Logo

Switch to the App

Odpri
4,8 • odlično
  • Največja izbira koles v Evropi
  • Samo certificirani prodajalci
  • Zaščita kupcev
  • Financiranje
Največja izbira koles v Evropi
Samo certificirani prodajalci
Zaščita kupcev
Financiranje

Pogoji

Pogoji

Nazadnje posodobljeno: 01.12.2022

Upoštevajte, da so pogoji veljavni samo v nemškem jeziku.

Dobrodošli na buycycle!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno tržnico (v nadaljevanju "tržnica"), in se vam zahvaljujemo za vaše zanimanje. Uporaba storitev pomeni, da se strinjate s temi splošnimi pogoji poslovanja in uporabe (v nadaljnjem besedilu: SPP). Prosimo, da jih pred uporabo tržnice natančno preberete. Z uporabo tržnice se strinjate, da vas ti splošni pogoji poslovanja zavezujejo. V nadaljevanju vas obveščamo o uporabi naše tržnice.

1. Splošno in področje uporabe

1.1 Ti pogoji veljajo za vse pogodbe med

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 München

Tel: +49 89 628 24621

E-naslov: [email protected]

Internet: https://buycycle.com

Identifikacijska številka za DDV: DE341044568

Direktorji: dr: Theodor Golditchuk, Jonas Jäger

Sedež podjetja: Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana: Sedež: München

Registrsko sodišče: Sodišče v Münchnu: Občinsko sodišče v Münchnu

Registracijska številka: HRB 263786

(v nadaljevanju "buycycle") in prodajalec (v nadaljevanju "prodajalec" na spolno nevtralen način) ter zainteresirane stranke (v nadaljevanju "kupec" na spolno nevtralen način, skupaj z buycycle tudi "stranke"). Prodajalec in kupec sta v nadaljevanju imenovana tudi "uporabnika" storitev, ki jih ponuja buycycle.

povezava https://buycycle.com/de in vse poddomene, ki pripadajo domenam.

1.2 Ti splošni pogoji poslovanja veljajo tako za potrošnike kot za podjetnike, razen če je v ustrezni klavzuli določeno razlikovanje. V skladu s 13. členom nemškega civilnega zakonika (BGB) je potrošnik vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti samostojni poklicni dejavnosti. V skladu s členom 14 nemškega civilnega zakonika (BGB) je podjetnik fizična ali pravna oseba ali poslovna družba, ki pri sklepanju pravnega posla deluje v okviru svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti.

1.3 Uporabljajo se izključno Splošni pogoji poslovanja nakupovalnega cikla. Odstopajoči, nasprotujoči si ali dopolnilni splošni pogoji ali splošni pogoji poslovanja uporabnika postanejo del pogodbe le, če in kolikor se je buycycle izrecno strinjal z njihovo veljavnostjo.

2. predmet pogodbe

2.1 buycycle uporabniku za čas trajanja pogodbe zagotavlja dostop do tržnice buycycle po vsem svetu, da kot prodajalec oceni rabljena športna (e-)kolesa (v nadaljnjem besedilu: tekmovalna kolesa) in jih nato ponudi v plačilo ali da kot kupec poišče in kupi tekmovalna kolesa v zbirki podatkov. Pošiljko dirkalnih koles opravi ponudnik prevoznih storitev, ki ga imenuje buycycle.

2.2. Družba buycycle sama na tržnici ponuja za prodajo tudi cestna kolesa. Kolesa se kupujejo tako prek tržnice kot tudi iz drugih zunanjih virov. Pri nakupu na spletni strani buycycle.com pa se buycycle kot kupec podreja tem splošnim pogojem poslovanja in pridobi dirkalna kolesa pod enakimi pogoji kot "običajni" kupci s tem, da se ne zaračunajo stroški pošiljanja in pristojbina buycycle.

2.3 V skladu s tem je predmet te pogodbe zagotavljanje globalno dostopnega trga za ponujanje ali iskanje dirkalnih koles in njihovo naknadno pošiljanje.

2.4 Kakršno koli sklepanje pogodb prek tržnice in/ali pogodbena razmerja v zvezi z nakupom rabljenih tekmovalnih koles potekajo izključno med uporabniki samimi. buycycle ni odgovoren za pravilno izvedbo kakršnih koli nakupnih pogodb med uporabniki.

2.5. Buycycle zagotavlja storitve za kupce in prodajalce ter je kontaktna oseba za vse spore, zahtevke za vračilo denarja in vprašanja v zvezi z nakupi, opravljenimi na buycycle. Podrobnosti so na voljo v poglavju 14.4.

2.6. Med kupcem in družbo TFJ buycycle GmbH s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe nastane pogodba o obdelavi transakcij. Pri izvajanju pogodbe o transakciji kot ponudnik plačilnih storitev sodeluje družba Adyen N.V . S plačilno transakcijo se uporabniki strinjajo s splošnimi pogoji družbe Adyen N.V. (https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions).

3. storitve in uporaba profila

3.1 Storitve buycycle se razlikujejo glede na to, ali uporabnik uporablja tržnico kot prodajalec ali kot kupec. V vsakem primeru je za uporabo tržnice potrebna uspešna registracija in sprejem uporabnika.

3.2 Kot prodajalec lahko Uporabnik na tržnici buycycle ustvarja in objavlja ponudbe za prodajo cestnih koles (v nadaljnjem besedilu: prodajni oglasi). Za ustvarjanje prodajnega oglasa je potrebna uspešna registracija ter podatki o znamki, modelu, letu izdelave in stanju uporabe cestnega kolesa. Prodajalec lahko oceni vrednost cestnega kolesa buycycle in pridobi nezavezujočo cenovno ponudbo ter si po potrebi ogleda že objavljene prodajne oglase primerljivih cestnih koles. Poleg tega lahko prodajalec naloži resnične in neretuširane fotografije ter zagotovi podrobne informacije o stanju cestnega kolesa. Prodajni oglas bo objavljen šele po predhodnem pregledu in odobritvi s strani buycycle. Prodajalec lahko kadar koli uredi in izbriše prodajne oglase, si ogleda prodajne oglase drugih uporabnikov in stopi v stik z zadevnimi uporabniki prek komentarjev ali obvestil. V primeru ponudbe kupca za prodajo dirkalnega kolesa prodajalec prejme obvestilo od buycycle, na katerega se lahko odzove v 24 urah in sporoči, ali je prišlo do vmesne prodaje ali želi sprejeti ponudbo kupca.

3.3 Če je uporabnik kupec, si lahko po uspešni registraciji in sprejemu ogleda objavljene prodajne oglase na tržnici buycycle. V ta namen ima kupec možnost, da si ogleda vse prodajne oglase, objavljene na tržnici buycycle, ali da izvede "strukturirano iskanje" po določenih merilih cestnega kolesa. Iz prodajnih oglasov lahko kupec pridobi vse informacije o tekmovalnem kolesu, njegovo ceno in morebitne dodatne stroške (stroške pošiljanja in prevoza ter pristojbino buycycle) ter pravice do napak zoper prodajalca. Poleg tega lahko kupec v prodajnih oglasih prodajalcev poda posamezne komentarje in postavlja vprašanja o dirkalnih kolesih ali si ogleda vprašanja in odgovore, ki so jih že zastavili drugi uporabniki. Poleg tega si lahko stranka ogleda profile prodajalcev, ki niso zasebni prodajalci.

3.4 Za podjetnike poleg tega velja še naslednje: Za oblikovanje in objavo prodajnih oglasov ter skladnost z zakonodajo je odgovoren izključno prodajalec. Objava prodajnih oglasov je mogoča le ob upoštevanju zakonskih informacijskih zahtev za prodajalce in uporabi morebitnih lastnih obstoječih pogodb ali splošnih pogojev, politike odpovedi, politike zasebnosti in odtisa prodajalca.

3.5 Obdelava pogodb in plačil med uporabniki poteka prek ponudnika plačilnih storitev Adyen N.V. ,Friedrichstraße 63, vhod Mohrenstraße 17, 10117 Berlin (v nadaljnjem besedilu: Adyen). V okviru ponudnika plačilnih storitev Adyen ponuja buycycle različne načine plačila. Med postopkom naročila je kupec s tržnice buycycle preusmerjen na spletno mesto podjetja Adyen. Po vnosu svojih plačilnih podatkov in izbiri želenega načina plačila kupec s klikom na gumb za dokončanje postopka plačila potrdi tudi plačilno navodilo podjetju Adyen. buycycle od podjetja Adyen zahteva, da po potrditvi s strani prodajalca sproži plačilno transakcijo, prodajalec pa sprejme kupčevo ponudbo v primeru klika na gumb za dokončanje postopka naročila.

3.6 Konkretna grafična in funkcionalna zasnova pogodbenih možnosti uporabe, razširitev ali prilagoditev možnosti uporabe z dodatnimi funkcijami ali storitvami ali njihova dopolnitev z dodatnimi plačljivimi storitvami so v pristojnosti buycycle. buycycle ima pravico kadar koli spremeniti, razširiti in/ali prilagoditi konkretno zasnovo, pri čemer ohrani pogodbene možnosti uporabe.

3.7. buycycle ima pravico kadar koli preprečiti dostop do posameznih vsebin ali tržnice, npr. če obstaja sum, da uporabnik krši veljavno zakonodajo, te splošne pogoje poslovanja ali pravice tretjih oseb. Uporabnik lahko te ukrepe odvrne, če sum odpravi s predložitvijo ustreznih dokazov na lastne stroške. Uporabnik nima zahtevka za vzdrževanje posameznih funkcionalnosti na tržnici.

3.8 Tržnica mora biti uporabniku na voljo neomejeno dolgo časa z najmanj 98,5-odstotnim letnim povprečjem. Neizogibni, nepredvidljivi in izredni dogodki, ki lahko povzročijo nedostopnost tržnice, kot so izpad električne energije, hekerski napadi, okvare telekomunikacijskih linij od predajne točke do interneta, se ne štejejo v minimalno razpoložljivost.

3.9. Buycycle ima pravico, da za opravljanje pogodbeno obveznih storitev angažira tretje osebe kot podizvajalce. Poleg tega lahko buycycle prenese pravice in obveznosti iz te pogodbe na eno ali več tretjih oseb (prevzem pogodbe). V primeru popolnega prevzema pogodbe ima uporabnik pravico odpovedati pogodbo brez odpovednega roka.

4 Registracija, sklenitev pogodbe in uporabniški račun

4.1 Z dokončanjem postopka spletne registracije (v nadaljnjem besedilu: registracija) in ustvarjanjem profila se med uporabnikom in podjetjem buycycle sklene pogodba o uporabi.

4.2 Za registracijo in vzpostavitev profila je potrebna vzpostavitev uporabniškega računa. Podatki, potrebni za uporabniški račun (v nadaljnjem besedilu: prijavni podatki), izhajajo iz vnosne maske, uporabljene za registracijo.

4.3 Uporabnik se lahko na tržnico prijavi tudi tako, da ustvari uporabniški račun ali se registrira s tako imenovanim "postopkom enotne prijave", če ima uporabniški račun Facebook, Google ali Apple. Vsi pomembni podatki o osebi uporabnika ter profilna slika se prevzamejo iz ustreznega računa.

4.4 Fizične in pravne osebe se lahko registrirajo za uporabo tržnice. Ustvarjanje ponudb za prodajo ter dejanska prodaja prek Tržnice sta brez omejitev dovoljena tako fizičnim kot pravnim osebam. Nakup je rezerviran za fizične osebe. Prav tako lahko pravne osebe s sedežem v Nemčiji uporabljajo tržnico kot kupci. Pravne osebe s sedežem zunaj Nemčije ne smejo kupovati dirkalnih koles prek storitve buycycle. Registracijo pravne osebe lahko opravi le oseba, ki je pooblaščena za zastopanje pravne osebe. Kot fizična oseba se lahko registrirajo le polnoletni in pravno sposobni uporabniki. Če je uporabnik mladoletna oseba, se lahko registracija opravi le s soglasjem zakonitega zastopnika. buycycle ima pravico, da registracijo pogojuje z ustreznim dokazilom o soglasju zakonitega zastopnika.

4.5 Pogodba z buycycle za uporabo tržnice se sklene z izpolnitvijo postopka spletne registracije in nato s klikom na potrditvena polja Splošni pogoji poslovanja in uporabe ("Potrjujem, da sem prebral Splošne pogoje poslovanja in uporabe ter jih sprejemam.") in Varstvo podatkov ("Seznanjen sem z Izjavo o varstvu podatkov. Strinjam se, da se moji osebni podatki lahko zbirajo in shranjujejo v elektronski obliki za namen registracije in ustvarjanja uporabniškega računa. Svoje soglasje, dano v zvezi s tem, lahko kadar koli v prihodnosti prekličem tako, da pošljem elektronsko sporočilo na naslov [email protected]").

4.6 Po zaključku postopka spletne registracije bo uporabnik prejel potrditveno e-poštno sporočilo s povezavo za aktivacijo. Za dokončanje postopka registracije mora uporabnik preveriti svojo identiteto s klikom na povezavo v potrditvenem e-poštnem sporočilu. Na sklenitev pogodbe z uporabnikom ni nobene zahteve.

4.7 Ko uporabnik s klikom na povezavo v potrditvenem e-poštnem sporočilu preveri svojo identiteto in buycycle aktivira uporabniški račun, mora uporabnik navesti veljaven naslov za dostavo ali pošiljanje in lahko doda dodatne informacije ter profilno sliko.

4.8 Vzpostavitev uporabniškega računa je mogoča le z navedbo trenutnega e-poštnega naslova uporabnika. Ta e-poštni naslov se uporablja tudi za komunikacijo s podjetjem buycycle.

4.9 Uporabnik zagotavlja, da so podatki, ki jih je uporabil pri ustvarjanju svojega profila (v nadaljnjem besedilu: podatki profila), resnični in popolni. Svoje podatke je dolžan vedno posodabljati in jih v primeru sprememb posodobiti v svojem uporabniškem računu. Uporaba psevdonimov ni dovoljena.

4.10. Ob registraciji uporabnik ustvari geslo za svoj uporabniški račun. Uporabnik lahko geslo kadar koli spremeni v svojem uporabniškem računu. Uporabnik gesla ne sme razkriti ali dati na voljo tretjim osebam in ga mora hraniti na varnem, da se izogne zlorabi.

4.11. Vsak uporabnik se lahko za zasebno in/ali poslovno uporabo storitev buycycle registrira samo enkrat. Uporabniški račun ni prenosljiv na druge uporabnike.

4.12. Uporabnik lahko kadar koli pred oddajo registracije popravi svoje vpise, ki jih je opravil v postopku spletne registracije, z uporabo običajnih funkcij tipkovnice in miške.

4.13. Buycycle ob sklenitvi pogodbe v skladu z varstvom podatkov shrani pogodbena določila, vključno s splošnimi pogoji poslovanja, in jih pošlje uporabniku v besedilni obliki (po e-pošti), ko uporabnik pošlje svoje naročilo.

4.14. Pogodba se sklepa v nemškem in angleškem jeziku.

4.15. Uporabnik mora zagotoviti, da je elektronski naslov, ki ga je navedel za obdelavo registracije, pravilen, tako da lahko na ta naslov prejme elektronska sporočila, ki jih pošlje buycycle. Zlasti pri uporabi filtrov za SPAM mora uporabnik zagotoviti, da se lahko dostavijo vsa e-sporočila, ki jih pošlje buycycle ali tretje osebe, ki jih buycycle zadolži za obdelavo naročil.

5. zbiranje in dostava

5.1 Kupec ima načeloma možnost, da pri prodajalcu prevzame tekmovalno kolo, razen če je prodajalec to izrecno izključil. V primeru lastnega prevzema prodajalec najprej v desetih (10) delovnih dneh po elektronski pošti obvesti kupca, da je dirkalni motocikel, ki ga je naročil, pripravljen za prevzem. Po prejemu tega elektronskega sporočila lahko kupec po dogovoru prevzame cestno kolo na prodajalčevem sedežu. V tem primeru se stroški pošiljanja ne zaračunajo.

5.2 Dostava dirkalnih koles se opravi z zavarovano pošiljko na naslov za dostavo, ki ga določi kupec, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Odločilen je naslov za dostavo, ki ga kupec navede med naročilom na tržnici.

5.3 Po sklenitvi pogodbe bo prodajalec prejel transportni zaboj za pošiljanje prodanega cestnega kolesa buycycle prek ponudnika prevoznih storitev. Prodajalec je dolžan cestno kolo v petih (5) dneh zapakirati tako, da bo pripravljeno za odpremo, in se s ponudnikom prevoznih storitev dogovoriti za datum prevzema.

6. cene, stroški pošiljanja, pristojbina za storitev in plačilni pogoji

6.1 Po uspešni sklenitvi pogodbe s prodajalcem in nakupu cestnega kolesa prek tržnice buycycle je kupec dolžan plačati dogovorjeno kupnino ter stroške pošiljanja in prevoza ter pristojbino za storitev za uporabo storitev buycycle prek plačilnega sistema tržnice podjetju buycycle kot zbiralcu plačil.

6.2 Buycycle zaračunava pristojbino za storitve za uporabo tržnice in ponuja dodatne opcijske storitve. Višina pristojbin temelji na ceniku buycycle, ki velja v času sklenitve pogodbe in je naveden spodaj, razen če se stranki ne dogovorita drugače:

Stroški za kupca:

- Stroški kupca: sorazmerni z vrednostjo cestnega kolesa, s katerim se trguje

- Dostava (neobvezno): odvisno od države prejemnice

- Premija (neobvezno): 175€

- Potrdilo o pregledu (neobvezno): 70€

Stroški prodajalca:

- V primeru uspešne transakcije se odšteje 1,5 % cene kolesa.

6.3. Buycycle si pridržuje pravico, da v prihodnosti prilagodi stroške v skladu s točko 6.2, da ohrani razmerje med ceno in kakovostjo po svoji razumni presoji, da bi se lahko ustrezno odzval na povečanje ali zmanjšanje stroškov in s tem spremenjene stroškovne razmere, ki jih ni mogoče nadomestiti na noben drug način. Stroškovni elementi ali prilagoditveni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri prilagoditvi pristojbin, so lahko sprememba, razširitev in/ali prilagoditev pogodbenih možnosti uporabe tržnice buycycle, upravni in splošni stroški (stroški najemnin, financiranja in transakcij, stroški osebja in ponudnikov storitev, stroški energije in dostopa do interneta, stroški razvoja informacijske tehnologije ...) ter davki, pristojbine, prispevki in druge dajatve, ki jih uvede država. Vse prilagoditve pristojbin veljajo en (1) mesec po obvestilu. Kupčeva pravica do odpovedi v skladu s členom 17.5 teh splošnih pogojev poslovanja ostane nespremenjena.

6.4 Plačilo kupnine skupaj s stroški v skladu s točko 6.2 (v vsakem primeru provizija za storitev) se izvede prek plačilnega sistema tržnice na buycycle. Kupec lahko plača s plačilno storitvijo "Adyen". V okviru plačilne storitve "Adyen" buycycle kupcu ponuja različne načine plačila. Za obdelavo plačil lahko Adyen uporablja dodatne plačilne storitve, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih je kupec obveščen posebej. Če plačilo ni potrjeno zaradi pomanjkanja zadostnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če kupec ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičen, kupec krije stroške, ki nastanejo zaradi stornacije zadevne kreditne institucije, če je za to odgovoren. Dodatne informacije o podjetju Adyen so na voljo na spletni stranihttps://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions.

6.5 Kupec je upravičen do pravic do pobota le, če so njegove nasprotne terjatve zakonito določene ali nesporne z glavno terjatvijo podjetja buycycle, ki so medsebojno povezane ali jih slednje priznava.

6.6 Če se po sklenitvi pogodbe izkaže (npr. s prijavo v stečajni postopek), da je kupčeva terjatev do plačila storitve ogrožena zaradi kupčeve nezmožnosti plačila, ima buycycle pravico zavrniti izpolnitev in - če je potrebno, po določitvi roka - odstopiti od pogodbe v skladu z zakonskimi predpisi (§ 321 BGB).

7. plačilo kupnine prodajalcu

7.1. Buycycle se zavezuje, da bo po uspešni sklenitvi pogodbe in obdelavi plačila s kupcem plačal prodajalcu ponudbeno ceno, ki jo je ocenil prodajalec, pri čemer bo po potrebi upošteval morebitna ponovna pogajanja med prodajalcem in kupcem. Prihodki za podjetnike so v EUR in so neto cene, povečane za zakonsko določen DDV, ki velja na dan izdaje računa. Prihodki za potrošnike so v EUR in so bruto cene, vključno z zakonsko določenim DDV, ki velja na dan izdaje računa.

7.2 Obdelava plačil in plačilo kupnine med prodajalcem in buycycle poteka prek ponudnika plačilnih storitev Adyen. Za uporabo storitve Adyen je potrebna registracija prodajalca pri družbi Adyen. Ko kupec odda naročilo v spletni trgovini, buycycle od Adyena zahteva, da sproži plačilno transakcijo. Adyen v imenu prodajalca s kupčevega plačilnega instrumenta pobere dolgovano nakupno ceno in jo posreduje podjetju buycycle. Adyen hrani kupnino na neobrestovanem depozitnem računu. V ta namen prodajalec pri družbi Adyen vzpostavi svoj depozitni račun. Plačilo kupnine, zmanjšane za stroške v skladu s točko 6.2, družba Adyen opravi prodajalcu po tem, ko ponudnik prevoznih storitev od prodajalca prevzame cestno kolo.

8 Splošne obveznosti uporabnika glede sodelovanja

8.1 Uporabnik lahko uporablja tržnico brez izrecnega dovoljenja buycycle le v okviru pogodbeno določenih zasebnih in poslovnih namenov. Uporabniku je prepovedana vsakršna neprimerna uporaba izven tega namena.

8.2 V primeru, da vsebina vsebuje hiperpovezave na spletna mesta tretjih oseb, uporabnik zagotavlja, da ima pravico do uporabe hiperpovezave in da je spletna stran, na katero se sklicuje ("ciljna stran"), skladna z veljavno zakonodajo in pravicami tretjih oseb.

8.3 Uporabnik je dolžan skrbno ravnati s prijavnimi podatki. Uporabniku je brez izjeme prepovedano razkrivati prijavne podatke tretjim osebam in/ali omogočiti tretjim osebam dostop do profila z izogibanjem prijavnim podatkom.

8.4 Uporabnik je dolžan sodelovati pri razjasnitvi napadov tretjih oseb na tržnico, v kolikor je to sodelovanje s strani uporabnika potrebno.

8.5 Uporabnik se mora vzdržati vseh dejavnosti, ki bi lahko poslabšale in/ali prekomerno obremenile delovanje tržnice ali tehnične infrastrukture, ki stoji za njo. To vključuje zlasti:

- uporabo programske opreme, skript ali podatkovnih baz v povezavi z uporabo tržnice;

- samodejno branje, blokiranje, prepisovanje, spreminjanje, kopiranje podatkov in/ali drugih vsebin, razen če je to potrebno za pravilno uporabo tržnice.

8.6 Poleg tega mora uporabnik zagotoviti, da informacije in podatki, ki se prenašajo prek tržnice, niso okuženi z virusi, črvi ali trojanskimi konji.

8.7 Poleg tega so zlasti naslednja dejanja uporabnika prepovedana in se štejejo za zlorabo tržnice:

- objava lastnih telefonskih številk, internetnih naslovov ali drugih kontaktnih podatkov v besedilnem območju ali v neposredni komunikaciji;

- sistematično branje kontaktnih podatkov drugih uporabnikov z namenom posredovanja tretjim osebam;

- nerazumno nadlegovanje drugih uporabnikov z agresivnimi, nespodobnimi, žaljivimi, obrekljivimi ali vsiljivimi objavami ali sporočili na forumu;

- napeljevanje drugih uporabnikov k zlorabi tržnice;

- obsežna ali stalna uporaba tržnice za objavo in razširjanje vsebin, ki dejansko ne ustrezajo namenu ali predmetnemu področju tržnice ali njenih blogov in forumov ter lahko zmanjšajo privlačnost tržnice za druge uporabnike;

- uporaba identitete drugih oseb za registracijo, objavo ali pošiljanje sporočil.

8.8 Če pride do kakršnih koli motenj pri uporabi tržnice ali njenih funkcionalnosti, mora uporabnik o teh motnjah nemudoma obvestiti buycycle. Enako velja, če uporabnik pridobi informacije o vsebini, ki jo objavijo tretje osebe in očitno krši veljavno zakonodajo ali pravice tretjih oseb.

9. obveznosti uporabnika glede sodelovanja v zvezi z objavo vsebin

9.1. Uporabnik se zavezuje, da na zagotovljen prostor za shranjevanje ne bo shranil nezakonite vsebine ali vsebine, ki krši zakonodajo, uradne zahteve ali pravice tretjih oseb.

9.2 Uporabnik se zavezuje, da bo kupil cikel, v katerem bodo vse vsebine, objavljene na tržnici, s svojo vsebino ali obliko ne bodo kršile veljavne zakonodaje ali morale. Poleg tega je uporabniku prepovedano objavljati vsebine, ki kršijo pravice, zlasti blagovne znamke, patente, druge pravice industrijske lastnine ali poslovne skrivnosti tretjih oseb. Enako velja za postavljanje zunanjih povezav.

9.3 V kolikor vsebine, ki jih posreduje uporabnik, kršijo veljavno zakonodajo, moralo, zakonske ali uradne prepovedi, lahko buycycle zavrne ustrezna naročila za obdelavo. Kršitev obstaja zlasti v primeru zagotavljanja vsebin, ki zadevajo, predstavljajo ali vsebujejo naslednje:

- Protiustavnost;

- rasizem, ksenofobijo in diskriminacijo;

- ogrožanje mladih in/ali poveličevanje nasilja in ekstremizma katere koli vrste; - pozivanje in spodbujanje h kaznivim dejanjem in kršitvam zakona, grožnje zoper življenje, telo ali premoženje;

- spodbujanje sovraštva do oseb ali podjetij;

- izjave, ki kršijo osebnostne pravice, obrekovanje, žaljenje in obrekovanje uporabnikov in tretjih oseb;

- vsebine, ki kršijo avtorske pravice, ali druge kršitve pravic intelektualne lastnine ter kršitve zakonodaje o poštenem trgovanju;

- spolno nadlegovanje uporabnikov in tretjih oseb;

- žaljivo, seksistično, nespodobno, pornografsko, vulgarno, nizkotno ali odvratno gradivo in izraze.

9.4 Vsebine, zaščitene z avtorskimi pravicami, se lahko vključijo v prispevke brez soglasja zadevnega imetnika pravic samo v okviru veljavne zakonodaje o citiranju. Citate je treba označiti s poudarjanjem z uporabo funkcije citiranja in z navedbo vira ter se morajo miselno nanašati na citirano delo. Tujejezični citati morajo biti prav tako prevedeni v nemščino, če je vsebina v grobem razvidna. Zlasti nepravilno citirane prispevke lahko moderatorji odstranijo ali popravijo. Distribucija in/ali javno razmnoževanje katere koli vsebine tržnice brez soglasja buycycle je prepovedano.

9.5. Buycycle si pridržuje pravico, da blokira vsebine tretjih oseb, če so kaznive po veljavnih zakonih ali prepoznavno služijo za pripravo kaznivih dejanj.

9.6. buycycle ima pravico izbrisati oglas ali drugo vsebino, ki jo je objavil uporabnik, ali ne objaviti oglasov ali druge vsebine, če obstajajo konkretni znaki, da vsebina oglasa krši te splošne pogoje poslovanja ali zakonske zahteve ali da je uporabnik drugače krivdno kršil pogodbene obveznosti. buycycle ima pravico opozoriti uporabnika v primeru kršitve točk 9. in 10. in/ali začasno ali trajno izključiti uporabnika iz uporabe tržnice ter po potrebi sproži civilne in kazenske postopke. Vsebina uporabnika v nobenem primeru ne predstavlja mnenja podjetja buycycle in ga podjetje buycycle ne sprejema kot svojega.

9.7 Če je uporabnik kršil te splošne pogoje in je bila z njim prekinjena uporabniška pogodba, uporabnik nima več pravice uporabljati tržnice ali se nanjo ponovno registrirati. Poleg tega uporabnik ni upravičen do uporabe tržnice z drugim uporabniškim računom.

9.8 Če je uporabnik prodajalec, velja poleg tega še naslednje: Prodajalec se zavezuje, da bo v oglasih za prodajo navedel popolne, resnične in pregledne informacije o stanju dirkalnih koles. Poleg tega se prodajalec zavezuje, da bo prek tržnice buycycle ponudil v prodajo samo tista dirkalna kolesa, katerih lastnik je ali ga je zadevni lastnik pooblastil za prodajo in zadevno dirkalni kolo ni obremenjeno z nobenim zavarovanjem. buycycle lahko po potrebi od prodajalca zahteva informacije in dokumente, ki so potrebni za dokazovanje njegovih lastniških pravic ali drugih pooblastil za prodajo.

9.9 Če je prodajalec potrošnik ali zasebni prodajalec, velja poleg tega še naslednje: Če prodajalec v svojem prodajnem oglasu navede "izključitev garancije", to ne vpliva na garancijske pravice kupca, če stanje cestnega kolesa, opisano v prodajnem oglasu, dejansko odstopa.

9.10. Če je prodajalec podjetnik, dodatno velja naslednje: Prodajalec se zavezuje, da bo v okviru oblikovanja in objave prodajnih oglasov jasno in popolno navedel veljavnost in možnost pridobitve morebitnih obstoječih pogodb ali splošnih pogojev poslovanja, politiko odpovedi in izjavo o varstvu podatkov ter zagotovil svoj odtis. Objava prodajnih oglasov ni dovoljena brez izpolnjevanja zakonskih obveznosti obveščanja prodajalcev in brez navedbe morebitnih obstoječih pogodb ali splošnih pogojev, politike odpovedi, izjave o varstvu podatkov in odtisa.

10. podpora

buycycle nudi tehnično podporo uporabnikom od ponedeljka do petka (z izjemo državnih praznikov na sedežu buycycle) v času od 8:00 do 18:00. buycycle bo odgovarjal na vprašanja uporabnikov v besedilni obliki (po elektronski pošti).

11. pravice do uporabe

11.1 Uporabnik podeljuje buycycle prostorsko in časovno neomejeno, nepreklicno, neizključno, neodplačno pravico, prenosljivo na tretje osebe, za uporabo vsebine, objavljene v spletni ponudbi. buycycle ima pravico kadar koli uporabljati, urejati in izkoriščati vsebino. To vključuje zlasti pravico do razmnoževanja, pravico do distribucije in pravico do javne reprodukcije, zlasti pravico do javnega dostopa. V zvezi s tem se uporabnik odpoveduje uveljavljanju pravice do uporabe svojega imena, ne da bi se s tem v celoti odpovedal pravici do priznanja avtorstva. Ta določba ne vpliva na uporabnikovo možnost, da tretjim osebam podeli pravice do objavljene vsebine v skladu z določenimi licenčnimi modeli.

11.2 Vse pravice do vsebine tržnice pripadajo podjetju buycycle. Uporabniku je prepovedano kopiranje, distribuiranje in/ali objavljanje vsebin, ki so jih buycycle, drugi uporabniki ali tretje osebe objavili na tržnici.

11.3. Buycycle ima pravico izbrisati ali deaktivirati vsebine, ki jih je objavil Uporabnik, če te kršijo pravice tretjih oseb ali če tretje osebe uveljavljajo zahtevke zaradi kršitve pravic, katerih utemeljenosti očitno ni mogoče izključiti.

11.4. Če buycycle ugotovi morebitno kršitev pravic zaradi vsebine uporabnika, bo o tem nemudoma obvestil uporabnika v besedilni obliki.

12 Odgovornost in odškodnina

12.1 V zvezi s storitvami, ki jih zagotavlja buycycle, so buycycle, njegovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci odgovorni le v primeru naklepa ali hude malomarnosti.

12.2 V primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti obstaja odgovornost tudi v primeru preproste malomarnosti, vendar je omejena na predvidljivo škodo, značilno za pogodbo.

12.3 Bistvene pogodbene obveznosti so tiste obveznosti, ki jih pogodba v skladu s svojo vsebino nalaga buycycleu za dosego namena pogodbe, katerih izpolnitev sploh omogoča pravilno izvedbo pogodbe in na katerih izpolnitev se lahko uporabnik redno zanaša (t. i. kardinalne obveznosti). Zgornje omejitve ne vplivajo na odškodninske zahtevke, ki izhajajo iz poškodb življenja, telesa ali zdravja, in zahtevke na podlagi Zakona o odgovornosti za proizvode.

12.4 Kakršna koli nadaljnja odgovornost podjetja buycycle je izključena.

12.5 Uporabnik v primeru zahtevka zaradi domnevne ali dejanske kršitve in/ali kršitve pravic tretjih oseb z dejanji, ki jih je uporabnik izvedel v zvezi z uporabo, podjetje buycycle in njegove zaposlene ali zastopnike razbremeni vseh posledičnih zahtevkov tretjih oseb, razen če so zahtevki in odgovornost vsaj pretežno odgovornost podjetja buycycle. buycycle je pretežno odgovoren za škodo, ki je bila vzročno povzročena s pravico podjetja buycycle, da daje navodila v skladu s to pogodbo. V vseh drugih primerih se uporablja člen 254 BGB. Uporabnik mora nemudoma obvestiti buycycle, če tretje osebe uveljavljajo zahtevke zoper buycycle, ki spadajo pod zgornjo odškodninsko obveznost. Uporabnik je dolžan podjetju buycycle nemudoma zagotoviti vse informacije, ki so mu na voljo v zvezi z zadevno zadevo, in sicer v celoti, resnicoljubno in brez odlašanja v besedilni obliki. Morebitni nadaljnji zahtevki družbe buycycle ostanejo nedotaknjeni.

12.6 Poleg tega se uporabnik zavezuje, da bo povrnil vse stroške, ki jih ima buycycle zaradi zahtevkov tretjih oseb. Povračljivi stroški vključujejo tudi stroške ustrezne pravne obrambe.

13 Odgovornost za napake in garancije

13.1 Prodajalec odgovarja za stvarne ali lastniške napake dobavljenega tekmovalnega kolesa v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami, zlasti s §§ 434 in naslednjimi. BGB.

13.2 Zastaralni rok za zakonske zahtevke za napake pri nakupu rabljenega blaga je eno (1) leto od dobave blaga.

13.3 Osnova prodajalčeve odgovornosti za napake je predvsem dosežen dogovor o stanju tekmovalnega kolesa. Ker je dogovor o

stanju dirkalnega kolesa so vsi opisi izdelkov in specifikacije proizvajalca, ki so predmet posamezne pogodbe ali jih je prodajalec v času sklenitve pogodbe javno objavil na tržnici buycycle.

14. Zaščita kupca

14.1. buycycle podpira kupca v okviru t. i. zaščite kupca pri uveljavljanju morebitnih garancijskih zahtevkov do prodajalca, zlasti v primeru neizpolnitve ali slabe izpolnitve ali dobave, znatnega odstopanja stanja cestnega kolesa od opisa izdelka prodajalca ali v primeru odstopa od pogodbe, če kupec obvesti buycycle v 48 urah od neizpolnitve ali slabe izpolnitve ali dobave ali če kupec uveljavlja pravico do odstopa, do katere je upravičen. Velikost, ki ne ustreza, ni razlog za odstop od pogodbe.

14.2 Predmet varstva kupca je preverjanje s strani buycycle, ali dejansko obstaja napaka na predmetu pogodbe. V ta namen lahko kupec najprej na lastne stroške pošlje predmet pogodbe podjetju buycycle, ki bo tam preverjen glede domnevne napake.

14.3 Če se izkaže napaka, bo buycycle stopil v stik s prodajalcem in pojasnil, ali se sprejme odstop od pogodbe ali pa bo - morebitno - popravilo izvedel buycycle na stroške prodajalca. Če se prodajalec odloči za odstop od pogodbe, bo predmet pogodbe prejel nazaj proti plačilu stroškov pošiljanja. Buycycle bo znesek, ki ga dolguje prodajalec, izterjal prek ponudnika plačilnih storitev Adyen ali ga pobotal z vsemi prihodnjimi izplačili, kot je opredeljeno v poglavju 8. teh splošnih pogojev poslovanja. buycycle bo kupcu v imenu prodajalca vrnil celotno ali delno kupnino. Če se stranki ne dogovorita drugače, bo buycycle kupcu vrnil znesek, ki ga dolguje prodajalec, z istim plačilnim sredstvom, ki ga je kupec uporabil za plačilo dogovorjene nakupne cene. Dodatne informacije o zaščiti kupcev so na voljo v prodajnih oglasih za posamezna dirkalna kolesa.

14.4 Prodajalec lahko kot alternativo odstopu od pogodbe izbere tudi popravilo na lastne stroške s strani podjetja buycycle, če je na ta način mogoče doseči prvotno dogovorjeno kakovost predmeta pogodbe.

14.5. Če se po pregledu, ki ga opravi buycycle, izkaže, da napake ni, bo buycycle o tem obvestil kupca in predmet pogodbe vrnil proti plačilu stroškov pošiljanja.

14.6. Po preteku 48 ur po dogovorjenem ali dejanskem datumu dobave zaščita kupca ne velja več.

15. Preverjanje premije

15.1 Poleg zaščite kupca, ki je vedno vključena v storitve buycycle v skladu s točko 15, buycycle ponuja tako imenovani Premiumcheck.

15.2 Če kupec rezervira to storitev, predmet pogodbe po dogovoru s prodajalcem ne bo poslan neposredno kupcu, temveč najprej podjetju buycycle. Buycycle bo v sodelovanju s partnersko delavnico opravil funkcionalni pregled predmeta pogodbe in popravila do višine 50,00 EUR. Če funkcionalni pregled pokaže napake, ki zahtevajo obsežnejša popravila, in če te niso bile opisane v ponudbi, buycycle o tem obvesti prodajalca in mu ponudi izvedbo potrebnih popravil na stroške prodajalca. Če prodajalec zavrne popravila, bo buycycle vrnil predmet pogodbe prodajalcu na njegove stroške. Vsa plačila, ki jih je kupec že opravil, mu bodo vrnjena. V zvezi s tem se ustrezno uporablja oddelek 15.3.

15.3 Kupec vedno prejme zbirni zapisnik o pregledu premije. 16. osebni podatki, varstvo podatkov in avtorske pravice

16.1 Uporabnik s tem soglaša s hrambo osebnih podatkov, ki jih je vnesel. To velja tudi za shranjevanje naslovov IP, ki se posredujejo ob vsaki uporabi tržnice. Uporabnik zlasti soglaša tudi s prikazom osebnih podatkov, ki jih je vnesel, v prikazu svojega profila na tržnici za druge uporabnike tržnice in tretje osebe, ki niso uporabniki tržnice. Več podrobnosti je na voljo v politiki zasebnosti podjetja buycycle.

16.2 Zaradi uporabe tržnice so zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov s strani buycycle neizogibni. buycycle zagotavlja, da bo z vsemi shranjenimi podatki ravnal skrbno in jih obdeloval izključno v okviru uporabnikove privolitve v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Vsako nadaljnjo uporabo osebnih podatkov bo buycycle izvedel le, če je to zakonsko dovoljeno ali če je uporabnik predhodno podal soglasje.

16.3 Uporabnik se nadalje strinja, da lahko buycycle uporablja osebne podatke uporabnika za namene neposrednega trženja. To vključuje promocijsko naslavljanje uporabnika po elektronski pošti.

16.4 V vseh drugih pogledih se uporabljajo zakonske določbe o varstvu podatkov, zlasti nemška uredba o varstvu podatkov (DS-GVO), nova različica nemškega zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG-neu) in nemški zakon o telemedijih (TMG).

17 Višja sila

17.1 Buycycle je oproščen obveznosti izpolnitve po tej pogodbi, če in kolikor je neizvajanje storitev posledica nastopa okoliščin višje sile po sklenitvi pogodbe.

17.2 Okoliščine višje sile so na primer vojna, stavke, nemiri, razlastitve, višje sile, pandemije, kardinalne spremembe zakonodaje, nevihte, poplave in druge naravne nesreče ter druge okoliščine, za katere buycycle ni odgovoren, zlasti vdor vode, izpad električne energije in prekinitve ali uničenje linij za prenos podatkov.

17.3. Buycycle bo uporabnika nemudoma obvestil o nastopu višje sile v ustrezni obliki.

20. trajanje in prekinitev pogodbe

20.1. Uporabniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo lahko katera koli stranka odpove z dvotedenskim (2) odpovednim rokom brez navedbe razlogov.

20.2 Za odpoved je potrebna besedilna oblika (po elektronski pošti), lahko pa jo uporabnik izjavi implicitno z deaktivacijo uporabniškega računa. V primeru odpovedi bo uporabniški profil izbrisan. Uporabnik je dolžan pred prekinitvijo pogodbe samostojno izdelati varnostne kopije in izvoziti podatke (zlasti podatke o strankah, račune itd.).

20.3 Poleg tega bo buycycle uveljavil svojo pravico do običajne prekinitve in izbrisa uporabniškega računa, če se uporabnik ni prijavil vsaj eno (1) leto in se ni odzval na opozorilno sporočilo.

20.4 Pravica vsake pogodbene stranke, da iz utemeljenega razloga odpove pogodbo brez odpovednega roka, ostaja nespremenjena. Pomemben razlog obstaja, če od stranke, ki odpoveduje pogodbo, ni mogoče razumno pričakovati, da bo nadaljevala pogodbeno razmerje do dogovorjene odpovedi ali do izteka odpovednega roka, pri čemer se upoštevajo vse okoliščine posameznega primera in pretehtajo interesi obeh strank. buycycle ima pravico odpovedati uporabniško pogodbo brez odpovednega roka, če obstaja pomemben razlog. Pomemben razlog obstaja zlasti, če uporabnik

- vztrajno in resno krši svoje pogodbene obveznosti (klavzula 9. in klavzula 10.);

- pri uporabi tržnice krivdno in resno krši pravne predpise.

21. alternativno reševanje sporov

21.1 Komisija EU zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov na internetu na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ta platforma služi kot kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz pogodb o spletnem nakupu ali storitvah, v katere je vključen potrošnik.

21.2 Za sodelovanje v postopku reševanja sporov pred

potrošniško arbitražo / univerzalno arbitražo kupec ni dolžan in ni pripravljen.

22. Sprememba splošnih pogojev poslovanja

22.1 buycycle si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te splošne pogoje poslovanja brez navedbe razlogov, razen če je to za uporabnika nerazumno. buycycle bo uporabnika pravočasno obvestil o spremembah splošnih pogojev poslovanja v besedilni obliki. Če Uporabnik v roku štirih (4) tednov po obvestilu ne ugovarja veljavnosti novih Splošnih pogojev poslovanja, se šteje, da Uporabnik sprejema spremenjene Splošne pogoje poslovanja. buycycle v obvestilu obvesti Uporabnika o njegovi pravici do ugovora in pomenu roka za ugovor. Če Uporabnik v navedenem roku ugovarja spremembam, pogodbeno razmerje še naprej obstaja v skladu s prvotnimi pogoji.

22.2. Buycycle si pridržuje tudi pravico do spremembe teh splošnih pogojev poslovanja,

- če je to dolžan storiti zaradi spremembe pravnega položaja;

- v kolikor s tem izpolni sodno odločbo ali odločbo organa, ki je usmerjena proti njemu;

- če uvede dodatne, povsem nove storitve, storitve ali elemente storitev, za katere je potreben opis storitev v teh splošnih pogojih poslovanja, razen če se zaradi tega ne spremeni obstoječe razmerje uporabe;

- če je sprememba za uporabnika zgolj koristna; ali

- če je sprememba zgolj tehnične ali postopkovne narave, razen če ima pomemben vpliv na uporabnika.

22.3 Pravica strank do odpovedi pogodbe ostaja nespremenjena.

23. končne določbe

23.1 Za te splošne pogoje poslovanja in pogodbeno razmerje med strankama veljajo zakoni Zvezne republike Nemčije, razen enotnega mednarodnega prava, zlasti Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. V primeru potrošnikov se ta izbira prava uporablja le, če zagotovljeno varstvo ni umaknjeno z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

23.2 Če je uporabnik potrošnik in nima splošne sodne pristojnosti v Nemčiji ali drugi državi članici EU, je izključna sodna pristojnost za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, sedež podjetja buycycle v Münchnu.

23.3 Če je uporabnik trgovec v smislu nemškega trgovinskega zakonika, podjetnik v smislu § 14 nemškega civilnega zakonika, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava, je izključno - tudi mednarodno - pristojen za vse spore, ki neposredno ali posredno izhajajo iz pogodbenega razmerja, sedež podjetja buycycle v Münchnu. buycycle je v vseh primerih upravičen vložiti tožbo tudi v kraju izpolnitve obveznosti storitve v skladu s temi splošnimi pogoji ali predhodno individualno pogodbo ali v kraju splošne pristojnosti uporabnika. Nadrejene zakonske določbe, zlasti glede izključne pristojnosti, ostanejo nespremenjene.

Vaš seznam želja (0)

V priljubljenih nimate shranjenih nobenih koles.