

- omfattende eller permanent brug af markedspladsen til offentliggørelse og udbredelse af indhold, der ikke rent faktisk svarer til markedspladsens eller dens blogs og forums formål eller emneområde, og som kan forringe markedspladsens tiltrækningskraft for andre brugere;

- brug af andres identiteter til at registrere sig, skrive eller sende meddelelser.

8.8 Hvis der skulle opstå forstyrrelser i brugen af markedspladsen eller dens funktionaliteter, skal brugeren straks informere buycycle om disse forstyrrelser. Det samme gælder, hvis brugeren får oplysninger om indhold offentliggjort af tredjeparter, der åbenbart krænker gældende lovgivning eller tredjeparters rettigheder.

9. brugerens forpligtelser til at samarbejde med hensyn til offentliggørelse af indhold

9.1 Brugeren forpligter sig til ikke at lagre ulovligt indhold eller indhold, der krænker loven, officielle krav eller tredjemands rettigheder, på den til rådighed stillede lagerplads.

9.2 Brugeren er forpligtet til at købecycle, at indhold, der er lagt ud på markedspladsen, ikke overtræder gældende lov eller moral gennem sit indhold eller sin form. Endvidere er det forbudt for brugeren at lægge indhold ud, der krænker tredjemands rettigheder, navnlig varemærker, patenter, andre industrielle ejendomsrettigheder eller forretningshemmeligheder. Det samme gælder for indsættelse af eksterne links.

9.3 For så vidt som det af brugeren tilvejebragte indhold strider mod gældende lov, sædelighed, juridiske eller officielle forbud, kan buycycle nægte de respektive behandlingsordrer. En overtrædelse foreligger især i tilfælde af levering af indhold, der vedrører, repræsenterer eller indeholder følgende:

- Anticonstitutionalisme;

- Racisme, fremmedhad og diskrimination;

- opfordringer til og opfordringer til kriminelle handlinger og overtrædelser af loven, trusler mod liv, legeme eller ejendom;

- tilskyndelse til had mod personer eller virksomheder;

- udtalelser, der krænker personlige rettigheder, bagvaskelse, ærekrænkelse og bagvaskelse af brugere og tredjeparter;

- indhold, der krænker ophavsretten, eller andre krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder samt overtrædelser af loven om fair handel;

- seksuel chikane af brugere og tredjeparter;

- krænkende, sexistiske, obskønne, pornografiske, vulgære, modbydelige eller ulækre materialer og udtryk.

9.4 Indhold, der er beskyttet af ophavsret, må kun medtages i bidrag uden samtykke fra den respektive rettighedshaver inden for rammerne af den gældende citatlovgivning. Citater skal markeres ved fremhævelse ved hjælp af citatfunktionen og ved kildeangivelse og skal henvise til det citerede værk i tankemæssig henseende. Udenlandsksprogede citater skal også oversættes til tysk i det omfang, indholdet er nogenlunde tydeligt. Især kan forkert citerede bidrag fjernes eller rettes af moderatorerne. Det er forbudt at distribuere og/eller offentlig gengivelse af ethvert indhold på markedspladsen uden buycycle's samtykke.

9.5. buycycle forbeholder sig ret til at blokere tredjeparts indhold, hvis det er strafbart i henhold til gældende lovgivning eller genkendeligt tjener til at forberede strafbare handlinger.

9.6. buycycle er berettiget til at slette annoncen eller andet indhold, som brugeren har lagt op, eller til ikke at offentliggøre annoncer eller andet indhold, hvis der er konkrete indikationer på, at indholdet af annoncen er i strid med disse AGB eller lovmæssige krav, eller at brugeren på anden måde skyldigt har overtrådt kontraktlige forpligtelser. buycycle er berettiget til at advare brugeren i tilfælde af overtrædelse af punkt 9. og 10. og/eller til midlertidigt eller permanent at udelukke brugeren fra at bruge markedspladsen og vil om nødvendigt indlede civilretlige og strafferetlige procedurer. Brugerens indhold repræsenterer under ingen omstændigheder buycycle's mening, og buycycle tager ikke indholdet til sig som sit eget.

9.7. Hvis en bruger har overtrådt disse vilkår og brugerkontrakten med brugeren er blevet opsagt, er brugeren ikke længere berettiget til at bruge markedspladsen eller til at registrere sig på den igen. Desuden er brugeren ikke berettiget til at bruge markedspladsen med en anden brugerkonto.

9.8 Hvis brugeren er en sælger, gælder desuden følgende: Sælgeren forpligter sig til at give fuldstændige, sandfærdige og gennemsigtige oplysninger om racercyklernes tilstand i annoncerne til salg. Sælgeren forpligter sig desuden til kun at udbyde racercykler til salg via buycycle-markedspladsen, hvis han er ejer af dem eller har fået tilladelse til at sælge af den pågældende ejer, og hvis den pågældende racercykel ikke er behæftet med sikkerhedsrettigheder. buycycle kan om nødvendigt kræve oplysninger og dokumenter fra Sælgeren, som er nødvendige for at bevise hans ejendomsret eller andre tilladelser til at sælge.

9.9 Hvis sælgeren er en forbruger eller en privat sælger, gælder desuden følgende: Hvis sælgeren angiver "udelukkelse af garanti" i sin salgsannonce, har dette ingen virkning på køberens garantirettigheder, hvis den i salgsannoncen beskrevne tilstand af racercyklen faktisk afviger fra den tilstand, der er beskrevet i salgsannoncen.

9.10. Hvis sælgeren er en iværksætter, gælder desuden følgende: Sælgeren forpligter sig til inden for rammerne af udarbejdelsen og offentliggørelsen af salgsannoncer klart og fuldstændigt at angive gyldigheden og genfindeligheden af eventuelle eksisterende kontrakter eller generelle betingelser, fortrydelsespolitik og databeskyttelseserklæring samt at give sit aftryk. Det er ikke tilladt at offentliggøre salgsannoncer uden at overholde de lovbestemte oplysningspligter for sælgere og uden at angive eventuelle eksisterende kontrakter eller generelle betingelser, fortrydelsespolitik, databeskyttelsespolitik og aftryk.

10. støtte

buycycle tilbyder teknisk support til Brugerne fra mandag til fredag (med undtagelse af helligdage på buycycles hjemsted) i tidsrummet fra 08:00 - 18:00. buycycle besvarer brugernes henvendelser i tekstform (via e-mail).

11. brugsrettigheder

11.1 Brugeren giver buycycle en rumligt og tidsmæssigt ubegrænset, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-eksklusiv, vederlagsfri ret, der kan overdrages til tredjemand, til at udnytte det indhold, der er lagt ud i onlinetilbuddet. buycycle er berettiget til at bruge, redigere og udnytte indholdet til enhver tid. Dette omfatter især retten til reproduktion, retten til distribution og retten til offentlig gengivelse, især retten til offentlig adgang. I den forbindelse giver brugeren afkald på udøvelsen af sin ret til at bruge sit navn, uden at han dermed helt giver afkald på sin ret til at anerkende sit ophav. Denne bestemmelse berører ikke brugerens mulighed for at give tredjemand rettigheder til det indsendte indhold i overensstemmelse med visse licensmodeller.

11.2 Alle rettigheder til indholdet af markedspladsen tilhører buycycle. Det er forbudt for brugeren at kopiere, distribuere og/eller offentliggøre indhold, som buycycle, andre brugere eller tredjeparter har lagt på markedspladsen.

11.3. buycycle er berettiget til at slette eller deaktivere det indhold, som brugeren har lagt op, hvis det krænker tredjemands rettigheder, eller hvis tredjemand gør krav gældende på grund af en krænkelse af rettigheder, hvis berettigelse ikke åbenbart kan udelukkes.

11.4. Hvis buycycle bliver opmærksom på en mulig krænkelse af rettigheder ved brugerens indhold, vil buycycle straks underrette brugeren herom i tekstform.

12 Ansvar og skadesløsholdelse

12.1 Med hensyn til de tjenester, der leveres af buycycle, er buycycle, dets juridiske repræsentanter og dets stedfortrædere kun ansvarlige i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.

12.2 I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser foreligger der også ansvar i tilfælde af simpel uagtsomhed, men er begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten.

12.3 Væsentlige kontraktlige forpligtelser er de forpligtelser, som kontrakten pålægger buycycle i henhold til sit indhold for at opnå kontraktens formål, hvis opfyldelse først og fremmest muliggør en korrekt gennemførelse af kontrakten, og på hvis overholdelse brugeren regelmæssigt kan stole (såkaldte kardinalforpligtelser). Erstatningskrav som følge af skade på liv, legeme eller helbred og i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket af ovenstående begrænsninger.

12.4 Ethvert yderligere ansvar for buycycle er udelukket.

12.5 Brugeren friholder buycycle og dennes medarbejdere eller agenter i tilfælde af et krav på grund af påstået eller faktisk krænkelse og/eller overtrædelse af tredjemands rettigheder ved handlinger foretaget af brugeren i forbindelse med brugen fra alle deraf følgende krav fra tredjemand, medmindre kravene og ansvaret i det mindste overvejende er buycycle's ansvar. buycycle er overvejende ansvarlig for skader, der er blevet forårsaget kausalt af buycycle's ret til at give instruktioner i henhold til denne kontrakt. I alle andre henseender gælder § 254 BGB. Brugeren skal straks informere buycycle, hvis tredjemand gør krav gældende mod buycycle, som falder ind under ovenstående erstatningsforpligtelse. Brugeren er forpligtet til straks at give buycycle alle tilgængelige oplysninger om den pågældende sag fuldstændigt, sandfærdigt og uden forsinkelse i tekstform. Eventuelle yderligere krav fra buycycle forbliver upåvirket.

12.6 Brugeren forpligter sig desuden til at refundere alle omkostninger, som buycycle påføres som følge af krav fra tredjemand. Til de refunderbare omkostninger hører også omkostninger til et passende juridisk forsvar.

13 Ansvar for fejl og mangler og garantier

13.1. Sælgeren er ansvarlig for materielle mangler eller mangler ved den leverede racercykel i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser, navnlig §§ 434 ff. BGB.

13.2 Forældelsesfristen for lovbestemte krav for mangler ved køb af brugte varer er et (1) år fra leveringen af varen.

13.3 Grundlaget for sælgers ansvar for mangler er først og fremmest den aftale, der er indgået om racercyklens tilstand. Da en aftale om den

racercyklens tilstand er alle produktbeskrivelser og producentspecifikationer, der er genstand for den enkelte kontrakt eller blev offentligt annonceret af sælgeren på buycycles markedsplads på tidspunktet for aftalens indgåelse.

14. beskyttelse af køberen

14.1. buycycle støtter køberen i forbindelse med den såkaldte køberbeskyttelse i håndhævelsen af eventuelle garantikrav mod sælgeren, især i tilfælde af manglende eller dårlig ydelse eller levering, væsentlig afvigelse af racercyklens tilstand fra sælgers produktbeskrivelse eller i tilfælde af fortrydelse, forudsat at køberen meddeler buycycle inden for 48 timer siden manglende eller dårlig ydelse eller levering eller køberen gør en fortrydelsesret gældende, som han har ret til. En størrelse, der ikke passer, er ikke en grund til at fortryde aftalen.

14.2. Formålet med køberbeskyttelsen er en undersøgelse af buycycle af, om der rent faktisk er en mangel ved kontraktens genstand. Til dette formål kan køberen først sende kontraktgenstanden til buycycle for egen regning, som dér vil blive kontrolleret for den påståede mangel.

14.3. Hvis der viser sig at være en mangel, kontakter buycycle sælgeren og afklarer, om en ophævelse accepteres eller en - eventuel - reparation skal udføres af buycycle på sælgers regning. Hvis sælgeren beslutter sig for at ophæve aftalen, får han genstanden for aftalen tilbage mod betaling af et forsendelsesgebyr. Buycycle opkræver det beløb, som sælgeren skylder via betalingstjenesteudbyderen Adyen eller modregner det i eventuelle fremtidige udbetalinger som defineret i afsnit 8. i disse AGB. buycycle foretager tilbagebetaling af hele eller en del af købsprisen til køberen på vegne af sælgeren. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, refunderer buycycle det beløb, som sælgeren skylder køberen, ved hjælp af det samme betalingsmiddel, som køberen brugte til at betale den aftalte købspris. Yderligere oplysninger om kundebeskyttelse kan findes i salgsannoncerne for de respektive racercykler.

14.4 Som et alternativ til ophævelse kan sælgeren også vælge en reparation på egen regning af buycycle, forudsat at den oprindeligt aftalte kvalitet af kontraktens genstand kan opnås på denne måde.

14.5. Hvis det efter inspektion af buycycle viser sig, at der ikke er nogen mangel, underretter buycycle køberen herom og returnerer kontraktgenstanden mod betaling af et forsendelsesgebyr.

14.6. Efter udløbet af 48 timer efter den aftalte eller faktiske leveringsdato gælder køberbeskyttelsen ikke længere.

15. præmiekontrol

15.1 Ud over den køberbeskyttelse, der altid er integreret i buycycle's ydelser i henhold til punkt 15, tilbyder buycycle den såkaldte Premiumcheck.

15.2. Hvis køber bestiller denne service, sendes kontraktgenstanden ikke direkte til køber efter aftale med sælger, men først til buycycle. I samarbejde med et partnerværksted udfører buycycle en funktionskontrol af kontraktgenstanden og reparationer op til et beløb på 50,00 EUR. Hvis funktionskontrollen afslører fejl, der kræver mere omfattende reparationer, og hvis disse ikke var beskrevet i tilbuddet, informerer buycycle sælgeren og tilbyder at udføre de nødvendige reparationer på sælgers regning. Hvis sælgeren nægter reparationen, returnerer buycycle kontraktgenstanden til sælgeren for sælgers regning. Eventuelle betalinger, som køberen allerede har foretaget, vil blive refunderet til ham. I denne henseende finder punkt 15.3 tilsvarende anvendelse.

15.3. Køberen modtager altid en summarisk protokol over præmiekontrollen. 16. personoplysninger, databeskyttelse og ophavsret

16.1 Brugeren giver hermed sit samtykke til opbevaring af de af ham indtastede personoplysninger. Dette gælder også for lagring af IP-adresser, som overføres ved hver brug af markedspladsen. Brugeren giver navnlig også samtykke til, at de personoplysninger, som han har indtastet, vises på hans profilvisning på markedspladsen for andre brugere af markedspladsen og tredjeparter, som ikke er brugere af markedspladsen. Yderligere oplysninger kan findes i buycycle's privatlivspolitik.

16.2 Brugen af markedspladsen gør det uundgåeligt, at buycycle indsamler, behandler og anvender personlige data. buycycle forsikrer at behandle alle lagrede data med omhu og udelukkende at behandle dem inden for rammerne af brugerens samtykke i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Enhver yderligere brug af personlige data af buycycle vil kun finde sted, hvis dette er lovligt tilladt, eller hvis brugeren har givet sit samtykke på forhånd.

16.3 Brugeren accepterer endvidere, at buycycle kan bruge brugerens personoplysninger til direkte markedsføring. Dette omfatter reklamemæssig henvendelse til brugeren via e-mail.

16.4 I alle andre henseender gælder de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser, navnlig den tyske databeskyttelsesforordning (DS-GVO), den nye version af den tyske forbundsdatalov (BDSG-neu) og den tyske telemiddellov (TMG).

17 Force majeure

17.1. buycycle er fritaget for forpligtelsen til at opfylde denne kontrakt, hvis og i det omfang den manglende opfyldelse af ydelser skyldes indtræden af force majeure-omstændigheder efter kontraktens indgåelse.

17.2 Omstændigheder af force majeure omfatter f.eks. krig, strejker, oprør, ekspropriationer, naturkatastrofer, pandemier, kardinalændringer i lovgivningen, storme, oversvømmelser og andre naturkatastrofer samt andre omstændigheder, som buycycle ikke er ansvarlig for, navnlig vandindtrængning, strømsvigt og afbrydelser eller ødelæggelse af datatransporterende linjer.

17.3. buycycle vil straks informere brugeren om forekomsten af et tilfælde af force majeure i en passende form.

20. Kontraktens varighed og opsigelse

20.1. Brugeraftalen indgås på ubestemt tid og kan opsiges af begge parter med to (2) ugers varsel uden angivelse af begrundelse.

20.2. Opsigelsen kræver tekstform (pr. e-mail) eller kan erklæres implicit ved at brugeren deaktiverer sin brugerkonto. I tilfælde af opsigelse slettes brugerens profil. Brugeren er forpligtet til selvstændigt at foretage backup og eksport af data (især kundedata, fakturaer osv.) inden opsigelsen af kontrakten.

20.3 Desuden vil buycycle udøve sin ret til ordinær opsigelse og sletning af brugerens konto, hvis brugeren ikke har logget ind i mindst et (1) år og ikke har reageret på en påmindelsesbesked.

20.4 Hver kontraherende parts ret til at opsige kontrakten uden varsel af gode grunde forbliver upåvirket. En vigtig grund foreligger, hvis den opsigende part ikke med rimelighed kan forventes at fortsætte kontraktforholdet indtil den aftalte opsigelse eller indtil udløbet af en opsigelsesfrist under hensyntagen til alle omstændigheder i det enkelte tilfælde og under afvejning af begge parters interesser. buycycle er berettiget til at opsige brugerkontrakten uden varsel, hvis en vigtig grund foreligger. En vigtig grund foreligger navnlig, hvis brugeren

- vedvarende og alvorligt overtræder sine kontraktlige forpligtelser (punkt 9. og punkt 10.);

- groft og skyldigt overtræder lovbestemmelser ved brug af markedspladsen.

21. alternativ tvistbilæggelse

21.1. EU-Kommissionen stiller en platform for online tvistbilæggelse på internettet til rådighed på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Denne platform tjener som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online-købs- eller tjenesteydelsesaftaler, som involverer en forbruger.

21.2 For at kunne deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved en

forbrugervoldgiftsnævn/universelt voldgiftsnævn er købcykel ikke forpligtet og ikke parat.

22. ændring af de almindelige forretningsbetingelser

22.1 buycycle forbeholder sig ret til at ændre disse GTC til enhver tid uden begrundelse, medmindre dette er urimeligt for brugeren. buycycle vil underrette brugeren om ændringer i GTC i tekstform i god tid. Hvis Brugeren ikke gør indsigelse mod gyldigheden af de nye AGB inden for en periode på fire (4) uger efter meddelelsen, anses de ændrede AGB for at være accepteret af Brugeren. buycycle informerer Brugeren i meddelelsen om hans ret til at gøre indsigelse og indsigelsesfristens betydning. Hvis brugeren gør indsigelse mod ændringerne inden for ovennævnte frist, fortsætter kontraktforholdet med at eksistere på de oprindelige vilkår og betingelser.

22.2. buycycle forbeholder sig også ret til at ændre disse AGB,

- i det omfang det er forpligtet til at gøre det på grund af en ændring i den juridiske situation;

- for så vidt som han dermed efterlever en domstolsafgørelse eller en myndighedsafgørelse, der er rettet mod ham;

- i det omfang den indfører yderligere, helt nye ydelser, tjenester eller serviceelementer, som kræver en servicebeskrivelse i disse betingelser, medmindre det eksisterende brugsforhold derved ændres negativt;

- hvis ændringen udelukkende er til gavn for brugeren, eller

- hvis ændringen er rent teknisk eller proceduremæssig, medmindre den har en væsentlig indvirkning på brugeren.

22.3 Parternes ret til opsigelse forbliver uændret.

23. afsluttende bestemmelser

23.1. Disse AGB og kontraktforholdet mellem parterne er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning, med undtagelse af international enhedslovgivning, navnlig FN's konvention om internationale købsaftaler. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, hvor den ydede beskyttelse ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

23.2 Hvis brugeren er en forbruger og ikke har nogen almindelig domstol i Tyskland eller i en anden EU-medlemsstat, er det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, buycycle's hjemsted i München.

23.3 Hvis brugeren er en købmand i henhold til den tyske handelslov, en iværksætter i henhold til § 14 i den tyske borgerlige lovbog, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond, er den eksklusive - også internationale - værneting for alle tvister, der direkte eller indirekte opstår i forbindelse med kontraktforholdet, buycycle's hjemsted i München. buycycle er også i alle tilfælde berettiget til at anlægge sag på det sted, hvor ydelsesforpligtelsen i henhold til disse betingelser eller en forudgående individuel aftale er opfyldt, eller på brugerens almindelige værneting. Overordnede lovbestemmelser, især vedrørende eksklusiv kompetence, forbliver uberørt.

Din ønskeliste (0)

Du har ingen cykler gemt i dine favoritter