Logo

Přepnutí na aplikaci

Otevřít
  • Největší výběr jízdních kol v Evropě
  • Pouze certifikovaní prodejci
  • Ochrana kupujících
  • Financování
Největší výběr jízdních kol v Evropě
Pouze certifikovaní prodejci
Ochrana kupujících
Financování

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné pouze v němčině. Poslední aktualizace 01.12.2022

Upozorňujeme, že zásady ochrany osobních údajů jsou platné pouze v němčině. Zásady ochrany osobních údajů pro zákazníky z USA naleznete zde.

1. Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby.

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky, a děkujeme vám za váš zájem. V následujícím textu vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobními údaji se zde rozumí všechny údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat.

2. Za zpracování údajů na těchto webových stránkách ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) je zodpovědný:

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 Mnichov

Německo

Tel: +49 89 628 24621

E-mail: [email protected] (mailto:[email protected]@[email protected])

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3 Tato webová stránka používá z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na odpovědnou osobu) šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle řetězce "https://" a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2. Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek

Během pouhého informačního používání našich webových stránek, tj. pokud se neregistrujete nebo nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč předává našemu serveru (tzv. "soubory protokolu serveru"). Při vyvolání našich webových stránek shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli webové stránky zobrazit:

* Naše navštívené webové stránky

* Datum a čas v době přístupu

* Množství odeslaných dat v bajtech

* Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli

* Použitý prohlížeč

* Použitý operační systém

* Použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě).

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. K přenosu ani jinému využití údajů nedochází. Vyhrazujeme si však právo zpětně zkontrolovat protokolové soubory serveru, pokud se objeví konkrétní náznaky nezákonného použití.

3. Hosting

Hostování zajišťuje společnost Amazon Web Services, Inc. (AWS).

Používáme systém společnosti Amazon Web Services, Inc. , 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Spojené státy americké, za účelem hostování a zobrazování obsahu stránek na základě zpracování naším jménem. Veškeré údaje shromážděné na našich webových stránkách jsou zpracovávány na serverech společnosti AWS. V rámci výše uvedených služeb mohou být údaje v rámci dalšího zpracování na základě pověření předávány také na servery společnosti AWS v USA. Se společností AWS jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, ve které jsme poskytovatele zavázali k ochraně údajů našich uživatelů a k jejich nepředávání třetím stranám.

Další informace o postupech společnosti AWS v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na této webové stránce: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation1.pdf.

Další zpracování na jiných serverech, než jsou výše uvedené servery AWS, bude probíhat pouze v rozsahu sděleném níže.

4. Soubory cookie

Pro zatraktivnění návštěvy našich webových stránek a umožnění využívání některých funkcí používáme na různých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Některé z námi používaných cookies se po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, vymažou (tzv. session cookies). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze, jakož i hodnoty IP adres v individuálním rozsahu. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Dobu uložení příslušného souboru cookie naleznete v přehledu nastavení souborů cookie vašeho webového prohlížeče.

Soubory cookie slouží částečně ke zjednodušení procesu objednávání tím, že ukládají nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webové stránky). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými námi používanými soubory cookie, probíhá zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO buď za účelem plnění smlouvy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO v případě uděleného souhlasu, nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO k ochraně našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti webových stránek a zákaznicky přívětivém a efektivním designu návštěvy stránek.

Vezměte prosím na vědomí, že můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, kde je vysvětleno, jak můžete nastavení souborů cookie změnit. Tyto nabídky pro jednotlivé prohlížeče naleznete pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že pokud soubory cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

5. Kontakt

1. Osobní údaje jsou shromažďovány při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Které údaje jsou shromažďovány v případě použití kontaktního formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně za účelem odpovědi na vaši žádost nebo za účelem kontaktování a související technické správy. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budou po konečném zpracování vaší žádosti vymazány. Stane se tak v případě, kdy okolnosti nasvědčují tomu, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna, a za předpokladu, že neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávání údajů, které by tomu bránily.

2. Obchodní aplikace WhatsApp

Návštěvníkům našich webových stránek nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím služby zasílání zpráv WhatsApp společnosti WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. K tomuto účelu používáme takzvanou "obchodní verzi" služby WhatsApp.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím služby WhatsApp u příležitosti konkrétní transakce (například zadané objednávky), ukládáme a používáme číslo mobilního telefonu, které používáte ve službě WhatsApp, a - pokud bylo poskytnuto - vaše jméno a příjmení podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, abychom mohli zpracovat a odpovědět na vaši žádost. Na základě stejného právního základu vás můžeme prostřednictvím aplikace WhatsApp požádat o poskytnutí dalších údajů (číslo objednávky, zákaznické číslo, adresa nebo e-mailová adresa), abychom mohli vaši žádost přiřadit ke konkrétnímu zpracování.

Pokud využijete náš kontakt přes WhatsApp pro obecné dotazy (např. o nabídce služeb, dostupnosti nebo našich webových stránkách), ukládáme a používáme číslo mobilního telefonu, které používáte v aplikaci WhatsApp, a - pokud bylo poskytnuto - vaše jméno a příjmení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním a včasném poskytování požadovaných informací.

Vaše údaje budou použity pouze k odpovědi na vaši žádost prostřednictvím aplikace WhatsApp. K předání třetím stranám nedochází.

Upozorňujeme, že WhatsApp Business získává přístup k adresáři mobilního zařízení, které pro tento účel používáme, a automaticky přenáší telefonní čísla uložená v adresáři na server mateřské společnosti Facebook Inc. v USA. Pro provoz našeho účtu WhatsApp Business používáme mobilní zařízení, v jehož adresáři jsou uloženy pouze kontaktní údaje těch uživatelů aplikace WhatsApp, kteří nás kontaktovali také prostřednictvím aplikace WhatsApp.

Tím je zajištěno, že každá osoba, jejíž kontaktní údaje WhatsApp jsou uloženy v našem adresáři, již souhlasila s přenosem svého telefonního čísla WhatsApp z adresářů svých chatovacích kontaktů podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO při prvním použití aplikace na svém zařízení tím, že souhlasí s podmínkami používání aplikace WhatsApp. Předání údajů takových uživatelů, kteří aplikaci WhatsApp nepoužívají a/nebo nás prostřednictvím aplikace WhatsApp nekontaktovali, je v tomto ohledu vyloučeno.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností WhatsApp, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.

6. Registrace na portálu

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat poskytnutím osobních údajů. Které osobní údaje jsou pro registraci zpracovávány, lze zjistit ze vstupní masky použité pro registraci. Pro registraci používáme tzv. double-opt-in postup, tj. vaše registrace je dokončena pouze tehdy, pokud jste předtím potvrdili svou registraci prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, který vám byl za tímto účelem zaslán kliknutím na odkaz v něm obsažený. Pokud vaše potvrzení neobdržíme do 24 hodin, bude vaše registrace z naší databáze automaticky vymazána. Poskytnutí výše uvedených údajů je povinné. Všechny ostatní údaje můžete poskytnout dobrovolně prostřednictvím našeho portálu.

Pokud používáte náš portál, uchováváme vaše údaje potřebné pro plnění smlouvy, včetně případných informací o způsobu platby, dokud svůj přístup definitivně nevymažete. Dále uchováváme dobrovolně poskytnuté údaje po dobu vašeho používání portálu, pokud je předtím nevymažete. Všechny údaje můžete spravovat a měnit v chráněné zákaznické zóně. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

7. Zpracování údajů při založení zákaznického účtu a pro zpracování smlouvy.

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO budou osobní údaje nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem plnění smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Výmaz vašeho zákaznického účtu je možný kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Vámi poskytnuté údaje uchováváme a používáme za účelem zpracování smlouvy. Po úplném zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje zablokovány s ohledem na lhůty pro uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva a po uplynutí těchto lhůt vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo si další použití údajů nevyhradili ze zákona.

8. používání postupů jednotného přihlášení

1. Facebook Connect

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k vytvoření zákaznického účtu nebo se zaregistrovat pomocí sociálního pluginu "Facebook Connect" sociální sítě Facebook, který provozuje společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"), v rámci tzv. techniky jednotného přihlášení, pokud máte profil na Facebooku. Sociální pluginy z "Facebook Connect" na našich webových stránkách poznáte podle modrého tlačítka s logem Facebooku.

a nápisem "Connect with Facebook" nebo "Log in with Facebook" nebo "Sign in with Facebook".

Když vyvoláte stránku našeho webu, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah zásuvného modulu je společností Facebook přenesen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace získává Facebook informaci o tom, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte profil na Facebooku nebo nejste na Facebooku aktuálně přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou vaším prohlížečem přenášeny přímo na server společnosti Facebook Inc. v USA a tam uloženy. Tyto operace zpracování údajů jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti Facebook na zobrazování personalizované reklamy na základě vašeho chování při surfování.

Pomocí tohoto tlačítka "Facebook Connect" na našich webových stránkách máte také možnost přihlásit se nebo registrovat na našich webových stránkách pomocí svých uživatelských údajů na Facebooku. Výhradně v případě, že jste před procesem registrace

na základě příslušného oznámení o výměně údajů se společností Facebook udělíte výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, obdržíme při použití tlačítka "Facebook Connect" od Facebooku v závislosti na vašem osobně provedeném nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku obecné a veřejně přístupné informace uložené v jejich profilu. Tyto informace zahrnují ID uživatele, jméno, profilový obrázek, věk a pohlaví.

Rádi bychom upozornili, že po změnách podmínek ochrany osobních údajů a podmínek používání Facebooku může dojít také k přenosu profilových obrázků, uživatelských ID vašich přátel a seznamu přátel, pokud byly při udělení souhlasu v nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku označeny jako "veřejné". Údaje předané společností Facebook budou uloženy a zpracovány námi za účelem vytvoření uživatelského účtu s potřebnými údaji (titul, jméno, příjmení, adresní údaje, země, e-mailová adresa, datum narození), pokud jste je pro tento účel na Facebooku uvolnili. Naopak údaje (např. informace o vašem surfování nebo nákupním chování) mohou být na základě vašeho souhlasu přeneseny od nás do vašeho profilu na Facebooku.

Udělený souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy odpovědné osobě uvedené na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování a používání společností Facebook, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přiřadila údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k vašemu profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku odhlásit. Můžete také zabránit načítání zásuvných modulů Facebooku pomocí Add-.

Ons pro váš prohlížeč úplně, např. pomocí "Adblock Plus".

(https://adblockplus.org/de/).

2. Přihlášení ke službě Google

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit a vytvořit si zákaznický účet nebo se zaregistrovat prostřednictvím služby "Google Sign-In" společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"), a to pomocí tzv. technologie jednotného přihlášení, pokud máte profil Google. Funkci přihlášení Google na našich webových stránkách poznáte podle tlačítka "Přihlásit se přes Google" "Přihlásit se pomocí účtu Google" nebo "Přihlásit se pomocí Google".

Když vyvoláte stránku našeho webu, která obsahuje přihlašovací funkci Google, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah přihlašovacího tlačítka je společností Google přenesen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace získává společnost Google informaci o tom, že váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte profil Google nebo nejste právě přihlášeni ke službě Google. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou vaším prohlížečem přenášeny přímo na server společnosti Google a tam uloženy; to může zahrnovat i přenos na servery společnosti Google LLC. v USA. Tyto operace zpracování údajů jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti Google na zobrazování personalizované reklamy na základě chování při prohlížení.

Pomocí přihlašovacího tlačítka Google na našich webových stránkách máte také možnost přihlásit se nebo registrovat na našich webových stránkách pomocí svých uživatelských údajů Google. Pouze v případě, že udělíte výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO před procesem registrace na základě příslušného oznámení o výměně údajů se společností Google, obdržíme při použití tlačítka Google od společnosti Google v závislosti na vašem osobně provedeném nastavení ochrany osobních údajů u společnosti Google obecné a veřejně přístupné informace uložené v jejich profilu. Tyto informace zahrnují ID uživatele, jméno, profilový obrázek, věk a pohlaví.

Rádi bychom upozornili, že po změnách podmínek ochrany osobních údajů a podmínek používání společnosti Google může dojít také k přenosu vašich profilových obrázků, uživatelských ID vašich přátel a seznamu přátel, pokud byly v nastavení ochrany osobních údajů u společnosti Google označeny jako "veřejné". Údaje předané společností Google budou uloženy a zpracovány námi za účelem vytvoření uživatelského účtu s potřebnými údaji (titul, jméno, příjmení, adresní údaje, země, e-mailová adresa, datum narození), pokud jste je za tímto účelem u společnosti Google uvolnili. Naopak údaje (např. informace o vašem surfování nebo nákupním chování) mohou být na základě vašeho souhlasu přeneseny od nás do vašeho profilu Google.

Udělený souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy odpovědné osobě uvedené na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování a používání společností Google, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de≷=en

Podmínky používání služby "Google Sign-In" si můžete prohlédnout zde: https://policies.google.com/terms.

Pokud si nepřejete, aby společnost Google přiřadila údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k vašemu profilu Google, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze služby Google. Načítání pluginů Google můžete také zcela zabránit pomocí doplňků pro váš prohlížeč, např. pomocí "Adblock Plus".

(https://adblockplus.org/de/).

9. Funkce komentáře

V souvislosti s funkcí komentáře na této webové stránce budou kromě vašeho komentáře uloženy a na této webové stránce zveřejněny informace o čase vytvoření komentáře a vámi zvolené jméno komentátora. Dále je zaznamenána a uložena vaše IP adresa. Toto uložení IP adresy se provádí z bezpečnostních důvodů a pro případ, že by dotyčná osoba prostřednictvím zaslaného komentáře porušila práva třetích osob nebo zveřejnila nezákonný obsah. Vaše e-mailová adresa

Tyto údaje potřebujeme, abychom vás mohli kontaktovat, pokud třetí strana namítne, že vámi zveřejněný obsah je protiprávní. Právním základem pro uchovávání vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b a f DSGVO. Vyhrazujeme si právo vymazat komentáře, pokud budou třetími stranami namítány jako nezákonné.

10. Používání údajů o zákaznících pro přímou reklamu

1. přihlášení k odběru našeho e-mailového zpravodaje

Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Povinným údajem pro zasílání newsletteru je pouze vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a budou použity k vašemu osobnímu oslovení. Pro zasílání newsletteru používáme

takzvaný postup dvojitého přihlášení. To znamená, že vám e-mailový newsletter zašleme až poté, co výslovně potvrdíte, že se zasíláním newsletterů souhlasíte. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás požádáme, abyste kliknutím na příslušný odkaz potvrdili, že si přejete newsletter dostávat i v budoucnu.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s používáním vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Při registraci do

newsletteru ukládáme vaši IP adresu zadanou vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP), jakož i datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme při registraci k odběru newsletteru, budou použity výhradně pro účely

použity pro reklamní účely prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v newsletteru nebo zasláním příslušné zprávy odpovědné osobě uvedené na začátku. Po odhlášení z odběru bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho distribučního seznamu newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít vaše údaje pro jiné účely,

povolené zákonem, o kterých vás informujeme v tomto prohlášení.

2. Oznámení o dostupnosti zboží prostřednictvím e-mailu

Pokud v našem internetovém obchodě nabízíme u vybraného, dočasně nedostupného zboží možnost informovat vás o době dostupnosti e-mailem, můžete se přihlásit k odběru naší služby upozorňování na dostupnost zboží e-mailem. Pokud se přihlásíte k odběru naší služby e-mailového oznámení o dostupnosti zboží, zašleme vám jednorázově e-mailovou zprávu o dostupnosti vámi vybraného zboží. Povinným údajem pro zaslání tohoto oznámení je pouze vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a může být použito k vašemu osobnímu oslovení. Pro zasílání tohoto oznámení používáme tzv. postup dvojitého přihlášení. To znamená, že vám příslušné oznámení zašleme až poté, co výslovně potvrdíte, že se zasíláním takové zprávy souhlasíte. Poté vám zašleme b

estifikační e-mail, ve kterém vás požádáme, abyste kliknutím na příslušný odkaz potvrdili, že si přejete takové oznámení dostávat.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Při registraci do naší služby e-mailového upozornění na dostupnost zboží ukládáme vaši IP adresu zadanou vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP), jakož i datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme při registraci do naší služby e-mailového upozornění na dostupnost zboží, slouží výhradně k tomu, abychom vás informovali o dostupnosti konkrétního zboží v našem internetovém obchodě. Ze služby e-mailového upozornění na dostupnost zboží se můžete kdykoli odhlásit zasláním zprávy odpovědné osobě uvedené na začátku. Po odhlášení bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho distribučního seznamu zřízeného pro tento účel,

pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

11. Zpracování údajů pro účely vyřízení objednávky

1. - Předávání obrazových souborů pro zpracování objednávky prostřednictvím funkce upload.

Na našich webových stránkách nabízíme zákazníkům možnost objednat si personalizaci výrobků zasláním obrazových souborů prostřednictvím funkce upload. Zaslaný obrazový motiv slouží jako předloha pro personalizaci vybraného výrobku.

Pomocí formuláře pro nahrávání na webových stránkách může zákazník přenést jeden nebo více obrazových souborů z paměti používaného koncového zařízení přímo k nám prostřednictvím automatizovaného šifrovaného přenosu dat. Přenesené soubory pak zaznamenáváme, ukládáme a používáme výhradně pro výrobu personalizovaného produktu, jak je definováno v popisu příslušné služby na našich webových stránkách. Pokud jsou přenášené obrazové soubory předávány speciálním poskytovatelům služeb pro výrobu a zpracování objednávky, budete o tom výslovně informováni v následujících odstavcích. K žádnému dalšímu předání nedojde. Pokud přenášené soubory nebo digitální motivy obsahují osobní údaje (zejména vyobrazení identifikovatelných osob), budou všechny právě uvedené operace zpracování prováděny výhradně za účelem zpracování vaší online objednávky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Po konečném zpracování objednávky budou předané obrazové soubory automaticky a zcela vymazány.

2. Za účelem zpracování vaší objednávky spolupracujeme s níže uvedenými poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo částečně podporují při plnění uzavřených smluv. Některá osobní data jsou těmto poskytovatelům služeb předávána v souladu s následujícími informacemi.

Námi shromážděné osobní údaje budou v rámci zpracování smlouvy předány přepravní společnosti pověřené dodáním, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování plateb, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb. V případě využití poskytovatelů platebních služeb vás o tom budeme níže výslovně informovat. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.

3. Předávání osobních údajů poskytovatelům přepravních služeb

- Paket.ag & Easylox GmbH

Pokud je zboží doručováno společností Paket.ag & Easylox GmbH (Paket.ag & Easylox GmbH, Mühlweg 3 A , v 67105 Schifferstadt).

předáme vaši e-mailovou adresu společnosti Paket.ag & Easylox GmbH v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO před dodáním zboží za účelem koordinace termínu dodání nebo pro oznámení o dodání, pokud jste k tomu dali v procesu objednávky výslovný souhlas.

Udělili svůj souhlas. V opačném případě předáme společnosti Paket.ag & Easylox GmbH pouze jméno příjemce a adresu pro doručení za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Zveřejnění se provádí pouze v rozsahu nezbytném pro doručení zboží. V tomto případě není možná předchozí koordinace termínu dodání se společností Paket.ag & Easylox GmbH ani oznámení o dodání.

Souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna vůči výše uvedené odpovědné osobě nebo vůči společnosti Paket.ag & Easylox GmbH.

4. Využívání poskytovatelů platebních služeb (platební služby)

- Adyen N.V.

Pokud si zvolíte platební metodu poskytovatele platebních služeb Adyen, bude platbu zpracovávat společnost Adyen N.V., Friedrichstraße 63, Eingang Mohrenstraße 17, 10117 Berlín, které předáváme vaše údaje poskytnuté v průběhu objednávkového procesu spolu s informacemi o vaší objednávce (jméno, adresa, číslo účtu, kód banky, případně číslo platební karty, fakturovaná částka, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Adyen naleznete na adrese URL

https://www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy

Společnost Adyen si vyhrazuje právo provést kontrolu úvěruschopnosti na základě matematicko-statistických metod za účelem ochrany oprávněného zájmu na určení platební schopnosti uživatele. Osobní údaje nezbytné pro kontrolu úvěruschopnosti a získané v rámci zpracování plateb může společnost Adyen předat vybraným úvěrovým agenturám, které společnost Adyen na požádání sdělí uživatelům. Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou do výsledku úvěrové zprávy zahrnuty hodnoty skóre, mají tyto hodnoty základ ve vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Společnost Adyen používá výsledek kontroly úvěruschopnosti s ohledem na statistickou pravděpodobnost nezaplacení pro účely rozhodování o oprávnění použít zvolený způsob platby.

Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti Adyen nebo pověřeným úvěrovým agenturám.

Společnost Adyen však může být i nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.

12. Kontaktování připomínkování hodnocení

Připomenutí hodnocení prostřednictvím služby Trustpilot

Pokud jste nám k tomu během objednávky nebo po ní udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, předáme vaši e-mailovou adresu hodnotící platformě Trustpilot společnosti Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Kodaň K, Dánsko (www.trustpilot.com), aby vám e-mailem zaslala připomenutí hodnocení.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy správci údajů nebo ratingové platformě.

13. Používání sociálních médií: videa

Používání videí na Youtube

Tyto webové stránky používají funkci vkládání videí Youtube k zobrazení a přehrávání videí od poskytovatele "Youtube", který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google").

Je zde použit rozšířený režim ochrany údajů, který podle poskytovatele spouští ukládání informací o uživateli pouze při přehrávání videa (videí). Pokud je spuštěno přehrávání vložených videí z Youtube, poskytovatel "Youtube" používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatele. Podle informací od "Youtube" jsou tyto soubory používány mimo jiné ke shromažďování statistik videí, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k prevenci zneužití. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, jsou vaše údaje při kliknutí na video přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si přiřazení k vašemu profilu na YouTube nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocení se provádí zejména v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti Google na zobrazování

personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu svých webových stránek na základě potřeb. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube. Používání služby YouTube může rovněž vést k předávání osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

Nezávisle na přehrávání vložených videí je při každém vyvolání této webové stránky navázáno spojení se sítí Google, což může vyvolat další operace zpracování údajů bez našeho vlivu.

Další informace o ochraně údajů na "Youtube" naleznete v podmínkách používání služby Youtube na adrese https://www.youtube.com/static?template=terms a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO ke zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše. Svůj souhlas můžete odvolat

Souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, deaktivujte tuto službu v "nástroji pro souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách.

14. Online marketing

1. Google AdSense

Tyto webové stránky používají Google AdSense, webovou reklamní službu Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Google AdSense používá tzv. cookies, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Kromě toho Google AdSense používá ke shromažďování informací také takzvané "webové majáky" (malé neviditelné grafické prvky), jejichž prostřednictvím lze zaznamenávat, shromažďovat a analyzovat jednoduché akce, jako je například návštěvnost webových stránek. Informace generované souborem cookie a/nebo webovým majákem (včetně vaší IP adresy) o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google a tam ukládány. Může také dojít k přenosu na servery společnosti Google LLC. v USA.

Google takto získané informace používá k vyhodnocení vašeho chování při používání reklam AdSense. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google AdSense nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Informace shromážděné společností Google mohou být předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon a/nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany jménem společnosti Google.

Popsané zpracování údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO za účelem cíleného reklamního oslovení uživatele reklamními třetími stranami, jejichž reklamy se na této webové stránce zobrazují na základě vyhodnoceného chování uživatele. Toto zpracování slouží také našemu finančnímu zájmu na využití ekonomického potenciálu našich webových stránek zobrazováním personalizovaného reklamního obsahu třetích stran za úplatu.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google můžete získat na následující internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Soubory cookie pro reklamní preference můžete trvale zakázat tím, že jim zabráníte příslušným nastavením softwaru prohlížeče, nebo si můžete stáhnout a nainstalovat zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce těchto webových stránek nemusí být dostupné nebo mohou být omezeny, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.

2. Používání sledování konverzí Google Ads

Tato webová stránka používá online reklamní program "Google Ads" a v rámci Google Ads sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Nabídku Google Ads využíváme k upozornění na naše atraktivní nabídky pomocí reklamních nosičů (tzv. Google Adwords) na externích webových stránkách. Na základě údajů o reklamních kampaních můžeme určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Tímto způsobem sledujeme cíl zobrazovat reklamu, která vás zajímá, učinit naše webové stránky pro vás zajímavějšími a dosáhnout spravedlivého výpočtu vynaložených nákladů na reklamu.

Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou službou Google Ads. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení. Tyto soubory cookie obvykle ztrácejí svou platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat na různých webových stránkách zákazníků služby Google Ads. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a přešli na webovou stránku označenou značkou pro sledování konverzí.

Stránka byla předána. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete toto použití zablokovat deaktivací souboru cookie pro sledování konverzí Google prostřednictvím internetového prohlížeče pod klíčovým slovem "Nastavení uživatele". Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Reklamy Google používáme na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Používání Google Ads může vést také k předávání osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google můžete získat na následující internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Proti nastavení souborů cookie sledováním konverzí v rámci Google Ads můžete trvale vznést námitku stažením a instalací doplňku prohlížeče Google, který je k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce těchto webových stránek nemusí být dostupné nebo mohou být omezeny, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, deaktivujte tuto službu v "nástroji pro souhlas se soubory cookie" uvedeném na webových stránkách nebo případně postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.

3. Marketingová platforma Google

Tato webová stránka využívá online marketingový nástroj Google Marketing Platform provozovatele Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("GMP").

GMP používá soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, ke zlepšení přehledů o výkonu kampaní nebo k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly stejné reklamy vícekrát. Prostřednictvím ID souboru cookie společnost Google zaznamenává, které reklamy se zobrazují v jakém prohlížeči, a může tak zabránit jejich opakovanému zobrazení. Zpracování vychází z našeho oprávněného zájmu na optimálním marketingu našich webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Kromě toho může GMP používat ID souborů cookie k zaznamenávání tzv. konverzí, které souvisejí s požadavky na reklamu. To je například případ, kdy uživatel vidí reklamu GMP a později pomocí stejného prohlížeče vyvolá webové stránky inzerenta a provede nákup prostřednictvím těchto webových stránek. Podle společnosti Google neobsahují soubory cookie GMP žádné osobní údaje.

Vzhledem k použitým marketingovým nástrojům prohlížeč automaticky navazuje přímé spojení se serverem Google. Na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje nemáme žádný vliv, a proto vás podle našich poznatků informujeme následovně: Integrací GMP získává společnost Google informace o tom, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé ze služeb Google, může Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel může získat a uložit vaši IP adresu. V souvislosti s používáním GMP mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA.

Pokud si přejete vyjádřit nesouhlas s účastí na tomto procesu sledování, můžete soubory cookie pro sledování konverzí zakázat nastavením prohlížeče tak, že

Soubory cookie jsou blokovány z domény www.googleadservices.com, (viz https://www.google.de/settings/ads), přičemž toto nastavení se po deaktivaci souborů cookie vymaže. Případně můžete získat informace o nastavení souborů cookie od Digital Advertising Alliance na internetové adrese www.aboutads.info a provést požadované nastavení. Nakonec můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně. Pokud soubory cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti GMP by Google můžete získat na následující internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.

15. Webové analytické služby

Google (Universal) Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google (Universal) Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Služba Google (Universal) Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.

Tyto webové stránky používají službu Google (Universal) Analytics výhradně s rozšířením "_anonymizeIp()", které zajišťuje anonymizaci IP adresy zkrácením a vylučuje přímý osobní odkaz. Prostřednictvím tohoto rozšíření je vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa předána na server společnosti Google LLC. v USA a zkrácena tam. Společnost Google bude z našeho pověření používat tyto informace za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. V této souvislosti nebude IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google (Universal) Analytics sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Služba Google Analytics rovněž umožňuje vytváření statistik s výkazy o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek na základě vyhodnocení zájmově orientované reklamy a se zahrnutím informací třetích stran prostřednictvím zvláštní funkce, tzv. demografických charakteristik. To umožňuje definovat a rozlišovat skupiny uživatelů webových stránek za účelem cílení marketingových opatření. Záznamy údajů shromážděné prostřednictvím "demografických charakteristik" však nelze přiřadit ke konkrétní osobě.

Veškeré výše popsané zpracování, zejména nastavení souborů cookie služby Google Analytics pro čtení informací o použitém koncovém zařízení, bude provedeno pouze v případě, že jste nám k tomu udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Bez tohoto souhlasu nebude služba Google Analytics během vaší návštěvy stránek použita.

Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, deaktivujte tuto službu v "nástroji pro souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek pro používání služby Google Analytics, která ji zavazuje k ochraně údajů návštěvníků našich stránek a k jejich nepředávání třetím stranám.

Při předávání údajů z EU do USA se společnost Google odvolává na tzv. standardní doložky Evropské komise o ochraně údajů, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany údajů v USA.

Další informace o službě Google (Universal) Analytics najdete zde:

https://policies.google.com/privacy?hl=de≷=en

16. Nástroje a různé

1 - Debitoor

Používáme cloudový účetní software společnosti Debitoor GmbH, Grunerstr. 13, 10179 Berlín (dále jen "Debitoor") k vedení našeho účetnictví. Debitoor zpracovává příchozí a odchozí faktury a případně také bankovní transakce naší společnosti, aby mohl automaticky evidovat faktury, přiřazovat je k transakcím a z toho částečně automatizovaně vytvářet finanční účetnictví.

Pokud jsou v této souvislosti zpracovávány také osobní údaje, probíhá zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na efektivní organizaci a dokumentaci našich obchodních transakcí.

Další informace o společnosti Debitoor, automatizovaném zpracování údajů a předpisech o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://debitoor.de/datenschutz.

2. CookieBot

Tyto webové stránky používají nástroj pro souhlas se soubory cookie společnosti Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko ("CookieBot"), který nastavuje technicky nezbytné soubory cookie pro ukládání vašich preferencí souborů cookie. Toto zpracování údajů se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu poskytovat návštěvníkům webových stránek službu správy souhlasů se soubory cookie.

3. - Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme Mapy Google (API) od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Mapy Google jsou webová služba pro zobrazování interaktivních (pozemních) map k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Pomocí této služby se vám zobrazí naše poloha a usnadní se vám případné přiblížení.

Již při vyvolání těch podstránek, v nichž je integrována mapa Google Maps, jsou informace o vašem používání našich webových stránek (např. vaše IP adresa) přenášeny na servery společnosti Google a tam uloženy, což může vést také k přenosu na servery společnosti Google LLC. v USA. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet existuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si přiřazení k vašemu profilu u společnosti Google nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a vyhodnocuje je. Shromažďování, ukládání a vyhodnocování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti Google na zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo na základě potřeb.

Design webových stránek společnosti Google. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google. Pokud nesouhlasíte s budoucím předáváním svých údajů společnosti Google v souvislosti s používáním Map Google, máte rovněž možnost zcela deaktivovat webovou službu Mapy Google vypnutím aplikace JavaScript ve svém prohlížeči. Mapy Google, a tedy ani zobrazení map na těchto webových stránkách, pak nelze používat.

Podmínky používání společnosti Google si můžete přečíst na adrese

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, další podmínky používání služby Google Maps naleznete na adrese

https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Podrobné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním Map Google naleznete na webových stránkách společnosti Google ("Zásady ochrany osobních údajů Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO ke zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše. Svůj souhlas můžete odvolat

Souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.

17. Práva subjektu údajů

(1) Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává rozsáhlá práva subjektu údajů (právo na přístup a zásah) vůči správci v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, o kterých vás informujeme níže:

* Právo na přístup podle čl. 15 DSGVO: Máte zejména právo získat informace o námi zpracovávaných osobních údajích, účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení nebo kritériích pro stanovení doby uložení. kritéria pro určení doby uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování, stížnost u dozorového úřadu, původ vašich údajů, pokud nebyly od vás shromážděny námi, existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a případně smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování, které se vás týkají, jakož i vaše právo být informován o tom, jaké záruky existují v souladu s článkem 46 GDPR při předávání vašich údajů do třetích zemí;

* právo na opravu podle čl. 16 DSGVO: Máte právo na okamžitou opravu všech nesprávných údajů, které se vás týkají, a/nebo na doplnění neúplných údajů, které uchováváme;

* Právo na výmaz podle čl. 17 DSGVO: Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud jsou splněny požadavky čl. 17 odst. 1 DSGVO. Toto právo však neexistuje zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; * Právo na omezení zpracování podle čl. 18 DSGVO: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, dokud je ověřována přesnost vašich údajů, kterou zpochybňujete, pokud odmítáte výmaz vašich údajů z důvodu nezákonného zpracování údajů a místo toho požadujete omezení zpracování vašich údajů, pokud potřebujete vaše údaje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků poté, co tyto údaje po dosažení účelu již nepotřebujeme, nebo pokud jste podali námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, dokud ještě nebylo rozhodnuto, zda převažují naše oprávněné důvody;

* právo na informace podle čl. 19 GDPR: Pokud jste vůči správci uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, ledaže se ukáže, že je to

nemožné nebo je spojeno s nepřiměřeným úsilím. Máte právo být o těchto příjemcích informováni.

* Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 DSGVO: Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci, pokud je to technicky proveditelné; * právo odvolat souhlas udělený podle čl. 7 odst. 3 DSGVO: Máte právo kdykoli odvolat jednou udělený souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. V případě odvolání souhlasu příslušné údaje okamžitě vymažeme, pokud se další zpracování nemůže opírat o právní základ pro zpracování bez souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání;

* právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týká, porušuje GDPR, máte - aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky - právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení.

2. Právo vznést námitku

Pokud v rámci vyvažování zájmů zpracováváme jejich osobní údaje na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu, mají právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s účinkem do budoucna z důvodů vyplývajících z jejich konkrétní situace.

Pokud uplatníte své právo vznést námitku, přestaneme dotčené údaje zpracovávat. Vyhrazujeme si však právo pokračovat ve zpracování, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad jejich zájmy, základními právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jejich osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu, mají právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jich týkají, za účelem takového marketingu. Námitku mohou uplatnit způsobem popsaným výše.

Pokud uplatní své právo vznést námitku, přestaneme dotčené údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

18. Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušného právního základu, účelu zpracování a - je-li to relevantní - navíc na základě příslušné zákonné doby uchovávání (např. doby uchovávání podle obchodního a daňového práva).

Při zpracování osobních údajů na základě výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů svůj souhlas neodvolá.

Pokud existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou zpracovávány v rámci zákonných nebo kvazizákonných povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, budou tyto údaje po uplynutí lhůt pro uchovávání běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy a/nebo na naší straně neexistuje žádný trvající oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO jsou tyto údaje uchovávány do doby, než subjekt údajů uplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Při zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 ODST. 2 DSGVO.

Pokud není v dalších informacích v tomto prohlášení o konkrétních situacích zpracování uvedeno jinak, budou uložené osobní údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Stav: Údaje jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb: 19.05.2021

Naše prezentace na sociálních sítích

Zpracování údajů prostřednictvím sociálních sítí

Vedeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Níže jsou podrobně uvedeny námi používané sociální sítě.

Sociální sítě, jako je Facebook, Twitter atd. mohou obvykle rozsáhle analyzovat vaše uživatelské chování, pokud navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným sociálním

mediálním obsahem (např. tlačítka "To se mi líbí" nebo reklamní bannery). Návštěva našich prezentací na sociálních sítích vyvolává četné operace zpracování relevantní pro ochranu údajů. Podrobněji:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních médiích a navštívíte naši prezentaci na sociálních médiích, může provozovatel portálu sociálních médií přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností shromažďovány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních médií. V takovém případě probíhá toto shromažďování údajů například prostřednictvím souborů cookie, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáváním vaší IP adresy.

Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem vám může být zobrazována zájmově orientovaná reklama uvnitř i vně příslušné přítomnosti na sociálních médiích. Pokud máte účet na příslušné sociální síti, může být zájmově orientovaná reklama zobrazována na všech zařízeních, na kterých jste nebo jste byli přihlášeni.

Upozorňujeme také, že nemůžeme sledovat všechny operace zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli proto mohou další operace zpracování provádět provozovatelé portálů sociálních médií. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a ustanoveních o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Cílem našich prezentací na sociálních médiích je zajistit co nejkomplexnější přítomnost na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Analytické procesy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které mají být specifikovány provozovateli sociálních sítí (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).

Odpovědná osoba a uplatnění práv

Pokud navštívíte některou z našich sociálních sítí (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociální sítě odpovědní za operace zpracování údajů vyvolané během této návštěvy. Svá práva (na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) můžete v zásadě uplatnit jak vůči nám, tak vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. vůči Facebooku).

Upozorňujeme, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování údajů na portálech sociálních médií. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemní politikou příslušného provozovatele.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím přítomnosti na sociálních médiích budou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo pomine účel jejich uložení. Uložené soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Závazná právní ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich údajů, které ukládají provozovatelé sociálních sítí pro své vlastní účely. Podrobné informace získáte přímo u provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě podrobně

Facebook

Máme profil na sociální síti Facebook. Provozovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Se společností Facebook jsme uzavřeli dohodu o společném zpracování (Controller Addendum). Tato smlouva určuje, za které operace zpracování údajů při návštěvě naší stránky na Facebooku odpovídáme my nebo společnost Facebook. Tuto dohodu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavení reklamy si můžete upravit samostatně ve svém uživatelském účtu. Chcete-li tak učinit, klikněte na následující odkaz a přihlaste se:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Přenos údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de en.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem je společnost Instagram Inc. se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de.

de.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o tom, jak nakládá s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Uložená kola (0)

V oblíbených položkách nemáte uložena žádná kola.