Logo

Přepnutí na aplikaci

Otevřít
  • Největší výběr jízdních kol v Evropě
  • Pouze certifikovaní prodejci
  • Ochrana kupujících
  • Financování
Největší výběr jízdních kol v Evropě
Pouze certifikovaní prodejci
Ochrana kupujících
Financování

Podmínky

Podmínky

Poslední aktualizace: 01.12.2022

Upozorňujeme, že podmínky jsou platné pouze v němčině.

Vítejte na stránkách buycycle!

Jsme rádi, že jste navštívili naše online tržiště (dále jen "tržiště"), a děkujeme vám za váš zájem. Využívání služeb znamená, že souhlasíte s těmito Všeobecnými obchodními a uživatelskými podmínkami (dále jen "VOP"). Před použitím tržiště si je prosím pečlivě přečtěte. Používáním tržiště souhlasíte s tím, že se těmito VOP budete řídit. Níže vás informujeme o používání našeho tržiště.

1. Obecné informace a rozsah působnosti

1.1 Tyto VOP se vztahují na všechny smlouvy mezi

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 Mnichov

Tel: +49 89 628 24621

E-mail: [email protected]

Internet: https://buycycle.com

DIČ: DE341044568

Jednatelé: Mgr: Theodor Golditchuk, Jonas Jäger

Sídlo společnosti: Mnichov

Rejstříkový soud: Mnichov Místní soud v Mnichově

Registrační číslo: HRB 263786

(dále jen "buycycle") a prodávající (dále jen "prodávající" v genderově neutrálním smyslu) a zúčastněné strany (dále jen "kupující" v genderově neutrálním smyslu, společně s buycycle také jako "strany"). Prodávající a kupující jsou dále v textu označováni také jako "uživatelé" služeb nabízených buycycle.

Odkaz https://buycycle.com/de a všechny subdomény patřící k doménám.

1.2 Tyto VOP se vztahují jak na spotřebitele, tak na podnikatele, pokud není v příslušném článku uvedeno rozlišení. Podle § 13 občanského zákoníku (BGB) je spotřebitelem každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani samostatné profesionální činnosti. Podle § 14 německého občanského zákoníku (BGB) je podnikatelem fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své obchodní nebo samostatné profesionální činnosti.

1.3 Platí výhradně Všeobecné obchodní podmínky pro nákupní cyklus. Odchylné, rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky nebo VOP uživatele se stávají součástí smlouvy pouze tehdy a v rozsahu, v jakém s jejich platností buycycle výslovně souhlasil.

2. Předmět smlouvy

2.1 buycycle poskytuje Uživateli po dobu trvání smlouvy celosvětový přístup na tržiště buycycle, aby si jako prodávající nechal vyhodnotit použitá sportovní (e-)jízdní kola (dále jen "závodní kola") a následně je nabídl k úhradě nebo aby jako kupující vyhledával a nakupoval závodní kola v databázi. Přepravu závodních kol zajišťuje poskytovatel přepravních služeb jmenovaný společností buycycle.

2.2. Společnost buycycle sama nabízí na tržišti k prodeji také silniční kola. Jízdní kola jsou nakupována jak prostřednictvím tržiště, tak z jiných externích zdrojů. Při nákupu na buycycle.com se však buycycle podřizuje těmto VOP jako kupující a nabývá závodní kola za stejných podmínek jako "normální" kupující s tím, že nejsou účtovány žádné poplatky za dopravu a žádný poplatek buycycle.

2.3 Předmětem této smlouvy je tedy poskytování celosvětově přístupného tržiště pro nabízení nebo vyhledávání závodních kol a jejich následné zasílání.

2.4 Jakékoli iniciování smluv prostřednictvím tržiště a/nebo smluvní vztahy týkající se nákupu použitých silničních kol probíhají výhradně mezi samotnými uživateli. buycycle neodpovídá za řádné uzavření jakýchkoli kupních smluv mezi uživateli.

2.5. Společnost buycycle poskytuje zákaznický servis kupujícím a prodávajícím a je kontaktní osobou pro všechny spory, žádosti o vrácení peněz a dotazy týkající se nákupů uskutečněných na buycycle. Podrobnosti naleznete v části 14.4.

2.6. Mezi kupujícím a společností TFJ buycycle GmbH vzniká uzavřením kupní smlouvy smlouva o zpracování transakce. Na plnění smlouvy o transakci se jako poskytovatel platebních služeb podílí společnost Adyen N.V . Provedením platební transakce uživatelé souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Adyen N.V. (https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions).

3. Služby a používání profilu

3.1. Služby buycycle se liší podle toho, zda uživatel využívá tržiště jako prodávající nebo jako kupující. V každém případě je pro používání tržiště nutná úspěšná registrace a přijetí Uživatele.

3.2 Jako prodávající může Uživatel na tržišti buycycle vytvářet a zveřejňovat nabídky na prodej silničních kol (dále jen "prodejní inzeráty"). Vytvoření prodejního inzerátu vyžaduje úspěšnou registraci, jakož i informace o značce, modelu, roku výroby a stavu používání silničního kola. Prodávající může odhadnout hodnotu silničního kola prostřednictvím buycycle a získat nezávaznou cenovou nabídku a také si případně prohlédnout již zveřejněné prodejní inzeráty srovnatelných silničních kol. Dále může prodávající nahrát pravdivé a neretušované fotografie a uvést podrobné informace o stavu silničního kola. Zveřejnění prodejního inzerátu proběhne pouze po předchozím posouzení a schválení společností buycycle. Nakonec může prodávající kdykoli upravovat a mazat prodejní inzeráty, prohlížet prodejní inzeráty ostatních uživatelů a kontaktovat příslušné uživatele prostřednictvím komentářů nebo oznámení. V případě nabídky kupujícího na prodej závodního kola obdrží prodávající od buycycle oznámení, na které může do 24 hodin reagovat a informovat, zda došlo k meziprodeji, nebo chce nabídku kupujícího přijmout.

3.3 Pokud je uživatel kupujícím, může si po úspěšné registraci a přijetí prohlédnout zveřejněné prodejní inzeráty na tržišti buycycle. Za tímto účelem má kupující možnost zobrazit všechny prodejní inzeráty zveřejněné na tržišti buycycle nebo provést "strukturované vyhledávání" podle určitých kritérií silničního kola. Z prodejních inzerátů může kupující získat veškeré informace o závodním kole, jeho ceně plus případné další náklady (náklady na dopravu a přepravu a poplatek buycycle) a také práva z vad vůči prodávajícímu. Kromě toho může zákazník v prodejních inzerátech prodejců vkládat individuální komentáře a klást otázky týkající se závodních kol nebo si prohlížet otázky a odpovědi, které již položili jiní uživatelé. Dále si zákazník může prohlížet profily prodejců, kteří nejsou soukromými prodejci.

3.4 Pro podnikatele platí navíc následující: Za tvorbu a zveřejnění prodejních inzerátů a dodržování souladu s právními předpisy odpovídá výhradně prodávající. Zveřejnění prodejních inzerátů je možné pouze při dodržení zákonných požadavků na informace pro prodejce a za použití vlastních, případně existujících smluv nebo všeobecných obchodních podmínek, zásad pro zrušení smlouvy, zásad ochrany osobních údajů a otisku.

3.5 Zpracování smluv a plateb mezi uživateli probíhá prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Adyen N.V. ,Friedrichstraße 63, vchod Mohrenstraße 17, 10117 Berlín (dále jen "Adyen"). V rámci poskytovatele platebních služeb Adyen nabízí buycycle různé platební metody. Během procesu objednávky je kupující přesměrován z tržiště buycycle na webové stránky společnosti Adyen. Po zadání svých platebních údajů a výběru požadovaného způsobu platby kupující rovněž potvrdí platební pokyn společnosti Adyen kliknutím na tlačítko dokončující proces platby. buycycle požádá společnost Adyen o zahájení platební transakce po potvrzení prodávajícím a prodávající přijme nabídku kupujícího v případě kliknutí na tlačítko dokončující proces objednávky.

3.6 Konkrétní grafické a funkční provedení smluvních možností užití, rozšíření nebo úprava možností užití o další funkce či služby nebo jejich doplnění o další placené služby jsou na uvážení buycycle. buycycle je oprávněn kdykoli změnit, rozšířit a/nebo upravit konkrétní provedení při zachování smluvních možností užití.

3.7. Společnost buycycle je oprávněna kdykoli zablokovat přístup k jednotlivým obsahům nebo na tržiště, např. pokud existuje podezření, že uživatel porušuje platné právní předpisy, tyto VOP nebo práva třetích osob. Uživatel může tato opatření odvrátit, pokud podezření vyloučí předložením vhodných důkazů na vlastní náklady. Uživatel nemá nárok na zachování jednotlivých funkcí na tržišti.

3.8 Tržiště je uživateli k dispozici po neomezenou dobu při ročním průměru nejméně 98,5 %. Do minima dostupnosti se nezapočítávají nevyhnutelné, nepředvídatelné a mimořádné události, které mohou vést k nedostupnosti tržiště, jako jsou výpadky elektrické energie, hackerské útoky, výpadky telekomunikačních linek z předávacího místa do internetu.

3.9. Společnost buycycle je oprávněna zapojit do poskytování smluvně povinných služeb třetí osoby jako subdodavatele. Kromě toho může buycycle převést práva a povinnosti z této smlouvy na jednu nebo více třetích osob (převzetí smlouvy). V případě úplného převzetí smlouvy má uživatel právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

4 Registrace, uzavření smlouvy a uživatelský účet

4.1. Dokončením procesu online registrace (dále jen "registrace") a vytvořením profilu je mezi uživatelem a společností buycycle uzavřena smlouva o užívání.

4.2 Pro registraci a vytvoření profilu je nutné vytvoření uživatelského účtu. Údaje potřebné pro uživatelský účet (dále jen "přihlašovací údaje") jsou odvozeny ze vstupní masky použité pro registraci.

4.3 Uživatel se může na tržiště přihlásit alternativně za účelem vytvoření uživatelského účtu nebo se zaregistrovat pomocí tzv. jednotného přihlašovacího postupu, pokud má účet na Facebooku, Google nebo Apple. Všechny relevantní informace o osobě uživatele, jakož i profilový obrázek budou převzaty z příslušného účtu.

4.4 Fyzické a právnické osoby se mohou zaregistrovat k používání tržiště. Vytváření nabídek k prodeji i samotný prodej prostřednictvím tržiště je umožněn fyzickým i právnickým osobám bez jakýchkoli omezení. Nákup je vyhrazen fyzickým osobám. Stejně tak jsou právnické osoby se sídlem v Německu oprávněny využívat tržiště jako kupující. Právnické osoby se sídlem mimo Německo nejsou oprávněny nakupovat závodní kola prostřednictvím buycycle. Registraci právnické osoby může provést pouze osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu. Jako fyzická osoba se mohou registrovat pouze plnoletí a svéprávní uživatelé. Pokud je uživatel nezletilý, lze registraci provést pouze se souhlasem zákonného zástupce. buycycle je oprávněn podmínit registraci odpovídajícím dokladem o souhlasu zákonného zástupce.

4.5 Smlouva s buycycle o používání tržiště se uzavírá vyplněním online registrace a následným zaškrtnutím políček VOP ("Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami používání a souhlasím s nimi.") a Ochrana osobních údajů ("Vzal/a jsem na vědomí Prohlášení o ochraně osobních údajů."). Souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být shromažďovány a elektronicky uchovávány za účelem registrace a vytvoření uživatelského účtu. Souhlas udělený v tomto ohledu mohu kdykoli do budoucna odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected].").

4.6 Po dokončení online registrace obdrží uživatel potvrzující e-mail s aktivačním odkazem. Pro dokončení procesu registrace musí uživatel ověřit svou totožnost kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu. Na uzavření uživatelské smlouvy není žádný nárok.

4.7 Poté, co se uživatel ověří kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu a uživatelský účet je aktivován společností buycycle, musí uživatel uvést platnou doručovací nebo dodací adresu a může přidat další informace, jakož i profilovou fotografii.

4.8 Vytvoření uživatelského účtu je možné pouze na základě poskytnutí aktuální e-mailové adresy uživatele. Tato e-mailová adresa slouží také pro komunikaci s buycycle.

4.9 Uživatel ujišťuje, že údaje použité při vytváření jeho profilu (dále jen "profilové údaje") jsou pravdivé a úplné. Je povinen udržovat své údaje vždy aktuální a v případě jejich změny je aktualizovat ve svém uživatelském účtu. Používání pseudonymů není povoleno.

4.10. Při registraci si uživatel vytvoří heslo ke svému uživatelskému účtu. Uživatel může heslo kdykoli změnit ve svém uživatelském účtu. Uživatel nesmí heslo sdělovat ani zpřístupňovat třetím osobám a musí je uchovávat v bezpečí, aby nedošlo k jeho zneužití.

4.11. Každý uživatel se může zaregistrovat pouze jednou pro soukromé a/nebo obchodní využití služeb buycycle. Uživatelský účet není přenosný na jiné uživatele.

4.12. Uživatel může kdykoli před odesláním své registrace opravit své údaje provedené v procesu online registrace pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši.

4.13. Společnost buycycle ukládá smluvní ustanovení včetně VOP při uzavření smlouvy v souladu s ochranou osobních údajů a zasílá je uživateli v textové podobě (e-mailem) po odeslání objednávky uživatelem.

4.14. Smlouva se uzavírá v německém a anglickém jazyce.

4.15. Uživatel zajistí, aby e-mailová adresa, kterou uvedl pro zpracování registrace, byla správná, aby na ni mohly být přijímány e-maily zaslané společností buycycle. Zejména při použití SPAM filtrů musí Uživatel zajistit, aby všechny e-maily zaslané společností buycycle nebo třetími stranami pověřenými společností buycycle zpracováním objednávek mohly být doručeny.

5. Vyzvednutí a doručení

5.1 Kupující má v zásadě možnost vyzvednout si závodní kolo u prodávajícího, pokud to prodávající výslovně nevyloučil. V případě vlastního odběru Prodávající nejprve do deseti (10) pracovních dnů informuje Kupujícího e-mailem, že jím objednané závodní kolo je připraveno k odběru. Po obdržení tohoto e-mailu si Kupující může silniční kolo po dohodě vyzvednout v sídle Prodávajícího. V tomto případě nebudou účtovány žádné náklady na dopravu.

5.2 Dodání závodních kol se uskuteční pojištěnou přepravou na dodací adresu uvedenou kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak. Rozhodující je dodací adresa kupujícího uvedená při objednávce na tržišti.

5.3 Po uzavření smlouvy bude prodávajícímu poskytnut přepravní box pro zaslání prodávaného silničního kola buycycle prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb. Prodávající je povinen silniční kolo připravené k přepravě do deset (10) dnů zabalit a s poskytovatelem přepravní služby dohodnout termín vyzvednutí.

6. Ceny, přepravní náklady, servisní poplatek a platební podmínky

6.1 Po úspěšném uzavření smlouvy s prodávajícím a koupi silničního kola prostřednictvím tržiště buycycle je kupující povinen zaplatit dohodnutou kupní cenu plus náklady na dopravu a přepravu a servisní poplatek za využívání služeb buycycle prostřednictvím platebního systému tržiště buycycle jako výběrčímu platby.

6.2 Buycycle účtuje servisní poplatek za využívání tržiště a nabízí další volitelné služby. Pokud se strany nedohodnou jinak, výše poplatků vychází z ceníku buycycle platného v době uzavření smlouvy a uvedeného níže:

Náklady pro kupujícího:

- Poplatek buycycle: úměrný hodnotě prodávaného silničního kola.

- Doprava (nepovinná): v závislosti na zemi příjemce.

- Prémiová kontrola (nepovinná): 175€

- Poukaz na prohlídku (volitelně): 175 €: 70€

Náklady na prodejce:

- V případě úspěšné transakce se odečte 2,5 % z ceny kola.

6.3. Společnost buycycle si vyhrazuje právo v budoucnu upravit náklady podle bodu 6.2 tak, aby byl zachován poměr ceny a výkonu podle jejího přiměřeného uvážení, aby mohla vhodně reagovat na zvýšení nebo snížení nákladů, a tím na měnící se nákladové situace, které nelze kompenzovat jiným způsobem. Nákladovými prvky nebo opatřeními k úpravě, které je třeba zohlednit při úpravě poplatků, mohou být změna, rozšíření a/nebo úprava smluvních možností využití tržiště buycycle, správní a režijní náklady (nájemné, finanční a transakční náklady, náklady na zaměstnance a poskytovatele služeb, náklady na energie a přístup k internetu, náklady na rozvoj informačních technologií atd. Všechny úpravy poplatků se uplatní jeden (1) měsíc po oznámení. Právo kupujícího na výpověď podle bodu 17.5. těchto VOP zůstává nedotčeno.

6.4. Úhrada kupní ceny plus nákladů dle bodu 6.2. (v každém případě servisního poplatku) se provádí prostřednictvím platebního systému tržiště na buycycle. Kupující může platit prostřednictvím platební služby "Adyen". V rámci platební služby Adyen nabízí buycycle Kupujícímu různé platební metody. Pro zpracování plateb může Adyen využívat další platební služby, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být Kupující informován zvlášť. Pokud platba není uznána z důvodu nedostatku peněžních prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů, nebo pokud Kupující vznese námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese Kupující poplatky vzniklé stornem příslušné úvěrové instituce, pokud je za to odpovědný. Další informace o společnosti Adyen jsou k dispozici na internetovéadrese https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions.

6.5. Kupující je oprávněn k právu na započtení pouze tehdy, pokud jsou jeho protipohledávky právoplatně zjištěné nebo nesporné s hlavní pohledávkou buycycle vzájemně spojené nebo jím uznané.

6.6 Pokud po uzavření smlouvy vyjde najevo (např. přihlášením do insolvenčního řízení), že pohledávka buycycle na odměnu za služby je ohrožena neschopností kupujícího zaplatit, je buycycle oprávněn odmítnout plnění a - v případě potřeby po stanovení lhůty - odstoupit od smlouvy podle právních předpisů (§ 321 BGB).

7. Úhrada kupní ceny prodávajícímu

7.1. Společnost buycycle se zavazuje po úspěšném uzavření smlouvy a vyřízení platby s kupujícím zaplatit prodávajícímu nabídkovou cenu odhadnutou prodávajícím, s přihlédnutím k případnému novému jednání mezi prodávajícím a kupujícím, je-li to nutné. Tržby pro podnikatele jsou uvedeny v EURO a jedná se o čisté ceny navýšené o zákonnou DPH platnou v den fakturace. Příjmy pro spotřebitele jsou uvedeny v EURO a jedná se o hrubé ceny včetně zákonné DPH platné v den fakturace.

7.2 Zpracování plateb a úhrada kupní ceny mezi prodávajícím a buycyklem probíhá prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Adyen. Pro využívání služby Adyen je nutná registrace prodávajícího u společnosti Adyen. Poté, co kupující zadá objednávku v internetovém obchodě, požádá buycycle společnost Adyen o zahájení platební transakce. Společnost Adyen vybere jménem prodávajícího dlužnou kupní cenu z platebního nástroje kupujícího a předá kupní cenu společnosti buycycle. Společnost Adyen drží kupní cenu na neúročeném depozitním účtu. Za tímto účelem si prodávající zřídí u společnosti Adyen vlastní úschovný účet. Výplatu kupní ceny sníženou o náklady podle bodu 6.2 provede společnost Adyen prodávajícímu poté, co poskytovatel přepravních služeb převezme silniční kolo od prodávajícího.

8 Obecné povinnosti uživatele týkající se spolupráce

8.1 Uživatel může využívat tržiště bez výslovného souhlasu společnosti buycycle pouze v rámci smluvně požadovaných soukromých a obchodních účelů. Uživateli je zakázáno jakékoli nevhodné použití nad rámec tohoto účelu.

8.2 V případě, že obsah obsahuje hypertextové odkazy na stránky třetích stran, uživatel zaručuje, že má právo hypertextový odkaz použít a že webová stránka, na kterou odkazuje ("Landing Page"), je v souladu s platnými právními předpisy a právy třetích stran.

8.3 Uživatel je povinen nakládat s přihlašovacími údaji s náležitou péčí. Uživateli je bez výjimky zakázáno sdělovat přihlašovací údaje třetím osobám a/nebo umožnit třetím osobám přístup k profilu obcházením přihlašovacích údajů.

8.4 Uživatel je povinen spolupracovat při objasňování útoků třetích osob na tržiště, pokud je tato spolupráce ze strany uživatele nezbytná.

8.5 Uživatel je povinen zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla narušit a/nebo nadměrně zatížit provoz tržiště nebo technické infrastruktury, která za ním stojí. To zahrnuje zejména následující:

- používání softwaru, skriptů nebo databází v souvislosti s používáním tržiště;

- automatické čtení, blokování, přepisování, úpravy, kopírování dat a/nebo jiného obsahu, pokud to není nezbytné pro řádné používání tržiště.

8.6 Uživatel je dále povinen zajistit, aby informace a data přenášená prostřednictvím tržiště nebyla infikována viry, červy nebo trojskými koni.

8.7 Dále jsou zakázány zejména následující činnosti uživatele, které se považují za zneužití tržiště:

- zveřejňování vlastních telefonních čísel, internetových adres nebo jiných kontaktních údajů v textové oblasti nebo v přímé komunikaci;

- systematické čtení kontaktních údajů jiných uživatelů za účelem jejich předání třetím osobám;

- nepřiměřené obtěžování ostatních uživatelů prostřednictvím agresivních, obscénních, urážlivých, hanlivých nebo dotěrných příspěvků nebo zpráv na fóru;

- podněcování ostatních uživatelů ke zneužívání tržiště;

- rozsáhlé nebo trvalé využívání tržiště ke zveřejňování a šíření obsahu, který věcně neodpovídá účelu nebo tématu tržiště nebo jeho blogů a fór a který může snižovat atraktivitu tržiště pro ostatní uživatele;

- používání cizích identit pro registraci, zveřejňování nebo zasílání zpráv.

8.8 Pokud dojde k narušení používání tržiště nebo jeho funkcí, je uživatel povinen o tomto narušení neprodleně informovat buycycle. Totéž platí, pokud Uživatel získá informace o obsahu zveřejněném třetími osobami, který zjevně porušuje platné právní předpisy nebo práva třetích osob.

9. povinnosti uživatele spolupracovat v souvislosti se zveřejňováním obsahu

9.1 Uživatel se zavazuje, že na poskytnutém úložném prostoru nebude ukládat žádný nezákonný obsah nebo obsah, který porušuje zákony, úřední požadavky nebo práva třetích stran.

9.2 Uživatel je povinen kupovatcyklus, aby jakýkoli obsah zveřejněný na tržišti svým obsahem nebo formou neporušoval platné právní předpisy nebo dobré mravy. Dále je Uživateli zakázáno zveřejňovat obsah, který porušuje práva, zejména práva k ochranné známce, patentu, jiná práva průmyslového vlastnictví nebo obchodní tajemství třetích osob. Totéž platí pro zadávání externích odkazů.

9.3 Pokud obsah poskytnutý Uživatelem porušuje platné zákony, dobré mravy, právní nebo úřední zákazy, může buycycle odmítnout příslušné zpracování objednávky. K porušení dochází zejména v případě poskytnutí obsahu, který se týká, představuje nebo obsahuje:

- Protiústavnost;

- Rasismus, xenofobie a diskriminace;

- ohrožování mládeže a/nebo oslavování násilí a extremismu jakéhokoli druhu; - výzvy a podněcování k trestným činům a porušování zákonů, ohrožování života, zdraví nebo majetku;

- Podněcování k nenávisti vůči osobám nebo společnostem;

- výroky porušující osobnostní práva, pomluvy, hanobení a hanobení uživatelů a třetích stran;

- obsah porušující autorská práva nebo jiná porušení práv duševního vlastnictví, jakož i porušení zákona o poctivém obchodování;

- sexuální obtěžování uživatelů a třetích stran;

- urážlivé, sexistické, obscénní, pornografické, vulgární, odporné nebo nechutné materiály a výrazy.

9.4 Obsah chráněný autorským právem může být do příspěvků zařazen bez souhlasu příslušného držitele práv pouze v rozsahu platného citačního zákona. Citace je třeba označit zvýrazněním pomocí funkce citace a uvedením zdroje a musí myšlenkově odkazovat na citované dílo. Cizojazyčné citace musí být rovněž přeloženy do němčiny, a to v rozsahu zhruba zřejmém z obsahu. Zejména nesprávně citované příspěvky mohou moderátoři odstranit nebo opravit. Šíření a/nebo veřejné rozmnožování jakéhokoli obsahu tržiště bez souhlasu buycycle je zakázáno.

9.5. Společnost buycycle si vyhrazuje právo zablokovat obsah třetích stran, pokud je podle platných zákonů trestný nebo rozpoznatelně slouží k přípravě trestných činů.

9.6. buycycle je oprávněn smazat inzerát nebo jiný obsah zveřejněný Uživatelem nebo inzeráty či jiný obsah nezveřejnit, pokud existují konkrétní indicie, že obsah inzerátu porušuje tyto VOP nebo zákonné požadavky, nebo že Uživatel jinak zaviněně porušil smluvní povinnosti. buycycle je oprávněn Uživatele v případě porušení bodů 9. a 10. upozornit a/nebo dočasně či trvale vyloučit Uživatele z užívání tržiště a v případě potřeby zahájí občanskoprávní a trestní řízení. Obsah Uživatele v žádném případě nepředstavuje názor společnosti buycycle a společnost buycycle jej nepřijímá za svůj.

9.7 Pokud uživatel porušil tyto VOP a byla s ním ukončena uživatelská smlouva, není již oprávněn tržiště používat ani se na něm znovu registrovat. Uživatel dále není oprávněn používat tržiště s jiným uživatelským účtem.

9.8 Pokud je uživatel prodávajícím, platí navíc následující ustanovení: Prodávající se zavazuje, že v inzerátech určených k prodeji bude uvádět úplné, pravdivé a transparentní informace o stavu závodních kol. Prodávající se dále zavazuje nabízet k prodeji prostřednictvím tržiště buycycle pouze ta závodní kola, jejichž je vlastníkem nebo byl příslušným vlastníkem zmocněn k prodeji a příslušné závodní kolo není zatíženo žádnými zástavními právy. buycycle si může v případě potřeby vyžádat od prodávajícího informace a dokumenty, které jsou potřebné k prokázání jeho vlastnických práv nebo jiných oprávnění k prodeji.

9.9 Pokud je prodávajícím spotřebitel nebo soukromý prodejce, platí navíc následující ustanovení: Pokud prodávající ve svém prodejním inzerátu uvede "vyloučení záruky", nemá to žádný vliv na záruční práva kupujícího, pokud se stav silničního kola popsaný v prodejním inzerátu skutečně odchyluje.

9.10. Je-li prodávajícím podnikatel, platí navíc následující: Prodávající se zavazuje, že v rámci tvorby a zveřejnění prodejních inzerátů jasně a úplně uvede platnost a odvolatelnost případných existujících smluv nebo všeobecných obchodních podmínek, storno podmínek a prohlášení o ochraně osobních údajů a opatří je svým otiskem. Zveřejňování prodejních inzerátů není povoleno bez splnění zákonných informačních povinností pro prodejce a bez uvedení případných stávajících smluv nebo všeobecných obchodních podmínek, storno podmínek, prohlášení o ochraně osobních údajů a otisku.

10. Podpora

buycycle nabízí uživatelům technickou podporu od pondělí do pátku (s výjimkou státních svátků v sídle buycycle) v době od 08:00 - 18:00. buycycle bude odpovídat na dotazy uživatelů v textové podobě (e-mailem).

11. práva na užívání

11.1 Uživatel uděluje společnosti buycycle prostorově a časově neomezené, neodvolatelné, nevýhradní, bezúplatné právo, převoditelné na třetí osoby, k využívání obsahu zveřejněného v online nabídce. buycycle je oprávněn obsah kdykoli použít, upravit a využít. To zahrnuje zejména právo na reprodukci, právo na šíření a právo na veřejnou reprodukci, zejména právo na veřejný přístup. V tomto ohledu se uživatel vzdává výkonu práva na použití svého jména, aniž by se tím zcela vzdal práva na přiznání autorství. Tímto ustanovením není dotčena možnost uživatele poskytnout třetím osobám práva ke zveřejněnému obsahu v souladu s určitými licenčními modely.

11.2 Veškerá práva k obsahu tržiště náleží společnosti buycycle. Uživatel nesmí kopírovat, šířit a/nebo zveřejňovat obsah, který buycycle, jiní uživatelé nebo třetí strany umístili na tržiště.

11.3. Společnost buycycle je oprávněna odstranit nebo deaktivovat obsah umístěný Uživatelem, pokud porušuje práva třetích osob nebo pokud třetí osoby uplatňují nároky z důvodu porušení práv, jejichž oprávněnost nelze zjevně vyloučit.

11.4. Pokud se buycycle dozví o možném porušení práv obsahem Uživatele, neprodleně o tom Uživatele informuje textovou formou.

12 Odpovědnost a odškodnění

12.1 V souvislosti se službami poskytovanými společností buycycle nese společnost buycycle, její zákonní zástupci a zprostředkovatelé odpovědnost pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

12.2 V případě porušení podstatných smluvních povinností existuje odpovědnost i v případě prosté nedbalosti, ale je omezena na předvídatelnou škodu typickou pro danou smlouvu.

12.3 Podstatné smluvní povinnosti jsou takové povinnosti, které smlouva ukládá buycycle podle svého obsahu k dosažení účelu smlouvy, jejichž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění se uživatel může pravidelně spoléhat (tzv. kardinální povinnosti). Nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví a podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají výše uvedenými omezeními nedotčeny.

12.4 Jakákoli další odpovědnost společnosti buycycle je vyloučena.

12.5 Uživatel odškodňuje společnost buycycle a její zaměstnance nebo zástupce v případě nároku z důvodu údajného nebo skutečného porušení a/nebo porušení práv třetích osob jednáním uživatele v souvislosti s užíváním od všech z toho vyplývajících nároků třetích osob, pokud za tyto nároky a odpovědnost neodpovídá alespoň v převážné míře společnost buycycle. společnost buycycle odpovídá v převážné míře za škody, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s právem společnosti buycycle dávat pokyny podle této smlouvy. Ve všech ostatních ohledech platí § 254 BGB. Uživatel je povinen neprodleně informovat společnost buycycle, pokud třetí osoby uplatní vůči společnosti buycycle nároky, které spadají pod výše uvedenou povinnost k náhradě škody. Uživatel je povinen neprodleně poskytnout společnosti buycycle veškeré jemu dostupné informace týkající se dané záležitosti, a to úplně, pravdivě a neprodleně v textové podobě. Jakékoli další nároky společnosti buycycle zůstávají nedotčeny.

12.6 Uživatel se dále zavazuje uhradit veškeré náklady, které společnosti buycycle vzniknou v důsledku nároků vznesených třetími osobami. Mezi uhrazené náklady patří také náklady na přiměřenou právní obranu.

13 Odpovědnost za vady a záruky

13.1 Prodávající odpovídá za věcné vady nebo právní vady dodaného závodního kola v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, zejména §§ 434 a násl. BGB.

13.2 Promlčecí lhůta pro zákonné nároky z vad při koupi použitého zboží činí jeden (1) rok od dodání zboží.

13.3 Základem odpovědnosti prodávajícího za vady je především dosažená dohoda o stavu závodního kola. Jako dohoda o

stavu závodního kola jsou všechny popisy výrobků a specifikace výrobce, které jsou předmětem jednotlivé smlouvy nebo byly prodávajícím veřejně oznámeny na tržišti buycycle v době uzavření smlouvy.

14. Ochrana kupujícího

14.1. Buycycle podporuje kupujícího v rámci tzv. ochrany kupujícího při uplatňování případných záručních nároků vůči prodávajícímu, zejména v případě neprovedení nebo špatného provedení či dodání, výrazné odchylky stavu silničního kola od popisu výrobku prodávajícího nebo v případě odstoupení od smlouvy, za předpokladu, že kupující informuje buycycle do 48 hodin od neprovedení nebo špatného provedení či dodání nebo kupující uplatní právo na odstoupení od smlouvy, na které má nárok. Nesedící velikost není důvodem k odstoupení od smlouvy.

14.2 Předmětem ochrany kupujícího je posouzení ze strany buycycle, zda se skutečně jedná o vadu předmětu smlouvy. Za tímto účelem může kupující nejprve na vlastní náklady zaslat předmět smlouvy společnosti buycycle, který tam bude zkontrolován z hlediska údajné vady.

14.3 Pokud se vada ukáže, společnost buycycle kontaktuje prodávajícího a vyjasní si, zda je akceptováno odstoupení od smlouvy, nebo má být provedena - případná - oprava společností buycycle na náklady prodávajícího. Pokud se prodávající rozhodne pro odstoupení od smlouvy, obdrží předmět smlouvy zpět oproti zaplacení přepravného. Buycycle bude vymáhat dlužnou částku od prodávajícího prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Adyen nebo ji započte na případné budoucí výplaty ve smyslu bodu 8. těchto VOP. buycycle provede vrácení celé nebo částečné kupní ceny kupujícímu jménem prodávajícího. Pokud se strany nedohodnou jinak, vrátí buycycle částku, kterou prodávající dluží kupujícímu, stejným platebním prostředkem, který kupující použil k úhradě sjednané kupní ceny. Další informace o ochraně zákazníka naleznete v prodejních inzerátech příslušných závodních kol.

14.4 Jako alternativu k odstoupení od smlouvy může prodávající zvolit také opravu na vlastní náklady společností buycycle, pokud lze tímto způsobem dosáhnout původně sjednané kvality předmětu smlouvy.

14.5. Pokud se po kontrole provedené společností buycycle ukáže, že se nejedná o vadu, společnost buycycle bude kupujícího informovat a předmět smlouvy mu vrátí za úhradu přepravného.

14.6. Po uplynutí 48 hodin od sjednaného nebo skutečného data dodání přestává platit ochrana kupujícího.

15. Kontrola pojistného

15.1 Kromě ochrany kupujícího, která je vždy integrována do služeb buycycle podle bodu 15, nabízí buycycle takzvanou Premiumcheck.

15.2 Pokud si kupující objedná tuto službu, nebude předmět smlouvy po dohodě s prodávajícím zaslán přímo kupujícímu, ale nejprve společnosti buycycle. Ve spolupráci s partnerským servisem provede buycycle kontrolu funkčnosti předmětu smlouvy a opravy do výše 50,00 EUR. Pokud funkční kontrola odhalí závady, které vyžadují rozsáhlejší opravy, a pokud tyto nebyly popsány v nabídce, buycycle informuje prodávajícího a nabídne provedení nezbytných oprav na náklady prodávajícího. Pokud prodávající opravy odmítne, buycycle vrátí předmět smlouvy prodávajícímu na jeho náklady. Veškeré platby, které již kupující uhradil, mu budou vráceny. V tomto ohledu se článek 15.3 použije přiměřeně.

15.3 Kupující vždy obdrží souhrnný protokol o kontrole pojistného. 16. Osobní údaje, ochrana osobních údajů a autorská práva

16.1 Uživatel tímto souhlasí s uchováváním jím zadaných osobních údajů. To platí i pro ukládání IP adres, které jsou předávány při každém použití tržiště. Uživatel zejména také souhlasí s prezentací jím zadaných osobních údajů v zobrazení jeho profilu v rámci tržiště pro ostatní uživatele tržiště a třetí strany, které nejsou uživateli tržiště. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů buycycle.

16.2. Používání tržiště činí shromažďování, zpracování a používání osobních údajů ze strany buycycle nevyhnutelným. buycycle ujišťuje, že se všemi uloženými údaji bude nakládat s péčí a bude je zpracovávat výhradně v rozsahu souhlasu uživatele podle zákona o ochraně osobních údajů. K jakémukoli dalšímu použití osobních údajů společností buycycle dojde pouze tehdy, pokud je to zákonem povoleno nebo pokud k tomu uživatel předem udělil svůj souhlas.

16.3 Uživatel dále souhlasí s tím, že společnost buycycle může osobní údaje uživatele používat pro účely přímého marketingu. To zahrnuje propagační oslovování Uživatele prostřednictvím e-mailu.

16.4 Ve všech ostatních ohledech platí zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů, zejména německé nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO), nové znění německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG-neu) a německý zákon o telemédiích (TMG).

17 Vyšší moc

17.1 Kupující je zproštěn povinnosti plnit podle této smlouvy, pokud a v rozsahu, v jakém je neposkytnutí služeb způsobeno výskytem okolností vyšší moci po uzavření smlouvy.

17.2 Mezi okolnosti vyšší moci patří například válka, stávky, nepokoje, vyvlastnění, zásahy vyšší moci, pandemie, kardinální změny zákonů, bouře, záplavy a jiné přírodní katastrofy, jakož i další okolnosti, za které společnost buycycle neodpovídá, zejména vniknutí vody, výpadky proudu a přerušení nebo zničení vedení pro přenos dat.

17.3. O výskytu případu vyšší moci bude buycycle neprodleně informovat uživatele vhodnou formou.

20. doba trvání a ukončení smlouvy

20.1. Uživatelská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovězena kteroukoli ze stran s dvoutýdenní (2) výpovědní lhůtou bez udání důvodu.

20.2 Ukončení vyžaduje textovou formu (e-mailem) nebo může být deklarováno konkludentně deaktivací uživatelského účtu uživatelem. V případě ukončení bude profil uživatele smazán. Uživatel je povinen před ukončením smlouvy samostatně zálohovat a exportovat data (zejména údaje o zákaznících, faktury atd.).

20.3 Kromě toho společnost buycycle uplatní své právo na řádné ukončení a smazání uživatelského účtu, pokud se uživatel nepřihlásil po dobu nejméně jednoho (1) roku a nereagoval na upomínkovou zprávu.

20.4 Právo každé smluvní strany vypovědět smlouvu bez výpovědní doby z dobrého důvodu zůstává nedotčeno. Důležitý důvod existuje, pokud nelze rozumně očekávat, že vypovídající strana bude pokračovat ve smluvním vztahu až do dohodnutého ukončení nebo do uplynutí výpovědní lhůty, přičemž se přihlíží ke všem okolnostem konkrétního případu a zvažují se zájmy obou stran. buycycle je oprávněn vypovědět uživatelskou smlouvu bez výpovědní doby, pokud existuje důležitý důvod. Důležitý důvod existuje zejména tehdy, pokud uživatel

- trvale a závažným způsobem porušuje své smluvní povinnosti (bod 9. a bod 10.);

- zaviněně a závažně porušuje právní předpisy při používání tržiště.

21. alternativní řešení sporů

21.1. Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní spotřebitel.

21.2 Pro účast v řízení o řešení sporů před

Spotřebitelskou rozhodčí komisí / univerzální rozhodčí komisí není kupř. povinen a připraven.

22. Změna VOP

22.1 buycycle si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli změnit bez udání důvodu, pokud to není pro Uživatele nepřiměřené. buycycle bude Uživatele o změnách VOP včas informovat v textové podobě. Pokud Uživatel nevznese námitky proti platnosti nových VOP ve lhůtě čtyř (4) týdnů od oznámení, považují se změněné VOP za Uživatelem přijaté. buycycle v oznámení informuje Uživatele o jeho právu vznést námitky a o významu lhůty pro vznesení námitek. Pokud Uživatel ve výše uvedené lhůtě vznese námitky proti změnám, smluvní vztah bude nadále existovat za původních podmínek.

22.2. Společnost buycycle si rovněž vyhrazuje právo na změnu těchto VOP,

- v rozsahu, v jakém je k tomu povinen v důsledku změny právního stavu;

- pokud tím vyhoví soudnímu rozhodnutí nebo rozhodnutí orgánu, které je proti němu namířeno;

- v rozsahu, v jakém zavádí další, zcela nové služby, služby nebo prvky služeb, které vyžadují popis služby ve VOP, pokud se tím negativně nemění stávající užívací vztahy;

- pokud je tato změna pro uživatele pouze výhodná; nebo

- pokud je změna čistě technická nebo procesní, pokud nemá významný dopad na uživatele.

22.3 Právo stran na ukončení smlouvy zůstává nedotčeno.

23. závěrečná ustanovení

23.1 Tyto VOP a smluvní vztah mezi stranami se řídí právem Spolkové republiky Německo, s výjimkou mezinárodního jednotného práva, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze v rozsahu, v jakém není poskytnutá ochrana odňata kogentními ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.

23.2 Pokud je uživatel spotřebitelem a nemá obecnou soudní příslušnost v Německu nebo v jiném členském státě EU, je výlučným místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy sídlo společnosti buycycle v Mnichově.

23.3 Pokud je Uživatel obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku, podnikatelem ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva, je výlučným - i mezinárodním - místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu sídlo společnosti buycycle v Mnichově. buycycle je rovněž ve všech případech oprávněn podat žalobu v místě plnění závazku služby podle těchto VOP nebo předchozí individuální dohody nebo v místě obecné příslušnosti Uživatele. Nadřazená zákonná ustanovení, zejména pokud jde o výlučnou soudní příslušnost, zůstávají nedotčena.

Uložená kola (0)

V oblíbených položkách nemáte uložena žádná kola.