4,8 • Hervorragend
  • Największy wybór rowerów w Europie
  • Tylko certyfikowani sprzedawcy
  • Ochrona kupujących
  • Finansowanie
Największy wybór rowerów w Europie
Tylko certyfikowani sprzedawcy
Ochrona kupujących
Finansowanie
Pomoc

Warunki

Warunki

Status: 16.01.2022

Zwróć uwagę, że Warunki są ważne tylko w języku niemieckim.

Witamy w serwisie buycycle!

Cieszymy się, że odwiedzasz nasz rynek internetowy (zwany dalej "Rynkiem") i dziękujemy za Twoje zainteresowanie. Korzystanie z usług oznacza, że zgadzasz się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlu i Użytkowania (zwanymi dalej "OWU"). Przeczytaj je uważnie przed rozpoczęciem korzystania z rynku. Korzystając z rynku, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych OWU. Poniżej informujemy Cię o sposobie korzystania z naszego rynku.

1 Informacje ogólne i zakres stosowania

1.1 Poniższe AGB mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy

TFJ Buycycle GmbH

Ansbacher Str. 5

80796 Monachium

Telefon: +49 89 628 24621

E-mail: info@buycycle.de

Internet: https://www.buycycle.de/

Numer identyfikacyjny VAT: DE341044568

Dyrektorzy zarządzający: Theodor Golditchuk, Florian Senoner, Jonas Jäger

Siedziba spółki: Monachium

Sąd rejestrowy: Sąd lokalny w Monachium

Numer rejestracyjny: HRB 263786

(zwanym dalej "buycycle") oraz sprzedawcom (zwanym dalej "sprzedawcą") i zainteresowanym stronom (zwanym dalej "kupującym", razem z buycycle zwanym także "stronami"). W dalszej części tekstu sprzedający i kupujący będą określani wspólnie jako "użytkownicy" rynku dostępnego pod adresem

link https://www.buycycle.de/ i wszystkie subdomeny należące do domen.

1.2 Niniejsze OWU mają zastosowanie zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców, chyba że w odpowiedniej klauzuli dokonano rozróżnienia. Zgodnie z § 13 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z działalnością gospodarczą ani z działalnością na własny rachunek.

aktywność zawodowa. Zgodnie z § 14 BGB przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka cywilna posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną, działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

1.3 Obowiązują wyłącznie ogólne warunki handlowe Buycycle. Odbiegające, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe lub OWU użytkownika stają się częścią umowy tylko wtedy i o tyle, o ile buycycle wyraźnie zgodził się na ich obowiązywanie.

2. przedmiot umowy

2.1. buycycle zapewnia Użytkownikowi ogólnoświatowy dostęp do rynku buycycle na czas trwania umowy, w celu oceny używanych rowerów sportowych (e-)bike (zwanych dalej "rowerami wyścigowymi") jako sprzedawca, a następnie zaoferowania ich za opłatą lub w celu wyszukania i zakupu rowerów wyścigowych w bazie danych jako kupujący. Wysyłka rowerów wyścigowych jest realizowana przez firmę przewozową wskazaną przez buycycle.

2.2. buycycle nie oferuje obecnie rowerów wyścigowych na sprzedaż na rynku, ale w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do zakupu rowerów w celu ich sprzedaży i/lub wynajmu w późniejszym czasie. W tym przypadku jednak buycycle podporządkowuje się tym OWU jako kupujący i nabywa rowery wyścigowe na tych samych warunkach, co "zwykli" kupujący z zastrzeżeniem, że nie ponosi żadnych zryczałtowanych kosztów wysyłki.

2.3 Przedmiotem niniejszej umowy jest odpowiednio zapewnienie dostępnego na całym świecie rynku do oferowania lub poszukiwania rowerów wyścigowych oraz ich późniejszej wysyłki.

2.4 Wszelkie inicjowanie umów za pośrednictwem rynku i/lub stosunków umownych dotyczących zakupu używanych rowerów odbywa się wyłącznie pomiędzy samymi użytkownikami. buycycle nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie umów zakupu pomiędzy użytkownikami.

2.5. buycycle oferuje kupującym i sprzedającym obsługę klienta i jest osobą kontaktową w przypadku wszelkich sporów, żądań zwrotu pieniędzy i pytań dotyczących zakupów dokonanych w buycycle. Szczegóły znajdziesz w sekcji 14.4.

2.6 Umowa dotycząca przetwarzania transakcji jest zawierana między kupującym a TFJ buycycle GmbH w momencie zawarcia umowy kupna. Checkout Ltd. uczestniczy w realizacji umowy transakcyjnej jako dostawca usług płatniczych. Przed dokonaniem transakcji płatniczej użytkownicy muszą wyrazić zgodę na Ogólne Warunki Handlowe Adyen N.V. (https://www.checkout.com/legal/terms-and-policies).

3 Usługi i korzystanie z profilu

3.1 Usługi buycycle różnią się w zależności od tego, czy Użytkownik korzysta z rynku jako sprzedawca czy jako kupujący. W każdym przypadku korzystanie z rynku wymaga udanej rejestracji i dopuszczenia Użytkownika.

3.2 Użytkownik może tworzyć i publikować oferty sprzedaży rowerów wyścigowych (zwane dalej "ogłoszeniami sprzedaży") na rynku buycycle jako sprzedawca. Stworzenie ogłoszenia o sprzedaży wymaga udanej rejestracji oraz podania informacji o marce, modelu, roku produkcji i stanie użytkowania roweru wyścigowego. Sprzedający może oszacować wartość roweru wyścigowego w serwisie Buycycle i otrzymać niewiążącą ofertę cenową, a także, jeśli to możliwe, przejrzeć już opublikowane ogłoszenia sprzedaży porównywalnych rowerów wyścigowych. Ponadto sprzedający może zamieścić prawdziwe i nieretuszowane zdjęcia oraz podać szczegółowe informacje o stanie roweru szosowego. Publikacja ogłoszenia sprzedaży następuje dopiero po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez buycycle. Sprzedający może w każdej chwili edytować i usuwać ogłoszenia sprzedaży, przeglądać ogłoszenia sprzedaży innych użytkowników i kontaktować się z nimi za pomocą komentarzy lub powiadomień. W przypadku oferty sprzedaży roweru wyścigowego przez kupującego, sprzedający otrzymuje powiadomienie od buycycle, na które może zareagować w ciągu 24 godzin i poinformować, czy doszło do sprzedaży pośredniej lub czy chciałby przyjąć ofertę kupującego.

3.3 Jeśli użytkownik jest kupującym, może przeglądać opublikowane ogłoszenia sprzedaży na rynku buycycle po udanej rejestracji i przyjęciu. W tym celu kupujący ma możliwość przejrzenia wszystkich ogłoszeń sprzedaży opublikowanych na rynku buycycle lub przeprowadzenia "wyszukiwania strukturalnego" według określonych kryteriów roweru wyścigowego. Z ogłoszeń o sprzedaży kupujący może uzyskać wszystkie informacje o rowerze wyścigowym, jego cenie oraz ewentualnych kosztach dodatkowych (kosztach wysyłki i transportu, opłacie serwisowej i warunkach płatności), a także o prawach przysługujących sprzedawcy w przypadku wad. Ponadto klient może indywidualnie komentować ogłoszenia sprzedawców i zadawać pytania dotyczące rowerów wyścigowych lub przeglądać pytania i odpowiedzi zadane już przez innych użytkowników. Ponadto klient może przeglądać profile sprzedawców, którzy nie są sprzedawcami prywatnymi.

3.4 W przypadku przedsiębiorców obowiązuje dodatkowo następujący zapis: Za tworzenie i publikację ogłoszeń o sprzedaży oraz zgodność z prawem odpowiada wyłącznie sprzedawca. Publikacja ogłoszeń o sprzedaży jest możliwa tylko przy spełnieniu prawnych obowiązków informacyjnych ciążących na sprzedawcach oraz przy wykorzystaniu własnych, ewentualnie istniejących, umów lub ogólnych warunków handlowych, zasad anulowania, deklaracji o ochronie danych oraz nadruku.

3.5 Przetwarzanie umów i płatności między użytkownikami jest wykonywane przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (zwanego dalej "Stripe").

Dock, Dublin, Irlandia (zwany dalej "Stripe"), Checkout Ltd, Wenlock Works, Shepherdess Walk, London, N1 7BQ (zwany dalej "Checkout.com") oraz Payaut BV, Backershagen 99a, 1082 GT Amsterdam (zwany dalej "Payaut"). W ramach dostawców płatności Stripe i Checkout.com buycycle oferuje różne metody płatności. W procesie składania zamówienia kupujący jest przekierowywany z rynku buycycle na stronę Stripe lub Checkout.com. Po wprowadzeniu danych dotyczących płatności i wybraniu pożądanej metody płatności kupujący potwierdza również dyspozycję płatności do Stripe lub Checkout.com, klikając przycisk kończący proces płatności. buycycle prosi Stripe lub Checkout.com o zainicjowanie transakcji płatniczej po potwierdzeniu przez sprzedającego, a sprzedający akceptuje ofertę kupującego w przypadku kliknięcia przycisku kończącego proces zamówienia.

3.6 Konkretny projekt graficzny i funkcjonalny umownych opcji użytkowania, rozszerzenie lub adaptacja opcji użytkowania o dodatkowe funkcje lub usługi, lub ich uzupełnienie o dodatkowe usługi za opłatą są zależne od decyzji buycycle. buycycle ma prawo do zmiany, rozszerzenia i/lub adaptacji konkretnego projektu w dowolnym momencie, przy zachowaniu umownych opcji użytkowania.

3.7. buycycle ma prawo do zablokowania dostępu do poszczególnych treści lub do rynku w dowolnym momencie, np. jeśli istnieje podejrzenie, że użytkownicy naruszają obowiązujące prawo, niniejsze OWU lub prawa osób trzecich. Użytkownik może uniknąć tych środków, jeśli wyeliminuje podejrzenia, przedstawiając na własny koszt odpowiednie dowody. Użytkownik nie ma prawa do utrzymania poszczególnych funkcjonalności na rynku.

3.8 Rynek powinien być dostępny dla użytkownika przez nieograniczony czas przy średniej rocznej wynoszącej co najmniej 98,5%. Wydarzenia nieuniknione, nieprzewidywalne i nadzwyczajne, które mogą prowadzić do braku dostępności rynku, takie jak awarie zasilania, ataki hakerskie, awarie linii telekomunikacyjnych z punktu transferowego do Internetu, nie są wliczane do minimum dostępności.

3.9. buycycle jest uprawniony do zaangażowania osób trzecich jako podwykonawców w celu świadczenia usług wynikających z umowy. Ponadto buycycle może przenieść prawa i obowiązki wynikające z tej umowy na jedną lub więcej osób trzecich (przejęcie umowy). W przypadku całkowitego przejęcia umowy użytkownik ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4 Rejestracja, zawarcie umowy i konto użytkownika

4.1 Zakończenie procesu rejestracji online (zwanej dalej "rejestracją") i utworzenie profilu oznacza zawarcie umowy między użytkownikiem a buycycle.

4.2 Do rejestracji i utworzenia profilu wymagane jest utworzenie konta użytkownika. Dane wymagane do utworzenia konta użytkownika (zwane dalej "danymi do logowania") wynikają z maski wejściowej użytej do rejestracji.

4.3 Alternatywnie, użytkownik może zalogować się na rynku, aby utworzyć konto użytkownika lub zarejestrować się za pomocą tak zwanej "procedury pojedynczego logowania", jeśli użytkownik posiada konto na Facebooku, Google lub Apple. Wszystkie istotne informacje o osobie użytkownika oraz zdjęcie profilowe zostaną pobrane z odpowiedniego konta.

4.4 Osoby fizyczne i prawne mogą zarejestrować się, aby korzystać z rynku. Tworzenie ofert sprzedaży oraz ich faktyczna sprzedaż za pośrednictwem rynku jest dozwolona zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych bez ograniczeń. Zakupy są zarezerwowane dla osób fizycznych. Również osoby prawne z siedzibą w Niemczech mają prawo do korzystania z rynku jako kupujący. Osoby prawne z siedzibą poza Niemcami nie mogą kupować rowerów wyścigowych przez buycycle. Rejestracji osoby prawnej może dokonać jedynie osoba upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej. Tylko pełnoletni i prawnie kompetentni użytkownicy mogą się zarejestrować jako osoby fizyczne. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, rejestracja może nastąpić tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego. buycycle ma prawo uzależnić rejestrację od odpowiedniego dowodu zgody przedstawiciela ustawowego.

4.5 Umowa z buycycle na korzystanie z rynku zostaje zawarta po zakończeniu procesu rejestracji online, a następnie kliknięciu pola wyboru OWU ("Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Handlu i Użytkowania i akceptuję je") oraz Ochrony Danych ("Zapoznałem się z Deklaracją Ochrony Danych. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przechowywanie moich danych osobowych w formie elektronicznej w celu rejestracji i utworzenia konta użytkownika. W każdej chwili mogę cofnąć udzieloną w tym zakresie zgodę na przyszłość, wysyłając e-mail na adres info@buycycle.de.").

4.6 Po zakończeniu procesu rejestracji online użytkownik otrzymuje e-mail z linkiem aktywacyjnym. Aby zakończyć proces rejestracji, użytkownik musi zweryfikować swoją tożsamość, klikając na link w e-mailu potwierdzającym. Nie ma mowy o zawarciu umowy z użytkownikiem.

4.7 Po tym, jak użytkownik zweryfikował się, klikając na link w e-mailu potwierdzającym, a konto użytkownika zostało aktywowane przez buycycle, użytkownik musi wprowadzić ważny adres dostawy lub wysyłki i może dodać dalsze informacje oraz zdjęcie profilowe.

4.8 Utworzenie konta użytkownika jest możliwe jedynie poprzez podanie aktualnego adresu e-mail użytkownika. Ten adres e-mail jest również używany do komunikacji z buycycle.

4.9 Użytkownik zapewnia, że dane użyte do utworzenia jego profilu (zwane dalej "danymi profilowymi") są prawdziwe i kompletne. Jest on zobowiązany do ciągłego aktualizowania swoich danych oraz do uaktualniania danych na swoim koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Używanie pseudonimów nie jest dozwolone.

4.10. Po rejestracji użytkownik tworzy hasło do swojego konta użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zmienić hasło na swoim koncie użytkownika. Użytkownik nie może ujawniać ani udostępniać hasła osobom trzecim i musi je przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć jego niewłaściwego użycia.

4.11. Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko raz w celu prywatnego i/lub biznesowego korzystania z usług buycycle. Konto użytkownika nie może być przekazywane innym użytkownikom.

4.12. Użytkownik może skorygować swoje wpisy dokonane w procesie rejestracji online w dowolnym momencie przed wysłaniem rejestracji, korzystając ze zwykłych funkcji klawiatury i myszy.

4.13. buycycle przechowuje postanowienia umowy, w tym OWU, po zawarciu umowy zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i wysyła je użytkownikowi w formie tekstowej (pocztą elektroniczną) po wysłaniu przez niego zamówienia.

4.14. Umowa jest zawierana w języku niemieckim i angielskim.

4.15. Użytkownik musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w procesie rejestracji jest poprawny, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez buycycle mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, podczas korzystania z filtrów SPAM, użytkownik musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez buycycle lub osoby trzecie, którym buycycle zlecił realizację zamówienia, zostaną dostarczone.

 

5. odbiór i dostawa

5.1 Zasadniczo Kupujący ma możliwość odebrania roweru wyścigowego od Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca wyraźnie to wykluczył. W przypadku odbioru własnego Sprzedawca najpierw poinformuje Kupującego w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych za pośrednictwem poczty elektronicznej, że zamówiony przez niego rower wyścigowy jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tej poczty elektronicznej Kupujący może odebrać rower wyścigowy w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu. W takim przypadku nie zostaną naliczone koszty wysyłki.

5.2 Dostawa rowerów wyścigowych odbywa się za pośrednictwem ubezpieczonej przesyłki na adres dostawy podany przez Kupującego, chyba że strony uzgodniły inaczej. Decydujące znaczenie ma adres dostawy podany przez kupującego podczas składania zamówienia na rynku.

5.3 Po zawarciu umowy sprzedawca otrzyma trwały pojemnik do wysyłki sprzedanego roweru szosowego przez buycycle za pośrednictwem firmy przewozowej. Sprzedawca jest zobowiązany do zapakowania roweru wyścigowego gotowego do wysyłki w ciągu pięciu (5) dni i ustalenia terminu odbioru z firmą spedycyjną.

6. ceny, koszty wysyłki, opłaty za usługi i warunki płatności

6.1 Po pomyślnym zawarciu umowy ze sprzedającym i zakupie roweru wyścigowego za pośrednictwem rynku buycycle, kupujący jest zobowiązany do zapłacenia uzgodnionej ceny zakupu wraz z kosztami wysyłki i transportu oraz opłatą za korzystanie z usług buycycle za pośrednictwem systemu płatniczego rynku buycycle jako kolektora płatności.

6.2 Buycycle pobiera opłatę za usługę i opłatę transakcyjną za korzystanie z rynku i oferuje dodatkowe, opcjonalne usługi. O ile strony nie uzgodnią inaczej, wysokość opłat będzie wynikała z cennika buycycle obowiązującego w momencie zawarcia umowy i przedstawionego poniżej:

Opłaty za Kupno Cyklonu:

- Opłata za usługę: 30€

- Opłata transakcyjna: 1,5% całkowitej kwoty

- Opakowanie (opcjonalnie): 20€

- Wysyłka (opcjonalnie): 50€

- Kontrola premium (opcjonalnie): 250€

Koszty dla sprzedawców:

- Brak

6.3. buycycle zastrzega sobie prawo do dostosowania kosztów zgodnie z punktem 6.2 w przyszłości w celu utrzymania stosunku ceny do jakości według własnego uznania, aby móc odpowiednio reagować na wzrost lub spadek kosztów, a tym samym na zmianę sytuacji kosztowej, której nie można zrekompensować w żaden inny sposób. Elementami kosztów lub środkami dostosowawczymi, które należy wziąć pod uwagę w celu dostosowania opłat, mogą być: modyfikacja, rozszerzenie i/lub dostosowanie umownych możliwości korzystania z rynku zakupów, koszty administracyjne i ogólne (czynsz, koszty finansowe i transakcyjne, koszty personelu i dostawców usług, koszty energii i dostępu do Internetu, koszty rozwoju IT itp. Wszystkie zmiany opłat obowiązują po upływie jednego (1) miesiąca od powiadomienia. Prawo Kupującego do wypowiedzenia umowy zgodnie z punktem 17.5. niniejszych OWU pozostaje przez to nienaruszone.

6.4 Zapłata ceny zakupu wraz z kosztami określonymi w punkcie 6.2 (w każdym przypadku opłata za ochronę kupującego i opłata za obsługę) jest dokonywana za pośrednictwem systemu płatniczego rynku buycycle. .

Kupujący może zapłacić za pomocą serwisu płatniczego "Stripe" lub "Checkout.com". W ramach usługi płatniczej Stripe lub Checkout.com buycycle oferuje Kupującemu różne metody płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (zwanego dalej "Stripe") oraz

Checkout Ltd, Wenlock Works, Shepherdess Walk, London, N1 7BQ (zwana dalej "Checkout.com"). Poszczególne metody płatności oferowane przez Stripe lub Checkout.com zostaną podane do wiadomości Kupującego na rynku buycycle. W celu przetwarzania płatności Stripe lub Checkout.com mogą korzystać z innych usług płatniczych, do których mogą mieć zastosowanie specjalne warunki płatności, o których Kupujący może zostać oddzielnie poinformowany. Jeśli płatność nie zostanie uznana z powodu braku wystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli Kupujący sprzeciwi się obciążeniu rachunku, mimo że nie jest do tego uprawniony, Kupujący poniesie opłaty związane z obciążeniem zwrotnym odpowiedniej instytucji kredytowej, jeśli jest za to odpowiedzialny. Dalsze informacje na temat Stripe i Checkout.com są dostępne w Internecie na stronach: https://stripe.com/de/payments/payment-methods-guide#zahlungsarten , https://stripe.com/payment-terms/legal , https://www.checkout.com/payment-methods oraz https://www.checkout.com/legal/terms-and-policies.

6.5 Kupujący ma prawo do kompensaty tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone lub są bezsporne z roszczeniem głównym buycycle lub są wzajemnie uznawane przez buycycle.

6.6 Jeśli po zawarciu umowy okaże się (np. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego), że roszczenie buycycle do opłaty za usługę jest zagrożone przez brak możliwości zapłaty przez kupującego, buycycle ma prawo odmówić wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa i - jeśli to konieczne po wyznaczeniu terminu - odstąpić od umowy (§ 321 BGB).

7. zapłata ceny zakupu na rzecz sprzedawcy

7.1. buycycle zobowiązuje się, po pomyślnym zawarciu umowy i zrealizowaniu płatności z Kupującym, do zapłacenia Sprzedawcy ceny ofertowej oszacowanej przez Sprzedawcę, w razie potrzeby z uwzględnieniem ewentualnych renegocjacji między Sprzedawcą a Kupującym. Przychody dla przedsiębiorców podawane są w EURO i są cenami netto powiększonymi o ustawowy podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury. Rachunki dla konsumentów podawane są w EURO i są cenami brutto, zawierającymi ustawowy podatek obrotowy obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

7.2 Przetwarzanie płatności i zapłata ceny zakupu pomiędzy sprzedającym a buycycle odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (zwanego dalej "Stripe"), Checkout Ltd., Wenlock Works, Shepherdess Walk, London, N1 7BQ (zwana dalej "Checkout.com") i Payaut BV, Backershagen 99a, 1082 GT Amsterdam (zwana dalej "Payaut"). buycycle używa Stripe, Checkout.com i Payaut do przetwarzania płatności. Payaut to programowalne API i narzędzia, za pomocą których sprzedający może dokonywać płatności za pośrednictwem rynku buycycle.

otrzymywać płatności za pośrednictwem rynku buycycle. Aby móc korzystać z Payaut, sprzedawca musi być zarejestrowany w Payaut. Po złożeniu przez kupującego zamówienia w sklepie internetowym, buycycle zwraca się do Stripe lub Checkout.com o zainicjowanie transakcji płatniczej. Stripe lub Checkout.com pobierają należną cenę zakupu z instrumentu płatniczego kupującego w imieniu sprzedawcy i przekazują ją do Payout. Wypłata przechowuje cenę zakupu na nieoprocentowanym koncie depozytowym. Zapłata ceny zakupu pomniejszonej o koszty zgodnie z punktem 6.2 zostanie dokonana automatycznie przez Payaut na rzecz Sprzedawcy po odebraniu Roweru przez dostawcę usług spedycyjnych od Sprzedawcy. Więcej informacji o Payaut można znaleźć w Internecie pod adresami https://stripe.com/de/connect, https://stripe.com/de/privacy lub

https://stripe.com/payment-terms/legal.

8 Ogólne zobowiązania Użytkownika do współpracy

8.1 Bez wyraźnej zgody buycycle użytkownik może korzystać z targowiska wyłącznie w ramach określonych w umowie celów prywatnych i biznesowych. Użytkownikowi zabrania się wszelkiego niewłaściwego użycia poza tym celem.

8.2 W przypadku, gdy treść zawiera hiperłącza do stron osób trzecich, Użytkownik gwarantuje, że jest upoważniony do korzystania z hiperłącza oraz że strona internetowa, do której prowadzi link ("landing page"), jest zgodna z obowiązującym prawem i prawami osób trzecich.

8.3 Użytkownik jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z danymi do logowania. Bez wyjątku, użytkownikowi nie wolno ujawniać danych do logowania osobom trzecim i/lub umożliwiać osobom trzecim dostępu do profilu poprzez obejście danych do logowania.

8.4 Użytkownik jest zobowiązany do współpracy w wyjaśnianiu ataków osób trzecich na targowisko, o ile taka współpraca ze strony użytkownika jest wymagana.

8.5 Użytkownik musi powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą zakłócić działanie targowiska lub infrastruktury technicznej stojącej za nim i/lub nadmiernie je obciążyć. Obejmuje to w szczególności

- korzystania z oprogramowania, skryptów lub baz danych w związku z korzystaniem z targowiska;

- automatycznego odczytywania, blokowania, nadpisywania, modyfikowania, kopiowania danych i/lub innych treści, o ile nie jest to konieczne do prawidłowego korzystania z rynku.

8.6 Ponadto użytkownik musi upewnić się, że informacje i dane przesyłane za pośrednictwem rynku nie są zainfekowane wirusami, robakami lub końmi trojańskimi.

8.7 Ponadto następujące działania użytkownika są zabronione i będą uznawane za niewłaściwe korzystanie z targowiska:

- publikowanie własnych lub cudzych numerów telefonów, adresów internetowych lub innych danych kontaktowych w obszarze tekstowym lub w komunikacji bezpośredniej; - systematyczne czytanie danych kontaktowych innych użytkowników w celu przekazania ich osobom trzecim;

- bezpodstawnego nękania innych użytkowników poprzez agresywne, obsceniczne, obraźliwe, oszczercze lub natrętne posty lub wiadomości na forum;

- zachęcanie innych użytkowników do niewłaściwego korzystania z targowiska; - szerokie lub stałe wykorzystywanie targowiska do publikowania i rozpowszechniania treści, które w rzeczywistości nie odpowiadają celowi lub tematyce targowiska lub jego blogów i forów i które mogą zmniejszyć atrakcyjność targowiska dla innych użytkowników;

- wykorzystywanie tożsamości innych osób do rejestracji, umieszczania wypowiedzi lub wysyłania wiadomości.

8.8 Jeżeli korzystanie z rynku lub jego funkcjonalności zostanie zakłócone, użytkownik niezwłocznie poinformuje buycycle o tym zakłóceniu. To samo dotyczy sytuacji, w której użytkownik uzyska informacje o treściach publikowanych przez osoby trzecie, które w oczywisty sposób naruszają obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich.

9 Obowiązki Użytkownika w zakresie współpracy przy zamieszczaniu treści

9.1 Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać na udostępnionej przestrzeni dyskowej żadnych nielegalnych treści, które naruszają prawo, wymogi urzędowe lub prawa osób trzecich.

9.2 Użytkownik zobowiązuje się wobec buycycle, że wszelkie treści, które są umieszczane na targowisku, nie naruszają poprzez swoją treść lub formę obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów. Ponadto Użytkownikowi zabrania się zamieszczania treści, które naruszają prawa, w szczególności prawa do znaków towarowych, patentów lub innych praw własności przemysłowej oraz tajemnice handlowe osób trzecich. To samo dotyczy ustawiania linków zewnętrznych.

9.3 Jeżeli treści dostarczone przez użytkownika naruszają obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zakazy prawne lub urzędowe, buycycle może odmówić realizacji odpowiednich zleceń. W szczególności naruszenie ma miejsce w przypadku przekazywania treści, które dotyczą, przedstawiają lub zawierają następujące elementy:

- Antykonstytucjonalizm;

- rasizm, ksenofobia i dyskryminacja;

- nawoływanie i zachęcanie do popełniania przestępstw i naruszania prawa, do gróźb przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu;

- podżeganie przeciwko osobom lub firmom

- wypowiedzi naruszające dobra osobiste, oszczerstwa, zniesławienia i pomówienia użytkowników oraz osób trzecich;

- treści naruszające prawa autorskie lub inne naruszenia praw własności intelektualnej, a także naruszenia przepisów dotyczących uczciwego handlu;

- molestowanie seksualne użytkowników i osób trzecich;

- obraźliwe, seksistowskie, obsceniczne, pornograficzne, wulgarne, nienawistne lub bluźniercze materiały lub język.

9.4 Treści chronione prawem autorskim mogą być umieszczane w postach wyłącznie bez zgody odpowiedniego właściciela praw w ramach obowiązującego prawa cytatu. Cytaty muszą być oznaczone poprzez wyróżnienie ich za pomocą funkcji cytowania i wskazanie źródła oraz muszą odnosić się do cytowanego dzieła pod względem myślowym. Cytaty w językach obcych muszą być również przetłumaczone na język niemiecki w takim stopniu, aby ich treść była w przybliżeniu widoczna. W szczególności niepoprawnie zacytowane wypowiedzi mogą zostać usunięte lub poprawione przez moderatorów. Dystrybucja i/lub publiczne odtwarzanie jakiejkolwiek zawartości rynku bez zgody buycycle jest zabronione.

9.5. buycycle zastrzega sobie prawo do zablokowania zewnętrznych treści, jeżeli są one karalne zgodnie z obowiązującym prawem lub jeżeli służą przygotowaniu czynów karalnych.

9.6. buycycle ma prawo do usunięcia ogłoszenia lub innej treści zamieszczonej przez Użytkownika lub do niepublikowania ogłoszenia lub innej treści, jeśli istnieją konkretne przesłanki, że treść ogłoszenia narusza niniejsze Warunki Ogólne lub wymogi prawne, lub że Użytkownik w inny sposób zawinił naruszenie zobowiązań umownych. buycycle ma prawo do ostrzeżenia użytkownika w przypadku naruszenia punktów 9. i 10. i/lub do czasowego lub stałego wykluczenia użytkownika z korzystania z targowiska, a w razie potrzeby do wszczęcia postępowania cywilnego i karnego. W żadnym wypadku treści zawarte przez użytkownika nie stanowią opinii buycycle i buycycle nie przyjmuje ich jako własne.

9.7 Jeśli użytkownik naruszył niniejsze OWU, a umowa z użytkownikiem została rozwiązana, nie ma on już prawa do korzystania z targowiska ani do ponownej rejestracji na nim. Ponadto użytkownik nie ma prawa korzystać z Targowiska za pomocą innego konta użytkownika.

9.8 Jeśli użytkownik jest sprzedawcą, obowiązują dodatkowo następujące zasady: Sprzedawca zobowiązuje się do podawania w ogłoszeniach o sprzedaży pełnych, prawdziwych i przejrzystych informacji o stanie rowerów wyścigowych. Sprzedawca zobowiązuje się również do oferowania do sprzedaży za pośrednictwem rynku buycycle tylko tych rowerów wyścigowych, których jest właścicielem lub został upoważniony do sprzedaży przez odpowiedniego właściciela, a dany rower wyścigowy nie jest obciążony żadnymi zabezpieczeniami. buycycle może w razie potrzeby zażądać od sprzedawcy informacji i dokumentów, które są wymagane do udowodnienia jego praw własności lub innych uprawnień do sprzedaży.

9.9 Jeżeli sprzedawca jest konsumentem lub sprzedawcą prywatnym, obowiązują dodatkowo następujące zasady: Jeżeli sprzedawca w swoim ogłoszeniu o sprzedaży zaznaczy "wyłączenie gwarancji", nie będzie to miało wpływu na prawa kupującego z tytułu gwarancji, jeżeli stan roweru wyścigowego opisany w ogłoszeniu o sprzedaży będzie odbiegał od rzeczywistości.

9.10. Jeśli sprzedawca jest przedsiębiorcą, dodatkowo stosuje się następujące zasady: Sprzedawca zobowiązuje się w ramach tworzenia i publikowania ogłoszeń sprzedaży do wyraźnego i pełnego wskazania ważności i możliwości odwołania się do wszelkich istniejących umów lub ogólnych warunków, zasad anulowania i oświadczenia o ochronie danych oraz do wskazania swojego nadruku. Publikacja ogłoszeń o sprzedaży jest niedozwolona bez spełnienia ustawowych obowiązków informacyjnych dla sprzedawców i bez wskazania istniejących umów lub ogólnych warunków, zasad anulowania, deklaracji o ochronie danych i nadruku.

10. wsparcie

buycycle oferuje wsparcie techniczne dla użytkowników od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt państwowych w siedzibie buycycle) w godzinach od 08:00 do 18:00. buycycle odpowiada na zapytania użytkowników w formie tekstowej (poprzez e-mail).

11. prawa użytkowania

11.1 Użytkownik udziela buycycle nieograniczonego przestrzennie i czasowo, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieodpłatnego prawa, z możliwością przeniesienia na osoby trzecie, do wykorzystania treści zamieszczonych w ofercie online. buycycle ma prawo do używania, edytowania i wykorzystywania treści w dowolnym momencie. Obejmuje to w szczególności prawo do powielania, prawo do rozpowszechniania oraz prawo do publicznego odtwarzania, w szczególności prawo do publicznego udostępniania. W ten sposób użytkownik zrzeka się korzystania z prawa do używania swojego nazwiska, nie zrzekając się tym samym całkowicie prawa do uznania autorstwa. To postanowienie nie ma wpływu na możliwość przyznania osobom trzecim praw do zamieszczonych treści zgodnie z określonymi modelami licencjonowania. 11.2.

11.2 Wszelkie prawa do zawartości targowiska należą do buycycle. Użytkownik ma zakaz kopiowania, rozpowszechniania i/lub publikowania treści, które buycycle, inni użytkownicy lub osoby trzecie umieścili na rynku.

11.3. buycycle ma prawo do usunięcia lub dezaktywacji treści zamieszczonych przez Użytkownika, jeśli naruszają one prawa osób trzecich lub jeśli osoby trzecie dochodzą roszczeń z tytułu naruszenia praw, których zasadności nie można w sposób oczywisty wykluczyć.

11.4 Jeśli buycycle dowie się o możliwym naruszeniu praw przez treść użytkownika, natychmiast poinformuje o tym użytkownika w formie tekstowej.

12 Odpowiedzialność i wyłączenie

12.1 W odniesieniu do usług świadczonych przez buycycle, buycycle, jego prawni przedstawiciele i zastępcy ponoszą odpowiedzialność jedynie w przypadku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania.

12.2 W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych buycycle ponosi odpowiedzialność również w przypadku zwykłego zaniedbania, ale ograniczoną do przewidywalnej, typowej dla umowy szkody.

12.3 Istotne zobowiązania umowne to te zobowiązania, które umowa nakłada na buycycle zgodnie z jej treścią, aby osiągnąć cel umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których spełnieniu użytkownik może regularnie polegać (tzw. zobowiązania kardynalne). Powyższe ograniczenia nie mają wpływu na roszczenia odszkodowawcze wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

12.4 Wszelka dalsza odpowiedzialność buycycle jest wykluczona.

12.5 Użytkownik zabezpiecza buycycle i jego pracowników lub agentów w przypadku roszczeń z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia praw i/lub naruszenia praw osób trzecich przez działania podejmowane przez Użytkownika w związku z użytkowaniem przed wszelkimi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami osób trzecich, chyba że za roszczenia i odpowiedzialność odpowiada przynajmniej w przeważającej części buycycle. buycycle jest w przeważającej mierze odpowiedzialny za szkody, które powstały w sposób przyczynowo-skutkowy w związku z jego uprawnieniami do wydawania poleceń zgodnie z niniejszą umową. We wszystkich innych kwestiach obowiązuje § 254 BGB. Użytkownik bezzwłocznie poinformuje buycycle, jeśli osoby trzecie będą dochodzić roszczeń wobec buycycle, które wchodzą w zakres wyżej wymienionego obowiązku odszkodowawczego. Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia buycycle wszelkich dostępnych mu informacji o istotnych faktach w sposób kompletny, prawdziwy i bezzwłoczny w formie tekstowej. Ewentualne dalsze roszczenia buycycle pozostają bez zmian.

12.6 Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez buycycle w wyniku roszczeń osób trzecich. Koszty podlegające zwrotowi obejmują również koszty uzasadnionej obrony prawnej.

13 Odpowiedzialność za wady i gwarancje

13.1 Sprzedawca odpowiada za wady materiałowe lub wady prawne dostarczonego roweru wyścigowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności §§ 434 i nast. BGB (NIEMIECKI KODEKS CYWILNY).

13.2 Okres przedawnienia ustawowych roszczeń z tytułu wad przy zakupie towarów używanych wynosi jeden (1) rok od dostawy towarów.

13.3 Podstawą odpowiedzialności sprzedawcy za wady jest przede wszystkim porozumienie osiągnięte w sprawie stanu roweru wyścigowego. Porozumienie w sprawie

Wszystkie opisy produktów i specyfikacje producenta, które są przedmiotem indywidualnej umowy lub zostały publicznie ogłoszone przez sprzedającego na rynku buycycle w momencie zawierania umowy, są uznawane za stan roweru wyścigowego.

14. ochrona kupującego

14.1. buycycle wspiera kupującego w zakresie tzw. ochrony kupującego w dochodzeniu ewentualnych roszczeń gwarancyjnych wobec sprzedawcy, w szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub 1. buycycle wspiera kupującego w zakresie tzw. ochrony kupującego w dochodzeniu wszelkich roszczeń gwarancyjnych wobec sprzedawcy, w szczególności w przypadku niewykonania lub niewłaściwej dostawy, znacznego odchylenia stanu roweru szosowego od opisu produktu przez sprzedawcę lub w przypadku odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że kupujący powiadomi buycycle w ciągu 48 godzin o niewykonaniu lub niewłaściwej dostawie lub kupujący skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy. Niedopasowany rozmiar nie jest powodem do zmiany rozmiaru.

14.2 Przedmiotem ochrony kupującego jest w tym przypadku zbadanie przez Buycycle, czy rzeczywiście istnieje wada przedmiotu umowy. W tym celu kupujący może najpierw wysłać przedmiot umowy do Buycycle na własny koszt, który zostanie tam sprawdzony pod kątem domniemanej wady.

14.3 W przypadku stwierdzenia wady buycycle skontaktuje się ze sprzedającym i wyjaśni, czy akceptowane jest odstąpienie od umowy, czy też ewentualna naprawa zostanie przeprowadzona przez buycycle na koszt sprzedającego. Jeśli sprzedawca zdecyduje się na odstąpienie od umowy, otrzyma przedmiot umowy z powrotem po uiszczeniu opłaty za przesyłkę. Buycycle pobierze należną kwotę od sprzedawcy za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe lub Checkout.com lub odliczy ją od wszelkich przyszłych wypłat w rozumieniu punktu 8 niniejszych OWH. buycycle dokona zwrotu pełnej lub częściowej ceny zakupu kupującemu w imieniu sprzedawcy. O ile strony nie uzgodnią inaczej, buycycle zwróci kupującemu kwotę należną od sprzedawcy przy użyciu tego samego środka płatniczego, którego użył kupujący do zapłacenia uzgodnionej ceny zakupu. Więcej informacji na temat ochrony klienta można znaleźć w ogłoszeniach o sprzedaży poszczególnych rowerów wyścigowych.

14.4 Jako alternatywę dla odstąpienia od umowy Sprzedawca może wybrać naprawę na własny koszt przez Buycycle, pod warunkiem, że w ten sposób można osiągnąć pierwotnie uzgodnioną jakość przedmiotu umowy.

14.5 Jeśli po sprawdzeniu przez buycycle okaże się, że nie ma żadnych wad, buycycle poinformuje o tym kupującego i zwróci mu przedmiot umowy za zryczałtowaną opłatą za przesyłkę.

14.6 Po upływie 48 godzin od uzgodnionej lub rzeczywistej daty dostawy ochrona kupującego traci ważność.

15 Czek Premium

15.1 Oprócz ochrony kupującego, która jest zawsze zintegrowana z usługami buycycle zgodnie z punktem 15, buycycle oferuje tak zwaną Premiumcheck.

15.2 Jeśli kupujący dodatkowo zarezerwuje tę usługę, przedmiot umowy nie zostanie wysłany bezpośrednio do kupującego po uzgodnieniu ze sprzedającym, ale najpierw do Buycycle. We współpracy z warsztatem partnerskim buycycle przeprowadza kontrolę funkcjonowania przedmiotu umowy i dokonuje napraw do kwoty 15,00 euro. Jeśli podczas kontroli funkcjonowania przedmiotu umowy wystąpią jakiekolwiek wady, buycycle skontaktuje się z kupującym. Jeśli kontrola funkcjonowania ujawni wady, które wymagają poważniejszych napraw i jeśli nie zostały one opisane w ofercie, buycycle poinformuje o tym sprzedającego i zaoferuje przeprowadzenie niezbędnych napraw na koszt sprzedającego. Jeśli sprzedawca odmówi naprawy, buycycle zwróci przedmiot umowy sprzedawcy na jego koszt. Wszelkie płatności już dokonane przez kupującego zostaną mu zwrócone. W związku z tym sekcja 15.3 ma odpowiednie zastosowanie.

15.3 Nabywca zawsze otrzyma raport podsumowujący kontrolę premii. 16 Dane osobowe, ochrona danych i prawa autorskie

16.1 Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie wprowadzonych przez niego danych osobowych. Dotyczy to również przechowywania adresów IP, które są przekazywane za każdym razem, gdy korzysta się z rynku. W szczególności użytkownik wyraża również zgodę na wyświetlanie danych osobowych wprowadzonych przez niego w jego profilu w ramach rynku dla innych użytkowników rynku oraz osób trzecich, które nie są użytkownikami rynku. Więcej szczegółów można znaleźć w deklaracji ochrony danych osobowych Buycycle.

16.2 Korzystanie z rynku sprawia, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez buycycle jest nieuniknione. buycycle zapewnia, że będzie traktować wszystkie przechowywane dane z należytą starannością i przetwarzać je wyłącznie w ramach zgody udzielonej przez użytkownika zgodnie z prawem o ochronie danych. Wszelkie dalsze wykorzystanie danych osobowych przez buycycle będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to prawnie dozwolone lub gdy użytkownik wyrazi na to wcześniej zgodę.

16.3 Użytkownik wyraża ponadto zgodę na wykorzystanie przez buycycle danych osobowych Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również kontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej w celach reklamowych.

16.4 We wszystkich innych kwestiach obowiązują ustawowe przepisy dotyczące ochrony danych, w szczególności niemieckie rozporządzenie o ochronie danych (DS-GVO), nowa wersja niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG-neu) oraz niemiecka ustawa o telemediach (TMG).

17. siła wyższa

17.1 buycycle jest zwolniony z obowiązku wykonania umowy, jeśli i o ile niewykonanie usług jest spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej po zawarciu umowy.

17.2 Za okoliczności siły wyższej uważa się np. wojnę, strajki, zamieszki, wywłaszczenia, dekrety władz wyższych, pandemie, kardynalne zmiany prawa, burze, powodzie i inne klęski żywiołowe, a także inne okoliczności, za które buycycle nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zalanie wodą, awarie zasilania oraz przerwanie lub zniszczenie linii przenoszących dane.

17.3. buycycle niezwłocznie poinformuje Użytkownika o wystąpieniu przypadku siły wyższej w odpowiedniej formie.

20. czas trwania i rozwiązanie umowy

20.1 Umowa użytkowania jest zawierana na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez obie strony z zachowaniem dwutygodniowego (2) okresu wypowiedzenia bez podania przyczyn.

20.2 Wypowiedzenie musi mieć formę tekstową (e-mail) lub może być złożone w sposób dorozumiany poprzez dezaktywację konta użytkownika przez użytkownika. W przypadku rozwiązania umowy profil użytkownika zostanie usunięty. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego wykonania kopii zapasowej i eksportu danych (w szczególności danych klientów, faktur itp.) przed rozwiązaniem umowy.

20.3 Ponadto buycycle skorzysta z prawa do zwykłego zakończenia i usunięcia konta użytkownika, jeśli użytkownik nie logował się przez co najmniej jeden (1) rok i nie odpowiedział na wiadomość przypominającą.

20.4 Prawo każdej ze stron umowy do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Ważny powód istnieje wtedy, gdy od strony rozwiązującej nie można oczekiwać kontynuowania stosunku umownego do czasu uzgodnionego rozwiązania lub do czasu upływu okresu wypowiedzenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności danego przypadku i rozważeniu interesów obu stron.buycycle jest uprawniony do rozwiązania umowy użytkowania bez wypowiedzenia, jeśli istnieje ważny powód. Ważny powód istnieje zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik

- uporczywie i poważnie narusza swoje zobowiązania umowne (punkty 9. i 10.);

- w sposób zawiniony i poważny narusza przepisy prawne podczas korzystania z rynku.

-

21. alternatywne metody rozwiązywania sporów

21.1 Komisja Europejska udostępnia w Internecie platformę do rozwiązywania sporów online pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna-sprzedaży lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

21.2 Uczestniczyć w procedurze rozwiązywania sporów przed

komisja arbitrażu konsumenckiego / powszechna komisja arbitrażu jest kupiecka, nie jest zobowiązana i nie chce.

22. zmiana warunków ogólnych

22.1. buycycle zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH w dowolnym momencie bez podawania przyczyn, chyba że jest to nieuzasadnione z punktu widzenia Użytkownika. buycycle poinformuje Użytkownika o zmianach OWH w formie tekstowej w odpowiednim czasie. Jeśli użytkownik nie sprzeciwi się ważności nowych OWU w ciągu czterech (4) tygodni od powiadomienia, zmienione OWU zostaną uznane za zaakceptowane przez użytkownika. buycycle poinformuje użytkownika o jego prawie do sprzeciwu i znaczeniu okresu sprzeciwu w powiadomieniu. Jeśli Użytkownik sprzeciwi się zmianom w powyższym terminie, stosunek umowny będzie nadal istniał na pierwotnych warunkach.

22.2. buycycle zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany niniejszych OWU,

- o ile jest do tego zobowiązany ze względu na zmianę sytuacji prawnej; - o ile w ten sposób podporządkowuje się orzeczeniu sądu lub decyzji organu skierowanej przeciwko niemu;

- w zakresie, w jakim wprowadza dodatkowe, całkowicie nowe usługi, usługi lub elementy usług, które wymagają opisu usługi w OWU, chyba że istniejąca relacja z użytkownikiem zostanie przez to niekorzystnie zmieniona;

- jeśli zmiana jest tylko korzystna dla użytkownika; lub

- jeśli zmiana ma charakter czysto techniczny lub proceduralny, chyba że ma znaczący wpływ na użytkownika.

22.3 Prawo stron do wypowiedzenia umowy pozostaje nienaruszone.

23. postanowienia końcowe

23.1 Niniejsze OWU oraz stosunek umowny między stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie została cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania.

23.2 Jeśli użytkownik jest konsumentem i nie posiada ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub w innym państwie członkowskim UE, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z tej umowy jest siedziba buycycle w Monachium.

23.3 Jeśli użytkownik jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym - również międzynarodowym - miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest siedziba buycycle w Monachium. We wszystkich przypadkach buycycle ma również prawo do podjęcia działań prawnych w miejscu wykonania zobowiązania do świadczenia usług zgodnie z niniejszymi OWH lub wcześniejszą umową indywidualną lub w miejscu ogólnej jurysdykcji użytkownika. Nadrzędne przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące wyłącznej jurysdykcji, pozostają bez zmian.